Ankora doo - Ministarstvo turizma

Tko vam je najsimpatičniji od naših direktora TZ? - “Direktorica TZ Blato”. 5. Što smatrate najkorisnijim za vaš budući rad? - “najkorisnije mi je upoznavanje ...

Ankora doo - Ministarstvo turizma - Srodni dokumenti

Ankora doo - Ministarstvo turizma

Tko vam je najsimpatičniji od naših direktora TZ? - “Direktorica TZ Blato”. 5. Što smatrate najkorisnijim za vaš budući rad? - “najkorisnije mi je upoznavanje ...

Akcijski plan razvoja kulturnog turizma - Ministarstvo turizma

Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN55/2013). ... znamenitosti i događanja osmi su motiv dolaska turista u Hrvatsku, s time da je ...

Temeljem Strategije razvoja turizma RH do ... - Ministarstvo turizma

22 velj 2017 ... bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl.

Ministarstva turizma - Ministarstvo turizma

10 svi 2018 ... ruralni turizam. Klasa: 334-05/18-15/22. (25%). Hrvatski kuharski savez. 125.000,00. 9. Hrvatska kulinarska akademija. Klasa: 334-05/18-15/17.

Ankora d.o.o

ALFA, pizzeria. • NAUTIKA, restaurant ... Pizzeria ŽAL. • Pizzeria ASINUS. • Pizzeria ZARATAK ... Domagoj Jakopović. (Ribafish). PHOTOGRAPHERS ...

MINISTARSTVO TURIZMA

Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07), ministar turizma donosi ... Stručni ispit za voditelja poslovnice se polaže pred ispitnom komisijom koju rješenjem imenuje ministar ... Zagreb, 24. travnja 2008. Ministar.

P R O G R A M - Ministarstvo turizma

2 lis 2019 ... ... kaj i što, tradicionalni slavonski ručak, Virovitica, dvorac Pejačević ... sati HeadOnEast Slavonija, neotkriveni kutak zabave i užitka, Osijek, ...

Ankora Charter tel/fax

350. / booking for catamaran ( 80 eur for 2 weeks and more). TRANSFER. Airport Split / Zadar – Marina „Mandalina“ Šibenik - possible upon request. 1 WAY:.

P/2720969 - Ministarstvo turizma

19 velj 2018 ... izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema ... usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, NN 69/17) i Pravilniku o razvrstavanju i ... otvaranje novih radnih mjesta.

P/2750335 - Ministarstvo turizma

21 pro 2018 ... Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Varaždin, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, Pula, ... Prisavlja 14 izražena u km (zaokružena na 1 decimalu), prema HAK planeru, ... D = Broj pozitivnih odgovora za obavezu da iz servisa dođu po vozilo.

outdoor for all - Ministarstvo turizma

MINISTARSTVO TURIZMA PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2017. Imanje i restoran „Zlatni klas” Otrovanec ...

Klasa - Ministarstvo turizma

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene,.

hrvatski - Ministarstvo turizma

ekonomskaituristicka-da.skole.hr/. • Facebook stranica ETSDA https://www.facebook.com/ekonomskaituristick · askoladaruvar. • Web stranica Grada Daruvara.

Potpisano 17 - Ministarstvo turizma

4 kol 2008 ... IZLETIŠTE NA SEOSKOM. GOSPODARSTVU ... VODENICA I IZLETIŠTE. 30.000. 64 ... OPG Polovanec Vjekoslav, Breg 65, Đurđekovec,.

dht – nagrade - 26. 10. 2016. - Ministarstvo turizma

26 lis 2016 ... DJELATNIK U ZRAČNOM. PRIJEVOZU. DORIS BANČIĆ. Zračna luka Pula d.o.o.. 16. VOZAČ. ZORAN VITAS. AP Novi d.o.o. Novi Vinodolski ...

Mikeški jestvenik - Ministarstvo turizma

Odobren početkom travnja 2017. Nositelj projekta: Strukovna škola Virovitica – Ljubica Mihaljević. Škola-partner: ... Sudjelovanje na manifestaciji Rokovo 2017.

ARHEOlOŠKI lOKAlITET - Ministarstvo turizma

i Andrea Palladio, Pietro Nobile, zatim sli- kari C. L. Clerisseau, Gianbattista ... ukrašenim kapitelima i namještaj od prokoneškog mramora, dodan je novi atrij, ...

pdf 300 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

-Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je. 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.

PowerPointova prezentacija - Ministarstvo turizma

Tanja Tadić, Martina Bošković, Tomislav Dumančić, Vid Vrdoljak, Ines Ivanović,. Kristijan Zolota, Maja Mikić, Andrea Rumbak, Iva Musa, Annarita Vidaković.

Ministarstvo turizma - Europski fondovi

uređene javne plaže - plaže koje služe većem broju turističkih objekata i građana. - uređene ... Korisnici ih cijene zbog mira i očuvanih prirodnih kvaliteta ... ležaljke, pedaline, jet-ski, „para-sailing“, daskanje, razne aktivnosti koje uključuju vuču ...

24. LISTOPADA 2018. 15:00 - Ministarstvo turizma

24 lis 2018 ... Sonja Holocher-Ertl, Austrijski ured za vanjsku trgovinu (WKO). • Ramona Neuse ... Davor Bruketa (Bruketa & Žinić & Grey). • Sandra Perković ...

Briga o gostu - Ministarstvo turizma

35. 9. Davanje-primanje povratne informacije. 37. 10. Rješavanje konflikata. 40. 11. Završetak rada s gostom. 44. 12. Trenutak istine. 45. 13. Multikulturalnost. 49 ...

Zadarska županija - Ministarstvo turizma

13 lip 2007 ... INTERMOD d.o.o., Zadar, Biogradska 70. 293. 7. 300. 608. 14 Puntamika. Zadar, Majstora Radovana 7. BORIK d.d., Zadar, Majstor Radovan 7.

Bol, otok Brač - Ministarstvo turizma

21 lis 2009 ... Izložbeni prostor hotela Bretanide. Štand br. 1. - prezentacija proizvo ača suvenira od kamena. Štand br. 2. - prezentacija „Bračkih sapuna“.

pdf 150 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

organa - Uprava za nekretnine - Područna jedinica Tivat.) Saglasno ... Arbutus unedo, Cedrus atlantica, Cedrus deodora, Cedrus libani, Chamaerops humilis,.

Inicijativa AVP JM - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Ramsko jezero, vodno tijelo (BA_NTRV_RAMJ_ 1) je umjetno akumulacijsko ... oko 314 ha, najveća dubina je oko 40 metara,dok su oscilacije vode oko 5 ... Mandek jezero vodno tijelo (BA_CE_MA_2) nalazi se u Bosni i Hercegovini, ispod.

betonitet - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Mediteranski Brevijar,Predrag Matvejevic. U ovoj knjizi je hronoloski opisan razvoj sireg konteksta Mediterana, u kom se potenciraju poteskoce prilagodjavanja ...

Popis kategoriziranih objekata za net - Ministarstvo turizma

13 lip 2007 ... LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, M. Tita. 198. 66. 66. 119. 5. Continental. Rijeka, Šetalište A. K. Miošića 1 JADRAN HOTELI d.d., ...

pokaži mi da bih učio i radio - Ministarstvo turizma

SLASTIČARSKA RADIONICA. OBRTA KOLAČI I TORTE ''TRI UŽITKA''. TORTE. •voditeljica: Štefica Gulija. SVADBENI KOLAČI. •voditelj: Krešo Gulija ...

SPU DPP trafostanica - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

(zelenbać), Ophisaurus apodus (Pallas 1775) (blavor), Anguis fragilis Linnaeus 1758. (sljepić), Coluber gemonensis (Laurenti 1768) (primorski smuk), Malpolon.

1. UVOD - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Izradi Studije lokacije za područje Žabljak Crnojevića pristupa se sa ciljem provjere ... To je biljka koja se pojavi kada voda opada, ima dugačko, kopljasto lišće, ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO MORA, TURIZMA ...

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u vrstama: Hotel, Turističko naselje i Pansion smještajna jedinica može biti i obiteljska soba (family room). Obiteljska soba ...

Untitled - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Smejka" / "JADRAN" Perast, broj: UP/1-05-152/2014-14, datuma 19.10.2017. ... P 2; P 2 terasa i P 2 Pk sa konzervatorskog aspekta je prihvatljiva, a imajući ...

turizam u brojkama 2015. - Ministarstvo turizma

TURIZAM U BROJKAMA 2015. Poštovani, nezavisni portal „European Best Destination” proglasio je Zagreb najboljom adventskom destinacijom. Prema izboru ...

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

(1) Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama su sredstva i ureĊaji ... 21) prometni znak „zabrana prometa za pješake“ (B21) oznaĉava cestu ili dio ...

република србија - Ministarstvo trgovine, turizma i

Radno vreme Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija je od 07,30 do 15,30 časova, ... Centru za zaštitu potrošača i unapređenje kvaliteta života građana FORUM ... tehnika i veze” koji su upućeni na mišlјenje nadležnim organima, radi ...

Analiza - HR - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

1 kol 2019 ... Croatiakontrola. 17025. HAA. d.o.o. za kontrolu robe. Cargo Superintendence Corporation. 1049 euroinspekt. Gafta FRSFA. PC LABORATORIJ.

STRUKTURA ULAGANJA ŽUPANIJE - Ministarstvo turizma

HOTELI PLAT, Plat. Investicijsko održavanje objekata. 3,2. HUP ZAGREB, Mlini. HOTELI MLINI I HOTELI SREBRENO - planirano ulaganje u dokumentaciju i ...

MINISTARSTVO TURIZMA Uprava za upravljanje turističkom ...

Zagreb, 12. listopada 2017. TURISTIČKI RAZREDI – pročišćeni tekst. (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke ...

Turizam i klimatske promjene - Ministarstvo turizma

27 ruj 2008 ... 9. 2008. Sažetak prezentacija ... Recentno globalno zatopljenje jedan je od najvećih izazova čovječanstva. ... Navedeno je zatopljenje osobito.

Knjiga 4 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

familije Anguidae (blavor i slijepić), osam vrsta zmija (familija Colubridae). ... Pseudopus apodus Pallas, 1775 Blavor, Balkanski subendem. ... Žalar sljepić. II. III.

Download - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 сеп 2015 ... pletna, na plaži je moguće iznajmiti skuter, pedalino, pro- bati vožnju gumama, kao i ... kineski magazin conDe nast traveler - regent PORTO ...

EKOLOGIJA.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 нов. 2010 ... Slijepi miševi – korisni vampiri. (strana 5). PROJEKTI: Zeleni paket ... Zovu ih vampiri jer najčešće love noću ... energetski efikasne zgrade. Jed-.

knjiga 2 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE NACIONALNI PARK. SKADARSKO JEZERO. NACRT PLANA. Knjiga 2 - ANALITIČKO DOKUMENTACIONA OSNOVA ...

SEKTOR 21 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

kedar, glicinija, petolisna lozicatekoma, kamelija, pitosporum, melija, nješpula, juka, agava, ... sa unutrašnje strane regulacione linije),visina sadnice min 3-5m.

Primorsko-goranska županija - Ministarstvo turizma

2 ožu 2007 ... Bonavia. Rijeka, Dolac 4. HOTEL BONAVIA d.d., Rijeka, Dolac 4. 114. 7. 121. 222. 9. Jadran. Rijeka, Šetalište XIII divizije 46 JADRAN HOTELI ...

LOKACIJA br - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

suveniri, odjeća i oprema za plažu, igračke i slično), dok su stalni objekti više okrenuti ... o Šator za manifestacije, događaje ili promocije je fabrički proizveden i ...

SPU Prokletije - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Slijepić, Fam. Lacertidae: Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - planinski gušter, Podarcis muralis. (Laurenti, 1768) Zidni gušter, Podred Serpentes, Fam. Colubridae: ...

Turizam u brojkama 2011. - Ministarstvo turizma

Turizam u brojkama. 2011. Republika Hrvatska. GRATIS. Izdanje 2012. Ministarstvo turizma. Republike Hrvatske www.mint.hr www.hrvatska.hr. Hrvatska ...

Kotor.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

3 сеп 2018 ... na dijelu katastarske parcele broj 946 KO Prčanj I, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “PRČANJ", Opština Kotor (Sl.list CG, opštinski ...

Ekologija - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 дец 2010 ... različite životinje kao mravojedi, morske krave i slonovi. Odatle je riječ ,,slon” u imenu. Zato se naučnici zalažu da se ovaj red zove sengiji.

turizam u brojkama 2018. - Ministarstvo turizma

TURIZAM. U BROJKAMA. 2018. WWW.HRVATSKA.HR. Republika Hrvatska ... Italija. Poljska Ujedinjena. Kraljevina e ka. Ma arska Francuska. SAD. Ostali.

Informator o radu - Ministarstvo trgovine, turizma i

31 окт 2016 ... Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni ... o prihodima i rashodima određenim Zakonom o budžetu za 2015. godinu ... o slobodnoj trgovini sa tim zemlјama; koordiniranje i učešće u radu ...

Tradicijska kuća Slavonije i Baranje - Ministarstvo turizma

i stručnjaka u području tradicijske gradnje Slavonije i Baranje. Ministarstvo je prepoznalo turistički ... kuća na uličnu stranu omogućuje najpovoljniju komunikaciju po dubini parcele. ... niska cijena materijala i dopreme mogućnost da vlasnik ...

Posavska tradicijska drvena kuća - Ministarstvo turizma

na“, zdenac ili krušna peć često se nalazi u prednjem djelu dvorišta, nasuprot kući. ... peći, zatim sa željeznim štednjakom. Iza kuhi- nje je ostava (ižica), a na ...

Izjava o korištenju državnih potpora - Ministarstvo turizma

Korištenje državne potpore male vrijednosti. Podnositelj zahtjeva u posljednje tri godine do sada (zaokružiti odgovarajući odgovor) a) nije koristio b) koristio je.

106_470_1 Lustica bay - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Gđa Ljubomirka Vidović. 23. januar 2018 godine. Zahtjev. Poštovana Gdjo Vidović,. Obraćamo vam se za izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova za izradu ...

RATTAN SEDIA d.o.o. - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

23 јул 2019 ... za RATTAN SEDIA D.O.O.. BUDVA. Trg Slobode br. 2. Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju.

Scanned Document - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Podgorica, 13. maj 2019. godine. Podnosioci prijave: AD ,,Radoje Dakić" u stečaju. U STEČAJU. Stečajni upravnik: Mladen Marković. Janković Nebojša.

Uzgoj ribe - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Kada se govori o metodologiji za uzgoj ribe, u BiH se prakticiraju dva načina: ... puževi i školjke koriste kreč za izgradnju ljušture, a račići ga talože u oklopu.