život splitskog puka u srednjem vijeku: primjer obrtnika sredinom 15 ...

This work analyses everyday life of popolani in late medieval Split on the ... statusom i materijalnim prilikama, u svojoj suštini znatno pokretljiviji i otvoreniji. ... libara koji se imaju upotrijebiti za izradu dvije haljine i kupnju 40 lakata neke tkanine ...

život splitskog puka u srednjem vijeku: primjer obrtnika sredinom 15 ... - Srodni dokumenti

život splitskog puka u srednjem vijeku: primjer obrtnika sredinom 15 ...

This work analyses everyday life of popolani in late medieval Split on the ... statusom i materijalnim prilikama, u svojoj suštini znatno pokretljiviji i otvoreniji. ... libara koji se imaju upotrijebiti za izradu dvije haljine i kupnju 40 lakata neke tkanine ...

DRUŠTVENI I VJERSKI ŽIVOT HRVATA U SREDNJEM VIJEKU

Hrvatska kraljica, ... Dokument kojim kralj Zvonimir svečano priseže na vjernost Apostolskoj ... Pronađi fragment koji nedostaje na sarkofagu kraljice Jelene.

GACKA U SREDNJEM VIJEKU

Gacka, knez Borna, ranosrednjovjekovni identiteti, 9. sto- ljeće. Nema nikakve sumnje da je najteže utemeljeno ra- spravljati o historiografskim problemima koji ...

Crkva i kultura u srednjem vijeku

crkve i samostani jedino utočište, gdje se gojila znanost, skupljale i prepisivale ... U Njemačkoj vodila je Crkva u srednjem vijeku razvitak kulture. Najstariji ...

Sesvete u srednjem vijeku (14-15. stoljeće)

zamišljena linija Sesvete- Brestje-Goranec-. Gornja Planina, dok bi istočna ... župe u Prigorju" koja se u vrijeme Bele IV izdvaja iz zagrebačke županije i u ...

HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU

Klisa. Kao zahvalu za pomoć prilikom izgradnje samostana, izdao je Trpimir darovnicu splitskom nadbiskupu, tzv. Trpimirova darovnica, 4. III 852.g., u Bijaćima ...

adventna nada u srednjem vijeku - Srce

uglavnom dijele povijest srednjeg vijeka u tri velika razdoblja: rani srednji vijek (500.–100. godine), visoki srednji vijek (1000.–1300. godine) i kasni srednji vijek ...

O ETNOGENEZI HRVATA U RANOM SREDNJEM VIJEKU

14 srp 1989 ... stoljeću n. e. potakla je istraživače da porijeklo Hrvata potraže na Kavkazu ... vatskog društva i etno.genetski procesi u ranom srednjem vijeku ...

Stanovanje na Gradecu u kasnom srednjem vijeku

primjer tome je Zagreb, jer sve do formiranja komune u Gradecu 1242. godine utvrĊeno je ... Manduševac, a drugi na mjestu današnje uliĉice Krvavi most.

Uprava grada Varaždina u srednjem vijeku

Politička je prošlost Varaždina ... Varaždin je prvi od sviju hrvatskih gradova s ovu stranu. Velebita postao ... Zanimívo je svakako, da se gradski bilježnik, odnosno uopće bilježnik ... Pod jednim se gradskim dekretom potpisao Ernest, javni i.

Splitska katedrala u ranome srednjem vijeku

padanjem ničice (proskineza). Na vrhu ploče istaknuta je letva koju ispunjava tropruta traka isprepletena u obliku niza "osmica". U starijoj historiografiji iznesena ...

IVANOVCI U HRVATSKIM ZEN''LJAMA U SREDNJEM VIJEKU

zi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvtskoj, objavljena u radu JAZU, kdigu. 81. i 82. u Zagrebu 1886. godine. To je bio uvod u niz daljnjih rstralivanja o.

Martina Borovčak Zabok u srednjem vijeku*

koji je darovanjem došao u ruke plemstva Zaboky – plemićke obitelji koje je obilježila cjelokupnu povijest Zaboka (danas i restoran u centru Zaboka nosi njihovo ...

Pomorstvo pod zaštitom svetaca u srednjem vijeku

Nikola) dodan i sveti zaštitnik grada u kojemu je plovilo izrađeno. ... darovima hrvatskih pomoraca vidi: Kisić A.: Ex voto adriatico: Zavjetne slike hrvatskih.

„STAMBENA KUĆA U DALMACIJI U SREDNJEM VIJEKU“

Iako se u kuhinjama bogatijih kuća Europe učestalo javljaju muški kuhari, u Dalmaciji ... prsten mogli dobiti 1.3 dukata dok je običan građanin za isti zalog mogao ... kućanske potrepštine, nekoliko srebrenih žlica, Mihovilov pečatnjak s grbom ...

UMJETNIČKA TOPOGRAFIJA BUZEŠTINE U SREDNJEM VIJEKU

27 svi 2013 ... 102 Crkva sv. Jurja bila je orijentirana u srednjem vijeku što mogu potvrditi noviji nalazi fresaka na sjevernom zidu otkriveni tijekom restauracije ...

Hrvatski jezik u srednjem vijeku - UniZd

2. 5. P: Hrvatski ćirilični korpus. Povaljski prag. S: Povaljska listina. d.r. 8: Studenti A – F: za odabrani odlomak Šibenske molitve (3 retka) izraditi popis fonema i.

PLEMIĆI S PODRUČJA ŽUPE ZMINA U SREDNJEM VIJEKU

kod spominjanja ljudi iz Zmine. Postoje opet samo neki pokazatelji da bi Svačići bili ti koji su nastanjivali (između ostalih) Zminu22. Pored njih tu su i Ramljani.

Siromaštvo u srednjem vijeku - Revija za socijalnu politiku

ljeća odnos prema siromaštvu se bitno mijenja. Siromaštvo kao vrlina. U srednjem vijeku društvom je dominirala crkva. Ona je osiguravala koheziju medijeval-.

Stanovanje na Gradecu u kasnom srednjem vijeku - darhiv

tlo budućeg grada Zagreba dobilo ime po socijalno-ekonomskoj kategoriji svoga ţiteljstva.2. Iako Brandtova teza ... 5 Buntak, Povijest Zagreba, 25-27. 6 Kampuš ...

Engleska u razvijenom srednjem vijeku - FFOS-repozitorij

ime Anžuvinci pa se tako nakon smrti Ivana 1216. godine njegov sin Henrik III. smatra prvim. Plantagenetom te tako završava i razvijeni srednji vijek u Engleskoj.

Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku (Hrvoje ...

Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku. Hrvoje Gračanin. Silvija Pisk. Prostor današnje sjeverozapadne Hrvatske, omeđen Murom i Dravom na ...

Iz historije Bitunje u srednjem vijeku (Povodom 610 ... - ANUBIH

42 Vladislav Šimraković i njegova supruga Anuela imali su sina Pavla, Рудић 2008, 367-368. 43 Aličić 2008, 158. 44 Рудић 2006, 239-240; Fojnički grbovnik ...

stambena kuća u dalmaciji u srednjem vijeku - darhiv

Dalmatinski gradovi s okolnim teritorijem predstavljaju izrazito zatvorene komunalne ... Splićana i Trogirana Toma piše kako su sve drvene i pletene kuće spaljene za ... Gradske su kuće, po uzoru na rimski stil gradnje, orijentirane prema ...

o načelima udruživanja u hrvata u ranom srednjem vijeku

vata u ranom srednjem vijeku, tj. od doseljenja »čopora« do raspa ... jeno« zato što u srednjovjekovnoj Hrvatskoj — to znači na terito riju između Gvozda i ...

IZ HISTORIJE KREŠEVA U SREDNJEM VIJEKU (Radoje Kristić ...

kod dubrovačkih trgovaca. U prvom očuvanom spomenu maja 1428. godine u druš- tvu sa Ljubišom Stjepšićem iz Stona Kozoje Kristić, inače označen da je iz ...

RAZVOJ GRADA OD KASNE ANTIKE PREMA SREDNJEM VIJEKU ...

Razvoj grada na prelasku iz antike u rani srednji vijek najlošije je osvijetljena faza u sveukupnom procesu poleo- geneze na području Hrvatske. Iako je hrvatska ...

Jacques Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku. Zagreb: Jesenski i ...

... područja svakodnev- nog života. Le Goff u svojim djelima obrađuje histo-. Jacques Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku. Zagreb: Jesenski i Turk. 2009, 320 ...

Jacques Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku ... - Institut za historiju

postojao Crni papa. U završnim dijelovi- ma ovog poglavlja objašnjeno je porijeklo katarskog učenja, ukazano na sličnost sa ranom crkvom, prepoznati tragovi ...

Ishodi učenja – HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU Sanja ...

Materijali iz udžbenika: Tanajske ploče, str. 42; Višeslavova krstionica, str.46. OSAMOSTALJENJE HRVATSKE U IX. STOLJEĆU. 1. Definiraj pojam: sklavinija. 2.

Unutarnja i vanjska povijest hrvatskoga jezika u srednjem vijeku ...

Namjera je opisati povijest hrvatskoga jezika u pet knjiga, tako je prva knjiga posvećena srednjem vijeku, druga bi trebala prikazati jezik XVI. i. XVII. st., treća ...

muzeološka koncepcija prezentacije solina u ranom srednjem vijeku

Trpimirova darovnica svjedoči da je darovanje crkve na hrvatskom teritoriju splitskom nadbiskupu bilo sasvim moguće. 87 Rapanić i Jelovina, "Revizija," 114.

kaštelansko polje u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku

UMJETNIČKA AKADEMIJA. BRUNA CAREV. KAŠTELANSKO POLJE U KASNOJ ANTICI I RANOM. SREDNJEM VIJEKU. MAGISTARSKI STRUČNI RAD. SPLIT ...

Temeljne značajke bizantske vojske u ranom srednjem vijeku (Od ...

Foka je zatim smaknut, a Heraklije proglašen carem (610. godine).1 Novi vladar zatekao je ispražnjenu državnu blagajnu, vojska i upravni aparat bili su u rasulu ...

Vojno ustrojstvo hrvatskih zemalja u razvijenom srednjem vijeku

Kmetovi su, u odnosu na svoje seniore, bili slabije opremljeni. Hrvatska vojska u razvijenom srednjem vijeku sastojala se od kopnene vojske i mornarice.

Položaj žene u srednjem vijeku na hrvatskim prostorima - Srce

Položaj žene u srednjem vijeku na hrvatskim prostorima* i. uvod. „Priroda uvijek teži stvoriti savršeno biće, muškarca, ali se ponekad dogodi pogreška – žena.

Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (550–1150.) - jstor

The first study, by Hrvoje Gračanin, narrates the history of the lands of present-day Croatia in late Antiquity (pp.3–36). It is followed by Ante. Birin's chapter on the ...

šibenski fortifikacijski sustav u kasnom srednjem i ranom novom vijeku

12 ruj 2018 ... Šibenika trebamo poznavati gradski fortifikacijski sustav istovremeno ... Slovom S u legendi karte prikazana je topovska bitnica pod nazivom batteria Gonzaga, a ... okolice pri ĉemu se morao posluţiti izvještajima, iskazima ili ...

DARKO NEKIĆ SENJSKA BISKUPIJA U SREDNJEM VIJEKU Darko ...

D. Nekić: Senjska biskupija u srednjem vijeku. Senj, zb. 24,31-48 (1997) ... starijih autora, koji vjerodostojnim drži splitski prijepis, Ivan je Crnčić, kojemu su se u ...

Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku - Matica hrvatska

srednji vijek temeljito preobražen dolaskom novih političkih čimbenika – Avara ... Usamljen rani avarskodobni nalaz otkriven je na istom potezu i južno od Kupe i.

Priznanja povodom 50. Dana obrtnika Udruženja obrtnika grada ...

VIKTOR FROKI. 2. SVJETIONIK TRGOVAČKI I PROIZVODNI OBRT , VL. ŽELJKO ĆOSIĆ. 3. KOKO KOŽNA GALANTERIJA, VL. RADOVAN ŠAFARIĆ. SREBRNA ...

FRA DIDAK BUNTIĆ – PROSVJETITELJ HERCEGOVAČKOGA PUKA

dr. fra Gracijan Raspudić. U posljednje vrijeme sve više uviđamo kako je jed- na od zvijezdâ neprolazna sjaja – hercegovački franjevac. Didak Buntić (1871.

Bilten 2. PJEŠADIJSKOG (RENDŽERSKOG) PUKA - Ministarstvo ...

Spomenobilježjepoginulogborca–šehi- da Safeta Zajke, nosioca ordena heroja oslobodilačkog rata, dobitnika ratnog priznanja značka “Zlatni ljiljan” i prvog.

hrvatske narodne pjesme puka štokavskoga i ... - Podravina

136 je naslov »Kajkavske pjesme«. I ta kopija pokazuje kako se postupalo s tuđim rukopisima. Kajkavski tekstovi, koje je Deželić, po širem području zapisivanja, ...

Rukopisna zbirka» Hrvatske narodne pjesme puka štokavskoga i ...

Gotovo sve su pjesme u njemu motivirane ljubavlju, pa se mogu i podijeliti na čistu liriku, ... Gornje Zagorje' izuzev; a to mi biaše i želja i volja oddavna, samo da se tim više ... »Daj mi sieko! hladjane vodice.« ... Popil gospon macelj vina,.

Monografija Gospina splitskog svetišta

crkva izvan granica grada, Gospa od Pojišana izrasla je od skromne ... Kapucinski samostan i svetište Gospe od Pojišana u Splitu: zbornik radova sa ...

TOPOGRAFSKE BILJEŠKE SPLITSKOG POLJA

Dr Lovre Katić (od sada Katić) u svojim raspravama o topografiji so- linskog polja i u ... don Frane, Karaman, Dyggve i posebno naš don Lovre Katić kojemu je.

MAFIJA KAO PRIMJER PARALELNE VLASTI: PRIMJER ITALIJE

10 sij 2011 ... svi mafijaši biti oslobođeni optužbi, no dogodilo se upravo suprotno. Također broj- ni pentiti, među kojima Leonardo Messina, Gaspare Mutolo i ...

PRILOG POZNA V ANJU SPLITSKOG SUVREMENOG ...

tak: Govor grada Splita - Rječnik splitskog govora 20. stoljeća. 21 ... Ako splitski hrvatski govor u dvadesetom stoljeću usporedimo s Marulićevim jezikom s jedne ...

Izgled splitskog Narodnog trga u prošlosti

strani Dioklecijanove palače, uvjetovala je, da ovaj trg nije nastao uz istočni i sjeverni, već uz zapadni zid palače, a Željezna vrata palače odre- dila su njegov ...

marketing neprofitne organizacije splitskog dijabetičkog društva

U ovom radu promatrat ćemo konkretan primjer neprofitne organizacije: Splitskog ... predavanja i seminari s temama iz područja djelovanja, poslovanja i ...

TROFEJ SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA „FABJAN KALITERNA"

Ivo Giovanelli. • Mario Stipinović. • Nikša Tudor. • Rukometni klub „EMC-SPLIT“. 2009. • Đurđica Bjedov. • Lukša Cicarelli. • Juraj Gamulin. • Ivo-Goran Munivrana.

Dopune za splitskog aroknog slikara ebastijana Devita De Vita)

Tom kultu u toj crkvi nazivao »Anđeo Stražanin«2) sivo- ih krila u kraćoj bijeloj haljini i modroj suknji, koji da zaštićuje dječaka u sivkastoplavoj odjeći, sv. Antun.

Tradicijsko izvorište skladbe Koleda splitskog skladatelja Jakova ...

U: Martinčević, Jagoda (ur.). Jakov. Gotovac. Zagreb: Muzički informativni centar. 47-70. Gotovac, Jakov. 1962. Koleda. Mainz: Schott. Predgovor partituri (i-iii).

In Search for the Centre U potrazi za sredinom - Oris.hr

Mia Roth Čerina, Tonči Čerina: Kindergarten Lanište a constituent part of the one who has created it. ¶ An idea cannot be trapped in a convention. Western ...

Podloga za izradu strategije splitskog sporta 2016. - Splitski savez ...

Streljana. Streljački klub „Centar“. 1. Dvorana za dizanje utega. Klub dizača utega „Split Matadura“. 1. Boćalište. Boćarski klub „Nada“. 3. Boćarski klub „Elektra“.

hrvatsko-njemački dodiri u gramatikografiji sredinom 19. stoljeća

6 ruj 2018 ... obrađuje se preostalo gradivo morfologije (infinitiv, nepravilni glagoli, preterit, pluskvamperfekt, futur drugi, konjunktiv, ostala vremena u pasivu, ...

Plan upravljanja zivotnom sredinom za Projekat razvoja ...

akumulacije, potrebno je riješiti pitanje pregradnog profila brane, odrediti ... Clethrionomys glareolus - Riđa voluharica 9. ... Talpa stankovici - Balkanska krtica 31. ... agrohemikalija te gdje, kada i kako se one trebaju primjenjivati, primjena ...

hrvatsko-njemački dodiri u gramatikografiji sredinom 19 ... - darhiv

6 ruj 2018 ... Hrvatsko-njemački jezični dodiri sežu daleko u prošlost, ... komparacija pridjeva, prilozi i brojevi te od glagolskih oblika pasiv prezenta).

Plan upravljanja zivotnom sredinom-sistemi za navodnjavanje ...

Kap po kap navodnjavanje se ogleda u laganom dodavanju vode direktno u zonu ... mada su procjene da su to izuzetno male količine, a cijena pumpanja sa.