Temeljna sigurnost na brodu - D2 - Pomorski fakultet

Prijave ispita vrše se u Lučkoj kapetaniji po završetku tečaja. Lučka kapetanija Rijeka, Prostorija 3 (prizemlje) radno vrijeme od 8:00 do 12:00 tel/fax: 051 ...

Temeljna sigurnost na brodu - D2 - Pomorski fakultet - Srodni dokumenti

Temeljna sigurnost na brodu - D2 - Pomorski fakultet

Prijave ispita vrše se u Lučkoj kapetaniji po završetku tečaja. Lučka kapetanija Rijeka, Prostorija 3 (prizemlje) radno vrijeme od 8:00 do 12:00 tel/fax: 051 ...

TEMELJNA SIGURNOST NA BRODU

14 velj 2018 ... vertikalne zone. ▫ odijeljenost stambenih prostora. ▫ gorive tvari ograničene. ▫ otkrivanje, zadržavanje i gašenje požara u zoni nastanka.

temeljna sigurnost na brodu - PFRI

14 velj 2018 ... Plin praskavac. ▫ Prskanje goriva na tople površ. ▫ Razne druge upaljive ... plin bez boje i mirisa. ▫ ne provodi struju. ▫ 1,5 puta teži od zraka - ...

temeljna sigurnost na brodu - Diverso Impex

Vremenski rokovi spuštanja plovila za spašavanje (29) ... D. ukoliko je splav smještena na visini ve oj od 4,5 metara mora se spuštati pomo u sohe ili dizalice.

Temeljna sigurnost na brodu - STCW VI/ 11 - adria libar

RIJEKA. Osječka 50, 51000 Rijeka. Tel: 385 51 343 513. ZAGREB. Metalčeva 15, 10000 Zagreb. Tel: 385 1 389 9907 [email protected] · www.adrialibar.

ana juran sigurnost informacijskih sustava ... - Pomorski fakultet

1 lis 2015 ... SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA. INFORMATION SYSTEMS SECURITY. DIPLOMSKI RAD. Kolegij: Poslovni informacijski sustavi.

marija jurman utjecaj globalizacije na pomorski ... - Pomorski fakultet

Isto tako globalizacija jako utjeĉe na pomorstvo i samo luĉko poslovanje, kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, te ponekad ima pozitivne uĉinke, a nerijetko ...

Pomorski promet: pravila i sigurnost plovidbe - Europa EU

POMORSKI PROMET: PRAVILA I SIGURNOST PLOVIDBE ... identifikacijskih sustava (AIS) i sustava za bilježenje podataka o plovidbi (sustavi VDR) ili „crnih ...

Fakultet za pomorstvo Kotor www.fzpkotor.com - Pomorski fakultet ...

bavi se pola vijeka obrazovanjem pomoraca. ... Fakultetu se obrazuju i druga zanimanja pomorske ... agencije za ukrcaj pomoraca, koje pomažu pomorcima.

Životopis - Pomorski fakultet

8. Studija gospodarske opravdanosti za predmet koncesije na pomorskom dobru, caffe bar. Galija, Opatija, 2014, suradnica na projektu. 9. Studija gospodarske ...

Datumi - Pomorski fakultet

21 velj 2018 ... lektoriranje tekstova na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku ... Pisanje. Slušanje. Čitanje. Govorna interakcija. Govorna produkcija.

Dokument - Pomorski fakultet - UNIRI

Glavan, B.: Ekonomika morskog brodarstva, Školska knjiga, Zagreb, 1992. 2. Kesić ... Za najnovije izmjene i dopune tema vidi: www.pfri.hr/~bopri (A Course of.

priručnik_brodski cjevovodi za web - Pomorski fakultet

16 velj 2018 ... Spajanje elemenata cjevovoda može biti rastavljivo i nerastavljivo. ... kapacitet kompresora startnog zraka određen je propisom klasifikacijskog ... cijevi kondenzatora održavajući na taj način tlak ili temperaturu kondenzacije.

GMDSS Simulator - Pomorski fakultet

o GPS prijemnik Furuno GP-90; o alarmnu jedinicu AP4365; o upravljačku ploču punjača baterija H2180; o radiogoniometar Rhotheta RT-500-M; te o radar i ...

sveučilište u splitu pomorski fakultet

12. 3.1.2. Opća nesposobnost za rad. Opća nesposobnost za rad teži je stupanj nesposobnosti, a ona se utvrđuje i postoji kada kod osiguranika zbog promjena ...

katalogprostorijaiopr eme 2 0 1 8. - Pomorski fakultet - UNIRI

Studentska ulica 2, 51000 Rijeka • www.pfri.uniri.hr. KATALOG PROSTORIJA I OPREME 2018. ... Daikin - dva modela. • Thermo King - jedan model. • Carrier ...

Pomorski fakultet u Rijeci - UNIRI

Nautika i tehnologija pomorskog prometa. •. Brodostrojarstvo. •. Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu. •. Tehnologija i organizacija prometa.

sveučilište u rijeci - Pomorski fakultet

Željko Glavan. 4,7133. 8. Renato Ivče. 4,6594. 9. Albin Redžić. 4,6481. 10. Serđo Kos. 4,6346. Najbolje ocijenjeni asistenti. RED. BR. IME I PREZIME. OCJENA.

Na temelju članka 82 - Pomorski fakultet

na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 19. rujna 2016. godine, tajnik ... ponavljanje ispita, imenovati ispitno povjerenstvo i odrediti vrijeme ponovnog ...

Modul: Sigurnost hrane - Agronomski fakultet

patogeni mikroorganizmi (bakterije, kvasci, plijesni, virusi, protozoae) ... Točan fiziološki mehanizam kako patogeni mikroorganizmi uneseni hranom u ljudski ...

brodski električni strojevi - Pomorski fakultet

5 ruj 2018 ... JEDNOFAZNI ASINKRONI MOTOR S KONDENZATOROM .......................... ... napona u slučaju opterećenja induktivnog karaktera (elektromotori, ...

Karakteristike intermodalnog prijevoza - Pomorski fakultet

INTERMODALNI TRANSPORT U EUROPSKOJ UNIJI. DIPLOMSKI RAD. IME I PREZIME: Sanja Vučurević, 0112030265. SMJER: Logistika i menadžment u ...

Europass-Curriculum Vitae - Pomorski fakultet

20 velj 2018 ... E-mail [email protected]. Državljanstvo ... 19. Jugović, Alen; Debelić, Borna; Brdar, Maja. ... 26. Jugović, Alen; Bistričić, Ante; Debelić, Borna.

Pomorski fakultet u Rijeci - Mala barka

izrađene su i ugrađene uzvojne proveze i nosači podnica,. - izrađeno je i ugrađeno krmeno zrcalo. Navedenom valja nadodati i prethodno navedene radove u ...

Numericko rješavanje jednadžbi - Pomorski fakultet

29 sij 2020 ... Metoda iteracije. Opcenito o greškama metoda rješavanja jednadžbi. Numericka matematika. Numericko rješavanje jednadžbi. Biserka Drašcic ...

STRATEGIJA POMORSKOG FAKULTETA U ... - Pomorski fakultet

s gospodarskim subjektima i uz pomoć udruge ALUMNI PFRI organizirati „DAN ... Fakultetu, rasteretiti znanstveno – nastavno osoblje administrativnih poslova, ...

brodski električni sustavi - Pomorski fakultet

5 ruj 2018 ... zaboraviti činjenicu da je napon taj koji tjera struju i da visina struje, ... agregat za rad kada brod miruje). ... Cijena startera i lampi je naime.

Pravilnik o zaštiti na radu - Pomorski fakultet

11 pro 2018 ... Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14). Osposobljavanje radnika za rad na siguran način ...

luke nautičkog turizma - Pomorski fakultet

Nakon puštanja luke nautičkog turizma u rad velike bi koristi imalo lokalno stanovništvo. Povećanje zaposlenosti van velikih gradova, a posebno na otocima ima ...

konstrukcija broda - ppo brodostrojarstvo - Pomorski fakultet

3 pro 2018 ... KONSTRUKCIJA BRODA - PPO. BRODOSTROJARSTVO. 1. Na kojem brodu je prvi put ugrađeno brodsko dvodno? 2. Tko je izumitelj motora ...

sjeverna morska ruta - Pomorski fakultet

Kojom izjavljujem da sam diplomski rad s naslovomMOGUĆNOSTI RAZVOJA. SJEVERNE MORSKE RUTE izradila samostalno pod mentorstvom doc. dr. sc.

Nino Curko Diplomski - Pomorski fakultet

Kaže se da nema plovidbe u polasku kod linijskog brodarstva, što znači da se linijsko ... Plovidbeni red određuje linijski promet. To je akt ... godine povećavaju flotu kupovinom katamarana “Paula”, katamaranom “Nona Ana” i time šire ...

uporaba led u komunikacijskim sustavima - Pomorski fakultet

elektroluminiscencija (pretvorba električne energije u svjetlosnu). Kod ovih dioda koriste se poluvodiči kao što su silicijev karbid (SiC), galijevfosfid (GaP) i ...

uporaba vdr sustava u pomorstvu - Pomorski fakultet

kretanja. Zbog tog svojstva se žiro kompas koristi za orijentaciju u navigaciji. Na brod se, zbog sigurnosti, ugrađuju 2 žiro kompasa (dvije žiro matice, slika 12).

sigurnost instalacija – mogučnosti didaktičkih pomagala - Fakultet ...

Pet različitih pogrešaka može se unaprijed odrediti pomoću sklopka „kvara“. Moguće je odraditi ... [11] Električne instalacije i rasvjeta, Laboratorijska vježba 5;.

pomorski fakultet u rijeci feeder servisi - PFRI

udaljenost od standariziranog pomorskog toka ili hub luke. • troškovi ... Sjevernojadranske luke Rijeka, Kopar i Trst, koje treba sagledavati kao jedinstveni lučki.

vladimir mamuza upravljanje tehnološkim ... - Pomorski fakultet

Kontejneri kao oblik transportne jedinice, kontejnerski brodovi kao prijevozna sredstva kontejnera te kontejnerski terminali kao glavni elementi kontejnerskog ...

parkiranje u urbanim sredinama kao element ... - Pomorski fakultet

Šibeniku, ciljevi i rad Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik te poseban osvrt na ... 87 Prema: Gradski parking d.o.o. Šibenik – Naših prvih deset godina, Šibenik ...

ortodromska, loksodromska i kombinirana plovidba - Pomorski fakultet

17 sij 2019 ... Terestrička navigacija. 2. LOKSODROMSKA PLOVIDBA. I. Loksodromski zadatak (kurs i udaljenost):. tgK = ∆. ∆. D = ∆. II. Loksodromski zadatak ...

Radni prostor i oprema - Pomorski fakultet - UNIRI

Školski brod Kraljica mora u vlasništvu je. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Brod je namijenjen za izvođenje studentske prakse učenika i studenata ...

Utjecaj vlasničkih promjena na poslovanje ... - Pomorski fakultet

banke i mjenjačnice, trgovine s različitim proizvodima, ugostiteljski i ... d.d.koncesionar, potpisali su predsjednik Uprave Luke Rijeka Denis Vukorepa i stariji.

estimacija gps pozicije u sustavima za navigaciju - Pomorski fakultet

15 ruj 2013 ... okružja koje stvara smetnje, odnosno postavljanje antena na lokacije u ... Tablica 5.2.3: Algoritam za izračunavanje ECEF pozicije satelita.

Informacijski sustavi na kontejnerskim terminalima - Pomorski fakultet

http://web.efzg.hr/dok/inf/uis/PIS-1.pdf (17.05.2014.) 2.5. Podsustavi informacijskih sustava. Poslovanje tvrtki danas zahtjeva brzu prilagodbu novim trendovima ...

gis (geografski informacijski sustav) u cestovnom ... - Pomorski fakultet

Glavni nedostatak GIS-a je nemogućnost rukovanja podacima koji se mijenjaju u vremenu. ... Vektorski model je najbolji za prikazivanje linearnih oblika. ... slično kao GPS fishfinder, koji pomaže ribarma u potrazi, ulovu i praćenju riba. Tako se.

analiza tehnoloških procesa pri prijevozu ... - Pomorski fakultet

Čini se da su „paletizacija“ i paleta sinonimi. Treba istaknuti razliku između palete i „paletizacije“. Paleta je transportni uređaj, to je naprava izrađena od ...

sustavi nadzora i upravljanja u pomorskoj ... - Pomorski fakultet

strane firme Navionics (skenirane navigacijske karte agencije NOAA) koje ... organizacija (IMO) uveden je i na hrvatskoj obali Jadrana, a njegova cjelovita.

Pružanje medicinske prve pomoći – D19 - Pomorski fakultet

(1). Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti - Pružanje medicinske prve ... položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C23. (2).

tržišni ciklusi u morskom brodarstvu - Pomorski fakultet

A. Expanzija, oporavak, oživljavanje, uzlet ili konjuktura ( označeno crvenom bojom na grafu 1.) – je uzlazna faza poslovnog ciklusa. Karakteristika expanzijskog ...

Upute za izradu završnog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu završnog rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja završnih radova na ...

ULOGA PRIVREDNIH SUDIONIKA U LUČKOM ... - Pomorski fakultet

Opći podaci o poduzeću jadranski pomorski servis d.d.. U svojoj dugoj povijesti već više od 50 godina, tegljači JPS-a bili su važan subjekt sigurnosti plovidbe na ...

Upute za izradu diplomskog rada - Pomorski fakultet

Upute za izradu diplomskoa rada (dalje: Upute) imaju za cilj otkloniti brojne nedoumice koje imaju studenti/studentice prilikom pisanja diplomskih radova na ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU POMORSKI FAKULTET ANTONIO BEGIĆ

Electronic nautical charts (ENC) are the basement of contemporary maritime ... Zadnji korak je provjera u ECDIS-u, gdje se ENC ćelija kontrolira u radu s dva.

Marijana Jozić PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE ... - Pomorski fakultet

POMORSKI FAKULTET U RIJECI. Marijana Jozić. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE LAKOPOKVARLJIVE ROBE U. CESTOVNOM PROMETU. DIPLOMSKI RAD.

problemi korištenja simulatora u edukaciji ... - Pomorski fakultet

2 svi 2012 ... Robert Mohović / Ph.D. Dr. sc. ... R. Mohović, I. Rudan, Đ. Mohović: PROBLEMI KORIŠTENJA SIMULATORA U EDUKACIJI UPRAVLJANJA.

Primjena satelitske navigacije u sustavu za ... - Pomorski fakultet

GPS-a dijele i ostali satelitski sustavi kao što su Glonass i Galileo. Glonass sustav u ... udaljenosti od pojedinog satelita do korisničke antene – trilateracija. ... Takva postava onemogućuje visoko precizno lociranje unesrećenih. ... kvaliteta signala, niska cijena opreme i servisiranja, upotreba na međunarodnoj razini,.

Europass-Curriculum Vitae - Pomorski fakultet - UNIRI

27 velj 2018 ... [email protected]. Državljanstvo hrvatsko. Datum rođenja 31.05.1959. Spol muški. Radno iskustvo. Datumi 2014 - danas. Zanimanje ili radno mjesto ...

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka ... - Pomorski fakultet

Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich. Naziv predmeta. Pomorski engleski 1. Studijski program. Nautika i tehnologija pomorskog prometa. Status predmeta obvezan.

primjena inteligentnih transportnih sustava u ... - Pomorski fakultet

Svrha i cilj je objasniti koji su inteligentni transportni sustavi na prometnicama i u ... zadovoljavajuće razine sigurnosti u prometu, prometna logistika specijalnih ...

znanstvene paradigme u valorizaciji hrvatske ... - Pomorski fakultet

sjevernog Jadrana počinje uzlet cestogradnje (Karolina, Jozefina, Lujzijana, Marmontova cesta itd.), koja nas polako dovodi do prvih betonskih i asfaltiranih ...

Pravilnik o postupku unutanjeg prijavljivanja ... - Pomorski fakultet

16 pro 2019 ... Radnici koji predlažu povjerljivu osobu trebali bi prethodno dobiti njen pristanak koji se ... Fakultet imenuje Povjerljivu osobu uz njezin prethodni pisani ... Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati ...