Naziv predmeta ECTS Semestar HRP324 Hrvatska leksikolo - UniZd

Prostorna raslojenost leksika. Lokalizmi. Regionalizmi. Dijalektizmi. Leksik kao sustav. Leksička norma. Kodificiranje leksika. Purizam i leksik. Opisna i propisna.

Naziv predmeta ECTS Semestar HRP324 Hrvatska leksikolo - UniZd - Srodni dokumenti

Naziv predmeta ECTS Semestar HRP324 Hrvatska leksikolo - UniZd

Prostorna raslojenost leksika. Lokalizmi. Regionalizmi. Dijalektizmi. Leksik kao sustav. Leksička norma. Kodificiranje leksika. Purizam i leksik. Opisna i propisna.

Naziv predmeta ECTS Semestar HRP221 Fonologija hrvat - UniZd

Zvončanici (poluotvornici ili sonanti) i šumnici ili konsonanti. Podjela šumnika ili konsonanata po zvučnosti (zvučni i bezvučni suglasnici). Suglasnici po mjestu ...

Naziv predmeta TEOLOŠKA ANTROPOLOGIJA Godina Semestar ...

Marijan Steiner. Kompetencije koje se stječu. Nakon uspješno završenog predmeta student će moći: 1. Uočiti i analizirati temeljna biblijska, tradicijska, teološka ...

1. Naziv predmeta: SAVREMENI ENGLESKI JEZIK – G5 2. Semestar ...

Doc. dr Katarina Rasulić. 9. Ciljevi i sadržaj predmeta: Predmeti Savremeni engleski jezik G5 i G6 (III godina studija, studijski profil Engleski jezik, književnost ...

Suvremena hrvatska proza obvezni II. Semestar III. 5 prof. dr ... - UniZd

Proza u trapericama, Zagreb, 1983.; Jurica Pavičić, Hrvatski fantastičari,. Zagreb, 2000.; O hrvatskoj poratnoj prozi, tematski broj časopisa Kritika,. 1970, br. 15.

NASLJEDNO PRAVO Šifra predmeta Status predmeta Semestar ...

NASLJEDNO PRAVO. Šifra predmeta. Status predmeta. Semestar. Broj ECTS kredita. Fond časova obavezni. III. 6. 4P 1V. Studijski programi za koje se ...

Naziv predmeta Povijest Crkve u Hrvata Okvirni sadržaj predmeta ...

Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku (oko 550. – oko 1150.), ur. Z. NIKOLIĆ (Povijest Hrvata I.), Zagreb, Matica hrvatska, ...

ECTS - INFORMACIJSKI PAKET (KATALOG PREDMETA) - EFSA

ECTS - informacijski paket : (katalog predmeta). I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija ... Obavezna (odgovarajući dijelovi knjiga). 1. Misita, N. (2007) Osnovi prava ...

ECTS - INFORMACIJSKI PAKET 2018./2019. (Katalog predmeta)

Akademski kalendar donosi Sveučilište u Zagrebu, a objavljuje se za svaku ... Pregled životinjskog carstva sa naglaskom za životinje koje su nametnici, koje su.

ects informacijski paket (katalog predmeta) - Pravni fakultet ...

Poslovi koje završeni student može obavljati: • pomoćni pravni poslovi na sudovima,. • poslovi ... Vizner B.: Komentar zakona o obligacionim odnosima, Zagreb,. 1978. 7. ... Pajić, Z., Popović, D.M.: Suočavanje s prošlošću i prisutup pravdi iz.

JMBAG Ak.god. Položeno predmeta Ostvareni ECTS bodovi ... - EFZG

JMBAG. Ak.god. Položeno predmeta. Ostvareni ECTS bodovi. Broj ocjena za prosjek. Prosjek ocjena. 1. 0067552648. 3. 31. 180.0. 28. 5.000. 2. 0035203556. 3.

Odluka o utvrđivanju programa razlike predmeta i ECTS ... - EFST

17 lis 2017 ... Sveučilište u Splitu. EKONOMSKI FAKULTET ... Osnove ekonomije. 6 ECTS ... (b) za diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije: Osnove ...

Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija ... - UniZd

1 ožu 2019 ... Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo (odabrana poglavlja). Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija FIZIKA 1.6. Semestar 1 ...

atoma ; načelo neodređenosti. 3 2. -objasniti Planckov zakon zračenja crnog tijela. -opisati ogib elektrona na kristalima i de Broglievu ideju o valnoj prirodi ...

Talijanski jezik I (zimski semestar) - UniZD

Deanović, M. – Jernej, J. (1994), HRVATSKO-TALIJANSKI RJEČNIK, Zagreb: Školska knjiga. Praćenje i ocjenjivanje stečenih znanja i vještina. Oblik rada.

Naziv kolegija: Češka književnost XX. stoljeća ECTS-bodovi: 5 Jezik ...

Uvjeti: položen ispit iz Češke književnosti do kraja XIX. stoljeća. Ispit: usmeni ... Karpatský, D. (1975): «Češka književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knj.

Semestar će završiti javnom prezentacijom rada - UniZd

obavezna literatura – druga knjiga za članove grupe : 1. Dr. Joe Dispenza: „You Are ... „Placebo ste vi: Ozdravljenje umom je moguće“ (izdavač Planetopija). 2.

Europski sustav prijenosa bodova (ECTS) - UniZd

akademske godine, ali pravilu ona traje između 1500 i 1800 sati. Tako jedan ECTS bod na ... od 7 kartica teksta (1.800 slovnih znakova po kartici), učenja 175 ...

ects – europski sustav prijenosa bodova - UniZD

15 Feb 2019 ... ERASMUS PROJECT 2018-1-HR01-KA107-047254 ... education institutions in the partner countries, the University of Zadar, holding Erasmus.

naziv predmeta - EFST

Godina studija. 1. godina sveučilišnog diplomskog studija. Nositelj/i predmeta. Prof.dr.sc. Neven Šerić, redoviti profesor. Bodovna vrijednost. (ECTS). 5 ECTS-a.

Naziv predmeta: ELEKTROMAGNETIZAM Obavezan III 8 4P 4V ...

predmeta: ELEKTROMAGNETIZAM. Šifra predmeta. Status predmeta. Semestar. Broj ECTS kredita. Fond časova. (vidi napomenu). Obavezan. III. 8. 4P 4V.

UPISATI NAZIV PREDMETA - RiTeh

30 ruj 2019 ... E-mail: [email protected] Asistent. Mr. sc. Vladimir Valentić, dipl.inž. Vrijeme konzultacija: po dogovoru. E-mail: [email protected]

Naziv predmeta: BOSNA I HERCEGOVINA I EUR - Fakultet ...

Obzirom na specifičnu trasnformativnu ulogu EU, kao i vrlo zahtjevan i ... Institucionalni okvir za priključenje BiH članstvu EU ... 2. diskusije i prezentacije.

NAZIV PREDMETA RADIOKOMUNIKACIJE Kod DET010 Godina ...

NAZIV PREDMETA RADIOKOMUNIKACIJE. Kod. DET010. Godina studija. 1. Nositelj/i predmeta. Dr. sc. Winton Afrić , prof.v.š. Bodovna vrijednost. (ECTS). 6.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJE TRGOVINSKO POSLOVANJE ...

NAZIV PREDMETA UNUTARNJE TRGOVINSKO POSLOVANJE. Kod. STP013. Godina studija. 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, profesor visoke škole.

Naziv predmeta O SAKRAMENTIMA OPĆENITO Godina ...

Teologija sakramenata – povijesno-teološki razvoj. 7. Ustanovljenje sakramenata i broj sedam. 8. Djelotvornost sakramenata: ex opere operato i ex opere ...

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA TERMODINAMIKA Kod SKS017 ...

Usporedba radnih karakteristike. Specijalni slučajevi izmjenjivača topline. Predavanja – 14. termin (2 sata). Svojstva vlažnog zraka. Mollierov h,x-dijagram.

Naziv predmeta: ELEKTRONSKO POSLOVANJE U FINANSIJAMA I ...

Fond časova: : 45 predavanja i 45 studijski istraživački rad. Status predmeta: ... elektronsko poslovanje neposredno u bankama, drugim finansijskim institucijama i privrednim organizacijama. ... Seminarski rad – do 20 poena. 3. Izrada nacrta ...

NAZIV PREDMETA DIGITALNA I MIKROPROCESORSKA TEHNIKA ...

vježbe. 4. 3 Predavanja. 4. ELEMENTARNI LOGIČKI SKLOPOVI. 4.1. Koncept elementarnih logičkih ... 4.6. Primjena elementarnih logičkih sklopova. 1. Auditorne vježbe. Normalni algebarski oblici. Potpuni ... ☐samostalni zadaci. ☒multimedija.

NAZIV PREDMETA TEHNOLOGIČNO OBLIKOVANJE PROIZVODA ...

Oblikovanje tehničkog proizvoda koji se proizvodi u određenom broju komada povezati s njegovim ... 6. tehnologično oblikovati dijelove koji se izrađuju plastičnim deformiranjem iz lima. ... proizvoda, FSB, Zagreb, 2009. 3. Koller, R.: ...

NAZIV PREDMETA TEHNIČKO CRTANJE I CAD Kod SKS002 ...

Ortogonalno projiciranje na dvije ravnine predmeta zadanog aksonometrijskom projekcijom. Laboratorijske vježbe (2 sata). AutoCAD, uvod, sučelje, zadavanje ...

NAZIV PREDMETA PNEUMATIKA I HIDRAULIKA Kod SKS023 ...

NAZIV PREDMETA PNEUMATIKA I HIDRAULIKA. Kod. SKS023. Godina studija. Treća (red.)/Četvrta (izv.) Nositelj/i predmeta dr.sc. Jani Barle, red. prof.

NAZIV PREDMETA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA ...

PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA. Kod. SIT123. Godina studija. 2. Nositelj/i predmeta. Mr.sc. Karmen Klarin, predavač. Bodovna vrijednost.

NAZIV PREDMETA ELEKTROMAGNETSKI VALOVI I ANTENE Kod ...

NAZIV PREDMETA ELEKTROMAGNETSKI VALOVI I ANTENE. Kod. DET046. Godina studija. 1. Nositelj/i predmeta. Dr. sc. Winton Afrić , prof.v.š. Bodovna ...

NAZIV PREDMETA Matematičke metode fizike III Kod PMP102 ...

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći: 1. Koristiti numeričke metode za rješavanje matematičkih problema kao što su interpolacija, derivacija i ...

Naziv predmeta: MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA CILJ I SVRHA ...

Zagreb: Medicinska naklada; 2009. Tonkić M. i sur. ... Ispit iz predmeta Medicinska mikrobiologija i parazitologija je pismeni, praktični i usmeni. Tijekom nastave ...

Naziv predmeta OTAJSTVO TROJEDINOG BOGA Godina I ...

OTAJSTVO TROJEDINOG BOGA. Godina. I. DIPLOMSKOG STUDIJA. Semestar. Zimski (I.) Sati/ECTS bodovi. 60 sati / 6 ECTS. Nastavnici i/ili suradnici. Izv. Prof.

1. Naziv predmeta 1.1 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 2. Broj časova ...

1. Naziv predmeta. 1.1 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE. 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave. V rste nastave. Razred. T. V. P. Ukupno. I. 72.

NAZIV PREDMETA POSLOVNA EKONOMIJA Kod DTT008 Godina ...

definirati temeljne pojmove iz poslovne ekonomije, te kritički pristupiti analizi ... Grubišić, D., Poslovna ekonomija, Ekonomski fakultet Split, Split, 2004. 4.

NAZIV PREDMETA OSNOVE NJEMAČKOG JEZIKA Kod SIT140 ...

OSNOVE NJEMAČKOG JEZIKA. Kod. SIT140. Godina studija. 3. (red) / 4. (izv). Nositelj/i predmeta. Ivana Čizmić, v. pred. Bodovna vrijednost. (ECTS). 4.

NAZIV PREDMETA POREZ NA DOHODAK Kod SRF032 Godina ...

DIP-ovi predmeta nalaze se unutar sustava za podršku nastavi (MOODLE) i dostupni su studentima i nastavnicima Odjela. Skraćeni izvedbeni programi - IP.

NAZIV PREDMETA PRIJENOSNICI Kod DST012 Godina studija 2 ...

Mehanički prijenosnici s konstantnim prijenosnim omjerom. Zupčani i pužni prijenosnici. Konstrukcijske vježbe (2 sata). Primjeri zupčanih prijenosnika s ...

NAZIV PREDMETA EUROPSKO TRŽIŠNO PRAVO Kod DTT014 ...

EUROPSKO TRŽIŠNO PRAVO. Kod. DTT014. Godina studija. 1. Nositelj/i predmeta. Ivan Akrap, viši predavač Bodovna vrijednost. (ECTS). 4 ECTS. Suradnici.

NAZIV PREDMETA Molekularna genetika Kod PMP246 Godina ...

Vezani geni. Citogenetika (2 sata) Ishodi učenja: Razlikovati potpunu i djelomičnu vezanost gena, koncept haplotipa. Znati izračunati udaljenost među genima i ...

NAZIV PREDMETA Bioinformatika Kod PMP140 Godina studija 1 ...

43. Diplomski sveučilišni studij Fizika; smjerovi: Nastavnički, Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika. NAZIV PREDMETA Bioinformatika. Kod.

Naziv predmeta:SOCIJALNI RAD S GRUPOM N - Fakultet Političkih ...

Šifra predmeta: Naziv predmeta:SOCIJALNI RAD S GRUPOM. Nivo:Bachelor. Godina: III. Semestar: V. Broj ECTS: 5. Status: Obavezan. Broj sati sedmično: 3 1.

NAZIV PREDMETA Anatomija i histologija Kod PMB543 Godina ...

ljudskog tijela. - usvajanje znanja o anatomskoj građi, smještaju i međusobnom odnosu organa i organskih sustava koji izgrađuju ljudsko tijelo. - usvajanje ...

NAZIV PREDMETA Psihologija odgoja i obrazovanja II Kod PMS116 ...

NAZIV PREDMETA Psihologija odgoja i obrazovanja II. Kod ... V. Vizek. Vidović, M. Rijavec, V. Vlahović - Štetić, D. Miljković: Psihologija obrazovanja, IEP -.

NAZIV PREDMETA LINEARNA ALGEBRA Kod PMM714 Godina ...

Laplaceov razvoj determinante. Adjungirana matrica. Karakterizacija regularnosti matrice pomoću determinante. Koordinatizacija v.p. i transformacija koordinata ...

Naziv predmeta Protestantski pentekostalizam u Hrvatskoj Okvirni ...

Smještajući hrvatski pentekostalizam u širi svjetski i europski kontekst, studente se upoznaje s važnijim aktualnim zajednicama, njihovim liderima, vjerovanjima ...

NAZIV PREDMETA PLIN I PLINSKE INSTALACIJE Kod DST013 ...

Plinska goriva (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, bioplin, gradski plin, deponijski plin). Definicije ... Plinsko grijanje (peći, etažno grijanje, centralno grijanje ...

NAZIV PREDMETA LINEARNA ALGEBRA Kod SIT101 Godina ...

Bruckner, F.M., Pažanin, I: Matematika 1 za kemičare,. 3. Doščić, T, Sandrić, N: Matematika 1, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Načini praćenja.

Opis predmeta - UniZd

SVEUČILIŠTE U ZADRU. Opis predmeta. TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL. PREDDIPLOMSKI TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ. 1. OPĆE INFORMACIJE.

Preddiplomski studij arheologije Naziv predmeta: Epigrafika Nositelj ...

Povijest i razvoj pisma od klinastog pisma do latinice. 3. Podjela antičkih natpisa i njihove vrste. 4. Grčka epigrafija (najraniji grčki natpisi, vrste natpisa, primjeri).

Naziv predmeta Biblijska egzegeza: Psalmi i Mudrosne knjige ...

Knjiga Sirahova - Vrijedan unuk prevodi djedovo djelo. 11. Mudrost i biblijska povijest u Knjizi Sirahovoj. 12. Grijeh i oproštenje u Ps 51 * Psalam 105: Davidov ...

1. naziv predmeta maternji jezik i književnost 2. katalog znanja ...

književno-teorijski pojmovi. 1.Književnost ... razumije pojam motivacije ... književnoteorijska znanja, nastavu književnosti u kasnijim razredima treba utemeljiti na.

NAZIV PREDMETA FIZIKA Kod SEN002 Godina studija 1. Nositelj/i ...

2. Razumjeti granice determinizma i korisnosti slučajnih veličina u opisu prirode. (kvantna fizika, deterministički kaos, kompleksnost). Uvjeti za upis predmeta i.

NAZIV PREDMETA Fizika čvrstog stanja Kod PMP201 Godina ...

zakon, Jouleova toplina, Matthiessenovo i Nordheimovo pravilo, fononski doprinos električnom otporu, vodljivost u vremenski promjenjivom električnom polju ...

NASTAVNI PLAN AUTOMEHANIČAR jmo Naziv predmeta Broj sati ...

NASTAVNI PLAN AUTOMEHANIČAR jmo. Naziv predmeta. Broj sati. Ukupni broj sati. 1. razred. 2. razred. 3. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno ...

Naziv predmeta Biblijska egzegeza: Ivanovski spisi Godina 2. god ...

Ivan i sinoptička evanđelja; Kristološke osobitosti. Ivanova evanđelja? Svrha pisanja Četvrtog evanđelja? Ivanove poslanice: Afinitet triju ivanovskih poslanica s ...