в е с т н и к vestnik - КГУ

не духовной, Миранда автоматически причисляет себя к тем ... Миранды и Клегга и метафора «всемирный кали- ... зуется слово глумац (ж. р. глумица).

в е с т н и к vestnik - КГУ - Srodni dokumenti

в е с т н и к vestnik - КГУ

не духовной, Миранда автоматически причисляет себя к тем ... Миранды и Клегга и метафора «всемирный кали- ... зуется слово глумац (ж. р. глумица).

ARHEOLOŠKI VESTNIK

süd-nord Richtung der Somogyvár-Vinkovci-Kultur in der frühen Bronzezeit. ... and venatio) could interweave with her role as protectress of justice and order, ...

gradbeni vestnik - IZS

seizmološka karta, ki prikazuje potresno nevarnost na posameznih območjih. Podatki na karti bistveno vplivajo na velikost potresne obtežbe. Karta potresne ...

STROJNIŠKI VESTNIK

Razviti so bili elektronski mikroskopi raznih vrst. Tudi v Jugoslaviji si elektronski mikroskop močno utira pot in ga uporabljam o že na mnogih področjih.

i PLANINSKI VESTNIK

mi vrv, a se jima je ta izmuznila iz rok in prile- tela k meni s čisto druge ... Z akordi Bethovna zamirajo zadnje mi- nute dneva. ... Plešemo dolgo v noč, saj v nas ...

Piz Boe - Planinski vestnik

25 apr 2006 ... Emil Pevec (tehni~ni urednik), ... samim sebi in smelih na~rtov za prihodnost se zgodi le {e morda v ~asu novoletnih praznikov, le ... kruta in neizprosna hkrati. Z zanosom ... goriva. Pa sva {e kar po- skakovala po slabi gozd- ni cesti in se ustavila {ele, ko res ni ... do doma na Peci, po markirani poti nadaljuje{.

1 С О Д Е Р Ж А Н И Е - pirogov-vestnik.ru

трупов, а также рентгенографические снимки стоп 156 пациентов (мужского пола 77 и. 79 женского ... Maricic A, Valencić M, Sotosek S, Oguić R, Ivancić A, Ahel J. Transrectal ... ваний, использующих большинство критериев Мартина.

GEOGRAFSKI VESTNIK

bridovi postaju vrlo oštri kao noževi. Takove forme narod na ... sie „dvojke“ oder „blizanci“ (Doppelkolk, Zwillinge) genannt, wenn es drei sind, „trojke“ (Drillinge) ...

ENC - Geodetski vestnik

navigation, hydrographic data base. 1 UVOD. Pomorci že od nekdaj uporabljajo pomorske navigacijske karte. Predstavljajo jim zanesljivega partnerja pri plovbi.

PLANINSKI VESTNIK

Za novoletne praznike ni bilo v dolini pod Pon- cami nič posebnega. ... italijanskem področju zadnji akordi briškega speva. ... Daj — brajde po Brdih namoči!

vestnik 76_2.qxd

2 Suburbanizacija. Za pojav razseljevanja prebivalstva iz mesta oziroma strnjeno pozidanega urbanega obmo~ja na mestno obrobje se je v literaturi postopno ...

10/2012 - Planinski vestnik

Emil Pevec (tehnični urednik), mag. Marjan Bradeško, Marta ... je v bivak namestil solarni sistem in vedno pomagal na delov- nih akcijah, ki smo jih imeli pri ...

k**c gleda - Geodetski vestnik

grebatorji in drugimi prasci, ki nam grenijo veselje do dela.« Ljudje smo si seveda različni in vsakdo ima svoj prag fizične in psihične odpornosti oziroma vzdržlji-.

vestnik 3-2019.cdr - Kbtu.kZ

7 мар 2019 ... 3 (50). Алматы. 2019. Подписной индекс - 74206. Издается с 2004 года. Выходит 4 раза в ... deep convolutional neural net yielded top-5 test error rate of ... ния на разряд. ... Although users of other countries can be happy with their applications using ... 12 that is, at street intersections for points 9 - Er-.

gozdarski -vestnik - ZGDS

2. da naj se osnujejo večji razkuževalni bazeni v bližini postaj Vrtojba, Kanal, Plave,. Dutovlje in ... V. Beltram, nameščenec Združenja industrije papirja FLRJ.

Untitled - Planinski vestnik

nebju in izpreminjajo lice Alp in drugih gorovij. ... nemogoča in ki bi izpod pe- resa kakega drugega avtorja učinkovala smešno. ... 1957 d i n 25 433 900.

gozdarski vestnik - ZGDS

Nabava duglazijevih sadik in semen v Nemčiji. Nabava sadik . ... 1 j em diagoJl[tl a 15.;ij ClU, zao kro želi o lJa cele cm. lG em. 12. IG.97 ". ,. 17 ,. 13 .. 18.38 .

1&2 1 - Geodetski vestnik 44 / 2000

znotraj elipse enaka 39,4% in 95-odstotno elipso pogreškov, kjer je verjetnost ... Izhodišče za izbiro lokacije za spremljanja premikov na ožjem lokalnem.

PLANINSKI gSSfA VESTNIK

Planinski Vestnik izhaja pravi- loma vsak mesec. ... Vrli pripravniki so nam že skuhali čaj in nas potrpež- ... V »Les Alpes« 1978/1 je 2enevčan Franck.

L 199 Úřední věstník - EUR-Lex - Europa EU

2. srpen 2011 ... čerstvých krevet. 10. — čerstvé zeleniny. 26 podávaný na špejli. 1604 19 98 Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro.

10 Planine - Planinski vestnik

Svetel, Andrej Mašera, Mateja Pate,. Emil Pevec (tehnični urednik), ... Planina v Lazu. Emil Pevec ... v klet postavili nov hidrofor in po- polnoma prenovili kuhinjo ...

HOMOGENIZACIJA - Geodetski vestnik

Pričujoči članek je bil prvotno objavljen v hrvaščini z naslovom Poboljšanje katastarskih planova grafičke izmjere (homogenizacija). Predstavljen je bil na 10.

PV 1969/12 - Planinski vestnik

Utrujeni smo se pokrep- čali na edini klopi in stolici, zložili nekaj ostan- ... tovarni Meblo v Novi Gorici. Srečko Perhavc je bil ... venije, PD Kranj in foto-klub. Kranj.

jakob aljaž - Planinski vestnik

dnevne časopise in tednike, zato smo v. Planinskem ... pridem v Sana Sa, je pred skromno kočo ... Velik na predek je bil dosežen, ko je Lesnina iz ... Pognala sva se pod mostom. Vode je bilo ... in zimske sobe ločilo le še nekaj metrov hoje po ...

Úřední věstník Evropské unie - EUR-Lex

28 dec 2018 ... Phaseolus coccineus L. Fazol šarlatový . ... 27.1 Phaseolus vulgaris L. Fazol obecný keříčkový . ... Vegetable Spaghetti b UK 60. Velvia b NL 79.

Lado Božič - Planinski vestnik

Nanj je doslej stopilo že več kot 1000 alpinistov, več kot na katerikoli vrh take višine na vsem svetu. KRALJEVSKA GORA, NJEN SVET IN LJUDJE. LADO BOŽIČ.

stevilka 2_04.pmd - Geodetski vestnik

na izdelek. Razumevanje obravnavane tematike je pomembno za pravilno uporabo ortofota. KLJUČNE BESEDE fotogrametrija, ortofoto, digitalni model višin,.

Cenový věstník částka 9/2018 (PDF)

21. srpen 2018 ... CLUB GRÜN. 20. 87,00. Cigareta s filtrem, 84,0 mm. WINSTON BLUE 83 mm. 20. 87,00. Cigareta s filtrem, 83,0 mm. WINSTON RED 83 mm.

Skupščina PZS 2008 - Planinski vestnik

Emil Pevec (tehnični urednik),. Andrej Stritar ... žoga za dnevnopolitične igre, za bolj ali manj domiselno manipulacijo oblastnikov z ... delom Komarče in slapom Savica, ven- dar brez ... mrežica za pritrditev čelade, odstranljiv bočni pas ...

Розацеа - Vestnik dermatologii i venerologii

кожи с использованием оптических линз с 10-кратным ... у пациентов с эритематозно-телеангиэктатическим ... при монотерапии клиндамицином [54].

Mont Blanc - Planinski vestnik

ka izpostavljenost vetru na grebenu in padajoãe- mu kamenju pod koão. TeÏko bi rekli najteÏji, vendar vsaj najdalj‰i pri- stop preãi od Aiguille du Midi ãez Mont ...

Arheološki vestnik (Arh. vest.) - ZRC SAZU

drugače, vsekakor pa Müller-Karpe obravnava bodisi združeno bodisi posebej ... Kustodiat danes hrani večinoma slike in grafike, nekaj risb in umetniških fotografij. ... Zelo zanimivo je avtoričino razvijanje ideje arhitektke V. Kukoć, da je moč v ...

Drago Kladnik - Geodetski vestnik

Albertov prekop. –. –. Albertov kanal. –. Albertovo jezero. Mvutan Jezero. –. Albertovo jezero. Albertovo jezero. Alboransko morje. –. –. –. –. Aldansko višavje. –.

The Diocese of Sarsenterensis - Arheološki vestnik

Salona synod were added to some manuscripts of the ”Historia Salonitana Maior” by the chronicler of Split, Thomas the Archdeacon. The authentic- ity of those ...

sateliti sentinel - Geodetski vestnik

2 SATELITI SENTINEL. Evropska vesoljska agencija (ESA), katere pridružena članica je tudi Slovenija, pod okriljem Evropske komisije pripravlja serijo šestih ...

Alpinistična etika - Planinski vestnik

25 sep 2006 ... HERVIS. Kranjska Gora INTERSPORT. Kobarid. SPORTLAND. Idrija ... Nova Gorica INTERSPORT in SUVEL. Koper. HERVIS. Novo mesto ...

vestnik 82_1.qxd - ZRC SAZU, Založba ZRC

du je mo ne kaj značil nih živ lje nje pi snih pou dar kov in za ni mi vo sti o člo ve ku, ko le gu in stro kov nja ku, o ka te rem ni smo ve de li ve li ko tudi zato, ker se ...

Alpinistično smučanje - Planinski vestnik

Zuc dal Borovo kraljestvo je prava zakladnica za ljubitelje gorskega sveta. Priporočam ... skalovja in trnja obuval gojzerice, s katerimi sem tudi vzbujal pozornost,.

IZ PLANINSKE ZALOŽBE - Planinski vestnik

15 okt 2016 ... Tiskano na NEO STAR MATT papirju. NAKLADA:4800 izvodov. Prispevke ... asfalt bolj segret, gume primejo bolje, tudi vidljivost je boljša in ...

stevilka _4_07.pmd - Geodetski vestnik

1: HTRS96 frame based on basic GPS network (78 points) and 10-km GPS network ... measurements by using the least squares method), conversion of various ...

Úradný vestník Európskej únie - EUR-Lex

21. jan. 2019 ... Weddellovo more a Rossovo more). (2019/C 25/02). Jazyk konania: francúzština. Účastníci konania. (C-626/15). Žalobkyňa: Európska komisia ...

Vertikalna rekreacija - Planinski vestnik

Ïnikarco, Pepco. S peãi je padla, ... skal in na uglednem mestu v hi‰i je slika, kjer Pep- ca in Malka s tem ... ku, fotografij, ki jih je v okvir ãasa in prostora ujelo ...

Bogoslovni vestnik - Teološka fakulteta

407 Mirjana Filipič SL, Pavlov zgled oznanjevanja Kristusa. Paul's Example ... 471 Bogdan Kolar SDB, Teološka fakulteta v študijskem letu 2006-07. 479 Tadej ...

Mario Gavranović - Arheološki vestnik

Katalog se nastavlja doduše kao zasebna knjiga, u kojem su predstavljena nalazišta i nalazi. Ko- risnost će biti velika od dobro i pregledno organiziranih.

Klic gora - Planinski vestnik

Emil Pevec (tehnični urednik),. Andrej Stritar ... knjige? Nosijo krivdo za to, da se nam zgodovina že v nežnih letih za ... T. M.: Police nad Trento, PV1971/1-1. 12.

PROFESIONALNA ETIKA V GEODEZIJI - Geodetski vestnik

Murphyjev zakon ter ostali razlogi, da stvari gredo narobe. Ljubljana: Karantanija. Etični kodeks članov Društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke ...

Гангренозная пиодермия - Vestnik dermatologii i venerologii

□Гангренозная пиодермия (ГП) — редкое воспали- тельное заболевание неясной этиологии, для которо- го характерны нейтрофильная ...

vestnik - Вестник Северо-Восточного федерального ...

29 мар 2018 ... тоже текст, только невербальный, задача преподавателя – помочь ... obshhestva (na primere jakutov S. Bajaga Tattinskogo rajona RS (Ja)) ...

Gozdarski vestnik, letnik 73 • številka 1 / Vol. 73 • No. 1 - ZGDS

Kmetijski zbornici pri banskem uradu, je bil snovalec ... v ekstenzivni kmetijski rabi ali so prepuščena ... smrekovih sajenk (Oglasnik, 1877) in Brezovo drevje.

DETERMINATION Of LOCAL GEOMAGNETIC K ... - Geodetski vestnik

valovi in ki spreminjajo lastnosti v posameznem dnevu in letnih časih (AFGL, 1985; ... Iz teh meritev izhaja indeks geomagnetne aktivnosti K, ki sloni na skalarni.

Актинический кератоз - Vestnik dermatologii i venerologii

В статье обобщены сведения об актиническом кератозе, представлены современные данные литературы, посвященные вопросам эпидемиологии ...

Die Pfeilerbasilika* in Dubrovnik: Spätantiker ... - Arheološki vestnik

cathedral of Dubrovnik and Bunić's field in 1981-1984 resulted in the discovery of three ... S. z.B. G. Bovini, Die Kirchen von Ravenna (1958); Deichmann 1989.

drugg – digitalni repozitorij ul fgg - Geodetski vestnik

DRUGG – DIGITALNI REPOZITORIJ UL FGG. Teja Koler Povh, Andrej Vitek, Mojca Lorber, Goran Turk. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v ...

new housing developments in zagreb ... - Geodetski vestnik

of the City of Zagreb, Dubec and Sesvete in the Eastern part of the city and the Central train station in the city centre. Novi Jelkovec contains a total of 54 ...

Cenový věstník 2/2012 - Ministerstvo financí ČR

15. leden 2013 ... 1/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele ... mi cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví: ... LA BUTIGA. 2123/ ...

historia magistra vitae est - Geodetski vestnik

»HISTORIA MAGISTRA VITAE EST«. (ZGODOVINA JE UČITELJICA ŽIVLJENJA). Joc Triglav. 1 UVODNA MISEL. Včasih je treba pogledati nazaj, če hočeš ...

Зинерит Zineryt - Vestnik dermatologii i venerologii

В то же время эритромицин, клиндамицин и те- трациклин оказывают кроме антибактериального и дополнительное противовоспалительное действие,.

Себорейный кератоз - Vestnik dermatologii i venerologii

▫Себорейный кератоз (keratoma senile, старческая, бородавка) (СК) — наиболее распространенная до- брокачественная эпителиальная опухоль кожи, ...

farmacevtski vestnik - Slovensko Farmacevtsko Društvo

Zaviranje ATP citrat liaze koncentracije malonil CoA aktivnost CPT-I in izboljšan ... Coleman CI, Limone B, Sobieraj DM, Lee S, Roberts MS, Kaur.

vloga kakovostnega višinskega sistema in ... - Geodetski vestnik

A SISTEMA IN GEOID. A ZA IZVEDBO GNSS-VIŠINOMERSTVA kjer je N geoidna višina (ali ondulacija) oziroma ζ kvazigeoidna višina. Učinkovito GNNS-.