032/2009, Uredbeni del - Uradni list RS

24 apr 2009 ... Za velike dosežke na področju športa, v veslanju pode- ljujem. RED ZA ... risbe, rokopisi, miniature, sli- ke z vodenimi mediji, tapete, gvaš, barvano usnje, krzno, perje: ... ski igralec, G017035 Priznani operni pevec solist, G017036. Priznani ... prostorske enote C1 bo prestavljen obstoječi oporni zid. 10. člen.

032/2009, Uredbeni del - Uradni list RS - Srodni dokumenti

032/2009, Uredbeni del - Uradni list RS

24 apr 2009 ... Za velike dosežke na področju športa, v veslanju pode- ljujem. RED ZA ... risbe, rokopisi, miniature, sli- ke z vodenimi mediji, tapete, gvaš, barvano usnje, krzno, perje: ... ski igralec, G017035 Priznani operni pevec solist, G017036. Priznani ... prostorske enote C1 bo prestavljen obstoječi oporni zid. 10. člen.

Uradni list RS, št. 133 – Uredbeni del

446 NEOPITROID ALFA. 18 alfacipermetrin. ROMMB Brigita Mohorko, s.p.. (1). 447 NEO-PITROID PRAH. 18 permetrin. ROMMB Brigita Mohorko, s.p.. (1) ...

041/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

28 jul 2017 ... od 15 do. 20 let. Osnova za obračun je glavnica odobrenega ... pomembnim vrstam (npr. kamena korala, leščur, pozejdonka). ... na o varstvu ok ... kod be morskeg a dna. (D6) in v sprem e m bah v eleme n tih pre hra n je.

Uradni list RS - 46/2005, Uredbeni del

atlantski gavun. Menidia menidia atlantski goslaš. Rhinobatos percellens atlantski jeseter. Acipenser sturio atlantski losos. Salmo salar atlantski mako.

100/2002, Uredbeni del - Uradni list RS

22 nov 2002 ... oddajo v promet kot embalirana živila za takojšnjo uporabo brez posebne priprave. ... klavnico trpijo bolečine, ter mlade še dojene živali (odojke), je treba takoj ... Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu je izpisano ...

030/2020, Uredbeni del - Uradni list RS

Pred 4 dnevi ... Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo ...

052/2016, Uredbeni del - Uradni list RS

29 jul 2016 ... stavka, prijava šteje od vročitve dovoljenja za začasno prebi- vanje ali potrdila o ... Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzi-.

028/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

3 maj 2019 ... naj bi izpodbijana določba posegala v pričakovanje stečajnih dolžnikov, da jim bodo ... v priobalni pas, ki znaša 5 m od zgornjega roba brežine vodo- toka, niso ... sa iz prejšnjega člena tega odloka lastnik vozila ne odzove, ob- činska uprava ... (3) Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni ...

063/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

27 sep 2018 ... Transfuzijska medicina, proizvodnja ... Transfuzijska medicina v bolnišnični dejavnosti. Da. Q86.100 ... 1737 Petrova vas – Cerkev sv. Janeza ...

13/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

10 jun 2004 ... FIDIFARM podjetje za proizvodnjo in trženje fitodietskih izdelkov,. d.o.o. ... Fidifarm d.o.o. Ljubljana v sodelo- vanju s Swiss Caps, Švica.

44/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

15 apr 2002 ... 49 BIOHIGIENA SPREJ PROTI PRŠICAM. MEDICOPHARMACIA d.o.o.. (1). (2). 50 BIOKILL. ILIRIJA d.d.. (1). (2). 51 BIOKILL SOFT GEL.

Uradni list RS – 26/1991, Uredbeni del - ILO

URADNI LIST. REPUBLIKE SLOVENIJE. Številka 26. Ljubljana, četrtek 21. novembra 1991. Cena 80 SLT. Leto I zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in ...

118/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

2 jan 2020 ... Št. 118 Ljubljana, torek 27.12.2005 ... Stran 13294 / Št. 118 / 27. 12. 2005. Uradni list ... Gradbena linija: vzporedna s stanovanjsko cesto (ozna-.

105/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

9 jun 2010 ... 20 ml raztopine za injiciranje raztopina za ... prebodne stekleničke z 10 ml,20 ml in. 50 ml raztopine za ... (Permethrinum). NEOPITROID EC 20 ...

41/2000, Uredbeni del - Uradni list RS

18 maj 2000 ... 1404 kalcijev hidrid, 1410 litijev aluminijev hidrid, ... OPOMBA 1: 1871, titanov hidrid in 1437 cirkonijev hidrid sta snovi razreda 4.1 (glej obr. št.

038/2013, Uredbeni del - Uradni list RS

3 maj 2013 ... Reber, Trnovec, Vas, Vimolj, Vimolj pri Predgradu, Vrbovec, Vrh pri Fari, Vrt, Zajčje Polje, ... 17. za kategorijo F: – traktor, ki mu je dodan traktorski priklopnik, katerega ... rabljeni kot nevtralni za moške in ženske. II. SPLOŠNE ...

001/2020, Uredbeni del - Uradni list RS

3 jan 2020 ... in Švicarske konfederacije ... Švicarske konfederacije (Uradni list RS, št. 63/08 ... (1) Občinska zastava je pravokotnik modre barve, s tremi.

049/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

5 avg 2019 ... (zbirni katalog rokov hrambe dokumentarnega gradiva). (1) Orientacijsko ... iskalne akcije, blokade, odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje kaznivih dejanj ter izredni dogodki . ... Vpisnik NKD (naznanila kazenskih dejanj).

100/2003, Uredbeni del - Uradni list RS

NOVOCEF tbl. 10x500mg. 040630. PC. Rp. 5.314. KLARITROMICIN. J01FA09 tableta s podaljšanim sproščanjem 500 mg. FROMILID UNO tbl.s podalj.sprošč.

34/2003, Uredbeni del - Uradni list RS

Tehnično čist kalcij-magnezijev fosfat. Kalcij. Magnezij. Skupni fosfor. 11.12. Mono-amonijev fosfat. Tehnično čist monoamonijev fosfat (NH4H2PO4).

025/2020, Uredbeni del - Uradni list RS

15 mar 2020 ... o prepovedi prometa zaščitnih sredstev. Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, ...

43/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

169 FRAGMAT IZOLIRKA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, GRADBENIŠTVO ... 192 GRADBENA HIŠA ČEPIN, PODJETJE ZA IZVAJANJE GRADBENIH IN.

Uradni list RS 056/2011, Uredbeni del

11 jul 2011 ... ELEVIT PRONATAL filmsko obložene tablete vitamini (vitamina). 018706. 5363-I-241/11 do preklica. D11$H02. 3837000025736. 051012.

075/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

20 mar 2019 ... 17 Trgovina in druge storitve. 05 Trg dela ... nacionalni ekonom iji (set računov in tabel, ocen. a k lju čn ih m akro eko no mskih k azaln ik o v).

61/2003, Uredbeni del - Uradni list RS

26 jun 2003 ... po kroju ali videzu oblikovani za ženske in dekleta. ... Imitacije žameta in pliša, izdelane na pletilnih strojih, se uvrščajo v tar. podštevilko ... Za uvrščanje v to tar. podštevilko morajo biti sestavni deli trenirke iz istega materiala,.

064/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

28 sep 2018 ... funkcijo ministrov. Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list ... 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. ... 1000 Ljubljana, p.p. 675. Predsednica ... za nadome- stno članico imenuje Ana Pevec Hočevar, Bršljanova pot 3, ... Rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto;.

133/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

GP 400 m². GP 400 m². 7. gradbena linija. 8. gradbena meja. 9. regulacijska linija. 10. načrtovane gradbene parcele. 11. okvirno načrtovane gradbene parcele ...

086/2015, Uredbeni del - Uradni list RS

12 nov 2015 ... območja v naprave za čiščenje odpadnih voda ali v naravni ... objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega, ... za znamenja, kapelice, NOB spomenike, korita in vodnjake, ki nimajo opredeljenega vplivnega ... Predvidena je odstranitev vseh objektov in zasutje jezerca.

86/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

Pri Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije se dodajo naslednja vozila vozilo Renault R5 Five, LJ. 57-16S, let. 1994. 250.000,00 SIT čoln P1-3188.

90/2001, Uredbeni del - Uradni list RS

temminčkova zlata mačka črnonoga mačka pardja mačka dolga mačka mala pegasta mačka andska mačka saharska mačka bengalska mačka ploščatoglava ...

46/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

antarktična maslenka antarktična zobata riba antarktični kril ... bela repata tabinja bele kozice 1) 3) beli amur ... brazilska repata tabinja brazilska velika sardela.

37/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

tablete 5x moksifloksacin. P*. Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma ... 051020. RISSET filmsko obložene tablete. 1mg 20x risperidon. P.

46/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

Phyllometra culminaria. Plebicula golgus. Polymixis rufocincta isolata. Polyommatus eroides. Xylomoia strix. ORTHOPTEROIDEA. RAVNOKRILCI. MANTODEA.

081/2016, Uredbeni del - Uradni list RS

16 dec 2016 ... 2016. Uradni list Republike Slovenije. 3435. Uredba o koncesiji za izvajanje javne službe ... nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol. 3. člen ... članov sveta določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje.

2/2011, Uredbeni del - Uradni list RS

10 jan 2011 ... Metod Pevec l.r. ... objekti za lastne potrebe: garaže – v UE1, bazen za gašenje ... (v nadaljevanju TP) montažne betonske izvedbe, ki omogoča.

057/2011, Uredbeni del - Uradni list RS

15 jul 2011 ... LOVSKA DRUŽINA KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU. ILJAŠEVCI 063, 9242 ... KLUB PRIJATELJEV IMV NOVO MESTO. ROZMANOVA ULICA 010 ...

053/2015, Uredbeni del - Uradni list RS

17 jul 2015 ... zagotoviti sistemski okvir za delovanje bank, ki bo podpiral finančno stabilnost in zaščitil ... igra Eurojackpot, ki jo družba prireja od leta 2012.

036/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

7 jun 2019 ... Pozivni rok ne sme biti krajši od 15 dni. (2) Kandidature, vložene po izteku ... Št. 478-0043/2017. Grosuplje, dne 29. maja 2019. Župan.

Uradni list RS - 079/2018, Uredbeni del - e-Občina

7 dec 2018 ... Sandra Žibert, 12. 9. 1993, Laze v ... BRIGITTA VARGA KULČAR. 13. 6. 1977 ... Pohlina 5; Ulica Ivanke Uranjek; Ulica Nade Cilenšek; Ulica.

Uradni list RS - 014/2018, Uredbeni del - e-Občina

2 mar 2018 ... B) Čistilne akcije. B1 Čistilna akcija v organizaciji Občine Mežica: ... vgradna garnitura – spajanje brez dodatnega fiksiranja z vti- čem (bajonet ...

Uradni list RS - 122/2004, Uredbeni del - PisRS

škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete ... tableta škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu). Pliva Ljubljana, d.o.o. ... TORECAN obložene tablete 6,5 mg.

Uradni list RS - 83/2008, Uredbeni del - e-Občina

22 avg 2008 ... Policijska postaja Celje, s sedežem v Celju, za območje naslednjih ... obstoječo zazidavo v rahlo nagnjenem pobočju s severno lego. Zahodno ...

Uradni list RS – 38/2007, Uredbeni del - e-Občina

26 apr 2007 ... PLINSKA PATRONA KEMOCID. 38082015 žveplo (24,00%). 38089090 natrijev nitrat (48,00%). O. Zavod za zdravstveno varstvo. Maribor.

Uradni list RS – 33/2005, Uredbeni del - PisRS

cinkotit pločevina 0,70 mm m2. 6.600.-. – ALU – gladka 0,70 mm m2. 6.490.-. – ALU – tip Trimoval 0,80 mm – na deske m2. 7.150.-. – ALU – Trimoterm 8 cm / 0 ...

Uradni list RS - 064/2016, Uredbeni del - e-Občina

14 okt 2016 ... Lesnina in ostalih obstoječih objektov, ter za potrebe žičnic, intervencije in postajališča ... izvedba zidne niše v objektu (veža, skupni prostori). Lokacija zidne niše mora ... 2244. Preklici. 2245. Zavarovalne police preklicujejo.

Uradni list RS - 075/2019, Uredbeni del - ZPIZ

12 dec 2019 ... o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. no- vembra 2019.

Uradni list RS - 17/2007, Uredbeni del - Univerza v Ljubljani

26 feb 2007 ... Visoka poslovna šola diplomirani ekonomist (UN) diplomirana ekonomistka (UN) diplomirani ekonomist (VS) diplomirana ekonomistka (VS).

69/2009, Razglasni del - Uradni list RS

4 sep 2009 ... prvi in 10.645.418,00 EUR za drugi krog), sredstva ... Adlešič Valentina Renata, Colnarjeva 9, ... Belc Sabina, Pavšičeva ulica 32, Logatec,.

Uradni list C76 - EUR-Lex

27. März 2008 ... C 10/08 (prej NN 7/08) – IKB – Poziv k predlożitvi pripomb na podlagi ćlena 88(2) ... SL. (1) Vir: referenćni menjalni tećaj, ki ga objavlja ECB.

L79 I Uradni list - EUR-Lex

Uradni list. Evropske unije. Letnik 63. Zakonodaja. 16. marec 2020. Slovenska izdaja. Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno ...

L84 I Uradni list - EUR-Lex

Uradni list. Evropske unije. Letnik 63. Zakonodaja. 20. marec 2020. Slovenska izdaja. Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno ...

2019 - Uradni list

21 jun 2019 ... DRUŠTVO ZA PODVODNI RIBOLOV TJULNJI. ŠMARTINSKA CESTA 16, ... USTANOVA FUNDACIJA BENKO. SLOVENSKA ULICA 015, 9000.

ribogojnica - Uradni list

b) konzum. 2. Ime nosilca dejavnosti ... Zemeljski bazeni. Betonski bazeni ... plemenke ikre zarod mladice plemenke mladice konzum ostalo*. * ostale vrste rib, ki ...

Uradni list - EUR-Lex - Europa EU

27 jan 2020 ... Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. ... metode, tudi mreže, pasti, vrše in parangal; ker so potrebne jasne opredelitve ... gojenje mehkužcev znatno ogrožajo plenilske orade (Sparus aurata) in za ...

Uradni list RS - PisRS

800.-. – sanitarna oprema – wc, bide, kad itd. kd. 770.-. – izložbe in zasteklene stene m2. 1.200.-. – kopelit stekla m2. 1.280.-. – šedno strešno industrijsko steklo.

Uradni list RS - e-Občina

25 sep 2015 ... sklep Evropske komisije o odobritvi dajanja v promet. GSO za namen pridelave v skladu ... BERNADICA VIHER GAŠPAREC. ANDREJA VOLF.

C91 I Uradni list - EUR-Lex - Europa

Pred 3 dnevi ... temu, da še naprej opravljajo svojo vlogo in še naprej podpirajo gospodarske aktivnosti v EU. SL. Uradni list Evropske unije. 20.3.2020. C 91 I/ ...

Priloga II - Uradni list

riboflavin 5`-fosfat, natrijev x. NIACIN ... natrijev-L-askorbat ... glukonat x. -- glicerofosfatat x. -- sulfat x. NATRIJ. -- bikarbonat x. -- karbonat x. -- klorid x. -- citrat.

URADNI LIST - SIstory

in besedila — Demokratska federativna Jugoslavija — v vseh štirih kotih znotraj okvirja, v hrvatskem, srb- skem, makedonskem in slovanskem jeziku. V sredini je ...

Uradni list L119 - EUR-Lex

4 maj 2016 ... L 119/4. Uradni list Evropske unije. SL. (1) Direktiva (EU) 2016/680 ... Linija poročanja osebja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ...