Zbrajanje decimalnih brojeva, Željko Kraljić

Matematika. Za međupredmetnu temu ... Razred. 5. OBVEZNI ELEMENTI. Odgojno-obrazovni ishod. (oznaka i tekst iz kurikuluma predmeta ili ... Prirodni brojevi, decimalni brojevi, dekadska mjesta, decimalna mjesta, pisano zbrajanje, nazivi ...

Zbrajanje decimalnih brojeva, Željko Kraljić - Srodni dokumenti

Zbrajanje decimalnih brojeva, Željko Kraljić

Matematika. Za međupredmetnu temu ... Razred. 5. OBVEZNI ELEMENTI. Odgojno-obrazovni ishod. (oznaka i tekst iz kurikuluma predmeta ili ... Prirodni brojevi, decimalni brojevi, dekadska mjesta, decimalna mjesta, pisano zbrajanje, nazivi ...

Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva napamet Matematika na ...

Ovo su zadaci po kojima možemo s učenicima 5. razreda vježbati zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva napamet (u onim slučajevima u kojima račun ...

Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva ... - Antonija Horvatek

Ovo su zadaci po kojima možemo s učenicima 5. razreda vježbati zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva napamet (u onim slučajevima u kojima račun ...

Volumen kvadra, Željko Kraljić

jedan kvadar kojima smo na početku procijenili volumen, mjere potrebne veličine (duljine bridova) te računaju u grupi volumen, sva tri volumena zapisujemo i ...

Kocka i volumen kocke, Željko Kraljić

MAT OŠ D.5.5. Računa i primjenjuje volumen kocke i kvadra. Tijek nastavnog sata. 1) učenici su u grupi, uspoređuju volumen kocke brida duljine 1 dm s 1 litrom.

Uvođenje decimalnih brojeva*

U svim aktualnim udžbenicima matematike za peti razred u Repub- lici Hrvatskoj, decimalni broj se uvodi na sličan način, izjednačavanjem dekadskog razlomka ...

2 FLOATING-POINT ZAPIS DECIMALNIH BROJEVA

se, sa druge strane, smanjuje tačnost zapisivanih decimalnih brojeva, ... I korak: Sabiranje biased eksponenata činilaca, uz oduzimanje brojne veličine od ...

Množenje decimalnih brojeva - Antonija Horvatek

Množenje decimalnih brojeva - vježba. Riješi donje zadatke i rješenja upiši u križaljku. U svako polje ide po jedna znamenka ili decimalna točka. Vodoravno.

Množenje decimalnih brojeva - Škola za život

Aktivnost3. – grupni rad zbrajanje, oduzimanje i množenja decimalnih brojeva i rješavanje problemskih zadataka. Učenici rješavaju zadatke, pomažu jedni.

Zaokruživanje decimalnih brojeva - Antonija Horvatek

Zaokruživanje decimalnih brojeva - radni list. Donji radni list možemo koristiti za uvježbavanje zaokruživanja decimalnih brojeva. Možemo ga koristiti za ...

Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva ... - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Zadaci za zadaću - Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama. 1. Prepiši u bilježnicu i izračunaj:.

Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva napamet - Antonija Horvatek

Ovo su zadaci za zadaću koji idu uz PPT ... razni zadaci iz matematike mogu riješiti na više načina (i svi načini vode do istog rješenja). Osim toga, kao što u ...

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20

OŠ Rajid. Adresa elektroničke pošte [email protected] Naslov Metodičkih preporuka. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20. Predmet (ili međupredmetna.

zbrajanje i oduzimanje brojeva do 10 (3) - E-sfera

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE. BROJEVA DO 10 (3). 3.DOPUNI. 4. 5. RIJEŠI S POMOĆU BROJEVNE CRTE. POPUNI TABLICE. PRIMIJENI VEZU ZBRAJANJA I ...

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 100 - Zbornica

Ivana Mihić, mag. prim. educ. www.zbornica.com. Ime i prezime: Nadnevak: ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 100 – PROVJERA. 1. Popuni tablice!

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 1000 a - Zbornica

Rješavaj pažljivo! Pogriješiš li jedan,bit će netočni i ostali zadaci u stupcu: ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 1000 (1) NL-9. 1. 248 4 = a a. 7 = b.

Matematika na dlanu Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 ...

3 / 9. Matematika na dlanu. 10. Izračunaj: 3 2 1 = 4 3 2 = 7 5 1 = 11. Sanja ima 10 ... Danas je petero djece bolesno, pa nisu došli u školu, a jedno je ...

Zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Ines Majstorić

Zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 20. Predmet (ili međupredmetna tema). Matematika. Za međupredmetnu temu navesti u okviru kojeg nastavnoga ...

Pismeno zbrajanje četveroznamenkastih brojeva - Antonija Horvatek

Objava: Antonija Horvatek, Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 2. 1. Pisano zbroji: ... Na crte upiši broj za jedan veći od zadanoga broja:.

Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva - Antonija Horvatek

Antonija Horvatek, Matematika na dlan , http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva - zadaci za DZ. 1. Prepiši i dopuni:.

Zbrajanje i oduzimanje prirodnih brojeva u nižim razredima osnovne ...

zbrajaju i oduzimaju brojeve do milijun, primjenjujući naučene algoritme. U nižim ... Primjeri kartica do broja šest ... Zbrajanje i oduzimanje s modelima baze 10.

5. razred Cjelina: Prirodni brojevi Tema: Zbrajanje prirodnih brojeva ...

5. razred. Cjelina: Prirodni brojevi. Tema: Zbrajanje prirodnih brojeva – osnovna svojstva zbrajanja. Radni list - zadaci za vježbu. Zadaci u dvije grupe: s lakšim ...

zbrajanje i oduzimanje brojeva do 5 - "Nikola Tesla" - CARNet

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 5. Mira Čuvidić, OŠ Rajić. 1. 1. IZRAČUNAJ, USPOREDI I UPIŠI ZNAK >, < ILI =. 4. 5. 3. 1 2. 3 2. 3 1. 3. 1. 4.

Evica Kraljić, Nova Gradiška, Croatia sjena oblaka iznad starog ...

sjena oblaka iznad starog balkona- plešu leptiri shadow of a cloud above an old balcony- dancing butterflies. * crvene ruže goblenski rub balkona- nebo u zraku.

TEORIJA BROJEVA 1 De ivost brojeva

svaki broj a kongruentan jednom (i samo jednom) od brojeva xi po modulu m. ... a svaki broj uzajamno prost sa 8 je kongruentan po modulu 8 nekom od brojeva ...

Zbrajanje i oduzimanje do 100

Umanjenik je 60, a razlika je 56. Koliki je umanjitelj? R:…………………………………………………………………………………………………………………….. 3.

7.2 7.2. Zbrajanje vektora - Element

Za sve vektore koji leze na paralelnim pravcima reci cemo da imaju isti smjer. Za njih još kazemo da su kolinearni. Smjer i kolinearnost vektora. Ako dva vektora ...

7.2. Zbrajanje vektora - Element

Dan je paralelogram ABCD. Tocka O sjecište je njegovih dijagonala. Pro- matramo skup vektora kojima su pocetna i završna tocka vrh paralelograma ili tocka O.

binarno zbrajanje i mnozenje.pdf

BINARNO ZBRAJANJE. Sanda, 2015. 2. ▫ U binarnom brojevnom sustavu za zbrajanje vrijede ova pravila: ▫ Prijenos (jedan dalje) prenosi se na mjesto više.

1.6 Zbrajanje i oduzimanje vektora

2 lis 2019 ... PRIRODNA ZNANOST riječ znanost potječe od latinske riječi scientia što znači znanje znanost je sustav znanja prikupljenog znanstvenom ...

zbrajanje test 1 - Element

čudne životinje. Dodovi imaju. 3 noge, Mopovi 5 nogu, a. Botovi 6 nogu. Ako se u polju nalaze po dvije životinje od svake vrste, koliko je nogu u polju?

zbrajanje oduzimanje - Artrea

ZBRAJANJE. On-line škola artrea.com.hr nikad lakše do petica -. - CD za vje banje i ponavljanje gradiva od prvog do petog razreda osnovne škole.

nazivamo zbrajanje vektora

a = − b pa kažemo da su a i b par suprotnih vektora. Uoˇcimo: Ako svim orijentiranim dužinama neke klase, vektora a, zamijenimo poˇcetak i kraj, dobi-.

MATEMATIKA ZBRAJANJE I ODUZIMANJE

UMANJENIK. UMANJITELJ. RAZLIKA. JEDNAKOST. VEĆI. MANJI. JEDNAKO. BINGO CALLER'S CARD. Page 2. UMANJENIK. UMANJITELJ. JEDNAKOST.

5.a Zbrajanje i oduzimanje do 20 - Antonija Horvatek

Razred: ______. Datum: ______. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - dodatak. 1. Izračunaj i dopuni: 2. Martina je imala 12 flomastera, ali je 3 izgubila.

Zabavno zbrajanje do 10, Kristina Ključarić

Prvi (1.) razred OŠ. OBVEZNI ELEMENTI. Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz ... zadaci. Učenici zapisuju vlastite zadatke riječima u pisanke. Iste zadatke ...

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Razredna nastava

Zbrajanje i oduzimanje do 100. Zbrajanje 47 3, oduzimanje 60- 4 ponavljanje. 20 20 ... 100 – 8 = 2.) Umanjenik je 60, a razlika je 56. Koliki je umanjitelj? R:…

brojevi do 20. zbrajanje i oduzimanje do 20 - e-Sfera

Umanjenik je 17, a umanjitelj je za 3 manji od umanjenika. Izračunaj razliku. S lijeve strane zadanoga broja napiši broj koji je za 1 manji. S desne strane ...

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima ... - Artmedia

Sanja je imala 50 kuna. Jučer je kupila časopis za 12 kuna, a danas sladoled za 9 kuna. Koliko joj je novaca ostalo? Janja, Darko i Luka dobili su zajedno 30 ...

Zadaci riječima - Zbrajanje i oduzimanje do 20 - Artrea

Tihana je imala 10 kuna. Koliko joj je novaca ostalo ako je kupila olovke za 6 kuna? Saša je imao 12 jabuka. Koliko ih je pojeo ako mu je ostalo. 9 jabuka?

Bojanke – zbrajanje i oduzimanje do 100 - Razredna nastava

Page 1. Bojanke – zbrajanje i oduzimanje do 100. Međimurka. Page 2. None.

Matematika na dlanu Inicijalno testiranje - 5. dio Zbrajanje i ...

Inicijalno testiranje - 5. dio - Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - osnove Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 6. Matematika na dlanu.

Bojanke – zbrajanje i oduzimanje do 100 - Razredna nastava. net

Page 1. Bojanke – zbrajanje i oduzimanje do 100. Međimurka. Page 2. None.

Zbrajanje i oduzimanje do 1000 - Antonija Horvatek

Autorica: Mira Čuvidić, Zbrajanje i oduzimanje do 1000. Objava: Antonija Horvatek, Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Autorica: Mira ...

(Zbrajanje i oduzimanje vektora) 1. Zadane su točke A, B, C i D ...

(Zbrajanje i oduzimanje vektora). 1. Zadane su točke A, B, C i D. Nacrtaj vektore i i izmjeri njihovu duljinu. | |= _____ mm. | |= _____ mm. 2. Istakni i imenuj tri ...

Oboji po brojevima - Zbrajanje i oduzimanje do 20 ... - Artrea

12. 8. 20. 14. 15. 9. 6. 4 4. 3 5. 6 6. 3 9. 4 8. 7 5. 9 3. 1 11. 20-8. 19-7. 18-6. 15-3. 14-2. 13-1. 8 4. 5 7. 13-1. 10 2. 18-6. 5 7. 3 9. 4 8. 16-4. 13-1. 17-5.

5. Zbrajanje i oduzimanje do 20 - osnove - Antonija Horvatek

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - osnove. 1. Izračunaj: 5 4 = 6 2 = 4 4 = 3 7 = 2 8 = 7 0 = 2. Nacrtaj sličicu i izračunaj (vidi kako je riješen prvi ...

Zbrajanje (i oduzimanje) razlomaka - Antonija Horvatek

U 6. razredu učimo zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti razlomke. Oduzimanje ... Možemo li „nariktati“ da i ovi razlomci imaju jednake nazivnike?... Da, prošlih ...

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima - Listići za 2. razred

Page 1. On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom mjestu - ž www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Varaždin. Od razlike brojeva 50 i 32, ...

Zbrajanje, oduzimanje i množenje razlomaka Bojanka Matematika ...

Bojanka. Ovo je radni listić koji možemo učenicima zadati za domaću zadaću ... U donjoj bojanci pronađi rješenja gornjih zadataka i oboji pripadna slova.

Matematičke domino kartice - Zbrajanje i oduzimanje do 20 - Artrea

START. 3 7= 5 4= 12-7= 11 8= 4 4= 9. 5. 19. 8. 7-5= 8 5= 9 6= 13-9= 9-3= 2. 13. 15. 4. 10 www.artrea.com.hr • copyright 2018. Zbrajanje i oduzimanje do ...

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima - Matematika - Artrea

Sanja je imala 50 kuna. Jučer je kupila časopis za 12 kuna, a danas sladoled za 9 kuna. Koliko joj je novaca ostalo? Janja, Darko i Luka dobili su zajedno 30 ...

Zbrajanje, oduzimanje i množenje razlomaka - Antonija Horvatek

Zbrajanje, oduzimanje i množenje razlomaka. Bojanka. Ovo je radni listić koji možemo učenicima zadati za domaću zadaću nakon što smo naučili množiti ...

3.1.3. Algebarski razlomci Skradivanje Zbrajanje i oduzimanje - pmfst

16 ruj 2013 ... Algebarski razlomci. Skradivanje. 1. ... −6. −6. = −1. Dodatni zadaci sa rješenjima: http://element.hr/plus/2/potencije-i-algebarski-izrazi ...

Matematičke domino kartice - Zbrajanje i oduzimanje do 20 ... - Artrea

START. 3 7= 5 4= 12-7= 11 8= 4 4= 9. 5. 19. 8. 7-5= 8 5= 9 6= 13-9= 9-3= 2. 13. 15. 4. 10 www.artrea.com.hr • copyright 2018. Zbrajanje i oduzimanje do ...

Željko Kolar - SDP

9 svi 2017 ... |Zagorski oglasnik oglašavanja i ljepljenja plakata. Hum. Zabok. Zabočki 88, 60937746160 Račun broj 905. 05. 2017. 1-1,. 02.05.2017. 05. 05.

Željko Kaluđerović CV

2008. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Antička filozofija,. Praktička ... Rana grčka filozofija, Hijatus, Zenica (Bosna i Hercegovina) 2017.

željko lončarić - žec - SPVH

12 ožu 2019 ... RADNO VRIJEME. Činjenica je kako se u HŽ Infri u nekim sektorima izmišlja „topla voda“ glede radnog vremena, početka i kraja rada, bez ...

Željko Neven Bremec

jaja i toast te šalica čaja, ali ipak navike ovise o dijelu Indije iz kojeg dolaze: ❖ S - punjeno tijesto krumpirom i cvjetačom - PARATACH. ❖ J - slane pite od riže - ...

Željko Kipke - HAZU-a

28 velj 2015 ... autora Tomislava Kobije naslovljenog. Panopticum et automatofonicum i. Resnaisova Prošle godine u Marienbadu, čuo tihi zvuk rotacije diska.