E1 ELEKTRIČNO DELO IN MOČ

(influenco). Kako merimo z njo gostoto električnega polja? Premikalni tok. Električno polje v snovi. Dielektričnost. Pojasni dielektričnost z lastnostmi molekul.

E1 ELEKTRIČNO DELO IN MOČ - Srodni dokumenti

E1 ELEKTRIČNO DELO IN MOČ

(influenco). Kako merimo z njo gostoto električnega polja? Premikalni tok. Električno polje v snovi. Dielektričnost. Pojasni dielektričnost z lastnostmi molekul.

Električni potencial, električno delo, ploščati kondenzator - Fizika

Električni potencial, električno delo, ploščati kondenzator. 1. Naboji e1 = 2. 10. -6. As, e2=-2. 10. -6. As in e3 = 10. -6 As ležijo v ogliščih enakostraničnega.

Seznam prodajnih mest za Delo - Info - Delo

SAVSKA 22. 4264. BOHINJSKA BISTRICA. 1 ... INTERSPAR IM 108 KRANJ. CESTA 1.MAJA 77. 4000 ... SPAR SM 79 LESCE 81199. ALPSKA CESTA 34. 4248.

DIGITALNI ČASOPIS Delo doo - Info - Delo

DIGITALNI ČASOPIS. KAZALO. 1. KAKO NAROČITI ... Aplikacija Delo za naprave z android operacijskim sistemom .............. 6. 7.2. Aplikacija Slovenske novice ...

ELEKTRIČNO POLJE 1. Šta je električno polje? 2. Čime se ...

Kako se grafički predstavlja el. polje? 7. Šta su linije el. polja?Jesu li otvorene ili zatvorene? 8. Šta je homogeno električno polje?9. Navedi primer gde se javlja ...

Električno osvjetljenje

Izvore svjetlosti možemo podjeliti na primar- ne i sekundarne, u ... svjetiljke možemo podijeliti na svjetiljke sa dubokim i širokim reflektorom, koji su prikazani na ...

E8. Električno polje

Ključni pojmovi. Električni potencijal, ekvipotencijalne plohe, električno polje, silnice, električno polje u vodiču, strujnice, pločasti kondenzator, polje na površini.

električno polje

posebno fizičko stanje - električno polje. ➢ Unošenjem opterećenja Q. 2 u to polje, javlja se vidljiva manifestacija polja - delovanje mehaničke sile na uneto ...

Elektricno polje - KTET

Električno polje. 1.1. Naelektrisanje. Postoje dva tipa naelektrisanja. Jedan tip nazvan je pozitivno naelektrisanje, a drugi negativno naelektrisanje. Jedinica za ...

Električno polje - INIS

prostor, ima ta svojo dielektričnost, ε0. = 8.854...×10-12 A·s/(V·m)). - v el. polju, ki ga ustvarijo mirujoči naboji, poteka E od pozitivnih nabojev proti negativnim. E.

Elektricno in magnetno polje - F9

Elektricno in magnetno polje. January 9, 2018. 1 Sila med nabojema ali Coulombov zakon. Silo tockastega naboja e1 v izhodišcu koordinatnega sistema na ...

1.1 Stacionarno električno polje σ

Stacionarno električno polje je ono polje koje vlada među naelektrisanjima u stacionarnom kretanju. Stacionarnost kretanja se ogleda u tome što je srednja ...

ELEKTRIČNI VODOVI — ELEKTRIČNO OSVJETLJENJE

Fluorescentna cijev 40 W, 3500 °K. 2 000. Sijalica sa natrijumskim parama 140 W. 13 000. Sijalica živina visokotlačna 400 W. 20 500. Ukupni upadajući tok ...

Coulombov zakon. Električno polje

Električno polje - točkast naboj. Fizika 2 Doc.dr.sc. R.Jurdana-Šepić. Točkast naboj. Stvara polje. Osjeća polje. Polje točkastog naboja. Točkasti naboj u ...

Električno polje in električne sile

ELEKTRIKA, SVETLOBA in SNOV. Fizika za 3. In 4. letnik srednjih šol. 2. Električne sile in električno polje. Poglavje 8. Vprašanja in naloge. Stran 47, 48 naloga ...

1 ELEKTRIČNO POLJE V učbenikih je poglavje o elektriki ... - FMF

Električno polje torej poznamo. Oglejmo si najprej električno polje točkastega naboja. Vzemimo, da leži pozitiven točkasti naboj e' v koorinatnem izhodišču.

električno-gasni štednjak tip: sg 122 55 gi/6 - Alfa Plam

Priključivanje i podešavanje štednjaka na gasnu instalaciju mora obavezno ... Podaci u vezi snage plamenika, potrošnje gasa i mlaznica dati su u Tabeli ...

Električno polje - Inštitut za neionizirna sevanja

Jakost električnega polja v točki P definiramo kot razmerje med električno silo F. E ... jakost tako nastalega el. polja (E) je premo sorazmerna gostoti naboja (ρq. ) ...

Vježba Coulomb, elektroskop i električno polje-rješenja.pdf

Nacrtaj vektore sila kojima naboji Q1 i Q2 djeluju na naboj. –Q3. ... Kolika je rezultantna sila kojom dva točkasta naboja 2Q i –2Q djeluju na probni naboj q.

ELEKTROSTATIKA • Električni naboji • • Električna sila, električno ...

1 lip 2010 ... ELEKTROSTATIKA. • Električni naboji. •. • Električna sila, električno polje. • Električni potencijal. • Električna potencijalna energija ...

vpliv inhibitorjev endocitoze na učinkovitost električno - Digitalna ...

Pinocitoza poteka pri vseh tipih celic preko vsaj štirih osnovnih mehanizmov - makropinocitoze, endocitoze posredovane s klatrinom, endocitoze posredovane s ...

električno osvjetljenje i njegov značaj - Institut za standardizaciju BiH

svjetlosni intenzitet, osvijetljenost, svjetlosni fluks i sjajnost. Osvijetljenost neke površine mjeri se u luksima [lx] i predstavlja izvedenu jedinicu. Osvijetljenost je ...

izvori svjetlosti na električno pražnjenje - Repozitorij Veleučilišta u ...

14. 4.1.7. Fluorescentne cijevi za osvjetljavanje cvijeća i akvarija ................................... 14. 4.1.8. Fluorescentne cijevi za ... Slika 4 Standardna fluorescentna cijev .

električno osvjetljenje i njegov značaj - Institut za standardizaciju ...

svjetlosni intenzitet, osvijetljenost, svjetlosni fluks i sjajnost. Osvijetljenost neke površine mjeri se u luksima [lx] i predstavlja izvedenu jedinicu. Osvijetljenost je ...

električno grijanje starih sakralnih prostora ... - Hidroenerga

U stručnim se razmatranjima električno grijanje smatra ... na one izračunate za podno grijanje kako bi se za kratko ... odaju zračenjem u području IC zraka (il. 4).

Tretji letnik ELEKTRIČNI NABOJ IN ELEKTRIČNO POLJE - Arnes

električno poljsko jakostjo: U12 = E ∙ s12. 11.11 Rišejo ekvipotencialne ploskve za homogeno električno polje in za polje točkastega naboja ter poznajo pomen ...

Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo v ... - Elektro Celje, dd

SLATINA. 81. 53. 7. 21. 102. 53. 13. 36. RTP SELCE ... RTP SELCE. 3. 1. 0. 2. 25. 12. 0. 13. RTP SEVNICA ... INTERSPAR KB-1 - Mestni. TOPLARNA - Mestni.

Utjecaj Sunčeve aktivnosti na Zemljino atmosfersko električno polje

jakost električnog polja, a υ (m s. -1. ) postignuta brzina čestice u tom polju. Tablica 1. Nazivi i pokretljivost iona (Ganza, 1972.) Naziv. Polumjer r (nm).

diplomsko delo diplomsko delo - CORE

žandarja podnerednika, dva čevljarja, ena kuharica in en žagar.9. Leta 1990 ... pripone -ov. Bajna || Ba:jna -e, na Ba:jn ž, tpn zaselka; tudi mtn njiv, travnikov in.

HOBBY ELEKTRIČNO ROČNO ORODJE HOBBY ELEKTRIČKO ...

Naziv VIBRACIJSKI VRTALNIK ISKRA Z1J-HF-13E-2. 8467219900. EAN koda. 3830038912443. Ugodna cena. • Napetost: 220-240V~50Hz. • Moč: 600W (max).

Električno Polje i Magnetno Polje - Hioki instrumenti

B: [T] (SI jedinica). – B: [G] (CGS jedinica). ※1 [T] = 104 [G]. • B=μH. – μ: Permeabilnost. ※ μ=μ. 0 μ s. (μ. 0. = 4π x 10-7 [H/m]). (μ s. : Relativna Permeabilnost) ...

KIA - Delo

Organizator nagradne igre »KIA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo, d.o.o.,. Dunajska 5, 1509 Ljubljana. Partner nagradne igre je podjetje KMAG ...

NAVODILA ZA DELO

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo –Biologija, ... oddana najmanj 4 poročila 20% ocene. (do max 20 točk). MATURA. – maturitetni izpit iz biologije ...

magistrsko delo - PIF

Spodaj podpisana Monika Horvat sem avtorica magistrskega dela z naslovom: Sinteza trifluorometiltioliranih aromatov in njihova oksidacija z vodikovim ...

Delo® 400 RDS SAE 10W-40 - Chevron

se za motore sa DPF filterom. Prednosti za ... koja je osmišljena za zaštitu katalizatora i DPF filtera. • Očuvanje ... u sistemima za uklanjanje štetnih produkata.

diplomsko delo - PIF

Deželi Goriško in Istro sem obravnavala pod Primorsko in posebej izpostavila Belo krajino,. Prekmurje ... Alpe so geografska prepreka, ki začrtuje naravno mejo, pred in pod katero že stoletja ... družinski človek, brezposelnost, brajde, gostilna ...

Интервью 100-101 - Delo.ua

ТОП-500 крупнейших компаний Украины / №2 декабрь 2018 — январь 2019. Повредят ли « ... 14 678. 0. -654. -207. 49 МЕТРО Кэш энд Керри Украина. 14 423. 11 822. 22. -422. -671 ... каталог, где можно просматривать разные ...

Diplomsko delo

Ključne besede: predstavljanje, vizualizacija, imaginacija, motorične sposobnosti, učenje, ... Gawainova (1996) meni, da kreativna vizualizacija ni nič novega,.

Da se totalizuje delo - UCL Discovery

Šta je derviš ispovedio o smrti: Derviš i smrt Meše Selimovića. (Zdenko Lešić and Juraj ... značenje teksta počiva na povezanosti konverzije i smrti. Ispovest je ...

0. Uvod 1. Življenjepis 2. Delo

Tri sestre. Anton Pavlovič Čehov ( 1860, Taganrog - 1904, Badenweiler). 0. Uvod. Pojmi in elementi za interpretacijo: - »realistično gledališče«. - protislovje ...

DIGITALNI ČASOPIS Delo doo

DIGITALNI ČASOPIS. KAZALO. 1. KAKO NAROČITI ... Aplikacija Delo za naprave z android operacijskim sistemom .............. 6. 7.2. Aplikacija Slovenske novice ...

Laboratorijsko delo v veterini 2

Preparat preglejte z mikroskopom pod 100-kratno povečavo. Izpeljite ... Če vzorec vsebuje večje delce, pripravimo mikroskopski preparat s tehniko stiskanca.

Delo® 100 Motor Oil SAE 40 - Chevron

Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt. © 2018 Chevron Products UK Limited. ... Bastal (TBN) mg KOH/g. ASTM D2896. 7,3.

magistrsko delo - CORE

kot moški (Stern idr., 1994), tako razlika med spoloma ni zaznana samo v splošni populaciji. (2) Anozmija se ne pojavi pogosto. Študije kažejo, da ima anozmijo ...

Priročnik – pdf - Čili za delo

priročnik / Damjana Miklič Milek, Milko Rutar, Metoda Dodič Fikfak. – Ljubljana: ... Slika 3: Bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu: azbestoza, plevralni ... smemo uporabljati curkov vode ali vodo brizgati pod visokim pritiskom, saj lahko.

Laboratorijsko delo v veterini 1

Ko se agar strdi, obrnite petrijevke, zavijte v alufolijo in napišite datum priprave. Tako ... Material in inventar: krvni agar, destilirana voda, erlenmajerica, steklena ...

priložnosti - Oglaševanje - Delo

1 feb 2019 ... Kadar ni celostranski oglas, je maksimalna višina oglasa 514 mm. DELOSKOP ... 01/4737 501 ali pošljite e-pošto na naslov [email protected]

eksperimentalno delo - OŠ Brezovica

SILA, MASA, POSPEŠEK; 2. NEWTONOV ZAKON. 1. Telo z maso 2 kg se giblje s pospeškom 4 m/s2. Kolikšna sila deluje nanj? 2. Kamen z maso 500 g pade ...

diplomsko delo - CORE

večplastnost podajanja je pokazal v uporabi neklasične pevske tehnike, v petju alikvotnih ... Warnung. Alles hat seine Zeit ... Mozartov Requiem so izvedli 2-krat v zagrebškem abonmaju Bijela oktava in v ... Požega, Katedrala sv. Terezije ...

magistrsko delo - Univerza v Ljubljani

20 okt 2010 ... Tabela 8: Bilančni podatki podjetja Lesnina od leta 1995 do 2008 (v ... poslovanjem si podjetje poveča bazo kupcev, postane manj odvisno od ...

Seznam prodajnih mest za Delo

SPAR SM 79 LESCE 81199. ALPSKA CESTA 34. 4248 ... PETROL BS, GORICA III, GRČNA. VOJKOVA CESTA 68 ... VELIKA LOKA 12. 8212. VELIKA LOKA. 3.

diplomsko delo - Univerza v Ljubljani

15 nov 2005 ... Mednarodni distributerji pa so: Feroterm, Dujmovača, Špina,. Vokel, Hafa, Schulte ... kadi, masažne kabine, tuš kabine in kopalniško pohištvo).

emocionalno delo - FDV - Univerza v Ljubljani

posebni vrsti dela, tj. emocionalno delo, kjer poleg fizičnega dela zaposleni vlagajo še svoje emocije. ... Časopis za kritiko znanosti, 24 (183): 161-176. 66.

Zgibni traktor za delo v gozdu

Proizvajalec/zastopnik. Antonio Carraro. Via Caltana, 24, 35011 Campodarsego (PD), Italija. /. Namen uporabe in opis. Kmetijstvo (vinogradništvo), manj ...

skupno diplomsko delo - CORE

Hamurabijev zakonik je v temeljih nadaljnji razvoj starosumerskih zakonov, ki so močno vplivali na babilonsko zakonodajo. (glej tudi poglavje: Kratek kronološki ...

motivacija za delo - B&B izobraževanje in usposabljanje

Za to obstajajo motivacijska sredstva, dejavniki, motivatorji, motivi ... Priznanje se lahko izrazi v različnih oblikah, od zahvalnega pisma do podelitve plemiškega ...

NAVODILA ZA DELO Z APLIKACIJO eSpremnica

12 sep 2018 ... Paket, Paleta/Tovor, Pisma, Hitra pošta in PG pošiljka. ... o RF: navedeno referenco priporočajo pravila SEPA za kreditna in debetna plačila in ...

Vse za vaše profesionalno delo - Kandex

Poleg tega je uporaben tudi za mariniranje, soljenje in začinjanje zrezkov. Na voljo so različne velikosti ... odojka in veliko perutnino. • Temperatura do 300°C.

diplomsko delo - Univerza v Mariboru

Pri pretvorbi tujih denarnih valut v SIT uporabljamo Tečajno listo Banke Slovenije (Banka. Slovenije/Tečajna lista št. 7 z dne 10.1.2005 [online]). Za preračun ...

diplomsko delo - Oddelek za slovenistiko

pripovednih tehnik prevladuje analepsa (pripovedovalec se spominja za nazaj), pripovedovalec je prvoosebni in vsevedni. Avtor ima do pripovedi ironičen ...