Električno polje - INIS

prostor, ima ta svojo dielektričnost, ε0. = 8.854...×10-12 A·s/(V·m)). - v el. polju, ki ga ustvarijo mirujoči naboji, poteka E od pozitivnih nabojev proti negativnim. E.

Električno polje - INIS - Srodni dokumenti

Električno polje - INIS

prostor, ima ta svojo dielektričnost, ε0. = 8.854...×10-12 A·s/(V·m)). - v el. polju, ki ga ustvarijo mirujoči naboji, poteka E od pozitivnih nabojev proti negativnim. E.

ELEKTRIČNO POLJE 1. Šta je električno polje? 2. Čime se ...

Kako se grafički predstavlja el. polje? 7. Šta su linije el. polja?Jesu li otvorene ili zatvorene? 8. Šta je homogeno električno polje?9. Navedi primer gde se javlja ...

Električno Polje i Magnetno Polje - Hioki instrumenti

B: [T] (SI jedinica). – B: [G] (CGS jedinica). ※1 [T] = 104 [G]. • B=μH. – μ: Permeabilnost. ※ μ=μ. 0 μ s. (μ. 0. = 4π x 10-7 [H/m]). (μ s. : Relativna Permeabilnost) ...

električno polje

posebno fizičko stanje - električno polje. ➢ Unošenjem opterećenja Q. 2 u to polje, javlja se vidljiva manifestacija polja - delovanje mehaničke sile na uneto ...

E8. Električno polje

Ključni pojmovi. Električni potencijal, ekvipotencijalne plohe, električno polje, silnice, električno polje u vodiču, strujnice, pločasti kondenzator, polje na površini.

1.1 Stacionarno električno polje σ

Stacionarno električno polje je ono polje koje vlada među naelektrisanjima u stacionarnom kretanju. Stacionarnost kretanja se ogleda u tome što je srednja ...

Elektricno in magnetno polje - F9

Elektricno in magnetno polje. January 9, 2018. 1 Sila med nabojema ali Coulombov zakon. Silo tockastega naboja e1 v izhodišcu koordinatnega sistema na ...

Elektricno polje - KTET

Električno polje. 1.1. Naelektrisanje. Postoje dva tipa naelektrisanja. Jedan tip nazvan je pozitivno naelektrisanje, a drugi negativno naelektrisanje. Jedinica za ...

Električno polje in električne sile

ELEKTRIKA, SVETLOBA in SNOV. Fizika za 3. In 4. letnik srednjih šol. 2. Električne sile in električno polje. Poglavje 8. Vprašanja in naloge. Stran 47, 48 naloga ...

Coulombov zakon. Električno polje

Električno polje - točkast naboj. Fizika 2 Doc.dr.sc. R.Jurdana-Šepić. Točkast naboj. Stvara polje. Osjeća polje. Polje točkastog naboja. Točkasti naboj u ...

Električno polje - Inštitut za neionizirna sevanja

Jakost električnega polja v točki P definiramo kot razmerje med električno silo F. E ... jakost tako nastalega el. polja (E) je premo sorazmerna gostoti naboja (ρq. ) ...

1 ELEKTRIČNO POLJE V učbenikih je poglavje o elektriki ... - FMF

Električno polje torej poznamo. Oglejmo si najprej električno polje točkastega naboja. Vzemimo, da leži pozitiven točkasti naboj e' v koorinatnem izhodišču.

Vježba Coulomb, elektroskop i električno polje-rješenja.pdf

Nacrtaj vektore sila kojima naboji Q1 i Q2 djeluju na naboj. –Q3. ... Kolika je rezultantna sila kojom dva točkasta naboja 2Q i –2Q djeluju na probni naboj q.

Tretji letnik ELEKTRIČNI NABOJ IN ELEKTRIČNO POLJE - Arnes

električno poljsko jakostjo: U12 = E ∙ s12. 11.11 Rišejo ekvipotencialne ploskve za homogeno električno polje in za polje točkastega naboja ter poznajo pomen ...

Utjecaj Sunčeve aktivnosti na Zemljino atmosfersko električno polje

jakost električnog polja, a υ (m s. -1. ) postignuta brzina čestice u tom polju. Tablica 1. Nazivi i pokretljivost iona (Ganza, 1972.) Naziv. Polumjer r (nm).

ivanovo polje goveđe polje golubinjak kaštel ... - Općina Dežanovac

I. IZMJENE I DOPUNE. ARTING. d.o.o. Bjelovar. 1. Marijan Gezi, dipl.ing.arh. 2. Katica Večerić, dipl.ing.arh. 3. Ivan GradečaN, dipl.ing.građ. 4. Dragica Knežević ...

Polje za kuvanje Polje za kuhanje - NEFF international

Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez. 3 - 4. 8 - 12. Kuhanje, kuhanje na pari, pirjanje. Riža (s dvostrukom količinom vode). 2. - 3. 15 - 30. Riža na ...

Polje za kuvanje Polje za kuhanje PXY8..D... - Bosch

Uključivanje i isključivanje ravne ploče za kuvanje. . .11 ... Ravna ploča za kuvanje se isključila sama ... Nikada nemojte koristiti prijenosne ploče niti posude ... Koristite samo posude za kuhanje koje su primjerene za indukcijsko kuhanje, vidi ...

Polje za kuvanje Polje za kuhanje PXE...D... - Bosch

Posuda u kojoj se kuva na pari ne treba direktno da dodiruje dno posude u kojoj je voda. Koristiti isključivo posude za kuvanje koje su otporne na toplotu.

Polje za kuvanje Polje za kuhanje - Neff

Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez. 3 - 4. 8 - 12. Kuhanje, kuhanje na pari, pirjanje. Riža (s dvostrukom količinom vode). 2. - 3. 15 - 30. Riža na ...

Električno osvjetljenje

Izvore svjetlosti možemo podjeliti na primar- ne i sekundarne, u ... svjetiljke možemo podijeliti na svjetiljke sa dubokim i širokim reflektorom, koji su prikazani na ...

E1 ELEKTRIČNO DELO IN MOČ

(influenco). Kako merimo z njo gostoto električnega polja? Premikalni tok. Električno polje v snovi. Dielektričnost. Pojasni dielektričnost z lastnostmi molekul.

prostorni plan parka prirode lonjsko polje - Park prirode Lonjsko polje

Nositelj izrade Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ... PP-poplavno područje. SP-suho područje. Slika 17.

а*У#АьЛ - INIS

Наплешап В-J., Milcic В.В. An analysis of the effect of surface thermal conductivity on the ... средне:: температуры теп ловой трубы и величины за зора. 127 ...

Untitled - INIS

RTL investigations have shown that in the case of ... tures 147 K and 206 K. RTL curve of γ - irradiated ... ity of ion to substitute lattice cations play secondary.

Физика - INIS

кръгови енкодерни решетки» а също така и за позитивни офсето- ви печатни форми, Предотои изпитването му при изработване на хъомени шаблони ...

zagrada - INIS

ZAGRADA - NOVA BAZA PODATAKA ZA14C UZORKE. Antun Portner, Bogomil Obelić i Ines Krajcar Bronić. Institut "Ruđer Bošković", Bijenička 54, Zagreb.

Ffiy to o ir zi - INIS

28 Apr 1980 ... rotated" away, and a speculation that torentz invariance may be violated in proton decay at a detectable level. We estimate that in the absence ...

ELEKTRIČNI VODOVI — ELEKTRIČNO OSVJETLJENJE

Fluorescentna cijev 40 W, 3500 °K. 2 000. Sijalica sa natrijumskim parama 140 W. 13 000. Sijalica živina visokotlačna 400 W. 20 500. Ukupni upadajući tok ...

Vrijednosti Parka prirode Lonjsko polje - Park prirode Lonjsko polje

pp.lonjsko [email protected] Oblikovanje/Design: "Floriani d.o.o.". Izlazi dva puta godišnje. The Bulletin appears twice yearly. RE. Bilten parka prirode. Lonjsko ...

električno-gasni štednjak tip: sg 122 55 gi/6 - Alfa Plam

Priključivanje i podešavanje štednjaka na gasnu instalaciju mora obavezno ... Podaci u vezi snage plamenika, potrošnje gasa i mlaznica dati su u Tabeli ...

29 RADIOAKTIVNOST ZEMLJIŠTA SEVEROZAPADNOG ... - INIS

U radu su prikazani rezultati merenja specifične aktivnosti 238U, 232Th, 40K i ... Aktivnosti 40K i 137Cs su određivane na osnovu njihovih linija na 1460,8 i 661 ...

b au h au s im a g inis ta A u s s te llung s füh re r bauhaus imaginista

bauhaus-film. fünf jahre lang von 1926 und die Reflektori- schen Farblichtspiele von Kurt Schwerdtfeger (1922). Diese vier Gegenstände stellen bis heute ...

TA-7 Waste management and Decommissioning- ID: 219 ... - INIS

Orescanin, V; Nad, K; Kukec, L; Gajski, A; Sudac, D; Valkovic,. V.Trace element analysis of water and sediment before/after passing a waste water treatment ...

izvori svjetlosti na električno pražnjenje - Repozitorij Veleučilišta u ...

14. 4.1.7. Fluorescentne cijevi za osvjetljavanje cvijeća i akvarija ................................... 14. 4.1.8. Fluorescentne cijevi za ... Slika 4 Standardna fluorescentna cijev .

električno osvjetljenje i njegov značaj - Institut za standardizaciju BiH

svjetlosni intenzitet, osvijetljenost, svjetlosni fluks i sjajnost. Osvijetljenost neke površine mjeri se u luksima [lx] i predstavlja izvedenu jedinicu. Osvijetljenost je ...

električno grijanje starih sakralnih prostora ... - Hidroenerga

U stručnim se razmatranjima električno grijanje smatra ... na one izračunate za podno grijanje kako bi se za kratko ... odaju zračenjem u području IC zraka (il. 4).

ELEKTROSTATIKA • Električni naboji • • Električna sila, električno ...

1 lip 2010 ... ELEKTROSTATIKA. • Električni naboji. •. • Električna sila, električno polje. • Električni potencijal. • Električna potencijalna energija ...

električno osvjetljenje i njegov značaj - Institut za standardizaciju ...

svjetlosni intenzitet, osvijetljenost, svjetlosni fluks i sjajnost. Osvijetljenost neke površine mjeri se u luksima [lx] i predstavlja izvedenu jedinicu. Osvijetljenost je ...

vpliv inhibitorjev endocitoze na učinkovitost električno - Digitalna ...

Pinocitoza poteka pri vseh tipih celic preko vsaj štirih osnovnih mehanizmov - makropinocitoze, endocitoze posredovane s klatrinom, endocitoze posredovane s ...

Nuclear Measurements, Evaluations and Applications - INIS

JENDL-3.3, especially at the fast energy region, using the newly developed CCONE code. Fission cross-sections of major actinides were determined using the.

prve pasivne kuće u hrvatskoj - INIS

... stimulacije takve gradnje i relevantne promjene koncepta dugoročnih energetskih strategija u zemljama Europske unije. Prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.

INVESTIGATING A POSSIBILITY TO IMPLEMENT 24-MONTH ... - INIS

SI-8270 Krsko, Slovenia. Dubravko Pevec ... 24-month equilibrium cycles for split ... Therefore the split feed enrichment option was introduced. The loading ...

вопросы атомной науки и техники - INIS

ении данных. В кн.: Комплексы программ матемв ткческойфнзики (Труды ВгоБсв&семиннра по комп лексам программ математическсИ физики), помск».

перестройка дивакансии v2 (-/0) под влиянием ультразвука - INIS

Sieverts E.G., Muller S.H. and Ammerlaan C.A.J. Diva- cancy in silicon: hyperfine interaction from electron- nuclear double-resonance measurements II // Phys.

Проблемы калориметрии и химической термодинамики - INIS

щеату, задачей химичеакой термодинамики является определение термодинамических функций различных веществ и материалов, не обходимых для ...

экстраполяция экспериментальных данных ускоренного ... - INIS

Particles and Nuclei, Letters. 2003. No.2[117]. УДК 53.1.074.3. ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ. ДАННЫХ УСКОРЕННОГО РАДИАЦИОННОГО.

Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo v ... - Elektro Celje, dd

SLATINA. 81. 53. 7. 21. 102. 53. 13. 36. RTP SELCE ... RTP SELCE. 3. 1. 0. 2. 25. 12. 0. 13. RTP SEVNICA ... INTERSPAR KB-1 - Mestni. TOPLARNA - Mestni.

Električni potencial, električno delo, ploščati kondenzator - Fizika

Električni potencial, električno delo, ploščati kondenzator. 1. Naboji e1 = 2. 10. -6. As, e2=-2. 10. -6. As in e3 = 10. -6 As ležijo v ogliščih enakostraničnega.

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA SRBIJE I ... - INIS - IAEA

14 окт 2011 ... used for all images was 24 x 30 cm with fixed focus-to film distance of 100 cm. ... Može se uočiti da su efikasnosti standarda merenog izvrnuto u svim tačkama ... Pojačanje integratora direktno je proporcionalno dužini integracije a obrnuto ... Ceo tok eksperimenta kontrolisan je preko odgovarajuće Windows ...

Developments at the Soil and Water Management and ... - INIS - IAEA

... A. Klik4, A. Eder5, P. Strauss5, C. Alewell2. 1Soil and Water Management & Crop Nutrition Laboratory, Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food.

remedijacija kontaminiranog zemljišta cementnim postupkom - INIS

REMEDIJACIJA KONTAMINIRANOG ZEMLJIŠTA CEMENTNIM POSTUPKOM. Slavko Dimović. Institut za nuklearne nauke Vinća, P.P. 522, 11001 Beograd.

RELAP5 New Steam Generator Model for Krsko NPP - INIS

Therefore, we have developed the model for new Siemens' steam generator for the computer code RELAP5. 2. Steam generator modelling. All necessary data ...

doses to the norwegian population from naturally ... - INIS - IAEA

••r a<i*r»g* Morw»gta» «antmttn» t»a *m*# ral* tram ina ground i> aeeul an ... Pnchardl 1980) By apply.ng average values for transfer efficiency, occupancy in ... loader, M. "Iradiere a natural» ... pailisulai hase vers ileaii jtnm*|»hcres Hi>asi> m.

Structural Design and Evaluation of a Steam Generator ... - INIS - IAEA

A once-through steam generator in sodium-cooled fast reactor converts the ... Based on the ASME Code, available design structural materials are Type 304 ...

Modelling of uranium/plutonium splitting in purex process - INIS

A mathematical model simulating the highly complex ura- nium/plutonium splitting operation in PUREX process has been achieved by the french "Commissariat ...

ORNL/TM-6844 Dist. Category UC-20 f,g Contract No. W-7405 ... - INIS

coordinate system are defined by the equilibrium model embodied in the ... The local values of the previously defined quantities a and R are ... 5 ) i r i H D ? « l.

osiromašeni uranijum kao produkt nuklearne tehnologije - INIS - IAEA

OU je nusprodukt nuklearne tehnologije i kao takav predstavlja niskoradioaktivni nuklearni otpad. Stoga se odlaie u posebna odlagališta. Međutim, zbog vojne ...

havaalanı dışında iniş bölgesi operasyonları - EASA - Europa

İniş yerinin bir havaalanından ve ilişkili meteoroloji istasyonlarından uzakta olması nedeniyle, pilotun sinoptik haritalarda, TAF'larda ve METAR'larda verilen bilgiyi ...

energy pricing policy in iran politika određivanja cijena ... - INIS

cijena je ključni element politike usmjeren na postizanje boljeg čuvanja energije i gospodarske zamjene. ... only one price revision was made during the decade - in March 1986. 1.1. ... Total sales of oil products amounted to US $ 450 million.