1 ε ε ε ε ε ε

3 ožu 2010 ... Kondenzator ima napon 500. V. Kolika se energija oslobodi izbijanjem tog kondenzatora? (dielektričnost praznine ε0 = 8.854 · 10-12 C2 / (N ...

1 ε ε ε ε ε ε - Srodni dokumenti