Figura neprijatelja - Institut za filozofiju i društvenu teoriju ...

Musina „tri srca junačka“: Srpsko-albanski odnosi u usmenoj epskoj tradiciji ... Ova pomirljiva poruka iz albanske pesme predstavljala bi prikladan završetak priče ... diskursima, kao što je to, na primer, radio Herbert Spenser (Herbert Spencer) ili ... ЈОВАНОВИЋ, В. (2011) Вардарска бановина 1929-1941, Београд: ...

Figura neprijatelja - Institut za filozofiju i društvenu teoriju ... - Srodni dokumenti

Figura neprijatelja - Institut za filozofiju i društvenu teoriju ...

Musina „tri srca junačka“: Srpsko-albanski odnosi u usmenoj epskoj tradiciji ... Ova pomirljiva poruka iz albanske pesme predstavljala bi prikladan završetak priče ... diskursima, kao što je to, na primer, radio Herbert Spenser (Herbert Spencer) ili ... ЈОВАНОВИЋ, В. (2011) Вардарска бановина 1929-1941, Београд: ...

PDF 732 KB - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u ...

Godine 1987. vraća se na Filozofski fakultet Univerziteta u Beogra- du kao redovni profesor za predmete Savremena filozofija i Aksio- logija. Dva puta je boravio ...

Burdije - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

sociološkom proučavanju stvaralačke ličnosti, a ceo ovaj teorijsko-analitički ... (tokom koje stiče neophodna praktična umeća) da bude novinar, ali obrnuto nije ... kao „izvrnuto ekonomsko polje“, bez kojeg moderno društvo ne bi bilo to što je- ... na koji Burdije opisuje film i novine vis-a-vis kulturnog kapitala), već su mediji.

Prve strane.vp - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u ...

koriste, budući da neki stavovi i reči funkcionišu kao simptomi određenog glediš- ta. Stoga je bilo potrebno ... „Iskočio je malo iz koloseka nekih normalnih ljudi i okru io se ljudima koji ... ciji Rom, Ciganin, po volji i ljubavi pesnik“. U ovom, pak ...

curriculum vitae - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u ...

... u: Kritičke kulturološke studije u postjugoslovenskom prostoru, prir. Danijela Majstorović, Željko Radinković, Saša Laketa, Maja Mandić, Banja Luka, str. 87-.

stereotipi nacije: tipologije i naracije - Institut za filozofiju i društvenu ...

Ključne reči: nacija, tipologije nacionalizma, građanski nacionalizam, etnički nacionalizam. ... Renanu, ni jezik ni vera nisu dovoljni konstitutivni principi „nacije“.

Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa

poreklu od istog pretka i druge tradicije o međusobnom krvnom srodstvu.4 ... ratnim časopisom koji je redovno izlazio u Beogradu, ova epizoda imala ... SARIC, P. (1990) (The Alternative to Violence) “Alternativa nasilju”, Duga: 67-69. ... Ova gorka i mračna dijagnoza otvara vrata drugom delu dokumenta, u kojem auto-.

KATEDRA ZA TEORIJU, SOCIOLOGIJU I FILOZOFIJU PRAVA ...

FILOZOFIJU PRAVA. Holizam i pravo prof. dr Dragan. Mitrović. Rodno pravo prof. dr Dragica. Vujadinović. Političke i pravne teorije prof. dr Dragica. Vujadinović.

Instituta za filozofiju u Zagrebu - Institut za filozofiju

Članak 1. Ovim se Statutom uređuju: 1) status, naziv, sjedište, pečat i znak Instituta za filozofiju (u daljnjem tekstu: Institut);. 2) djelatnost Instituta;. 3) pravni ...

3. svezak - Institut za filozofiju

Luka Boršić, Bruno Ćurko, Stipe Kutleša, Ivica Martinović, Josip Talanga autori biobibliografija. Stipe Kutleša, Ljerka Schiffler, Ivana Skuhala Karasman.

UDK 1 (091) - hrvatski - Institut za filozofiju

Z latko Posava C: Đuro Arnold als Ästhetiker im. Rahmen der Kontroversen um die kroatische Moderne. Pavo BariŠIĆ: Starčević's Political Rhetoric. 189-222.

Untitled - Institut za filozofiju

23 velj 2016 ... obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ... u Nacrtu Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, ... Pravilnik navodi kako Etika (6.01.08) predstavlja granu u polju Filozofije (6.01).

hrvatske filozofkinje - Institut za filozofiju

6 O tome vidi Zdenka Janeković Römer, „Marija Gondola Gozze; La querelle des ... 47 Blaženka Despot, Emancipacija i novi socijalni pokreti (Osijek: Citro, ...

Normativna etika - Institut za filozofiju

nu teoriju normativne etike: etički relativizam, teističku etiku, etički egoizam, utilitarizam, deontologiju i etiku vrline. Iako se knjiga bavi u prvome redu problemima ...

Filozofija politike - Institut za filozofiju

Ono što im je zajedničko otkriva se u nastojanju oko temeljne ravni na kojoj tek biva moguće postaviti pitanje o mjeri u kojoj filozofija politike, socijalna filozofija ...

hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća - Institut za filozofiju

Sveučilišta u Zagrebu i autorom, između ostaloga, djela Hrvatski latinisti I i. II, enciklopedistom Krunom Krstićem, koji je izradio prvi program istraživa-.

Franciscus Patricius DISCUSSIONUM ... - Institut za filozofiju

Frane Petrić, Deset dijaloga o povijesti, Pula-Rijeka 1980. str. ... pokrenuto; niti će takva biti optika, niti znanost o harmoniji, niti ... Id autem visum est Socrati 5.

Institut za filozofiju: 1967.-2017. - hrvatski

lozofije uopće;. • da prikuplja, sređuje i čuva svu dostupnu mu dokumentaciju koja se odnosi na povijest filozofije u Hrvata;. Institut za filozofiju: kratka povijest i ...

Filozofski rad Lazara Hellenbacha - Institut za filozofiju

21 pro 2017 ... 2; Ferdinand Pajas, »Lazar barun Hellenbach«, Narodne novine 83/243 ... u dvorac koji je izgrađen »po talijanskim graditeljima, a po uzoru ...

je li covjek stvarno pokvaren? - Institut za filozofiju

A za Vlačića je čovjek u početku stvoren kao slika Božja, izvorno dobar, opravdan. ... u čovjeku je »sotona pokušao nametnuti razumnoj duši, koju je zarobio, da.

Martin Heidegger: Što je metafizika? - Institut za filozofiju

Martin Heidegger: Što je metafizika? 2. svezak. Ivan Kordić. Smisao Heideggerove teze o ništavnosti bitka. Zagreb, 2015.

Filozofija i hrvatski jezik - Institut za filozofiju

10 svi 2013 ... Filozofija: mišljenje, kultura i jezik: neka opća razmatranja ... rječnik pisao poslije, a ne prije svog studija filozofije. Neka obilježja Kašićeva ...

Recepcija Boškovićeve filozofije na austrijskim ... - Institut za filozofiju

Ključne riječi: Ruđer Bošković, Pál Makó, Karl Scherffer, Leopold Biwald, Si- ... trifugae notione tirones hallucinari persaepe animadverti, visum est hoc loco paulo ... ke iz matematike, mehanike, optike i astronomije, a da nije ponovio izdanja.

Bibliografija članaka s filozofskom tematikom u ... - Institut za filozofiju

Šopu. Ključne riječi: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, filozofija, biblio grafija; ruđer Bošković, Franjo Marković, Đuro arnold, albert Bazala, stjepan.

Treba li filozofija svoju povijest? - Institut za filozofiju

Igor Mikecin. K pojmu povijesti filozofije. 41. Damir Barbarić. Ponavljanje. 51. Ivan Kordić. Treba li filozofiji njezina teologija? 65. Petar Šegedin. Filozofija i život.

Ljerka S Ii1 LER-PRLME G NIKOLA VITOV ... - Institut za filozofiju

ma »umjetnički lijepog,sav ontološki instrumentarij ozbilje- nja neoplatonickog filozofskog ... Budući je ljubav posrednik između smrtnika i božanskih, ...

astrologijska medicina u djelima renesansnih ... - Institut za filozofiju

vidimo potom i Mjesečev kamen [selenit] koji u mijenama svojega obličja i kretanja prati Mjesec, te Suncomjesečev kamen, koji je kao nekakav odraz spoja tih ...

Živo filozofiranje Branka Despota - Institut za filozofiju

filozofa Branka Despota. Simpozij je organiziran u čast svega što je Branko. Despot učinio za razvoj misli, i ne samo misli, studenata filozofije od 1960-ih nadalje ...

filozofske i bogoslovske sastavnice svijetu iu nas - Institut za filozofiju

d) Budući da su se izmijenile društvene prilike (i crkvene), karmelićani, koji su stizali kao ... pinca (Brezovica, Marija Bistrica, Kloštar Ivanić, Remete, Sarajevo).

Odnos Ivana Mažuranića i Ante Starčevića – od ... - Institut za filozofiju

sabor 1848. te ostao u njemu do 1887. godine, tri godine prije smrti.9 Izabran ... književnik, Ante Kovačić napisao glasovitu travestiju Smrt babe Čengićkinje.51.

platona i aristotela prema dodatku »nove ... - Institut za filozofiju

To bi po njemu bili (a pretpostav- lja da je tako mislio Iamblih) sljedeći dijalozi: Alkibijad Il, Fileb, SO[LSt, Poli- tik, Fedar, Symposion, Politeia, Timej, Parmenid, ...

Bibliografija djela stranih filozofkinja prevedenih ... - Institut za filozofiju

Petar Abelard, Povijest nevolja (Zagreb: Naprijed, 1970). „Pisma Abelarda i Heloize“, Vojimir Vinja (prev.), u Petar Abelard,. Povijest nevolja (Zagreb: Naprijed, ...

nikola kuzanski i hrvatski filozofi i teolozi ... - Institut za filozofiju

Banić-Pajnić, E., Nikola Kuzanski i hrvatski filozofi …, Prilozi 65–66 (2007), str. 43–55. 43. NIKOLA ... Na sveučilištu u Ingolstadtu poučavao je grčki i hebrejski.

Marko Antun de Dominis vs. Faust Vrančić - Institut za filozofiju

21 ožu 2017 ... Ključne riječi: Faust Vrančić / Faustus Verantius, Marko Antun de Dominis / ... Toledo; Ivan Tomko Mrnavić, Alberto Fortis, Martin Juraj Kovačić, Juraj ... Fausto scrisse molto, e fra le altre cose una Storia della Dalmazia, cui ...

Antonius Medus / Antun Medo Metaphysicae ... - Institut za filozofiju

jem u Padovi, kako sâm Medo svjedoči u predgovoru svoje druge knjige In ... ga pokreće prvo od sjevera na jug s polovima koji su od polova najbližega kruga.

doprinos tome vereša hrvatskoj filozofskoj baštini - Institut za filozofiju

U traženju Istine uzori su mu bili sv. Toma Akvinski (1225-1274), jedan od najvećih teologa i filozofa u Katoličkoj crkvi, te Albert Veliki (1193-1280), učitelj Tome ...

Sekcija za filozofiju medija Sveuč - Centar za filozofiju medija

17 ruj 2019 ... Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (CFM) ... www.centar-fm.org ... Tisak: Centar za digitalno nakladništvo, Sveučilište Sjever.

Konstrukcija neprijatelja: HDZ u Politikinoj rubrici „Odjeci i ... - CHDR

KLJUČNE RIJEČI: „Odjeci i reagovanja“, Politika, Hrvatska demokratska zajednica ... poduhvatu graña je objavljena u digitalnom obliku, uz uvodni tekst, tablice, grafikone i ... Zovu ih poglavnikova garda, ustaška mladež, Tuñman – jungovi i sl.

pojam neprijatelja u schmittovom političkom ... - FPZG repozitorij

omogućuje jedino pravo političko djelovanje. Shodno tome, razlikovanje između prijatelja i neprijatelja mora biti svojstveno osnovno razlikovanje, važeće i ...

Ozna/Udba: popisi neprijatelja i njihova kategorizacija (1940-ih i ...

24 sij 2017 ... obavještajne službe partizanskoga pokreta u Hrvatskoj i Jugoslaviji u vrijeme ... mijevali suradnici obavještajnih službi savezničkih zemalja, napose britanske ... cima o njihovu radu i “stavu prema N.O.P-u”.36 Sličan popis, i to ...

organizacija, brojno stanje, nacin djelovanja i raspored neprijatelja

tvorevine NDH: domobranstva, ustaške vojnice i oružništva (žandarmerije). ... vojska, zrakoplovstvo, mornarica, osim oružništva) ukupno prema slije- dećem:.

CRNVO - Vodič kroz društvenu odgovornost preduzeća prema ...

Zvezdana Oluić, Unija poslodavaca Crne Gore. Marina Vuković, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). PREPRESS I ŠTAMPA: Studio MOUSE.

Uvjeti korištenja pormocije Promocija na Društvenu opciju za mlade

Korištenjem A1 promocije "Promocija na Društvenu opciju za mlade" (u daljnjem tekstu: promocija) ... tarifa Mobilna M/L. ... za vrijeme trajanja ugovorne obveze.

ANTONOMAZIJA – FIGURA KULTURNOGA PAMĆENJA

Judin poljubac. Međutim, u današnje doba mi ne evociramo samo biblijski tekst, nego i tzv. diskursno polje stvoreno oko lika Jude Iškariotskog. U to polje ulaze ...

Crtanje figura jednim potezom

дуж сваке саставне линиjе фигуре оловком се пре е тачно jедном. Допунимо ... Fигура са слике 2 има dva непарна чвора и, као што смо видели, можемо ...

Nastanak frazema putem semantičkih figura - FF UM

Kao ustaljene veze riječi čije značenje ne proizilazi iz prostog zbira zna- ... kologa sinonimima (Dešić 1987: 161), eufemizmi predstavljaju riječi ili izraze.

Utjecaj stilskih figura na ekspresivnost i sugestivnost izraza u ...

ljepotom govora te se ugodno doima duha; rječitost ili elokvencija koja ima zadatak da uvjeri, tj. da probudivši duh djeluje na volju.“ (Simeon 1969: 288).

Da vaŠe LiCe i FiGUra BUDU joŠ LepŠi - Beauty&Me

Aleksandar Milenović, hirurg – „Imed”, Zagreb. „Zadovoljstvo rezultatima nakon tretmana potvrda je da sam izborom ove platforme dobro odabrao za svoje.

osobni nadimak, figura za društveno uvjetovani ... - ResearchGate

stupaka prijenosa značenja, zapravo figure za opće kulturno-etnički i povije- sno obilježene ... Pitanje definicije nadimaka nastalih od osobnih imena i dalje je otvoreno. Jesu li ... va, a ne znači (Marko), nadimak i označava i znači (npr. Mȕlja ...

Marta Ban FIGURA ŢENE U PJESMI NAD PJESMAMA Završni rad

Janko Polić Kamov: Pjesma nad pjesmama. ... devetnaestog i dvadesetog stoljeća – Janko Polić Kamov i Antun Gustav Matoš. Obojica su preuzela biblijski ...

1 Mario Šimudvarac ŠAH-MAT: FIGURA KRALJA U KULTURI Figure ...

ukošeno zrcalno preklapanje jezičnoga i matematičkoga univerzuma. Ta šahovska ploča jest kvadratni prostor igre uokviren brojem osam: osam polja u duljinu i ...

figura patosa u pjesničkoj zbirci nestvarne djevojčice marije ... - DOI

pojavljuju kao nositelji konotativnog značenja u stihovima (ljubav, golubice, snovi, ... (i onda u bolu polupam svoja crna stakla) i njegovu zapitanost nad ... je u sam tekst pjesme, stoga nećemo dijeliti svaki navedeni govor na ispovjednoj i.

Alegorija kao figura čitanja - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Dante, dakle, za primjer alegorijske pjesničke lektire uzima himan – pohvalnu molitvu iz. Biblije – Psalam 113 na temu Izlaska. Taj tekst se tumačio kao alegorija ...

sobotta-atlas-de-anatomia-humana-volume-2 - Desenho da Figura ...

Sobotta. Atlas de Anatomia Humana. Volume 2 Tronco, Vísceras e. Extremidade Inferior. 21â edição atualizada. 755 ilustrações coloridas. 40 Quadros ...

UVOD U TEORIJU BROJEVA

Direktno slijedi adx bdy = d · (a, b) = m pa je dx, dy traºeno cjelobrojno rje²enje. Prethodni teorem pokazuje kako su brojevi a i b relativno prosti ako i samo ako.

Uvod u kvantnu teoriju

... umesto opadanja emisione moći, njeno dalje narastanje – što je u fizici poznato pod nazivom »ultraljubičasta katastrofa«. Sa druge strane Vinova formula: kT.

Uvod u teoriju elastičnosti

Elastična sila. U području linearne deformacije čvrstih elastičnih tijela vrijedi Hookeov zakon: E je Youngov modul elastičnosti. Izotropni materijali imaju jednaka ...

Uvod u teoriju telekomunikacionog saobraćaja

Slućajne promjenljive u telekomunikacijama. Osobine geometrijske raspodjele. • Srednja kvadratna vrijednost. • Varijansa. • Funkcija generisanja vjerovatnoća.

Filozofski osvrt na teoriju relativnosti

u Einsteinovu slučaju razlika između specijalne i opće te- orije relativnosti. Specijalna teorija relativnosti odgovara induktivnom načinu nastajanja teorije, a opća ...

Značaj refleksivnosti za sociološku teoriju

Refleksivnost unatrag 30-40 godina predstavlja jednu od najpopularnijih tema na području društvenih znanosti. Ona je shvaćena ne samo kao karakteristika ...