HR Z-18-1023 (1996-2006).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje. 3. ... ovog rješenja. ... Wow. WA an. SAR www. WA. M. EDWIN. Oma tem. Canin 0,025m3 na.

HR Z-18-1023 (1996-2006).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo - Srodni dokumenti

HR Z-18-1023 (1996-2006).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje. 3. ... ovog rješenja. ... Wow. WA an. SAR www. WA. M. EDWIN. Oma tem. Canin 0,025m3 na.

HR Z-16-1003 (2006-2016).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke. AC AUTOCROATIA d.o.o., Vlaška 47, 10000 ...

HR F-6-1041 (2006-2016).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

26 stu 2004 ... broj 5111-008/01-03 od 25. siječnja 2002. 2.2 Tehnička dokumentacija proizvođača mjerila. Za uporabu i ovjeravanje brojila mjerodavne su i ...

Untitled - Državni zavod za mjeriteljstvo

MJERILO: Medicinski humani stakleni termometar s tekućinom tip: THERM-720 ... ima suženje koje osigurava prekidanje stupca žive u trenutku kada živa u ...

klasa: up/i-960-03/98-07/18 - Državni zavod za mjeriteljstvo

rješenju, proizvodnje RIZ-ODAŠILJAČI d.d. iz Zagreba koje se proizvodi prema tehničkoj ... Uputa za uporabu brojila tipa EBT308 od 15. prosinca 2006. godine; ... Priključci omogućavaju najveću struju do 60 A ... vremenu tvori se iz kristalnog oscilatora frekvencije 32.768 kHz koji je digitalno temperaturno korigiran ili.

državni zavod za mjeriteljstvo - Zagrebinspekt

5 godina. 3. MASE a) Utezi razreda točnosti M1, M2 i M3 ... (4) Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena toplinske energije, električne ...

OIML R 118 - Državni zavod za mjeriteljstvo

Prijevod me|unarodne preporuke OIML R 118 nije namijenjen za raspa~avanje nego ... Linija. 1: Faza/Neutralni vodi. Linija. 2: Faza/Neutralni vodi. Primjedbe:.

potenciometrijska titracija - Državni zavod za mjeriteljstvo

24 ožu 2009 ... ➢točka ekvivalencije n(standardne otopine) = n(analita) ... pri čemu nagla promjena potencijala ukazuje i. odreĎuje točku ekvivalencije ...

tipno odobrenje - Državni zavod za mjeriteljstvo

Tvrtka BELMET 97 d.o.o. podnijela je ovom Zavodu, 24. siječnja 2003. godine zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke. 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev ...

ukinuto 01.01.2003. - Državni zavod za mjeriteljstvo

Vrsta mjerila: Medicinski stakleni termometar. - Tvornička oznaka ... To je postignuto suženjem kapilarne cijevi iznad spremnika žive. ... Živa je dovoljno čista i suha bez plinova ili stranih primjesa i fluida, što omogućuje normalno funkcioniranje ...

Rješenje o ovlaštenju - Državni zavod za mjeriteljstvo

18 lis 2017 ... Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj ... laboratoriju u ulici Koledovčina 2/a, HR-10000 Zagreb i na lokaciji Poslovnice.

HR P-3-1116 (2005-2015).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Tvrtka Kvantum-Tim d.o.o., Zagreb, Vodovodna 20a, podnijela je ovom Zavodu, 02. veljače 2005. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog ...

Razvoj mjeriteljstva na tlu Hrvatske - Državni zavod za mjeriteljstvo

ili “bečke mjere”. N k d ih j ih. ▫ Neke su od tih mjernih jedinica ustrajnošću ljiš ih k ji l zemljišnih knjiga ostale u uporabi do kraja 20. (č. i h j. ) st. (četvorni hvat ...

HR F-6-1087 (2014-2024).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Slavonska avenija 26/3, 10000 Zagreb, zamjenik ravnatelja Državnog zavoda za ... 51 859 909 u Ovlaštenom servisu br. 515 HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA -. Zagreb ... Od više načina na koje je moguće očitanje brojila (očitanje s pokaznika i ...

HR F-6-1104 (2017-2027).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

PROIZVOĐAČ: Landis Gyr, Engleska. MJERILO: Trofazno statičko brojilo električne energije ZMX…S4. Službena oznaka: HR-F-6-1104. 1/7. 1. PRIMJENJENI ...

HR F-6-1056 (2015-2025).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Izvješće o ispitivanju brojila RIZ - LABORATORIJ d.o.o., OS-28/AB/554, od. 09.06.2015. Izvješće o ... koji je digitalno temperaturno korigiran ili iz frekvencije mreže. Interni sat i datum mogu se ... za fazni napon i A za struju. Prikaz mjerene ...

Prijenos javne ovlasti - Državni zavod za mjeriteljstvo

21 svi 2016 ... Specijalna oprema – Lučko d.o.o.. 40. 8,9. 05.05.2019. Metron Instruments d.o.o.. 42. 13 u postupku. 29. ZIK d.o.o. Zagreb (elektro). 55. 16.

HR T-5-1003 (2011-2021).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

vrsta mjerila: naponski mjerni transformator. - tvornička oznaka mjerila: ... 3) oznaka vrste transformatora (»Naponski transformator«);. 4) tvornički broj i godina ...

HR P-1-1031 (2013-2023).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Zagreb, M. Divkovića 18, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda ... 4. U prilogu ovom rješenju o odobrenju tipa mjerila su podaci propisani u ...

HR B-1-1014 (2007-2017).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

tvornička oznaka mjerila: Gatso DRCS. - proizvođač mjerila: Gatsometer BV. - mjesto i država proizvodnje mjerila: Claes Tillyweg - 2031 CW Haarlem, ...

HR P-3-1133 (2009-2019).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

1. Odobrava se tip mjerila: - vrsta mjerila: tlakomjer za mjerenje krvnog tlaka tvornička oznaka mjerila: Tensoval mobil proizvođač mjerila: Paul Hartmann AG.

HR T-2-1006 (2011-2021).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

1. Odobrava se tip mjerila: - vrsta mjerila: strujni mjerni transformator. - tvornička oznaka mjerila: INA... - proizvođač mjerila: Končar-Mjerni transformatori d.d.,.

HR GA-2-1007 (2010-2020).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Ovo rješenje važi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila. Slijedom navedenog odlučeno je kao u ...

urbroj: 558-03/6-02-8 tipno odobrenje - Državni zavod za mjeriteljstvo

19 svi 2003 ... Tvrtka BELMET 97 d.o.o. podnijela je ovom Zavodu, 24. siječnja 2003. godine zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog ...

HR P-3-1082 (2003-2013).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Kvantum-Tim d.o.o., Vodovodna 20a, Zagreb, podnijela je ovom Zavodu 19. svibnja 2003. zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja.

HR N-4-1035 (2019-2029).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

sabirnice polja (Bnet) do softvera (PC računala) i prikazuju na digitalnom pokaznom uređaju (TV ... daljinski upravljač za upravljanje uređajem za podizanje.

HR T-7-1005 (2018-2028).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, HR-I0000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila ... vrsta mjerila: kombinirani mjerni transformator. - tvornička ...

o odobrenju tipa mjerila - Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatna energija uvoz. A. Suma / Faze. Djelatna energija izvoz. -A. Suma / Faze. Jalova energija pozitivna. R. Suma / Faze. Jalova energija negativna. -R.

HR N-4-1031 (2017-2027).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

12 tra 2011 ... pretvornika (BNet/USB Convertor Box) prenose do računala i prikazuju na digitalnom pokaznom uređaju ... 6. infracrveni daljinski upravljač.

HR EL-15-1014 (2016-2026).pdf - Državni zavod za mjeriteljstvo

Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 74114) i članka 96. ... Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo ("Narodne novine" broj ... Robusna torba. .

republika hrvatska državni zavod za mjeriteljstvo godišnje izvješće o ...

22 stu 2018 ... dogovoren distriKat (online katalog auto dijelova) namijenjen pravnim ... poslovnicama tvrtke TOKIĆ d.o.o., dobili šifru za pristupne podatke.

2006. - 2016. 10. obljetnica - Hrvatski restauratorski zavod

Rijeka, Kapucinski samostan, Mistična večera Svete obitelji, nepoznati slikar ... Nikole, Zidne slike u svetištu, Anonimni slikar 50 ... ra grčki natpis uz Gospin lik.

R E P U B L I K A H R V A T S K A DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU ...

Internetske stranice: http://www.dzs.hr. Obrazac ŠV-70. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.

USL-M - Državni zavod za statistiku

Internetske stranice: http://www.dzs.hr ... www.dzs.hr/obrasci obvezatno je. ... Ilica 3, 10000 Zagreb; na e-adresu [email protected]; na telefone (01) 4806-268, ...

INV-P - Državni zavod za statistiku

Internetske stranice: https://www.dzs.hr. Obrazac INV-P. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i. 12/2013 ...

1 P 17 1 9 10 0 - Državni zavod za statistiku

NPK. 13 - 10 - 12. NPK 5 - 15 - 30. NPK. 9 - 18 - 23. NP. 10 - 35. PK. 20 - 30. Miješana i kompleksna. 4. NPK 3 - 2, 5 - 3. NPK. 7 - 12 - 25. NPK. 7 - 20 - 30. NPK.

RPS-2 - Državni zavod za statistiku

Obrazac RPS-2. REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA. P R I J A V A. ZA DIO POSLOVNOG SUBJEKTA. Ispunjava Državni zavod za statistiku. SKRAĆENI ...

2 5 C 1 2 0 1 8 - Državni zavod za statistiku

Internetske stranice: http://www.dzs.hr. Obrazac SZ. Istraživanje se provodi na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike. Hrvatske ...

RAD-1G - Državni zavod za statistiku

31 ožu 2019 ... ODREĐENIH POSLOVA/RADNIH ZADATAKA ZA 2018. ... obavljanje određenih poslova, odnosno radnih zadataka, na temelju evidencije o bruto i neto plaćama regulirane ... punim ili s kraćim od punoga radnog vremena.

met 73.cdr - Državni zavod za statistiku

Anÿa Matiü. Prevoditelj i lektor za engleski jezik: Translator and Language Editor for the English Language: Thomas Peter. Tehnişka urednica: Technical Editor:.

RPS-1 - Državni zavod za statistiku

po platnoj listi. Podaci o financijskim pokazateljima poslovanja po djelatnostima, u tisućama kuna isplaćene bruto plaće materijalna imovina po sadašnjoj.

P R I J A V A - Državni zavod za statistiku

Obrazac RPS-1. REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA. P R I J A V A. Ispunjava Državni zavod za statistiku. MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA ...

kraljevina nizozemska hzmo glasovnica 3/2006. 36 - Hrvatski zavod ...

29 sij 1999 ... Potvrđuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju, potpisan u Zagrebu 11. rujna 1998. u ...

OBAVIJESTI - Državni zavod za statistiku

OBAVIJESTI. GODINA: XXXIX. ZAGREB, 12 ... Povod za pisanje priopćenja za javnost jesu teme i događaji od posebne važnosti i interesa za službenu statistiku ...

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

žigova Međunarodnom uredu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Međunarodni ured) iz Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno.

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - DHMZ-a

58. 8.2.2. - Modernizacija meteorološke motriteljske mreže DHMZ-a . ... Šibenik. -0.03. 0.26. 1.06. 0.56. -0.25. -0.36. 0.41. Knin. 0.35. 0.72. 1.73. 1.44. 0.09. -0.08.

GRAĐ-41 - Državni zavod za statistiku

Internetske stranice: http://www.dzs.hr. Obrazac GRAĐ-41. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09.,. 59/12. i 12/13 ...

TRG-1 pismo - Državni zavod za statistiku

27 sij 2020 ... Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr na poveznici Obrasci. Svrha istraživanja. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem služe za izračun ...

USL-M pismo - Državni zavod za statistiku

10 velj 2020 ... (USL-M) za 2020. nalazi se na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr na poveznici Obrasci. Svrha istraživanja.

INOV - Državni zavod za statistiku

Kako bi se mogla usporediti poduzeća koja provode inovacijske aktivnosti s onima koja ... 3) Ustanove javnog sektora obuhvaćaju lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, nacionalnu upravu te ustanove u vlasništvu države kao što su agencije, škole, bolnice i državni pružatelji usluga poput sigurnosti, ... Ime i prezime ...

klasifikacija - Državni zavod za statistiku

405 Prehrambena tehnologija (inženjerstvo, kemija hrane, mikrobiologija hrane, sigurnost i kvaliteta hrane). 406 Nutricionizam (znanost o prehrani, ...

bilanca - Državni zavod za statistiku

06. Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062). 058. 174.601. 178.936. 102,5 stanje na dan 31. prosinca 2015. godine. Obrazac BIL. VP 152. BILANCA.

Untitled - Državni zavod za statistiku

Statistical Classification of Economic Activities ... A product is the outcome of some economic activity. It is the ... 20.42 Parfemi i toaletno-kozmetički preparati.

Obrazac IKT–DOM - Državni zavod za statistiku

sa funkcijama mobilnog telefona, igraća konzola, media player ili čitač e-knjiga. Kada ste posljednji puta koristili računalo (kod kuće, na poslu ili na bilo kojem ...

studiralo - Državni zavod za statistiku

Studenti upisani na visoka učilišta prema vrstama visokih učilišta u ak. g. 2014./2015. Students ... Na kraju Statističkih izvješća objavljuje se popis objavljenih ... Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet, umjetnička ... Medicinski fakultet, Zagreb.

publikacija - Državni zavod za statistiku

Tablica 1. Hijerarhijske razine NKD-a 2007. u odnosu na NKD 2002. NKD 2007. NKD 2002. Naziv razine ... Veličina sveukupne proizvodnje nije odlučujući faktor. Ako u danoj jedinici ... kombinea, grudnjaka, korzeta itd. Ovaj razred isključuje:.

intrastat - Državni zavod za statistiku

1 sij 2020 ... KORAK 2 – registrirati se u G2B servis Carinske uprave. Registraciju u G2B servis izvršava onaj poslovni subjekt koji ima certifikate (opisano u ...

REPUBLIKAHRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Obrazac ...

Internetske stranice: http://www.dzs.hr. Obrazac GRAĐ-41. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09.,. 59/12. i 12/13 ...

6. zaposlenost employment - Državni zavod za statistiku

(regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Podaci se ... procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od 10 zaposlenih, a za ...

Obrazac Ž - Državni zavod za intelektualno vlasništvo

10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78. Obrazac Ž-1. OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU ŽIGA. (popuniti ... poštanski broj, grad, država prebivališta ili.