hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Zagrebinspekt

(2) Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i ... (2) Pristupni list Zavoda iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz Pravilnik o načinu ...

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Zagrebinspekt - Srodni dokumenti

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Zagrebinspekt

(2) Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i ... (2) Pristupni list Zavoda iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz Pravilnik o načinu ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - UHB RH

samo na niskoupijajuće pelene do najviše 400 kom; 2. ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih pelena, količina ... za odrasle i minimlno 10% za.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3. invalidska kolica za odrasle osobe, aktivna. 4. invalidska kolica ... 2. pelene u spoju s gaćicama u količini i veličini utvrđenoj u Popisu pomagala. 3. pelene u ...

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - HZZO

14 pro 2011 ... ... utvrđene obveze vraćanja respiratora, odnosno koncentratora kisika ... zdravstvenog osiguranja i to na sljedeći način: NA TERET. HZZO-a: ...

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - cezih

1 velj 2017 ... šifra zdravstvene ustanove (9 znamenaka),. - naziv ustanove, ... gdje ooooooooo predstavlja MBO osobe koja je poslala podatke na portal.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ... - HZZO

31 pro 2009 ... Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje izdvajaju se u visini od 15% na ... Dopunsko zdravstveno osiguranje ... ALLIANZ ZAGREB d.d..

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - PDF4PRO

14 pro 2011 ... terapije. (5) Nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta odobrava se isključivo uz ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TISKANICA ...

TISKANICA CEZIH-laboratorij i ljekarništvo. Zaokružite redni broj ... br. Naziv djelatnosti. Zaokružite redni broj odabranog proizvođača programske podrške: 1. 2.

40 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - HZZO

od 1998. god. broj osiguranika po bazi osiguranika HZZO ... Čakovec. 810.554. 857.673. 105,81. 7,76. Dubrovnik. 960.761. 984.405. 102,46. 7,79. Gospić.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ... - cezih

Faksimil zdravstvenog djelatnika www.cezih.hr, Služba za pomoć korisnicima 072/112233. Tiskanica CEZIH-laboratoriji i ljekarništvo_v4, Datum obrasca 20.11.

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pravilnik o uvjetima i ...

i članka 28. stavka 3. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 120/06.), Upravno ...

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Državni ured za Reviziju

U tablici broj 1 se daju podaci o ostvarenim prihodima i primicima. ... obuhvaćeni administrativni troškovi u iznosu većem od 20.000.000,00 kn (dio plaće.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Vlada Republike Hrvatske

A600022 e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava. 420.829 ... naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad preko 42 dana, ostale novčane ... kardiologija i neurologija te potpomognuta medicinska oplodnja.

Tatjana Prenđa Trupec - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

23 svi 2013 ... eNaručivanje), povezivanje svih zdravstvenih registara omogućujući učinkovitiju administraciju i upravljanje zdravstvenim sustavom.

zahtjev - zavod za zdravstveno osiguranje

Z A H T J E V za refundiranje isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja) na teret Zavoda ...

Otvori - zavod za zdravstveno osiguranje

koagulogram skrining, anti HIV, anti. DCV, titar antitjela kompletni koagulogram. PHD nalaz. 65. | laserska terapijska intervencija vađenje stranog tijela iz oka.

bosna i hercegovina pu b - zavod za zdravstveno osiguranje

10 tra 2018 ... dostavu ponuda za nabavu službenog vozila za potrebe Zavoda za zdravstveno ... potpis podnositelja ponude ili ovlaštene osobe na temelju punomoći koja u ... skladu s Odlukom Vijeća ministara BIH o obveznom korištenju ...

narodne novine - zavod za zdravstveno osiguranje

4 ruj 2017 ... novine FBiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i članka 14. Statuta ... boravka u inozem- stvu imaju osigurane osobe Zavoda zdravstvenog.

Hrvatski zavod za zdravstveno - HZZO

Zahtjev za povrat sredstava plaćenih na ime. PRETHODNOG PREGLEDA. (uz Zahtjev može biti ispostavljeno više računa, ali svi računi moraju biti od istog ...

Croatian Health Hrvatski zavod za zdravstveno Insurance ...

Poslovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje tijekom 2018. godine ... većim industrijskim središtima kao što su Zagreb (0,24), Rijeka (0,21), Osijek (0 ...

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Napomena: Dokumenti se daju Zavodu samo na uvid, a predaje se prijava. ZA ZAPOSLENE KOD POSLODAVCA PRAVNE OSOBE. Za prijavu radnika potrebno ...

hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u - Plavi ured

Page 1. Mikrofilmski broj. Tiskanica M-12P. HRVATSKI ZAVOD ZA ... 1 2. 1. Registarski broj obveznika doprinosa. 1a. Osobni identifikacijski broj obveznika.

opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - Wiener osiguranje

15 ožu 2019 ... (1) Ovi Opći Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio Ugovora o dopunskom zdravstvenom ...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - AGRAM LIFE osiguranje dd

prava po polici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vrijede u Specijalnoj bolnici Agram te u ugovornim ustanovama s kojima osiguratelj i/ili Specijalna bolnica ...

Dopunsko zdravstveno osiguranje stveno osiguranje - nszssh

Usporedba programa i premije ... kcijska ponuda – Dopunsko zdravstveno osiguranje. Vas podsjetiti na ponudu CROATIA zdravstvenog osiguranja d.d..

Dopunsko zdravstveno osiguranje PDF, 1,1 MB - Triglav Osiguranje

liste lijekova pri čemu Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ... osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene ... osiguranje pisanim putem kontaktira klijenta nakon 90 dana od prvog.

Dodatno zdravstveno osiguranje - Triglav Osiguranje

[email protected] Podružnica Zadar. Obala kneza Branimira 9, 23000 Zadar tel.: 023 244 177 [email protected] Često počeci bolesti nisu ...

državni zavod za mjeriteljstvo - Zagrebinspekt

5 godina. 3. MASE a) Utezi razreda točnosti M1, M2 i M3 ... (4) Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena toplinske energije, električne ...

HRVATSKI SABOR 3290 Na temelju članka 89 ... - Zagrebinspekt

Proglašavam Zakon o mirovinskom osiguranja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2013. ... Pridodani staž je razdoblje koje se pridodaje stvarno ostvarenom mirovinskom stažu zajedno s kojim kao ... Potvrda je javna isprava.

Zdravstveno osiguranje

5 lip 2019 ... (HLK), od ulaska Hrvatske u EU ukupno su 1273 liječnika zatražila od ... Plaćanje: Digitalna iskaznica na pametnom telefonu (nema plaćanja ...

Dopunsko zdravstveno osiguranje Dopunsko zdravstveno ... - Uniqa

Dopunsko osiguranje nadopuna je obveznog zdravstvenog osiguranja. UNIQA dopunsko pokriva troškove participacije za liječničke preglede, dijagnostičke ...

Dodatno zdravstveno osiguranje

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE. Sklapanje ugovora izme u INE i Croatia osiguranja o dodatnom ... Besplatni telefon ovlaštenog liječnika: 0800 55 20.

Potvrda za zdravstveno osiguranje

(OIB, MBG ili broj osigurane osobe u Zavodu) rođen-a ... (potpis odgovorne osobe škole/visokog učilišta). M.P.. HZZO / www.hzzo-net.hr Tiskanica potvrde o ...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

zdravstveno osiguranje (HZZO) {to, osim pune cijene lijeka, sadr`i svotu ... osiguravatelj, odnosno HZZO. ... 4. redoviti u~enici i studenti stariji od 18 godina.

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

15 sij 2009 ... DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE. CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. iz svo- je ponude dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Prijava na zdravstveno osiguranje

potvrdom prijave na zdravstveno osigu- ranje u Republici Srpskoj. Ko je obavezan da plaća doprinos za zdravstveno osiguranje? Doprinos za zdravstveno ...

IZJAVA Ja - Dopunsko zdravstveno osiguranje

IZJAVA. Ja,. OIB. , ovim putem izjavljujem da želim raskinuti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju (polica, broj____________, a kako bih se osigurao ...

Zdravstveno osiguranje - TEB poslovno savjetovanje

Pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima kada su ... mjeseci neprekidno naknada plaće iznosi 50% proračunske osnovice. 2.

Untitled - Dopunsko zdravstveno osiguranje

I. (uvodna odredba). Ovi Opći uvjeti utvrđeni su osnovom članka 11. do 16. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) te ...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - Allianz

informacije možete pronaći u polici osiguranja, pripadajućim uvjetima za dopunsko zdravstveno osiguranje i ostaloj dokumentaciji koju ste zaprimili prije ili.

Putno zdravstveno osiguranje - Allianz

osiguranje od nezgode (uključuje smrt od nezgode i lom kostiju) - dopunsko pokriće. – osiguranje od odgovornosti (pokriva izvanugovornu odgovornost za štete ...

motorna vozila i osiguranje 2018. - Hrvatski ured za osiguranje

UNIQA osiguranje d.d.. Izvor osiguranje d.d.. Allianz Zagreb d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**.

5. Zdravstveno i mirovinsko osiguranje - TEB poslovno savjetovanje

Propis. Aktualna vrijednost mirovine. 66,35. 1. siječnja 2019. Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019. (Nar. nov., br. 27/19). Najniža mirovina.

Obavezno zdravstveno osiguranje u RS - paket prava

ПРИЈАВА НА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ . ... ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ . ... студената и незапослене омладине;.

Zdravstveno osiguranje Otpremnine - TEB poslovno savjetovanje

Pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima kada su zadovoljeni uvjeti ... Za njegu oboljelog djeteta do tri godine života - od prvog dana ... b) od 12. mjeseca do 30 mjeseca za blizance,. 3. i svako ... 50% zadnje isplaćene naknade plaće ▻ nakon isteka 18 mjeseci neprekidnog bolovanja. Uvjet za ...

Vodič kroz zdravstveno osiguranje - Vlada TK

na osnovu Zakona. Obavezno zdravstveno osiguranje zasniva se na načelima ... Ugovorne zdravstvene ustanove na području Tuzlasnkog kantona u kojima osigurana ... Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Austrija,. Njemačka ...

Ponuda: 1. Dopunsko zdravstveno osiguranje 2. Dobrovoljni ...

15 ožu 2018 ... Kartica Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja ( ... dopunsko zdravstveno osiguranje i štednju u CO dobrovoljnom mirovinskom fondu: ... Program osiguranja NORMA – godišnji opseg usluga.

5. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje - TEB poslovno savjetovanje

Domovinskog rata za godinu 2019. (Nar. nov., br. 27/19). 5. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Mirovinsko osiguranje - elementi za izračun mirovine. Opis.

ZA VAS - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

kvaliteta rada i veće svijesti i zahtjeva populacije. ... zdravstvene zaštite za koju je Svjetska Banka, po skraćenoj proceduri, ... WEB ADRESA: ... fakturisanja sa potpuno jasno definisanim standardima za slanje određenih ... Ljubljanska bb.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Poziv na dostavu ponuda

23 svi 2019 ... DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO ... Iz specifikacije treba biti vidljiva usporedba 2017. i 2018. godine rasta ili pada ...

uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - AS Direct

Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje 01-DZO-07/17 / u primjeni od ... net stranici Osiguratelja www.as-direct.hr ili putem pošte na adresu Osigu-.

CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. Miramarska 22, Zagreb ...

2 srp 2017 ... Iznosi u mil. HRK. Izvor: HUO, podaci za web I-VI 2016-2017. ... troškova te stupanj likvidnosti čime je poslovalo uredno i sigurno na zadovoljstvo dioničara, ... premijski prihod i likvidirane štete nisu vezane uz valutnu klauzulu.

motorna vozila i osiguranje - Hrvatski ured za osiguranje

ERGO osiguranje d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Erste Vienna ... 529.920. Ukupno. Zagreb. Rijeka. Split. Karlovac Dubrovnik. Ploče. Makarska.

Posebni uslovi za individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje

(1) Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje (u da- ... zdravstvenom osiguranju koji ugovarač osiguranja zaklju- ... simalno do deset (10) zuba.

1 Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik dijagnoza

Šifra Oznaka Naziv dijagnoze. Latinski naziv dijagnoze. 881 B951. Streptokok B kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim grupama. Streptococcus B ut causa ...

1 Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik indikacija

1 мај 2015 ... Šifra leka. Fabričko ime leka. Dijagnoza Naziv dijagnoze. Važi od. Važi do. 1402851 AMLODIPIN 20 po 10 mg. I119. Bolest srca kod povišenog ...

Dokument - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Primjer 2: za korisnika A.T, JMBG 2107006XXXXXX, karton postoji. - uvidom u zdravstvene kartone usluge, koje su evidentirane i fakturisane Fondu, kao i.

Zdravstveno osiguranje djece nakon navršenih 18 ... - SS Valpovo

školovanje prema propisima RH – za srednjoškolce to je 31. kolovoza, a za studente ... ako prekinu redovito školovanje rok javljanja HZZO-u je 30 dana od dana ... školovanje) ima pravo na zdravstvenu zaštitu do 30. rujna tekuće godine i radi.

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje člana obitelji.

3. PODACI O OSIGURANOJ OSOBI / OSIGURANOJ OSOBI - ČLANU OBITELJI ... Tiskanica-2 koristi se za PRIJAVU - ODJAVU - PROMJENU (u daljnjem tekstu: ...

Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje - uniqa

sljedeće značenje: 1. Davalac ... Period čekanja (karenca) – je Ugovoreni vremenski ... 2) Karenca se računa od početka osiguranja definisanog u polisi,.