992 KB

mahune tehnološki zrele ostvaruje se iznimno nizak prinos, a ako se čeka da u ... Mahune su u tehnološkoj zriobi žute boje, dužine su 12. - 14 cm, okruglog su ...

992 KB - Srodni dokumenti