Kalkulacija na temelju varijabilnih troškova u proizvodnji grožđa i vina

Ključne riječi: Kalkulacija, varijabilni trošak, vinogradarstvo, vinarstvo ... Kalkulacija pokrića varijabilnih troškova (PVT). Jed. mjere. Količina. Cijena kn.

Kalkulacija na temelju varijabilnih troškova u proizvodnji grožđa i vina - Srodni dokumenti

Kalkulacija na temelju varijabilnih troškova u proizvodnji grožđa i vina

Ključne riječi: Kalkulacija, varijabilni trošak, vinogradarstvo, vinarstvo ... Kalkulacija pokrića varijabilnih troškova (PVT). Jed. mjere. Količina. Cijena kn.

polifenolni spojevi iz sjemenki grožđa zaostalih u proizvodnji vina

Sjemenke grožđa - zanimljiva sirovina za kozmetičku, farmaceutsku i prehrambenu industriju zbog sastava. (razvoj novih proizvoda, smanjeni troškovi.

Značaj izbora sorte vinove loze u proizvodnji grožđa i vina - Ovinu.info

Značaj izbora sorte vinove loze u proizvodnji grožđa i vina. Pripremili: Tatjana Jovanović-Cvetković, Dragutin Mijatović. Uvod. Preci današnje kulturne loze se ...

kalkulacije pokrića varijabilnih troškova - Savjetodavna služba

Pred vama je novi katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje. ... (primjerice odnos troškova kupljene stočne hrane i troškova proizvodnje krmnih kultura na.

kalkulacija troškova za poduzetnike graditeljske djelatnosti

obračunavaju putem prodajne cijene radnog sata, ona mora sadržavati ... Izračun korisnoga radnog vremena za jednog radnika u satima. Naimenovanje. Dani.

Berba stonog grožđa - Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Berba grožđa predstavlja ne manje važnu agrotehničku mjeru pa joj treba prići na kvalitetan i stručan način. Berba ranih sorti stonog grožđa, prvenstveno ...

Polifenolni spojevi grožđa, vina i komine - Bioactive Winewaste

20 stu 2015 ... AcyCm, suma antocijan glukozid kumarata; PP, polimerni pigmenti. ... polimerizacije; %P, postotak prodelfinidina; AcyGlc, suma antocijan ...

Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina

a) Stolno vino bez oznake zemljopisnog podrijetla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti groţĎa vinove loze. Stolno vino ne moţe nositi oznaku sorte.

Primjena rane defolijacije u svrhu povećanja kvalitete grožđa i vina

zoni grozda, s ciljem povećanja kvalitete grožđa, smanjenja zaraženosti ... Višnja maraska. Likersko. Prosušeno voće. Dżem. Duhansko. Zaćinsko bilje. Etanol.

utjecaj načina berbe grožđa na tijek fermentacije i kvalitetu crnih vina

20 ožu 2017 ... pokazuje za koliko grama litra mošta ima veću masu od litre vode pri istoj ... Takvi kvasci vrlo dobro provode vrenje mošta, a provrelo je vino ... Nakon prve faze koja traje 5-6 dana najintenzivnija je ekstrakcija antocijana, s.

mehanizacija u proizvodnji vina u tvrtki bolfan vinski vrh doo

na strojevima zvanim runjača - muljača, u runjači prilikom rada odvajaju se bobice od peteljkovine u perforiranom bubnju, a nakon toga se odvojene bobice ...

Pretakanje vina - Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Za mlada vina prvo pretakanje je vrlo važan postupak. ... Otvoreno pretakanje vina vršimo kada želimo da: ... Vinobran se rastvori u 10 l vina, sipa postepeno u.

Flaširanje vina - Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

dana. Kada je pravi momenat za razlivanje vina u boce? -bistrina mora biti perfektna. -vino mora biti stabilno. Stabilnost možemo provjeriti na jedan od sljedećih ...

uticaj tehnoloških faktora u proizvodnji crvenih vina na sadržaj i ...

U grožđu i vinu nađena su različita fenolna jedinjenja: fenolne kiseline ... Ekstrakcija fenolnih jedinjenja u uslovima kada je stepen zrelosti grožđa idealan,.

o vinima i posluživanju vina - Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

dozvoljene. Specijalna ... uz dodatak alkohola, šećera, kiselina i ekstrakta ... u vinu. pjenušavo vino crno vino bijelo vino rose vino. Sl. 3 čaše za vina. LJILJANA ...

Osnove degustacije vina - Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Vertikalna - ocjenjuju se i upoređuju vina iz različitih berbi. • Slijepa ... Prilikom degustacije, uzmemo gutljaj vina, ali ne gutamo ga odmah, već vino prokotrljamo.

Bistrenje vina bentonitom - Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

filtriranje vina iz boca preko filter papira postavljenog na lijevak. Utvrđujemo kojom se najmanjom količinom bentonita postigla zadovoljavajuća bistrina, i.

Bistrenje vina želatinom - Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Bistrenje vina. Pod bistrenjem podrazumijeva se dodavanje vinu raznih sredstava kojima se vrši odstranjivanje čestica mutnoće vina, kao i onih materija koje bi ...

Ocjena vina čulom ukusa - Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Slatki ukus vina prvenstveno potiče od redukujućih šećera glukoze i fruktoze ... Pri ocjeni ukusa vina, uzmemo gutljaj vina i vino ,,prokotrljamo“ po ustima.

uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u ...

sati za taj mjesec, formula za izračun postotka rada na projektu za nepuno radno ... Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti isključivo ukoliko se ostvare uvjeti ...

Uputa o prihvatljivosti troškova, plaća i povezanih troškova (veljača ...

4 velj 2020 ... Terenski dodatak . ... tome potpisuje se Dodatak Ugovoru o bespovratnim sredstvima. ... Terenski dodatak i dnevnica međusobno se isključuju.

Rezultati ocjenjivanja - Vina Croatia – vina mosaica

2011 Crvik - vinogradi i vinarija III-A-21. ZL. 16 R1186. Sauvignon. Sauvignon. 2014 Vinogradarstvo- podrumarstvo Cmreč. IV-A-27. ZL. 17 R1150. Chardonnay.

Integracija varijabilnih obnovljivih izvora -iskustva u regiji

Ranko Goić, dipl.ing.el. Fractal d.o.o. / Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split. Andrija Šarac, mag.ing.el. Ante Tojčić, mag.ing.el. Fractal d.o.o..

Integracija varijabilnih obnovljivih izvora Iskustva u regiji - nerda

22 stu 2018 ... Ranko Goić, dipl.ing.el. Sveučilište u Splitu, ... R.Goić, A.Šarac, A.Tojčić: Integracija varijabilnih obnovljnivih izvora- iskustva u regiji. Energija ...

izlagači i ocjene vina - Mosla-Vina.Hr

177 Ivica Herak, Sisak. 17,5. 178 Opg Neven Brglez, Belovar. 15,8. 182 Opg Kašner, Repušnica. 16,5. 194 Tomislav Jakopović, Zagreb. 17,5. 2007. polusuho.

Katalog vina - Vina Croatia

Hrvatska gospodarska komora, kroz Udruženje vinarstva, okuplja hrvatske proizvođače vina sa svrhom ujedinjenog tržišnog nastupa, uspostavljanja preduvjeta ...

Viña La Guancha S.L. Viña Zanata

En boca: frambuesas y frutas del bosque. Zanata Blanco Afrutado: Variedad. Moscatel, Verijadiego y listán, botella 75 cl. Amarillo pálido. Aromas florales y.

Obračun marginalnih troškova i apsorpcioni obračun troškova.pdf ...

8 апр 2019 ... Marginalni (granični) trošak-prosječni (varijabilni) trošak dodatne ... 1.000 i 1.001 komada, onda slijedi zaključak da marginalni trošak 1.001.

PRIMKA-KALKULACIJA

primka-kalkulacija sa planskim zavisnim troškom – ovaj dokument se radi kad su planski troškovi na osnovu planske ili stalne cijene po kojoj će se isti ...

KALKULACIJA CIJENA

Diviziona kalkulacija - cijena koštanja se zasniva na dijeljenju ukupnih troškova elemenata proizvodnje s brojem jedinica proizvoda ili usluga. Ona se javlja u ...

katalog kalkulacija - Savjetodavna služba

koristan i zanimljiv izvor informacija za mnoge poljoprivrednike i stručnjake iz područja ... kultura predviđeno je navodnjavanje kap po kap, korištenjem ... Boce. 1 lit. 5,00 kn/kom. Čepovi. 1,50 kn/kom. Usluga prerade ploda. 1,40 kn/kg.

206 GRAĐEVINSKO PLANIRANJE — GRAĐEVNA KALKULACIJA

i utvrđuju načela kalkulacije posrednih troškova u građevinarstvu. Kasniji ... F. Dedek objavio je prvi priručnik na našem jeziku: Analiza cijena ... i ukupni troškovi i prodajne cijene u skladu s poslovnom poli ... samo za primjer i orijentaciju.

Kalkulacija - FGAG - Sveučilište u Splitu

Kalkulacija je računski postupak kojim se izračunavaju cijene. (cijena koštanja ... cijena izračunava razlikujemo: elementi strukture cijene koštanja, elementi ...

Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje

e-mail: [email protected] http://www.hzpss.hr/. Glavni urednik: dr. Ivan Katalinić. Uredništvo: Marina Mikšić, dipl. inž., Nada Murgić, dipl. inž., Tatjana Borbaš, dipl.

KATALOG KALKULACIJA TRADICIJSKIH POLJOPRIVREDNO ...

Kalkulacija pokrića varijabilnih troškova proizvodnje paškog sira po paškoj ovci. PAŠKI SIR. Koliĉina. Jedinica mjere. Koefi- cijent. Jediniĉna cijena. Ukupno.

KALKULACIJA CIJENE KOŠTANJA 11.03.2019

11 мар 2019 ... KALKULACIJA - računski postupak kojim se izračunava cijena (nabavna, prodajna, cijena ... Upotrebom kalkulacije cijene koštanja treba da.

analiza osjetljivosti i analiza rizika ostvarenja godišnjih varijabilnih ...

Ključne riječi: Varijabilni troškovi, analiza osjetljivosti, analiza rizika, Monte-Carlo metoda. SENSITIVITY AND RISK ANALYSIS OF POWER SYSTEM. ANNUAL ...

Uzskaite un kalkulācija - Liepājas Valsts tehnikums

„Ēdināšanas servisa speciālists” uzlabošana un īstenošana”. Liepājas 48. arodvidusskola. Nodarbību konspekts mācību priekšmetā. Uzskaite un kalkulācija.

OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE 12. Kalkulacija - FGAG

Vrste kalkulacije. 12.4. Metode kalkulacije. 12.4.1. Kalkulacija cijene koštanja. 12.4.1.1. Kalkulacija dopunskog troška. 12.4.2. Kalkulacija cijene proizvodnje.

kraj svih kalkulacija - Glas Srpske

19 окт 2006 ... 1215. morao da popusti u su- ... BVRU-R-A ZTC BAWA VRU]CA AD TESLI]. 1.02 ... Bawa Luka - Rijeka, ~etvrtkom, petkom i nedjeqom u 22.

KALKULACIJA PROIZVODNJE PLODA I ... - Lekovite Sirovine

18 дец 2013 ... Anis (Pimpinella anisum L.) je jednogodišnja biljka iz fam Apiaceae u ... proizvodnji alkoholnih pića (Mastika, Anisette, Raki). Međutim pravi ...

putevi vina putevi vina - Turistička organizacija Vojvodine

Banoštor i popularno se zovu vinski putevi. Ista- ... domaći savijani sir, rolnice svinjetine sa dinjama, ... (roštilj ili gulaš) koji se završava uz specijalni desert.

PROIZVODNJA VINA Proizvodnja vina je složen proces. Često se ...

grešaka u procesu prerade grožđa, vino pokvari ili ima mane i nedostatke. Zato, skrenula bih pažnju na sledeće aktivnosti u proizvodnji vina: - kvalitet sirovine ...

KALKULACIJA NABAVE PRODAJE TYVEK ... - Ravago BS Slovenia

CENIK. Tyvek® strešne folije. Tip. Dimenzija role m2 v roli. Število rol na paleti m2 na paleti. Cena. EUR/m2 brez DDV. Tyvek® Solid. Tyvek® Solid. 1,5 × 50 m.

Kalkulacija norma sata arhitekata 30072013.xlsx - D-a-z

Hrvatska komora arhitekata. Kalkulacija troškova za izračun cijene norma sata projektanata. Srpanj 2013. suradnik projektant 1 odgovorni projektant vodeći.

Velux kalkulacija izgradnje badže u odnosu na postavljanje krovnog ...

IZRADA I MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE U OSNOVI ( POD). Površina poda = 3.5 m2 x 1 400.00 din. cena=4900.00 din. 3. PODAŠČAVANJE.

kalkulacija cijene usluge sakupljanja i odvoza ... - Grad Gračanica

30 kol 2019 ... Prijedlog (promjene) cijene komunalnih usluga priprema služba ... Indirektni troškovi poput troškova računovodstva, uprave i sl. se knjiže na ...

Sorta grožđa - CALIX

ROCCA DEI FORTI. Ime Vina: LE CUVÉE BRACHETTO D.O.C.. Zemlja: Italija. Regija: Piedmont. Tip Vina: Slatko penušavo crveno vino. Sorta grožđa: Brachetto.

SORTE STOLNOG GROŽĐA

sorata možemo imati svježe grožđe u vlastitoj kući kroz cijelo navedeno razdoblje. Sorte stolnog grožđa koriste se danas za konzumiranje u svježem stanju ili ...

Berba grožđa - Sjemenarna

bice ako je spravljen od nekuhane cikle. Ljetna sjetva cikle. Za jesensku i zimsku potrošnju, ili za konzerviranje, sjetva cikle preporu- čuje se početkom srpnja, ...

1 MEHANIČKI SASTAV GROŽĐA

Količina vode u moštu kreće se od 60 do 90 %, prosječno 80 %. Njen sadržaj ... dodavanje tiamin diklorhidrata kao hrana kvascu do 60 mg/l. Mošt sadrži 160 ...

ulje iz sjemenki grožđa

4 srp 2018 ... Komina grožđa (sjemenke i kožica). Koštice marelice. Koštice trešnje. Unutarnje pregrade oraha. Kora nara. Kakao ljuska. Pljevica kave ...

UPUTA ZA OZNAČAVANJE VINA UPUTE ZA OZNAČAVANJE VINA ...

“kvalitetno biser vino”. 5. a Naziv ZOI. Tradicionalni izrazi za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti moraju se koristiti uz naziv zemljopisnog područja, odnosno ...

doo Podgorica Cetinje prerada grožđa

R.br Naziv korisnika. Opština. Opština realizacije investicije. Sektor investiranja. Investicija. Ukupan iznos investicije. Iznos podrške. Datum odobravanja isplate.

Vino - Dani Berbe Grožđa Brotnjo

školjke i rakove, kuhanu ribu, svjetlo meso i svijetla perad i kuhanu janjetinu. ... fnim igra glavnu ulogu, a uloga vinara je svedena na rolu uzgajivača grožđa.

PRERADA GROŽĐA U VINO - Koraci - Sjeme

Suđe i oprema čisti, bar vruća voda. Muljanje ... Vrenje mošta ○ Toplina kvasci Vrenje nakon 1-4 dana počinje spontano ... Dodavanje hrane za kvasce ...

MODEL PRIKOLICE ZA TRANSPORT VOĆA I GROŽĐA

IMT-539 ili 542) tako da je agregat ... Tehnički podaci prikolice su sledeći: - dužina 3000 mm, ... adjustable for coupling with small tractors (IMT 539 or IMT 542).

turizam i poljoprivreda - Dani berbe grožđa

Ostali proizvodi: Loza, travarica, orahovača i višnjevača - 0,75 l. Kušaonica: Kapacitet 50 osoba. Vina na ovogodišnjim Danima berbe. Vina na ovogodišnjim ...

proizvodnja stolnog grožđa - Agronomski fakultet

Proizvodnja, uvoz i potrošnja stolnog grožđa i suhica u Republici Hrvatskoj . ... Pekmez. Pekmezi su prerađevine koje se dobivaju ukuhavanjem mesnatog dijela ...

Uticaj sorte grožđa i tehnoloških postupaka na ... - ResearchGate

Berba grožđa navedenih sorti vinove loze je izvršena u tehnološkoj zrelosti ... destilacija mladog vina bez vinskog taloga od sorte vranac 10 dana posle.