kalkulacije u graditeljstvu kao osnova za planiranje i realizaciju ...

Stoga je cilj građevinske kalkulacije uskladiti rizik niske ponude s rizikom u proizvodnom procesu. Ključne riječi: kalkulacija, cijena, troškovi, jedinična cijena, ...

kalkulacije u graditeljstvu kao osnova za planiranje i realizaciju ... - Srodni dokumenti

kalkulacije u graditeljstvu kao osnova za planiranje i realizaciju ...

Stoga je cilj građevinske kalkulacije uskladiti rizik niske ponude s rizikom u proizvodnom procesu. Ključne riječi: kalkulacija, cijena, troškovi, jedinična cijena, ...

Marketing planiranje Planiranje marketinga je proces koji uključuje ...

Marketing planiranje. Planiranje marketinga je proces koji uključuje ocenu povoljnih tržišnih šansi i resursa, odreñivanje ciljeva marketinga, strategija i taktika i ...

planiranje i izvođenje organizacionih promjena planiranje ... - Apeiron

Kurs: Upravljanje promjenama/menadžment promjena. Dostupno na: http://www.zzjzfbih.ba/wp- content/uploads/2012/04/Curriculum-. Menadzment-promjena.

Alati za strateško planiranje - Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Proces strateškog planiranja u odnosu na ciklus politike . ... sinonim za strukturiran i integriran pristup javnoj politici koja se zasniva na dokazima, analizi i ... političkoj, ekonomskoj, socijalnoj, tehnološkoj i ekološkoj (okolišnoj) (vidi Korak. 1).

PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG

PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT U. ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI. ŠKOLA: OŠ Odra, Novi Zagreb. STRUČNI SURADNIK: Julija Panjičanin, dipl.knjž.

Planiranje, poslovno planiranje - EFOS

7 ožu 2019 ... Planiranje, poslovno planiranje. Planiranje i kontrola 1. Upravljanje (menadžment) poduzeća. • proces svjesnog usmjeravanja poduzeća.

Primjer kalkulacije cijene u izvozu

Primjer kalkulacije cijene u izvozu. Kalkulacija cijena/kontrolna lista u drumskom teretnom/železničkom transportu. 1.= troškovi proizvodnje za izvoz. - izvozna ...

Priprema za realizaciju časa matematike

Nastavna jedinica: Broj dva. Tip časa: Obrada. Obrazovni cilj časa: Materijalni zadaci: Učenici treba da: - nauče da iz grupe predmeta brojanjem na razne.

Obrazac za realizaciju ugovora/okvirnih sporazuma - mft.gov.ba

po JRJN postupka i dobavljačima u broj okvirnom ... 35,00 KM. 272,00 KM. 24,00 KM. 68,00KM. 198,00 KM. 580,00 KM. 182,00 KM. 272,00 KM. 183,00 KM ... i zimskih guma za službena ... KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 2 godine od dana ...

TROŠKOVI I KALKULACIJE Troškove je moguće definirati kao ...

Granični troškovi su prosječni varijabilni troškovi izazvani u posljednjem sloju ... a) smanjujuće promjenjivi troškovi (degresivno-varijabilni) su troškovi koji u.

IP jezgra za hardversku realizaciju stabala odluka

Posmatrajmo binarno stablo odluke prikazano na slici 2.1. Ovo stablo bi moglo biti rezultat izvršavanja nekog od algoritama za formiranje stabala odluke [1], [2].

aranžmani i kalkulacije u agencijskom poslovanju ... - EFOS

KALKULACIJA. (realizacija). Formiranje prodajne cijene: Prodajna cijena = planska cijena košanja. marža PDV. Planska cijena koštanja formira se temeljem ...

Primjer kalkulacije potrebnog materijala u sistemu (PDF)

Za standardne folije širine 1,5 m za krov iz ovog primjera potrebno je 150 m' odgovarajuće trake za lijepljenje ili 8 komada odgovarajuće mase za lijepljenje u ...

-UPUTSTVO ZA REALIZACIJU- „UČENJE NA DALJINU – ONLINE ...

Koraci za planiranje i pripremu prakse „Online nastava“ . ... IKT pomaže nastavniku da kreira podsticajno okruženje za ... uspješno odvijanje online nastave.

40 krovne i fasadnefolije Primjer kalkulacije potrebnog materijala, uz ...

Za standardne folije širine 1,5 m za krov iz ovog primjera potrebno je 150 m' odgovarajuće trake za lijepljenje ili 8 komada odgovarajuće mase za lijepljenje u ...

kalkulacije pokrića varijabilnih troškova - Savjetodavna služba

Pred vama je novi katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje. ... (primjerice odnos troškova kupljene stočne hrane i troškova proizvodnje krmnih kultura na.

pravilnik o normativu sredstava za realizaciju vaspitno-obrazovnog ...

O NORMATIVU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU VASPITNO-OBRAZOVNOG ... Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ... Zbirke dečjih pesama, priča i igara i zbirke slikovnica - količina prema potrebi.

kalkulacije u niskogradnji (cestogradnji) - Hrvatsko asfaltersko društvo

KALKULACIJU IZRAĐUJE IZVOĐAČ RADOVA U OKVIRU NATJEČAJA KOJEG ... radnika: bruto cijena koštanja radnog sata u koju su uključeni i prosječni ... građevinarstvu, te strukture same cijene u kojem je radna snaga zastupljena.

Kalkulacije in spremljanje financnega poslovanja - Biotehniška šola ...

(stalne, spremenljive stroške in skupne stroške), izračuna lastno ceno oziroma izdela enostavne kalkulacije. Gradivo je v prvi vrsti namenjeno dijakom, učitelju ...

Pregled rješenja za realizaciju LoRa bežične mreže

Dinamička adaptacija brzine prenosa (ADR). Antenski true diversity ili istovremen rad na dva opsega. Frekventni opsezi: Europe 868 MHz ISM band [863 MHz ...

Kalkulacije stroškov gozdarske mehanizacije 2009 - Gozdarski ...

Traktorska gozdarska prikolica (z nakladalno napravo) in s pogonom. 205. Traktorska ... Traktorske gozdarske verige-kolesne za 4 kolesa. 321. Odrivna deska ... rabljene pri kalkuliranju se razlikujejo po skupinah strojev in glede na velikostno ...

1 javni poziv za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju ...

18 stu 2019 ... PLANA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH ... Grad Zagreb je svojim temeljnim strateškim dokumentom Zagreb Plan ...

Uputstvo za realizaciju eksterne provjere znanja učenika na ... - iccg

20 феб 2013 ... Eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole je ... preuzimaju sheme za ocjenjivanje i pragove prolaznosti s web sajta ... Test iz stranog jezika sastoji se od tri dijela: čitanja, leksike/gramatike i pisanja.

Odluka o raspodjeli sredstava za realizaciju Programa ... - Grad Sisak

SKD PROSVJETA PODODBOR. SISAK. SULIKUM-sisačka udruga likovnih ... OŠ IVANA KUKULJEVICA. 46. SISAK / EKONOMSKA ŠKOLA. SISAK wewe. 47.

Modelne kalkulacije za izračun višine plačil za kmetijsko okoljske ...

Kot osnova - referenčni nivo za izračun višine plačil se upošteva običajna kmetijska praksa. Glede na to, da plačila za ... Guildford, CAB International: str. 3-7.

Primjena polimera u graditeljstvu

19 ruj 2007 ... materijali. Zahvaljuju}i razvoju novih materijala i proizvodnih po- stupaka, polimeri su sve va`niji materijal u graditeljstvu. U kombi-.

PDV u graditeljstvu - Računovodstvo i porezi

2 kol 2013 ... prijenos porezne obveze u slučaju obavljanja građevinskih radova između dva ... Isto tako, kad se izdaje račun za primljeni predujam, na računu obvezno mora biti navedena napome- na: „PDV na ... Primjer 1.- Račun za ...

Drvo u modernome graditeljstvu - Građevinar

žarne otpornosti drvenih građevina. Brzina gorenja drva iznosi od 0,4 do 0,8 mm/min. U slučaju požara lijepljeno lamelirano drvo sigurnije je od nezaštićene ...

Akti u graditeljstvu - Grad Dubrovnik

25 ruj 2019 ... Apsida inženjering d.o.o., Dubrovnik, Riječka 14, OIB 97964001886 ... 97964001886, glavna projektantica Nea Borovac mag.ing.arch.urb., broj ...

Akti u graditeljstvu - Grad Varaždin

PODNOSITELJ: STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA HR-42000 Varaždin, Hallerova aleja 3A, OIB 59195457844. KLASA: UP/I-361-03/15-01/000070, ...

Akti u graditeljstvu - Grad Kaštela

4 ruj 2019 ... Voćarsko Naselje 68. ➢ Antica Juras, HR-10000 Zagreb, Voćarsko. Naselje 68. ➢ Radoslav Vuletin, HR-21216 Kaštel Štafilić,. Ćurkova 8.

Predstečaj u graditeljstvu - Ljubenko & partneri

18.10.2013., izvor Fina). ... Fina, podsjedam, objavljuju činjenicu da traje ... Čak ni vrlo uspješniji stečajevi nisu uspjeli otkloniti nepovjerenje vjerovnika, kao ...

AKREDITIRANI LABORATORIJ ZA DRVO U GRADITELJSTVU

Drvene podne obloge – Postupci uzorkovanja za oc- jenu sukladnosti HRN EN 14762:2008. – Sadr`aj vode piljenog drva – prvi dio: Gravimetrij- sko odre|ivanje ...

ISTRAŢIVANJA, PROJEKTI I REALIZACIJE U GRADITELJSTVU

njegovih ostvarenja spadaju i slične hale u Ţelezniku kraj Beograda. ... Montažne prednapregnute armirano betonske konstrukcije, imaju ekonomske prednosti kod ... i projektovao, i to u Jugoslaviji, Nemačkoj, Austriji, Švedskoj, Engleskoj.

Akti u graditeljstvu - Krakom - vodoopskrba i odvodnja doo

27 sij 2015 ... HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. Zagreb, Draškovićeva 33, temeljem odredbi članka 142.st. 1. Zakona o prostornom uređenju („ Narodne ...

Akti u graditeljstvu - Brodsko-posavska županija

16 svi 2018 ... PODNOSITELJ: obrt PARIS-proizvodnja, trgovina, uslugevlasnici RUŽICA ROSANDIĆ, HR-35253 BRODSKI. STUPNIK, STJEPANA RADIĆA ...

pregled osnovnih statističkih podataka u graditeljstvu rh - HGK

Novogradnja. Ostali radovi1). I. – VI. 2015. ... Zagreb. 6. RADNIK d.d.. Križevci. 7. GIP PIONIR d.o.o.. Zagreb. 8. OSIJEK-KOTEKS d.d. ... 2017.; Priopćenje DZS-a, Završene zgrade i stanovi u 2018. , Broj: 3.1.3, 27. 9. 2019.; Obrada SGKG HGK.

Opće smjernice za BIM pristup u graditeljstvu - BIM Hrvatska

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I UPRAVLJANJE BIM PROJEKTIMA. 3.1. TOK ISPORUKA ... The Post Contract Award BIM Execution Plan – BEP). 3.5. ... Projekt i dizajn interijera. (eng. ... http://www.autodesk.com/education/free- software/ ...

pregled osnovnih statističkih podataka u graditeljstvu rh - Hrvatska ...

Novogradnja. Ostali radovi1). I. – VI. 2015. ... Zagreb. 6. RADNIK d.d.. Križevci. 7. GIP PIONIR d.o.o.. Zagreb. 8. OSIJEK-KOTEKS d.d. ... 2017.; Priopćenje DZS-a, Završene zgrade i stanovi u 2018. , Broj: 3.1.3, 27. 9. 2019.; Obrada SGKG HGK.

stručno usavršavanje u graditeljstvu program - Građevinski fakultet

OG-5: STANDARDNI MODELI UGOVORA FIDIC. ... aktualna tečaja, i to tečaj o uspostavi etažnoga vlasništva (postupak etažiranja) te tečaj o provedbi ... Primjeri. Napomena: Potrebno poznavanje osnova Eurokoda 0 i 1, služenje engleskim ... Pojam, uloga i obilježja etažnog vlasništva (vlasništva posebnog dijela nekre-.

inspekcijski nadzor u graditeljstvu - Visoki upravni sud Republike ...

izgradnji kuća za odmor (pretežito u području Istre, Primorja i Dalmacije), a sve su češći slučajevi bespravne gradnje ... Građevine izgrađene do 15.veljače 1968. ... investitor nema građevinsku dozvolu za rekonstrukciju, ili pak prilikom rekonstrukcije odstupi od ... predmetnog objekta prije donošenja osporenog rješenja.

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i ...

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ... su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ...

katalog proizvoda za izolacije u graditeljstvu i ... - Knauf insulation

Snaga svjetskog koncerna. Knauf Insulation je aktivan u brojnim zemljama. Europe i svijeta s više od 35 proizvodnih pogona i 5.000 zaposlenika. U Hrvatskoj.

Prijenos porezne obveze u graditeljstvu - Porezna uprava

29 srp 2013 ... članak 152. koji propisuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu posebice u dijelu građevinskih usluga.“ Predmet: Porez na dodanu vrijednost.

analiza stanje strojarskog sektora u graditeljstvu na nivou po osijek i ...

VODOPRIVREDA VINKOVCI. 150. Izgradnja magistralnih vodovoda, kanalizacije i plinovoda. GALMIR-MONT. 15. Izgradnja strojarskih instalacija u graditeljstvu.

vodič kroz mapei rješenja za primjenu u graditeljstvu - Webgradnja

Hidroizolacija podzemnih konstrukcija bentonitnim i cementnim sustavima. 1 Podloga. Beton. 2 Polimer-cementni mort za hidroizolaciju (2 sloja). Mapelastic ...

Presude osnova.qxd - hrc

Akcijom za ljudska prava iz Podgorice i Legalis iz Zagreba implementira ... i neki branitelji koji su se u to vrijeme nalazili u stanu onemogućili iseljenje. 38.

osnova autoritarnosti

5 јун 2016 ... nosti saradnje, patrijarh je konstatovao da je nekada u Zadru bilo mno- go više Srba no što ... hor-eksport, Metalac, Komtrejd, Enmon, Svislajon.

takmičenje iz osnova elektrotehnike - FER-a

TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE 1. Pojedinačni plasman: ... 55. 1. BG1. 121. 15. 1. Ermin Zvizdić. FER 2. 55. 2. FER1. 121. 13. 3. Miriam Bilać. FESB 1. 49. 3. SA.

ribolovno gospodarska osnova

najkasnije do 06. travnja 2015. godine mora se obaviti njezina revizija. 3. U slučaju ... održavanje optimalne strukture ihtiofaune za športski ribolov na prostoru na kojemu ... Umjetni mamci privlače ribu svojim izgledom, bojom, kretanjem u vodi ...

VODA - OSNOVA ŽIVOTA

Voda (H2O), kemijski je spoj ĉija se molekula sastoji od dva atoma vodika i jednog ... vodom, za 32% ako se poboljšaju sanitarni uvjeti ţivota, te za ĉak 45% ...

takmičenje iz osnova elektrotehnike - Fer

Stipe Vodopija. FESB (ST). 20. 17. Aleksa Trajković ... Darko Stošić. BG 2. 29. 14. Rijad Skrobo. SA. 28 ... ETF. SARAJEV. 40. 14 Darko Trivun. ETF. SARAJEV.

SKRIPTA IZ OSNOVA STROJARSTVA

5 svi 2015 ... Tehnički crteži su po namjeni i načinu izrade propisani standardom: 2.1.1 Vrste crteža. Crteže se po namjeni dijeli na: - ponudbeni crtež ...

r 1:150 osnova suterena - BAU SISTEM

P(m²). P(m²). 1 PREDSOBLJE. 4.18. 3.58 ker.pločice. 2 ... HODNIK. 12.38 cem.košuljica. 9. OSTAVA. 1. 2.99 cem.košuljica. 10 OSTAVA. 2. 2.99 cem.košuljica.

Pravna osnova franšize - EFOS

6 ruj 2017 ... 06/09/2017. 10. Primjer Ugovora. I. Naknade za franšizu. Usluge davatelja franšize. • program izobrazbe;. • nadzor i pomoć kod početka rada;.

Moralne vrijednosti kao osnova odgoja

15 ruj 2013 ... Renata Jukić, Moralne vrijednosti kao osnova odgoja. 402. Uvod. U suvremenom se svijetu brze i nezaustavljive promjene odvijaju na svim.

Pitanja za 1. kolokvij iz Osnova fizike 2

Faradayev kavez. 3. Električni potencijal. - elektrostatska potencijalna energija: definicija, izvod, ovisi li o putu od početne do krajnje točke. - rad pri prenošenju ...

MOLEKULARNA I BIOHEMIJSKA OSNOVA DIJAPAUZE ...

grupa (PD), larve 5. stupnja koje su prestale da se hrane i ušle u fazu lutanja, podeljena ... aklimatizovane na 5°C, naročito u početnim mesecima dijapauze. ... neenzimskih mehanizama za odbranu ćelije koji zajedno i sinhronizovano čine tzv. ... 11. radi taloženja DNK dodat je ledeno-hladan 100% EtOH u dvostruko većoj.

šumskogospodarska osnova - Ministarstvo poljoprivrede

Prirodni šumski stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju . ... dobro čine zemljišne čestice koje obuhvaćaju vodonosna i napuštena korita ... Razlikuju se rigolana tla (rigosoli) i vrtna tla (hortisoli). ... Izvor ima izgled malog ovalnog jezerca.

PROSTORNA OSNOVA - Hutovo blato

Prostorni plan „Park prirode Hutovo blato" izrađuje se za razdoblje od 2013. do ... Lovačku kuću u Londži je potrebno pretvoriti u restoran, a Londžu sa Ćorama ...