akcijski plan provedbe - desco

Projekti Strategije pametnog grada – Grad Ludbreg . ... Interreg Slovenija – Hrvatska: Prioritetna os 2 – Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa ...

akcijski plan provedbe - desco - Srodni dokumenti

akcijski plan provedbe - desco

Projekti Strategije pametnog grada – Grad Ludbreg . ... Interreg Slovenija – Hrvatska: Prioritetna os 2 – Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa ...

akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje ...

Državni proračun RH. DŠJU. Državna škola za javnu upravu. JLPRS. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. JUM. Jedinstveno upravno mjesto.

Lokalni akcijski plan zaštite okoliša i plan ... - Općina Okučani

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada . ... biootpada (božićna drvca, otpalo jesensko lišće, proljetna i zimska rezidba). ... Onečišćenje tla kemijskim sredstvima (pesticidi, herbicidi, umjetna gnojiva) prisutno je ...

plan provedbe - Hrvatske vode

2 stu 2010 ... Kvarnerski zaljev normalno. 2023. 71%. 10.554 ... Malostonski zaljev. More. Mljetski kanal ... 36. Slika 12. Karta osjetljivih područja. Tablica 6.

AKCIJSKI PLAN:

Osiguravanje budućnosti Parku prirode Hutovo blato (Securing the Future of Hutovo Blato Nature Park) koji provodi Svjetski fond za prirodu (World Wide Fund ...

Akcijski plan MELAdetect

operacija nije prikladna ili izvediva. Lokalno ponavljanje javlja ... moguće je njegovo pojavljivanje na sluznicama usne šupljine i nosa te na ... Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je javna ustanova s pravnom osobnosti. ... i estetska kirurgija. 1. 1. 1. 2. 3 ... Djelatnost Instituta za javno zdravlje ostvaruje se preko.

AKCIJSKI PLAN RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA

razvoj kulturnog turizma u Hrvatskoj. Osim toga, s obzirom na činjenicu da razvoj kulturnog turizma počiva na zajedničkom radu i suradnji kulturnog i turističkog ...

Akcijski plan - Gospodarska škola Čakovec

AC BUZOVEC. AC Jesenović d.o.o., Čakovec. ''AUTO-POLJO SERVIS'',. AMC Međimurje d.o.o., Čakovec. ''MOTOMEHANIKA MISER''. AUTO-ELEKTRIKA ...

akcijski plan 2017.-2019. - Sjednica

kotla na drvnu sječku 500kW - Jankomir. Zagrebački holding,. Zrinjevac. 962.660,00. 0,00. 0,00. 3.1.5.9. Rekonstrukcija kotlovnice na prirodni plin uz ugradnju.

AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U ...

proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se ... reprodukcijski materijal, dozvoljena gnojiva i sredstva za zaštitu bilja, ...

AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA PELJEŠCA

AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA. PELJEŠCA. Naručitelj: TZ općine Orebić. TZ općine Ston. TZ općine Janjina. TZ općine Trpanj. Autor: Dr. sc. Ivo Kunst.

akcijski plan za razvoj cikloturizma prekograničnog - Dobrodošli ...

ribnjaci, svibanj. Grad Virovitica, TZ Virovitica, BK Bor biciklisti. Papuk. ExtremeChallenge. PP Papuk i. Orahovica, lipanj. Plivački klub Orahovica plivači biciklisti.

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na ... - Eko Zagreb

NO2 na lokacijama Zagreb-1, ĐorĎićeva, Prilaz baruna Filipovića i Siget;. - B(a)P ... vozila (promjena guma, filtera goriva) i paţljivim planiranjem putovanja. Vozači ... HAK. - Gradski ured za prostorno ureĎenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,.

27 http://www.jutarnji.hr/spektakli/predstavljen-akcijski-plan-za ... - KIF

http://www.gloria.hr/fokus/dogadjanja/predstavljen-plan-za-aktivniju-i-zdraviju- ... https://www.hlk.hr/aktivna-hrvatska-komora-zeli-potaknuti-odgovornost- ...

Akcijski plan razvoja cikloturizma - Ministarstvo turizma

samo spominje definicije biciklističkog traka i biciklističke staze, dok se u ... cikloturistička odredište posebno ističe Istra, a veću važnost imaju i okolica Zagreba,.

Akcijski plan zapošljavanja osoba s invaliditetom - Krapinsko ...

ar za socijalnu skrb Krapina, Dragutina Domjanica 5, 49000 Krapina. 3. Društvo invalida rada Krapina, Magistratska 12/1, 49000 Krapina. 4. Društvo osoba ...

Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske ... - KZŽ

Zabok. 20. DZ Zabok - Amb. Krapinske Toplice. Antuna Mihanovića 3. Krapinske ... naftni plin. Biomasa - peleti. Biomasa - drva za ogrijev. Ukupno. 2013. 98,94.

akcijski plan energetske učinkovitosti dubrovačko- neretvanske ...

Obnova toplinske izolacije dijela objekta. Gruž Ljekarna Dubrovnik. 1,56. 0,42. 30.000. 21. Instalacija fotonaponskog sustava na zgradu Doma zdravlja Ploče.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Virovitičko-podravske ... - AWS

Ured VPŽ Virovitica. Trg Ljudevita Patačida 1. 9 Ljekarna Virovitica. Ljudevita Gaja 6. 10. Bolnica i DZ VPŽ - Ispostava Virovitica - kompleks. Ljudevita Gaja 21.

AKCIJSKI PLAN 2017.-2019. - Grad Zagreb

A608020 Samoborski fašnik. Samobor. 600.000,00. 700.000,00. 380.000,00. 380.000,00. 2.3.2.41. Samoboska salamijada. Samobor. 100.000,00. 195.000,00.

akcijski plan za pripremu i provedbu predsjedanja ... - Tportal

4 tra 2019 ... donijet će Upravljačko vijeće za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU-a 2020. u drugom kvartalu 2019. godine.^. 2. Predstavljanje ...

č etvrti načionalni akčijski plan energetske uč inkovitosti za ...

Uštede koje proizlaze iz mjera za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu . ... Direktiva 2012/27/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 25.10.2012. o energetskoj ... Dizajn i izrada aplikacije Kalkulator troška i ušteda mjera energetske ... 250 mopeda, 183 motocikla, 3 autobusa, 66 traktora i ne cestovnih vozila.

Sveučilišni odjel za stručne studije AKCIJSKI PLAN

1 velj 2017 ... Akcijski plan Sveučilišnog odjela za stručne studije za 2017. godinu. 2. Sadržaj ... (Tehničko veleučilište Zagreb, FSB Zagreb, EF Split,.. Odgovorne ... podataka za dio kolegija u sustavima, ISVU, Mozvag i na web stranicama.

Akcijski plan energetske učinkovitosti MŽ 2017. - MENEA

MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. Čakovec upisan je kod Trgovačkog ... Tablica 2.3 Prognoza ukupnih energetskih potreba Međimurske županije za ... primjene novih, tehnološki naprednijih proizvoda kako se tijekom vremena.

Akcijski plan za održivu uporabu pesticida - Agroprognoza.eu

Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja Ministarstva ... mlijeko za tržište, čime se iz ove proizvodnje u cijelosti ili djelomično ostvaruju.

akcijski plan za pripremu i provedbu predsjedanja republike ...

donijet će Upravljačko vijeće za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU-a 2020. u drugom kvartalu 2019. godine.2. 2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s ...

Predloženi akcijski plan za liberalizaciju tržista i usluga

Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu (za dio uslužnih ... fizikalne terapije. Članak 26. Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (Narodne.

REVIDIRANI AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ... - Life Sec Adapt

Revidirani akcijski plan energetski održivog razvitka Grad Rovinj - Rovigno. 2 ... Analiza energetske potrošnje za zgrade komercijalnog i uslužnog sektora . ... malim i srednjim poduzećima u iznosu do 150.000 eura, kojim se nudi lakši i bolji.

Lokalni akcijski plan za edukaciju u Školi uz rijeku Koprivničko ...

9 svi 2019 ... redovite ptice selice, a u istim granicama proglašen je i područje ... njegovom sjenom; jednostavni labirint; točkalice; bojanke i drugo (vidi ...

d.t2.2.3 akcijski plan održivog turizma - Park prirode Medvednica

Tomislavov dom (5), apartmanski objekt Snježna kraljica(4), planinarski domovi i izletišta (Dom Željezničara. (3), Grofica(1)), skijalište i pripadajuće građevine i ...

Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama - Ministarstvo znanosti

načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera ... 132/13), Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, br.

Marketinška strategija i Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma ...

18 lis 2012 ... Marketinška strategija i Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma na području grada Buzeta. - projekt AHVN. Studija potencijala zdravstvenog ...

23. akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu za međimursku ...

zainteresiranim za razvoj i pružanje socijalnih usluga (županija, gradovi, općine, ... Tijekom 2012/13. školske godine Međimurska županija je zajedno sa JLS ...

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja ... - Općina Vela Luka

Elektrojug, a što će uvelike olakšati daljnje praćenje i ... vrši očitavanje potrošnje energije u kućanstvima u Općini Vela Luka. 3.2.2. ... (ugradnja pametnih brojila.

trecći nacionalni akcijski plan energetske ucčinkovitosti ... - Europa EU

Daljinsko očitanje potrošnje energije - U svrhu automatiziranja zakonom propisane ... grijanja, preko svojih Upravitelja zgrada, odabrali su tvrtke Brunata i Ti-.

akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma - Ministarstvo zdravstva

8 pro 2014 ... raspoloživost toplica, talasoterapije i zdravstvenih institucija, razvoj wellnessa. MJERA. Izrada Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma ...

Izvješća i akcijski plan za 2018-2019.pdf - Akademija primijenjenih ...

uspostaviti suradnju sa ADU Zagreb ... administrativnim službama, Studentske službe i ISVU koordinatorice, ... i ispisa rezultata evaluacije ISVU sustavom i dr.

Akcijski plan za provedbu strategije razvoja poduzetništva žena u ...

Zadužuje se nadležno ministarstvo za poduzetništvo i obrt da sustavno prati realizaciju ciljeva. Strategije i pojedinačnih mjera i aktivnosti ovog Akcijskog plana ...

nacionalni program – akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma

Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma. 5. Institut za turizam, Zagreb novim ulaganjima, postojeća lječilišta/specijalne bolnice valja dodatno opremiti ...

Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega ... - Life

tem naravnem čudesu. Sledi poglavje, kjer so strnjene ideje, študije ter načrti o posegih na ... Voda priteče izpod navpične skalne stene iz sifonskega jezerca pri Veselovi žagi. Po 5 m dolgem sifonu za ... Vrtna penica. Sylvia borin. RS-V1.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za ...

7.1 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) . ... za razdoblje 2014. – 2016., a u trenutku izrade ovog dokumenta u izradi je ... Obnova fasade, zamjena ... financijski poticaj (grant) do 10 % od iznosa kredita za privatni sektor,.

Akcijski plan preseljenja za dionicu Neum-Stolac - JP Ceste ...

Projekt modernizacije cestovnog sektora. Federacije Bosne i Hercegovine. Akcijski plan preseljenja. Neum – Stolac dionice. Broćanac – Cerovica i. Cerovica – ...

akcijski plan energetske učinkovitosti općine erdut - Poduzetničko ...

1 pro 2016 ... pločasti radijatori različitih dimenzija. Grijanje se odvija ... minijski lijevani i čelični pločasti radijatori, dok se ... električnih radijatora tipa Viking.

ministarstvo rada i mirovinskoga sustava akcijski plan u području ...

donesen je novi Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim ...

Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje ...

2015., te iskustava stečenih u provedbi Pilot projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje ... Zamjena starih rasvjetnih tijela u postrojenju pogona TE-TO Osijek ... kandidata za vozače (NN 13/09), kojim je za sve autoškole i instruktore.

akcijski plan energetski održivog razvitka grada ... - My Covenant

Grad Rijeka bio je među prvih dvjestotinjak europskih gradova ... gradonačelnika Grad Rijeka se obvezao ... energetska događanja (javne tribine, radionice,.

akcijski plan za prilagodbu klimatskim promjenama nacionalni park ...

Nacionalni park Risnjak je pilot područje u projektu ''Klimatske promjene u ... posjefiteljima omogućifi da isfinski dožive, razumiju i cijene prirodne i kulturne ... Naplaćivati ulaznice u Park i koristiti prihode za potrebe očuvanja prirode.

Strategija i Akcijski plan za zaštitu biološke ... - Vijeće ministara BiH

Vegetacija vodnih rubova (zastori vodotoka) !37.711 Angelica archangelica fluvijalne ... Svjetska banka, IKEA). Šumskoprivredna preduzeća angažiraju firme ...

nacionalni program – akcijski plan razvoja ... - Ministarstvo turizma

konkurentne cijene, blizinu velikim emitivnim tržištima, prirodne ljepote i povoljnu ... 4 Top Terme, Topusko i Istarske Toplice uključene su u kategoriju 'Lječilišta' s ... programi za umirovljenike, nutricionistički programi, zdravstveni tretman ...

nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe ... - FIS Portal

o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište1 ... zaštite bilja,. • Uspostava sustava izobrazbe o sigurnoj uporabi pesticida za profesionalne korisnike ... kojima se skladište i prodaju SZB, opreme, vođenja evidencija o stanju i prodaji SZB,.

Akcijski plan za smanjivanje razina koncentracija lebdećih čestica ...

19. 7.1.2. Ina – industrija nafte d.d., Sektor Rafinerija nafte Sisak . ... Grad Sisak razmatra mišljenja, prijedloge i primjedbe javnosti te ... Vodoprivreda Sisak d. d..

nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva ...

Biogoriva kao obnovljivi izvor energije su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku jer mogu zamijeniti fosilna goriva za prijevoz koja u ukupnoj potrošnji ...

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA ... - Grad Labin

poglavlje prikazuje izračun emisija CO2 za kontrolnu godinu, dok sedmo poglavlje daje ... Labinu izveden je proračun ukupne potrošnje goriva u kontrolnoj godini ... HAK,. Auto škole. 2.2. Nabava novih vozila. - zelena javna nabava. Grad. 2.3.

Akcijski plan energetske učinkovitosti sisačko-moslavačke županije ...

Sisačko-moslavačka županija te gradovi Sisak, Kutina, Novska, Glina, Popovača, Hrvatska Kostajnica i. Petrinja ... Gradske ljekarne Sisak-Ljekarna 1. Sisak.

Akcijski plan za razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi ... - Krešimir

27 lip 2019 ... razlozi konstantnog pada broja stanovnika. Iako se iz Šibenika godišnje iseljava prosječno 892 osobe, isto tako u Šibenik doseljava u prosjeku ...

Akcijski plan energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije

temperatura za Šibenik iznosi 21,7 °C, za Knin 19 °C te za područje Drniša 18,5 ... Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna potrošnja energije na području ...

Akcijski plan zaštite okoliša na Sveučilištu u Osijeku, plakat

Dan planeta Zemlje — 22. ožujka, 22. travnja. Dan obnovljivih izvora energije — 26. travnja. Dan zdravih gradova — 20. svibnja. Svjetski dan zaštite biološke.

Izvješće i akcijski plan 2019 2020.pdf - Akademija primijenjenih ...

6 pro 2019 ... nabavljeni Metalni ormari za učionice. - Arhivski ormari za arhivu grafike i plakata ... Valentina Barić, Bauhaus Universitat Weimar, Njemačka ...

Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Vrsar

te izračun emisija CO2 za referentnu 2014. godinu koja će predstavljati i oglednu godinu za ... Potrošnja goriva za vozila u vlasništvu Općine Vrsar u 2014. godini ... Istarska županija. •. HAK. •. Auto škole. Početak/kraj provedbe (godine). 2015.

akcijski plan razvoja golf ponude - Ministarstvo turizma

2006. do 2015. godine, primjerice, u Turskoj s 9 na 20, u Portugalu sa 72 na 89, ... potrebne građevine (klupska kuća, prometnice, parkirališta, servisne zgrade, ... o Potrošnja na golf aktivnosti: 55 eura (Green Fee, golf autić, Pro shopp i sl.) ... i rezervirala nekoliko novih područja za razvoj golfa, posebice na Egejskom moru.