grad ludbreg - Glasila

29 stu 2019 ... GRAD LUDBREG. AKTI GRADONAČELNIKA. 11. I. izmjene Plana prijma na stručno os- posobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu ...

grad ludbreg - Glasila - Srodni dokumenti

grad ludbreg - Glasila

29 stu 2019 ... GRAD LUDBREG. AKTI GRADONAČELNIKA. 11. I. izmjene Plana prijma na stručno os- posobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu ...

Strateški plan razvoja turizma destinacije Ludbreg - Grad Ludbreg

Grad Ludbreg potpisao je ugovor s Institutom za turizam za izradu Strateškog plana razvoja turizma ... proizvode, gdje se minimalno podrazumijeva fizička i vremenska dostupnost, ... dugoročna prognoza turističkih kretanja još nije revidirana.

Akcijski plan razvoja turizma destinacije Ludbreg - Grad Ludbreg

najizdašnije financira Ludbrešku sv. Nedjelja s oko 130 tisuća kuna, te s oko 240 tisuća kuna kroz ulaganje u obnovu kulturnih ... Prema projekcijama prihoda i rashoda grada Ludbrega od 2014. do 2016. godine, ukinuti su troškovi turističke ...

SVETE NEDJELJE www.ludbreg.hr - Grad Ludbreg

17 kol 2014 ... RADIO LUDBREG D.O.O. , LUKOM D.O.O. LUDBREG ... 16,00 sati - 9. Extreme carp cup – ŠRD Ludbreg – ribnjak kod Ribičkog doma Ludbreg ...

- IVANIĆ GRAD 2020 -Velikim koracima naprijed u ... - Grad Ludbreg

n/a. Radio Ludbreg d.o.o.. „Ovdje Radio Ludbreg“, prvi put se čulo u eteru u ljetu 1966. godine. Sve je započelo sa samogradnjom radio-postaje koju su izradili.

Školski list učenika Srednje škole Ludbreg - Srednja škola Ludbreg

mogu biti predvodnici općeg društvenog napretka. „Bila je čast upoznati se s Uredom predsjednice, što je velik uspjeh za SŠ Ludbreg“, svjedoče naši sudionici.

grad čazma - Glasila

21 sij 2019 ... 1:5.000. 4.1. Građevinska područja naselja - Čazma, Dereza,. Prokljuvni, Bosiljevo ... osim za izgrađene dijelove i uređene neizgrađene di-.

grad ivanec - Glasila

IVKOM d.d. Ivanec u svim naseljima Općine. Otpad se prikuplja putem plastičnih posuda zapremnine 120 litara za korisnike individualnih stambenih građevina, ...

grad petrinja - Glasila

17 pro 2002 ... Specijalna bolnica Petrinja ... Grad Petrinja može davati jamstva za ispunjavanje ... i srednja temperatura vanjskog zraka u dane grijanja.

grad sisak - Glasila

18 ruj 2019 ... Vodoprivreda Sisak d.d., Obala Ruđera Boško- vića 11, 44000 Sisak;. 14. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb;. 15. Hrvatske ceste ...

grad lepoglava - Glasila

20 pro 2019 ... 13. postavljati bez odobrenja glazbene uređaje, uređaje za ... 20. organizator javne priredbe, koncerta ili skupa površinu javne ... obračunu ZAMP-a,. - osigurati da se ne ... u svrhu prijava projekata na nacionalne i EU fondove ...

grad glina - Glasila

31 pro 2014 ... žarišta komaraca i vrstu legla, nadopunjuje bazu po- ... ODRŽAVANJE TRAVNJAKA. - Košnja ... ljetnim mjesecima za vrijeme vrućina. Pranje ...

grad novska - Glasila

27 ožu 2018 ... Smještajni objekti. 12 smještajnih objekata: - 3 hotelska objekta: Hotel Varaždin, Hotel Turist i Hotel Istra. - privatni smještaj. Ugostiteljski objekti.

strategija razvoja - Grad Ludbreg

ACG Lukaps d.o.o.. Proizvodnja kapsula ... koji će se vizija ostvariti. Pri utvrđivanju vizije i misije razvoja Grada, važno je razumjeti kako je to dugoročni posao.

grad varaždinske toplice - Glasila

1 sij 2010 ... senilizacija stanovništva te napuštanja ruralnih područja čine ograničenja u prostoru. Kako Grad Varaždinske Toplice do sada nije imao ...

GRAD MURSKO SREDiŠĆE - Glasila

1 tra 2019 ... osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08 i 86/09) ... Međimurske županije”, broj 2/94, 3/96, 4/96 - pročišćeni ... Natječaji i oglasi.

grad hrvatska kostajnica - Glasila

1 pro 2015 ... za natječaj u Gradu Petrinja, Upravni odjel za gospo- darstvo, poljoprivredu i ... Programi katoličke laičke udruge Marijina legija. »Jaslice« i ...

9. broj informativnog glasila MOT [pdf, 1 MB] - Grad Rijeka

predio oko župnog stana, jer je ondje decenijima rastao koprivić (ladonja ili pelegrinka) u vrijeme kada se današnja. Ulica Petra Zrinskoga zvala Gospodska.

sadr ž aj grad sisak akti gradskog vijeća - Glasila

23 tra 2019 ... Predsjednica. Ivana Krčelić, v.r.. 13. Gradsko vijeće Grada Siska, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

DOM ZDRAVLJA LUDBREG

31 pro 2016 ... Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije je javna ustanova osnovana od strane Varaždinske županije, ustrojena je za obavljanje ...

KATEHEZA – Ludbreg, 4

To su đakoni, svećenici i biskupi, koji su primili sakrament svetog reda. POSTOJE TRI STUPNJA SVETOG REDA: 1. Biskupi – oni su nasljednici svetih apostola.

„Mladen Kerstner“ Ludbreg

/Eugen Franjković, Martin Sagner, Smiljka Bencet, Ljudevit Galic i dr./ koje imamo više zahvaliti sretnim okolnostima, nego mojoj lektorskoj intervenciji. (…) ...

ludbreg - The Real Presence

Imediatamente depois da consagração o vinho se transformou em Sangue. Ainda hoje, a Relíquia do. Sangue do Milagre atrai milhares de fiéis e todos os anos, ...

ludbreg - Miracoli Eucaristici

St. John was replaced with Blessed Ivan Merz, who was included among the 18 most important. Eucharistic saints in the Church's history during the Synod of ...

SADR Ž AJ - Glasila

IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAÆDINSKE. TOPLICE, TE ... Sitni inventar i auto gume. 58.500,00 ... obiteljsku kuću na istoj gra evnoj čestici predvi a smještaj ... bez glazbe ili s tihom glazbom i ograničenim radnim.

2020. - Glasila

22 sij 2020 ... 20. 17. GRAD LUDBREG. AKTI GRADONAČELNIKA. 1. Zaključak o davanju suglasnosti t.d. Lukom. d.o.o. Ludbreg na prijedlog Cjenika javne.

82 /2019 - Glasila

11 pro 2019 ... Malčar (traktorski priključak). 2 ... Nedovoljno razvijeni dijelovi Županije. 5 ... Porezno rješenje, STP AUTOKLUB »JASTREBARSKO«, Au-.

105 /2019 - Glasila

31 pro 2019 ... vlasništvu Općine Trnovec Bartolovečki. 8114 ... Trnovec Bartolovečki u 2020. godini. 8117 ... Pastoralnom centru pri Župi Majke Božje Snježne.

Ludbreg - Dom zdravlja Varaždinske županije

14 lip 2018 ... HR-42 000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20. MB: 01740016 OIB: 04489447850. Varaždinske županije. Tel. 385 (0)42 398 551 Fax: 385 (0)42 ...

Untitled - „Mladen Kerstner“ Ludbreg

zemlje u to doba u bezvlašću, zadnji kralj Petar Snačić tragično je poginuo. 1097. godine, a Mađari su pretendirali na Zvonimirovo kraljevstvo. Lodbring-.

općina petrijanec - Glasila

21 tra 2017 ... građevinskih područja naselja može izvršiti gnojidba stajskim, pilećim, kokošjim ... voćnjaka, vinograda, livade neizgrađenog gra- đevinskog zemljišta i sl. ... zatravljenog suhim biljem i otpadom,. - zabranom spaljivanja korova ...

općina cestica - Glasila

8 ruj 2015 ... OPĆINA CESTICA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 21. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora- čuna Općine Cestica na dan 30.06.2015. godine.

SLUŽBENi GLASNiK - Glasila

14 ruj 2019 ... za vatrogasna vozila i to: AC - autocisterna. NV - navalno vozilo. TV. - tehničko vozilo. SV - ... Pustakovec-Buzovec-Putjane, DVD Kuršanec,.

općina bednja - Glasila

31 ožu 2019 ... određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne ... Davor Hojski, zapovjednik Vatrogasne zajednice. Općine Bednja,. 2.

općina lipovljani - Glasila

16. sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, donijelo je. O D L U K U ... pod nazivom »Lipovljanski susreti« koja okuplja veliki broj sudionika iz zemlje i svijeta.

općina topusko - Glasila

7 pro 2018 ... Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Proračun Općine Topusko za 2018. godinu objavljen u. »Službenom vjesniku«, broj 58/17, ...

varaždinska županija - Glasila

16 pro 2010 ... Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09 i 48/09) u ... Varaždinska županija proteklih godina bilježi konstantno povećanje udjela nezaposlenih žena, koji u trenutku ... već radi u dopunskom radu 16 sati ... pu poglavlja 9.

općina sračinec - Glasila

3 srp 2009 ... Općine Sračinec (»Službeni vjesnik Varaždinske župa- nije«, broj 17/09), Općinsko vijeće Općine Sračinec na. 3. sjednici održanoj 2. srpnja ...

sluæbeni glasnik - Glasila

22 lip 2019 ... 497 mm. Prema podacima meteorolośke postaje Sisak, srednja godiśnja razdioba smjerova vjetra (u %) je sljedeća: ... Rudman d.o.o. Sisak.

općina lekenik - Glasila

17 pro 2004 ... 2003. godini, FINA Kutina, rujan 2004. Broj aktivnih ... 5.000,00. Sahrane. 130.000,00. 130.000,00. Ostali prihodi. 15.000,00. 20.000,00. 66.

općina goričan - Glasila

22 tra 2006 ... Broj 4. Stranica 666. OPĆINA GORIČAN. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 10. Na temelju ... Poštanski promet je u tom smislu potrebno održavati.

općina vinica - Glasila

17 pro 2016 ... IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE. TOPLICE, TE OPĆINA: ... Proračun Općine Vinica za 2017. godinu obuhvaća: A. RAČUN ... Proštenje u Marčanu kod crkve Sv. Marka ev. 25. travanj, 26.

općina klenovnik - Glasila

IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAĆDINSKE. TOPLICE, TE OP∆INA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNI»KI. HUM, CESTICA ...

općina martijanec - Glasila

19 ruj 2014 ... u elektronskom oglasniku javne nabave broj 2014/S. 01K-0030883 od 23. lipnja ... 4. pas ili mačka lutalica je životinja kojoj je po- sjednik nepoznat, ... posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih ...

općina jalžabet - Glasila

S A D R Ž A J. OPĆINA JALŽABET. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine. Jalžabet za 2004. godinu. 4. Proračun Općine Jalžabet ...

općina vidovec - Glasila

29 stu 2019 ... na području Općine Vidovec za 2020. godinu. 5730. 60. ... članice Općinskog vijeća Općine Vidovec u mirovanje i ... KORISNIK 00506 CRKVA.

općina ljubešćica - Glasila

30 kol 2011 ... spašavanja na području Općine Donja. Voća. OPĆINA LJUBEŠĆICA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora-.

Upute za postupanje s otpadom - Lukom doo Ludbreg

Ludbreg. Staklena ambalaža se odlaže u kontejnere za staklenu ambalažu ... KUPAONSKA OPREMA: kada, umivaonik, WC školjka, slavina za vodu, stalak za ...

Upute za postupanje s otpadom - Lukom d.o.o. Ludbreg

VRTNA OPREMA: ograda, vrtni namještaj, vrtni alat, vrtni ukrasi većih dimenzija, suncobran. 7. OSTALI ... obuća, kožne torbe i odjeća, pernati jastuci i popluni.

božo hlastec - „Mladen Kerstner“ Ludbreg

Ludbreg ima i s čime se želi pohvaliti, s radošću istaknuti. Ova knjižica poklon ... ljekarnika Kona, čija kuća i ljekarna još i danas stoje u centru Ludbrega. Velika.

disleksija i čitanje - Osnovna škola Ludbreg

dvoje djece koja će imati disleksiju. Učiteljice svoj način poduke čitanja usmjeravaju prema djeci koja već čitaju, izostavljajući slogovno iščitavanje, vježbe ...

sonca bi štel - „Mladen Kerstner“ Ludbreg

skim pjesnicima: tu su Domjanićeve krvave ciklame, a ako je. Galović sa svojim subesjednikom, sudrugom i drugim ja – kostanjem progovorio o neumitnoj ...

12. Ludbreg Matije Gupca 2 Stan 0640.pdf

5 stu 2019 ... ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL LUDBREG. Stanje na dan: ... IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE ... Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade).

Podravina Koprivnica Ludbreg Đurđevac Pitomača

Nikola CIK (Đurđevac), akademik Dragutin FELETAR (Koprivnica), doc. dr. sc. ... Uz ostale čimbenike (promet, središnje funkcije, društvene potrebe), ... đer njeguje intenzivnije veze sa sjeverno-istočnim dijelom Apeninskog poluotoka (Pap N.

općina veliki bukovec - Glasila

17 pro 2019 ... Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/13 i 6/18), Općinsko ... Osnovna škola Veliki Bukovec, Dravska 42,.

općina hrvatska dubica - Glasila

6 stu 2015 ... Narodne knjižnice i čitaonice »Ivo Kozarčanin«. Hrvatska Dubica. I. Opće ODreDbe. Članak 1. Ovim Statutom Narodne knjižnice i čitaonice » ...

općina trnovec bartolovečki - Glasila

29 stu 2019 ... (3) Način i rok plaćanja kupoprodajne cijene i imovinskopravne odnose Općina kao kupac i vlasnik uređuju kupoprodajnim ugovorom na ...

općina donja voća - Glasila

25 tra 2013 ... Statut Općine Donja Voća. 8. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donja. Voća. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan nabave Općine Donja ...

kurikulum 2018-2019.pdf - Osnovna škola Ludbreg

25 sij 2019 ... UVOD. Školski kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje svih sadržaja, aktivnosti i procesa koji se provode u školi tijekom školske godine, ...

športsko ribolovna udruga «karas» novska - ŠRD Ludbreg

Predmet : Godišnji plan gospodarenja za 2018. godinu , Rješenje o ... Lovostaj, najmanje dozvoljene dužine i dozvoljeni dnevni ulov ribe ribolovne zone ŠRD ...