Martina Briški GEOGRAFSKI ASPEKT ... - Repozitorij PMF-a - unizg

12 ruj 2019 ... uvidio je da se kakao zrna koriste u pripremi napitka 'čokolade', pripremljenog pečenjem zrna, zatim mljevenjem i miješanjem s kukuruznim ...

Martina Briški GEOGRAFSKI ASPEKT ... - Repozitorij PMF-a - unizg - Srodni dokumenti

Martina Briški GEOGRAFSKI ASPEKT ... - Repozitorij PMF-a - unizg

12 ruj 2019 ... uvidio je da se kakao zrna koriste u pripremi napitka 'čokolade', pripremljenog pečenjem zrna, zatim mljevenjem i miješanjem s kukuruznim ...

Martina Briški GEOGRAFSKI ASPEKT INDUSTRIJE ČOKOLADE ...

12 ruj 2019 ... Ključne riječi: kakao, industrija čokolade, deforestacija, ekološki održiva ... vlastite robne marke kako bi poboljšali svoj imidž i osvojili veću bazu ...

Geografski aspekt nastave prirode i društva – klasifikacija sadržaja

Sadržaji geografije naselja. 4. - obilježja seoskih i gradskih naselja primorskih, gorskih, brežuljkastih i nizinskih krajeva (obrađuje se kao regionalno-geografski ...

interkulturalni aspekt vjerskog turizma - Repozitorij UNIPU

Lumens. (2019.) Turistički sustav. Dostupno na: http://fmtu.lumens5plus.com/sites/fmtu.lumens5plus.com/files/40- · db19074fb7a034e619ac0c924827a92d.pdf ...

problemski aspekt suvremenog načina obrazovanja - FFOS-repozitorij

Referiranje na Liessmannovo djelo „Teorija neobrazovanosti“ podrazumijevat će najsuvremeniji koncept obrazovanja – koncept 21. stoljeća. Ideja tzv. društva ...

FILIP HODAK HISTORIJSKO–GEOGRAFSKI ... - Repozitorij PMF-a

11 pro 2017 ... Ključne riječi: historijsko – geografski razvoj, Pakrac, Pakrački sandžak, Domovinski rat. Voditelj: Doc. dr. sc. Stjepan Šterc. Povjerenstvo: Doc.

(Geografski informacijski sustav) i GPS - Repozitorij Fakulteta ...

Zaštita vinove loze od tuče – protugradna mreža. Postavljanje zaštitnih mreža predstavlja jedino sigurno i učinkovito rješenje za obranu od tuče. Mreže su ...

Historijsko-geografski razvoj Baranje - Repozitorij PMF-a

2 srp 2019 ... Domaće se stanovništvo selilo podalje od glavnih prometnica. ... 13 Izuzev malog dijela jugoistočnog Srijema sa Zemunom, Rumom i Srijemskom Mitrovicom. ... 20 Čepin, Tenja, Višnjevac, Josipovac, Sarvaš, Antunovac ...

marko bakarić pravni i ekonomski aspekt novca - Repozitorij UNIPU

„common low“-a i anglosaksonske sudske prakse na razvoj pravnog motrišta novca. Na samome kraju prvog djela rada razloženo je kako pravo pomoću zakona ...

historijsko-geografski razvoj bosutske posavine - Repozitorij PMF-a

25 sij 2018 ... Bosutska Posavina je fizionomska regija u Istočnoj Hrvatskoj. ... prostor na kojemu se, idući od zapada prema istoku, uska nizina između Save i ...

Turističko-geografski razvoj Opatijskog primorja - Repozitorij PMF-a

29 lip 2018 ... lokalne samouprave-Matulji, Opatija, Lovran i Mošćenička draga s ukupnim ... Ljetna pozornica. 3.6. ... Izvor: TZ Opatija (2016) (neobjavljeno).

Historijsko–geografski razvoj otoka Hvara - Repozitorij PMF-a

kvadratnom i mirnom načinu života, na Hvaru nisu pronađena utvrđena naselja. Hvarska neolitička kultura razvijala se između 4. i 2. tisućljeća prije Krista.

Martina Kežman_diplomski rad - Repozitorij Farmaceutsko ...

28 srp 2015 ... (Aloe vera L.) je biljka s velikim sukulentnim listovima bodljikava ruba koji su ... ljekovitost biljke kod „vanjskih i unutarnjih boli“. oko 51. g. pr.

Martina Tolvajčić 6241/BT - Repozitorij Prehrambeno ...

cerevisiae je industrijski značajan kvasac za alkoholnu fermentaciju, iako može fermentirati isključivo heksoze ... čišćenje, farmaceutika, prehrambeni aditiv.

Martina Kureĉić UPOTREBA IZOSANA-G U ... - Repozitorij PMF-a

Izosan-G djelovati u vodi nakon ubaĉene doze od 1,3 g/m. 3 vode. U istraţivanju su korištene Colilert i Enterolert metode za dokazivanje ukupnih koliforma, ...

MARTINA ŠESTAN UPRAVLJANJE KULTURNOM B - Repozitorij ...

interesa. Kulturni je turizam jedan od specijalnih oblika turizma u Republici Hrvatskoj ... Područja interesa prilično su različita i uključuju: kulturno-povijesne spomenike, ... uvrštavaju kulturne znamenitosti kako bi svoje destinacije učinile što ...

Martina Ferk Demonstracijski pokusi u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

15 kol 2016 ... Pokus u nastavi fizike kod djece potiče kreativnost, razvijaja kritičko razmišljanje i ... Demonstracijski pokusi iz gibanja fluida. ... [9] M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga,. Zagreb, 2011.

MARTINA Kolar 30.1.15. Autizam-diplomski.doc ... - FFOS-repozitorij

pozitivno na socijalizaciju učenika s autizmom te iznijeti prednosti i poteškoće ... U tom procesu nastavnici svojim iskustvom u učenju i poučavanju nastoje ...

dijete kao scenograf martina žgrablić - Repozitorij UNIPU

Scenografija danas nije pojam nužno vezan samo uz kazalište, film ili televiziju, danas se ... slikovnice za djecu smo imale pripremljen crtani film „Ježeva kućica“.

Martina Ostroški - Repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

26 lip 2016 ... grad su arhitektonska čuda kao što su Burj Al Arab, Burj Dubai te Dubai Palm Island ... luksuzan hotel Burj Al Arab, čija visina iznosi 321 metar.

Martina Vukomanović PRIRODNI POLIMERI - Repozitorij Odjela za ...

Monomeri su male podjedinice, čijim kemijskim sastavljanjem nastaju makromolekule koje se zovu polimeri. Te vrlo velike molekule imaju značajnu ulogu u ...

geografski radovi - GEOGRAFSKI PREGLED

visiting Bosnian and Herzegovinian destinations and to realization of greater ... “ćevabdţija” (cook making “ćevapi”),“buregdţija” (cook making “burek”), or.

martina fabris odjeća i moda - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

Proizvodnja odjeće se omasovljava, odjeća gubi na vrijednosti, postaje potrošna ... U Francusku iz Amerike stiže prvi šivaći stroj i to u Pariz, gdje Englez Frederick ... Operativni program potpora prerađivačkoj industriji za 2013. godinu. [Online].

geografski obzornik geografski obzornik - Zveza geografov Slovenije

6 okt 2012 ... Tibetanci, tudi njihov duhovni voditelj dalajlama Tenzin Gyatso, ki je zatočišče našel v McLeod Ganju. Tu danes deluje celotna tibetanska vlada ...

Preuzmi PDF 655.69 KB - Repozitorij PMF-a - unizg

Rastavljanjem valjka u jednu ravninu uocava se da se mreza valjka ... odnosno volumen stošca jednak je trecini volumena valjka jednake površine baze i ...

Untitled - Repozitorij PMF-a - unizg

cjelovitih digitalnih obrazovnih sadržaja iz matematike u razdoblju od 1. siječnja ... Izvor: https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/proxy- ... 3. i 4. razred gimnazije (opći program) – Matematika, Kemija, Fizika, Biologija ...

završni rad - Repozitorij UNIZG

Sintetičko kvarcno staklo s velikom transmisijom UV zračenja. Sastoji se od jako čistog SiO2, a neka od specijalnih svojstava kvarcnog stakla su: mali koeficijent ...

polinomi - Repozitorij PMF-a - unizg

polinom prvog i drugog stupnja, crta se njegov graf te se odreduju nultocke polinoma kao rješenja kvadratne jednadzbe. Na dodatnoj nastavi se znanje o ...

matematika salse - Repozitorij PMF-a - unizg

PRIKAZ I ANALIZA RITMOVA. 5. Treci nacin na koji clave ritam moze biti zapisan je 16-bitnim binarnim nizom, npr. gahu (1001001000100010), gdje jedinice ...

metalna stakla - Repozitorij PMF-a - unizg

veliki broj znanstvenika širom svijeta. Ovaj diplomski rad će dati pregled o najbitnijim aspektima metalnih stakala. Prvo poglavlje nosi naziv “Metalna stakla kroz ...

elektroniˇcko glasanje - Repozitorij PMF-a - unizg

Gradanska inicijativa Narod odlucuje odlucila je prikupljati potpise za referendum za pro- mjenu izbornog sustava tvrdeci da bi tako sebi i drugima olakšati ...

vizualni dokazi - Repozitorij PMF-a - unizg

Na slici 1.8 ce se promatrati odredeni sivi i bijeli trokuti te ce se uz sljedeci teorem pokazati sukladnost tih trokuta. Teorem 1.5.1 (Teorem o srednjici trokuta).

sliˇcnost i homotetija - Repozitorij PMF-a - unizg

Homotetija s koeficijentom k = 1 preslikava svaku tocku ravnine u tu istu tocku, pa ... Neka je h homotetija sa središtem u tocki O s koeficijentom homotetije k = 1,.

digitalni potpis - Repozitorij PMF-a - unizg

pošiljatelju, ali i o poruci koju osoba šalje. Takvu vrstu dokaza zovemo digitalni potpis. U ovom radu bit ce iznesen opceniti pregled digitalnih potpisa, a zatim ce ...

vizualizacije u matematici - Repozitorij PMF-a - unizg

3.5 Kub zbroja . ... 5.1 Kosinus razlike . ... napomenu da kod razlike kvadrata odredujemo površine likova, a kod razlike kubova volumene tijela. Promotrimo ...

sveučilište u zagrebu - Repozitorij PMF-a - unizg

metilacija DNA uključena je u brojne procese koji se odvijaju u organizmu kao inaktivacija X kromosoma, razvitak tumora, starenje, genomski imprinting.

ptolomejev teorem - Repozitorij PMF-a - unizg

završavamo Ptolomejevom tablicom tetiva u kojoj se sam Ptolomej takoder posluzio tim teoremom. Za kraj, u zadnjem poglavlju, opisat cemo poopcenja ...

laplaceova transformacija - Repozitorij PMF-a - unizg

Laplaceova transformacija je linearni operator na odgovarajucim prostorima funkcija. Pri tome domenu cine sve one funkcije ciji Laplaceovi transformati postoje ...

sukladnost i izometrije - Repozitorij PMF-a - unizg

2 velj 2019 ... dva lika sukladna ako postoji izometrija koja preslikava jedan na drugi. ... mjeri izometrija ravnine: translacija, osna simetrija, centralna simetrija ...

brojevni sustavi - Repozitorij PMF-a - unizg

Osim dekadskog sustava postoje i ostali pozicijski sustavi, a najcešce se koriste binarni, oktalni i heksadekadski. Binarni sustav je pozicijski brojevni sustav s ...

Platonova tijela - Repozitorij UNIZG

14 velj 2020 ... je Pitagora mogao poznavati samo tetraedar, heksaedar i dodekaedar. Oktaedar i ikosaedar je vjerojatno otkrio Teetet iz Atene u 4. st. pr. Kr.

fibonaccijevi brojevi - Repozitorij PMF-a - unizg

Fibonaccijev broj, kao i broj spirala listica na ananasu. Fibonaccijevi brojevi mogu se. 1Fibonacci je rabio naziv indijski brojevi za Hindu brojeve.

binarni polinomi - Repozitorij PMF-a - unizg

5 Dijeljenje binarnih polinoma. 27 ... mnozenje, dijeljenje, potenciranje (binarnih) polinoma. Konacna polja reda ... aritmetici brojeva modulo 2 biti uvijek jednaki.

talesovi teoremi - Repozitorij PMF-a - unizg

Tales iz Mileta, ”otac grcke filozofije”, zivio je od 624. do 546. godine prije novog vijeka. Kako su tada vaznu ulogu imale Olimpijske igre, racuna se da je Tales ...

Električni automobili - Repozitorij PMF-a - unizg

20 kol 2018 ... trenutno konvencionalna vozila koja koriste fosilna goriva, potreban je ... 80 milja (128,7 km) po galonu (3,8 L) goriva, odnosno čija će potrošnja goriva ... Osim toga, treba spomenuti da je Hyundai ix35 FCEV korišten i u ...

FG 05-2017.indd - Repozitorij UNIZG

Ginseng. Kad se govori o ginsengu, vrlo često nije jasno na koju se biljku točno misli, budući da se isti naziv rabi za tri različite biljne vrste: azijski ginseng, koji ...

prodorne krivulje ploha - Repozitorij PMF-a - unizg

središtem osnovke. Izvodnica stošca je duzina koja spaja vrh stošca i tocku na rubu os- novke. Visina stošca je udaljenost od vrha stošca do ravnine u kojoj se ...

Andrea Jakovljević Diplomski rad - Repozitorij PMF-a - unizg

bila je radionica „Bee Movie“. Radionice „Brand i logo“ te „Prehrana“ pokazale su malu, ali pozitivnu promjenu stava kod učenika. Animirani film „Pčelin film“ i ...

teorija brojeva i glazba - Repozitorij PMF-a - unizg

tocno d = gcd(a, m) rješenja u skupu Zm. Specijalno, ako je gcd(a, m) = 1, onda je ... Dur-ljestvica je niz od osam uzastopnih tonova poredanih u razmacima od ...

geometrija kugle i sfere - Repozitorij PMF-a - unizg

Buduci da je kugla geometrijsko tijelo, mozemo izmjeriti njen volumen. S ciljem otkrivanja volumena kugle, navest cemo sljedeci teorem koji nazivamo Cavali-.

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno ... - Repozitorij PMF-a - unizg

20 kol 2019 ... povezanosti (frekvencija trajekata, doba dana u kojem je plovidba koncentriranija ili bi ... Cjenik za prijevoz na trajektnoj liniji Supetar – Split.

Antonija Sopina KONCEPT ... - Repozitorij PMF-a - unizg

naglašavalo da se radi o sili unutar izvora, tako je elektromotorni napon dobio naziv elektromotorna sila što je ostalo prihvaćeno još i danas, iako se počelo ...

cjelobrojne funkcije i primjene - Repozitorij PMF-a - unizg

Cijeli brojevi temelj su diskretne matematike te nije neuobicajeno da nam je potreban ... Funkciju najvece cijelo još nazivamo pod, a funkciju najmanje cijelo.

konstrukcije pravilnog sedmerokuta - Repozitorij PMF-a - unizg

Još je pitagorejcima bilo jasno kako konstruirati pravilni trokut, cetverokut, peterokut i šesterokut. Ako zelimo nastaviti niz, prirodno se namece pitanje: Je li ...

geometrijska mjesta toˇcaka - Repozitorij PMF-a - unizg

ljine d, kruznica koncentricna kruznici c. Dokaz. 1. DIO: Neka je zadana kruznica c sa središtem u S radijusa r. Neka je duzina AB tetiva te kruznice duljine d.

Analiza proteinskih interakcija ... - Repozitorij PMF-a - unizg

Dodatni proteinski interaktori seril-tRNA-sintetaze iz biljke Arabidopsis ... Proteini za analizu pomiješani su s puferom za nanošenje (62,5 mmol dm−3 ... ugljen, dijatomejska zemlja (oklopi mikroskopskih algi kremenjašica), prah saharoze i.

koordinatna metoda u stereometriji - Repozitorij PMF-a - unizg

sustava u prostoru koordinatni sustav na pravcu. Polozimo li nekom tockom T prostora ravnine paralelne s koordinatnim ravninama, one ce sjeci koordinatne osi ...

particije prirodnih brojeva - Repozitorij PMF-a - unizg

jekciju izmedu skupa svih particija broja n s neparnim pribrojnicima u skup svih particija od n s medusobno razlicitim dijelovima. To preslikavanje, odnosno ...

uvod u riemannovu hipotezu - Repozitorij PMF-a - unizg

1.7 Kompletirana zeta funkcija i Riemannova hipoteza . . . . . . . . . . . . 18. 2 O nultockama Riemannove zeta funkcije. 25. 2.1 Dvaosnovnateoremafaktorizacije .

razumijevanje prirode darovitosti i ... - Repozitorij UNIZG

svojim zamislima (crtalica, stiskalica, gradilica, salagalica, brojalica, kuhalica, spavalica), a zatim i zalijepio na zid. Smišlja nove riječi (pjeskopad, za cijevi ...