psihološki razvoj čovjeka - MedRi

PRENATALNI RAZVOJ. 27. Prenatalni razvoj centralnog živčanog sistema (Igor Prpić,Robert Krajina) 27. Morfološki razvoj mozga. Embrionalni razvoj centalnog ...

psihološki razvoj čovjeka - MedRi - Srodni dokumenti

psihološki razvoj čovjeka - MedRi

PRENATALNI RAZVOJ. 27. Prenatalni razvoj centralnog živčanog sistema (Igor Prpić,Robert Krajina) 27. Morfološki razvoj mozga. Embrionalni razvoj centalnog ...

Podrijetlo čovjeka - etape u evoluciji čovjeka: 6-8 milijuna godina ...

populacije suvremenog čovjeka na različitim kontinentima zajednički predak čimpanzi i čovjeku čimpanze. Australopithecus oko 3,5mil.god. Homo habilis.

GLOBALIZACIJA: EKONOMSKI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI1

druge strane su kritičari, koji smatraju da procesi globalizacije nisu tako novi, da je to ... procenjene kao pozitivne ili negativne. Neka od pitanja kojima bi.

regionalni razvoj, razvoj sustava naselja, urbani i ruralni razvoj i ...

13 kol 2014 ... Broj naselja i broj stanovnika prema veličini naselja u Hrvatskoj 2011. ... Sudeći po veličini gradova, Hrvatska još uvijek ima slabo razvijen ...

PSIHOLOŠKI PROFIL DJECE ŠKOLSKE DOBI

životnoj dobi od 7. do 11. godine, što se inače podudara s vremenom pohađanja osnovne ... Dijete voli crtati i u tome najbolje izražava svoju psihu. Dječaci rado.

Psihološki čimbenici kod kardiovaskularnih bolesti - kardio.hr

Psihološki čimbenici kod kardiovaskularnih bolesti. Vedran Bilić. Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb. SAŽETAK Spoznaje psihosomatske medicine, ...

Biološki, psihološki i socijalni čimbenici kao predskazatelji zapuha u ...

koje zahtjeva napor“, „osjećaj nedostatka zraka“ te kao „glad za zrakom“ (1). Karakterizirana je barem trima osjetnim kvalitetama: naporom kod udisaja, pritiskom ...

Svatko uči na svoj način - Pedagoško - psihološki kutak

A najdraže im je kad mogu sami osmisliti i izraditi osmosmjerku s novim ... moći napraviti, kako se treba ponašati i kako će najučinkovitije postići najviše. Nakon.

Pedagosko-psiholoski aspekti nastave - Zavod za školstvo

različite tehnike i instrumenti praćenja i vrednovanja znanja učenika/ca u cilju unapređivanja budućeg učenja/nastave, kao i kriterijumi ocjenjivanja, najčešće ...

PSIHOLOŠKI ASPEKTI UMIRANJA I SMRTI Dubravka Hercigonja ...

D. Kocijan-Hercigonja, Psihološki aspekti umiranja i smrti. Treća je faza faza modernog čovjeka, koji niječe duh i dušu, obezvređuje mitove i obrede pokojnika.

biološki in psihološki vidik izgorevanja na delovnem ... - UP FAMNIT

Ključna dokumentacijska informacija. Ime in PRIIMEK: Marina LADAVAC. Naslov zaključne naloge: Biološki in psihološki vidik izgorevanja na delovnem mestu ...

psihološki pristup reklami - Montenegrin Journal of Economics

uvodni akordi ove reklame, stimulansi kojima se izaziva pažnja ... je kod većine ljudi pušenje u đetinjstvu strogo zabranjeno, a delimično i zbog stalne sumnje.

socialno-psihološki vidik uporabe spletnega socialnega ... - FDV

Špela SELAK, Metka KUHAR*. SOCIALNO-PSIHOLOŠKI VIDIK UPORABE. SPLETNEGA SOCIALNEGA OMREŽJA FACEBOOK. SKOZI PRIZMO DEJAVNIKOV ...

socio-psihološki prediktori odustajanja od sporta u ... - CRIS UNS

Crvenke, a mene su, kao najmlađu u porodici, vodili na sve sportske događaje. ... podržavao me i gurnuo u vatru da se oprobam kao sportski psiholog u radu.

osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

OSOBINE I PSIHOLOŠKI UVJETI RAZVOJA. DJETETA PREDŠKOLSKE DOBI. Osnovna karakteristika ovog razdoblja jest povećana motorička spretnost djeteta.

Psihološki mehanizmi odbrane Teorijski pristupi, klasifikacija i vodič ...

9.2 Formirana reakcija (reaktivna formacija) . ... odbrana: tzv. „ĉiste“, kao što su na primjer: poništavanje, poricanje, reaktivna formacija, dok. „ozbiljnije“ odbrane ...

osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta ... - Rastimo zajedno

Psihološki uvjeti optimalnog razvoja djeteta u dobi od 1 do 2 godine. 1. Olakšavanje odvajanja od roditelja. • Pružiti djetetu objašnjenje zašto je potrebno ...

psihološki aspekti religijskog iskustva i pitanje konverzije - Centar za ...

najznačajniji u procesu konverzije. Osećanje svetoga predstavlja suštinu religi- jskog iskustva. Ideja okretanja od greha ka Svetom je osnovna misao koncepta.

osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi - Golden ...

OSOBINE I PSIHOLOŠKI. UVJETI RAZVOJA DJETETA. PREDŠKOLSKE DOBI. PRIRUČNIK za odgojitelje, roditelje i sve koji odgajaju djecu predškolske dobi.

psihološki problemi žena koje se leče zbog infertiliteta i ... - Index of

ţena imalo PCOS, 38 neobjašnjen infertilitet (UI), 38 endometriozu, 15 tubarni faktor ... Po svojoj prirodi procedura VTO je dinamiĉan proces sa nepredvidivim tj ...

Šok - MedRi

Patofiziološko-klinička podjela: ▻ Kardiogeni šok *. ▻ Hipovolemijski šok *. ▻ Distribucijski (vazogeni) šok */**. ◦ Opstrukcijski šok *. * Hipodinamski šok.

Citogenetika - MedRi

Svaka somatska stanica čovjeka ima 46 kromosoma, odnosno 22 ... nerazdvajanje dogodilo tijekom prve diobe zigote ili tijekom kasnijih dioba stanica zametka.

Klinika - MedRi

pojave tumora. Onkogeni i ... Nevus (madež) – definicija, morfološka slika i klasifikacija ... smrt u nejasnim okolnostima, iznenadna prirodna smrt, sindrom.

ishodi učenja - MedRi

Razlikovati osnovne vrste poluga u ljudskom tijelu, te znati primijeniti zakon poluge na ... Primjeniti dobivene rezultate u tumačenju principa izvođenja drugih.

akutno trovanje - MedRi

ikterična koža – trovanje otrovnim gljivama, opekline po koži i slunicama uzrokuju korozivne tvari i otrovi plikavci). Akutna trovanja mogu uzrokovati poremećaj ...

lista lijekova - MedRi

Nesteroidni protuupalni lijekovi, antireumatici koji modificiraju bolest, neopioidni analgetici i lijekovi za liječenje uloga: acetilsalicilna kiselina, paracetamol, ...

Multiple ozljede - medri

Pet znakova na vratu: • Rane. • Proširene vratne vene. • Pozicija traheje. • Subkutani emfizem. • Laringealne krepitacije. Disanje i ventilacija ...

Rezultati natječaja - MedRi

Ivanka Baniček Šoša, mag. fizioterapije. 23. Mateja Jelača, dr. med. 24. Dorotea Drašković, dr. med.*. 25. Tomislav Tabak, dr. med. 26. Koraljka Benko, dr. med.

Javno zdravstvo - MedRi

obiteljske medicine koji donosi početnu odluku o svakom problemu koji se u njegovoj ... cilj predmeta da student razumije razvoj hrvatske medicine kroz povijest ...

sepsa medicinari - MedRi

4 pro 2007 ... Septički šok. ▫ Septički šok predstavlja klinički sindrom koji prati disoksiju u septičkog bolesnika. *. ▫ Disoksijom se naziva stanje u kojem je.

Medicinske slike - MedRi

Vektorski format slike. • specifični programi prate matematičke upute: • CorelDraw (cdr). • Hewlett-Packard Graphics Language (hgl). • Windows Metafile (wmf).

KBC RI - NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJE.pdf - MedRi

urbroj: 534-03-2-2/3-19-06 od 26. lipnja 2019. godine, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka raspisuje. NATJEČAJ za prijam djelatnika radi obavljanja ...

sveučilište u rijeci - MedRi

Rijeka, 13.11.2015. Prvi pismeni kolokvij iz predmeta ”INTERNA MEDICINA” (kardiologija, pulmologija, nefrologija), 4. ... Glavna predavaona KBC-a, lokalitet Rijeka, 08:00-09:15 sati ... [email protected], najkasnije do 27.11.2015.

Korelacija i regresija – seminar - medri

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Statistika. Linearna regresija. • y = a bx; a = odsječak; b = nagib. • y = x; idelan pravac kroz ishodište, ...

osnove imunohistokemijskih metoda - medri

Imunohistokemijsko bojanje. Direktna metoda. Antigeni u tkivu se mogu imunohistokemijski detektirati na dva načina, direktnom ili indirektnom metodom.

Statistička obradba podataka - MedRi

Petz B, Kolesarić V, Ivanec D. Petzova statistika: osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2012. •. Ferenczi E, Muirhead N.

hitna stanja u hematologiji - MedRi

KRIZA U ANEMIJI SRPASTIH STANICA . ... anemija), neadekvatna regionalna perfuzija kisikom vjerojatno je važan faktor u patgenezi septičkog šoka. Sve to ...

Molekularne metode u patologiji - MedRi

Nukleotidi su purinske i pirimidinske baze smještene u unutrašnjosti uzvojnice, dok su fosfatne grupe i šećerne jedinice smještene u vanjskom dijelu molekule.

ERASMUS program - MedRi - UNIRI

4 Erasmus . Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Administrira Ured za međunarodnu mobilnost/Erasmus: ➢ MOBILNOST U SVRHU ...

menadžment u zdravstvu - medri - UNIRI

1. UVOD – OPĆI DIO. Naziv studija: MENADŽMENT U ZDRAVSTVU. Predlagatelj studija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000.

JMBAG Ime Prezime Grupa V1 V2 V3 V4 - medri

JMBAG. Ime. Prezime. Grupa. V1. V2. V3. V4. 0062055033 Josip. Aničić. 1. 0062057363 Ivana. Babić. 1. 0062055171 Kristian. Barbić. 2. 0062055577 Dajana.

Program studija Pulmologija - medri - UNIRI

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi ... Poslijediplomski specijalistički studij Pulmologija obvezni je dio programa specijalizacije iz ...

VJEŽBOVNE GRUPE 2017-2018.pdf - MedRi

Miletić Tea. 16. Milić Sara. 17. Mitar Luka. 18. Mitrović Lorena. 19. Mršić Antun. 20. Miletić Matija. 21. Mužić Dinko. 22. Nekić Dominik. GRUPA III - C. Bro j v je.

Korelacija - Katedra za medicinsku informatiku - MedRi

koeficijent korelacije r. – statistička značajnost ... Pearsonov koeficijent korelacije rp. • parametrijski test ... Spearmanov koeficijent korelacije. • neparametrijski ...

ISPIT IZ KOLEGIJA HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA ... - MedRi

11 srp 2017 ... ISPIT IZ KOLEGIJA HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA. MEDICINA utorak, 11.07.2017. u 8,30 sati. 1. Kostelac Elizabeta. 59. 2. Lovrić Sara. 56. 3.

obavijest o ishodu natječajnih postupaka - medri

13 tra 2018 ... Maja Bohač, dr. med. A.2. b) dr. sc. Nataša Drača, dr. med. A.2. b) dr. sc. Nina Bašić-Marković, dr. med. A.3. a) dr. sc. Tamra Sinožić, dr. med.

Program studija Kardiologija - MedRi - UNIRI

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta. Sveučilišta u Rijeci, školuju se specijalizanti kardiologije za potrebe samog ...

Program darivanja tijela.pdf - medri - UNIRI

Zašto je darivanje tijela važno za anatomiju? Medicinski fakultet u Rijeci osnovan je 1955.godine. Jedan od najvećih zavoda je Zavod za anatomiju. Anatomija ...

Kako umrijeti bez stresa - medri - UNIRI

„Kako umrijeti bez stresa“. Pravo na smrt kao ljudsko pravo. 25. rujna 2017. godine, od 18 do 19:30,. Gradska vijećnica Grada Rijeke, Korzo 16 (Rijeka).

povijest medicine za praktičare - FOSS MedRi

„POVIJEST MEDICINE ZA PRAKTIČARE“. Vjerujući da bi vas mogle zanimati nudimo vam ih uz cijenu 50 % nižu od prodajne tj. za. 100 kuna po primjerku.

fiziologija čovjeka - PMF

Parasimpatikus i simpatikus dijeluju antagonistički. Parasimpatikus – u mirovanju (kad je aktivan izaziva smirivanje funkcija ). Simpatikus – pri pojačanoj ...

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na ... - MedRi

Docent. Članak 10. U zvanje i na radno mjesto docenta može biti, na vrijeme od pet (5) godina, izabrana osoba koja ispunjava uvjete za stjecanje znanstvenog ...

MEDICINSKI FAKULTET Sveučilište u Rijeci ... - MedRi - UNIRI

16 lip 2015 ... SHARE POINT PORTAL SuRi. STUDIS – studentski informacijski sustav. SuRi – Sveučilište u Rijeci. VIRGA – poslovni računalni sustav ...

UREDU DEKANA -ovdje- ZAHTJEV ZA SLUŽBENO ... - medri

Obvezno ovjeriti putni nalog ili dostaviti potvrdu kao dokaz o sudjelovanju - sukladno zahtjevu. 3. Po povratku uz ispunjeni putni nalog obvezno priložiti račune i ...

Natječaj za odabir studenata za sudjelovanje u - medri - UNIRI

1 lip 2017 ... U slučaju poteškoća s povezivanjem na Share Portal, molimo vas da kontaktirate sa ... centrom e-poštom na adresu: [email protected]

Ime i prezime Mladen Petrovečki - Medicinska Informatika - medri

Elektronička pošta [email protected] Osobna mrežna ... Rahelić D, Kujundžić M, Romić Ž, Brkić K, Petrovečki M. Serum concentration of zinc, copper,.

katalog znanja i vještina za studij medicine - medri

medicinskih fakulteta u RH šaljući svoje primjedbe i sugestije. Svima njima velika hvala. I naši studenti su preko svojih predstavnika aktivno sudjelovali u izradi Kataloga ... je katalog znanja i vještina, u kojem je vrlo temeljito razrađen popis znanja ... Medicinski fakulteti u Republici Hrvatskoj tijekom akademske godine 2004.

Regionalna i provodna anestezija Lokalni anestetici - MedRi

anestezija. Spinalna anestezija. Epiduralna anestezija. Regionalna anestezija- podjela. Periferni živčani blokovi. Blokovi živčanih spletova. Blok pojedinog.

Indukcija u anesteziju: intravenski i inhalacijski anestetici ... - medri

Horace Wells - 1844. dušični oksidul. • Henry Edmund Gaskin Boyle– početkom. 20. stoljeća - izumio je anesteziološki aparat. • Arthur Erest Guedell – 1920.

Pravilnik o odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima ... - MedRi

23 ruj 2008 ... Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07), Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih ...