1 OKVIRNI SPORAZUM br. 8/2017 – A ZA NABAVU POŠTANSKIH ...

poštanske usluge, evidencijski broj nabave 8/2017, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave ... KUPINEČKI KRALJEVEC. KRALJEVEČKI BRIJEGI ...

1 OKVIRNI SPORAZUM br. 8/2017 – A ZA NABAVU POŠTANSKIH ... - Srodni dokumenti

1 OKVIRNI SPORAZUM br. 8/2017 – A ZA NABAVU POŠTANSKIH ...

poštanske usluge, evidencijski broj nabave 8/2017, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave ... KUPINEČKI KRALJEVEC. KRALJEVEČKI BRIJEGI ...

OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVU POŠTANSKIH USLUGA Grupa ...

HP - Hrvatska pošta d.d., 10000 Zagreb, Jurišićeva 13, OIB: 87311810356, koju ... pošiljaka putem interneta, odnosno aplikacije Track & Trace, kojom će ...

Okvirni sporazum za nabavu usluge kolektivnog osiguranja osoba ...

1 srp 2018 ... HOK osiguranje d.d., Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 00432869176, kojeg ... osigurane iznose jer su visine osiguranih iznosa kriteriji za izračun.

Okvirni sporazum - Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

1 srp 2018 ... uprave Hrvoje Pezić i članica uprave Ljilja Vasilj-Starčić (u daljnjem tekstu: odabrani ponuditelj) sklopili su sljedeći. OKVIRNI SPORAZUM ZA ...

Okvirni sporazum broj 8/2017-B - Središnji državni ured za središnju ...

05/4-17-15 za Grupu B - Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem ...

PDF Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu poštanskih usluga

POŠTANSKI URED KOJI. OBAVLJA PREUZIMANJE I. DOSTAVLJANJE ... Između 14:00 – 14:30 sati 10200 Zagreb. Nova ulica 10, Zaprešić. Između 7:30 – 8:00 ...

INA – okvirni sporazum 1 - Institut za antropologiju

Sredi5njeg drZavnog ureda za sredi5nju javnu nabavu i INA - lndustrija nafte d.d., ... 4) Gorivo, koje je predmet ovog Ugovora, mora zadovoljavati uvjete utvrdene ... izdavanje bezgotovinskih kartica za kupnju naftnih derivata na benzinskim ...

revidirani okvirni sporazum o roditeljskom dopustu - ETUC

Prilog 2: činjenice i statistika o sustavima za roditeljski dopust diljem Europe ... (porodiljski dopust, dopust za oca, dopust za usvajanje, dopust za člana obitelji, ... UvoĎenje dodatnog dopusta od 1 mjeseca (4 umjesto 3 za svakog roditelja od čega je 1 mjesec ... porodiljni dopust i izbivanje s posla zbog više sile, državama.

Okvirni sporazum broj 16/2018-1 - Središnji državni ured za ...

1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje ugovora o javnoj nabavi osobnih računala (PC) (u daljnjem tekstu: Ugovor/Ugovori) ...

Okvirni sporazum s prilozima, grupa 2. - Središnji državni ured za ...

4 sij 2016 ... MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA. 1 Zagreb. Boškovićeva 5. Zagreb. Albrechtova 42. | 3 Zagreb. Avenija Dubrovnik 24-26.

Okvirni sporazum s prilozima, grupa 1 - Središnji državni ured za ...

Papir fotokopirni višenamjenski, A4, 250 g/m², omot od 125/1 papira, bijeli, B klase ili bolji ... Papir za pakiranje, pak papir, arak dimenzija 88 x 126 cm, 90 g/m2,.

Okvirni sporazum broj 5/2018-4 - Središnji državni ured za središnju ...

Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/11, ... Vrećice za usisavac, Rowenta ZR-814 Ill jednakovrijedno.

Okvirni sporazum broj 6/2018-2 - Središnji državni ured za središnju ...

Ukupna cijena. (kn, bez PDV-a). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 (5x6). 36. Etikete samoljepljive, za ispis na fotokopirnim uređajima, laserskim i inkjet pisačima, kutija od 100.

Okvirni sporazum broj 5/2018-1 - Središnji državni ured za središnju ...

... uprave Igor Šaravanja i predsjednik uprave Albert Šestan; Jedinstvo Krapina. d.o.o., Mihaljekov Jarek 33, 49000 Krapina, OIB: 98656691838, koje zastupaju ...

Okvirni sporazum broj 6/2018-1 - Središnji državni ured za središnju ...

19 lip 2018 ... PERGAMENT PROMET doo. Papir za ploter u roli NAVIGATOR, nepremazni, 80 g/m2 bijeli, dimenzija 1067 mm x 50 m,. Proizvoda.

Uputa korisnicima okvirni sporazum broj 8/2018-1 23.11.2018.

23 stu 2018 ... VULKAL Samoborska cesta 310, 10090 ZAGREB, OIB: 90439696130. Kontakt osoba: Ljilja Čavar. Adresa e-pošte: [email protected]

2017 Okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema

3) OGR - operacija glavnega refinanciranja; ODR - operacija dolgoročnejšega refinanciranja; Obj. - objava; Dod. - dodelitev; Por. - poravnava. 4) Operacije, ki ...

O P Ć E U V J E T E ZA VRŠENJE POŠTANSKIH USLUGA

14 svi 2004 ... Punomoć se može izdati za uručenje svih poštanskih pošiljaka, za pojedine vrste ... punomoć koja je ovjerena od pošte važi najduže do isteka kalendarske godine u kojoj je ... uručuje se ovlaštenom licu za preuzimanje.

Popis mjesta i poštanskih brojeva u RH

Stari Grad. 1341 Selca kod Starog Grada ... Šibenik. 1384 Dubrava kod Šibenika ... Prelog. 2927 Prelog. MEĐIMURSKA. 40323. Prelog. 2928 Sveti Juraj u Trnju.

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga - DHL in

DHL obavlja sve poštanske usluge u skladu sa Zakonom o poštanskim ... Subotom i nedeljom se ne vrši preuzimanje i dostava pošiljaka na teritoriji Srbije van ...

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Subotom i nedeljom se ne vrši preuzimanje i dostava pošiljaka na teritoriji Srbije van Beograda. ... koja prima), ali to ne mora nužno da bude primalac lično.

PRAĆENJE I ANALIZA KVALITETE PRIJENOSA POŠTANSKIH ...

13 ruj 2016 ... kvalitete usluge Hrvatske pošte, kako bi ista pratila nove trendove ... Praćenje kvalitete prijenosa poštanskih pošiljaka u unutarnjem prometu ............ 9 ... potrebni za mjerenje su datum predaje pošiljke na otpremu, datum žiga ...

Pravilnik o uvjetima za pružanje poštanskih usluga u BiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ...

Opći uvjeti za vršenje poštanskih usluga RS

14 svi 2004 ... obuhvaćaju prijenos: običnih pismonosnih pošiljaka do 1 kg, paketskih pošiljaka do 15 kg, poštanskih i telegrafskih uputnica, pismonosnih ...

ostalih poštanskih usluga - Tisak paket

1 tra 2019 ... evidencijskim brojem je praćenje pošiljaka omogućeno i za Korisnika i za ... zastarijevaju istekom roka od tri mjeseca u unutarnjem prometu.

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE ZAMJENSKIH POŠTANSKIH USLUGA

poštanske usluge ovisno o njihovoj naravi: povratnica, otkupnina, uručenje osobno primatelju, prioritetno. 12. povratnica: označava uslugu da se pošiljatelju ...

Istraživanje o zadovoljstvu i korištenju poštanskih i kurirskih ... - Hakom

ANA ŠUBAT PERKOVIΔ I NENAD ZONJIΔ. OBLIKOVANJE: BESTIAS. TISAK: ... financijske usluge, 50,3% obavlja slanje pismovnih pošiljaka i paketa, 20,2% ...

Ispitivanja stavova i zadovoljstva korisnika poštanskih usluga.

DHL-a (30,54%, odnosno 33,16%). Pored navedenog, za slanje paketa do 10kg u unutrašnjem saobraćaju 21,67% ispitanika će za tu svrhu koristiti usluge ...

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

7 јул 2006 ... Član 29. Za adresiranje ekspres pošiljke koristi se poseban obrazac ... Pošiljalac je dužan da se stara za pravilno pakovanje sadržaja pošiljke.

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga - DExpress

15 авг 2019 ... praćenje pošiljaka obezbeđeno i za sve pošiljke koje spadaju u kategoriju međunarodnih. Međunarodna dostava se obavlja i u saradnji sa ...

utjecaj standarda kvalitete na održivost univerzalnih poštanskih ...

5 pro 2012 ... HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb ... petodnevne dostave, osim Hrvatske ima ih i Švedska. ... praćenje nije svugdje dostupno (track & trace npr.),.

čimbenici zaštite poštanskih pošiljaka u pomorskom prijevozu

15 lis 2009 ... ili šteta) u prijenosu pošiljke svakako je u Hrvatskoj potpomogao da se ... Uspostava neprekidnosti prijevoza pošiljaka u sustavu HP-Hrvatske pošte ... Identifikacija kontejnera i njegovog sadržaja, kao i praćenje kretanja kon-.

pravilnik o obavljanju poštanskih usluga - Ministarstvo ekonomije

12 јул 2017 ... 1) prioritetna pošiljka;. 2) pošiljka sa povratnicom;. 3) pošiljka sa otkupninom;. 4) pošiljka koja se uručuju lično primaocu;. 5) izdvojeni paket;.

Izvadak iz cjenika poštanskih usluga u međunarodnom prometu (PDF)

2 sij 2020 ... PRIORITETNA. PREPORUČENA. POŠILJKA*. PRIORITETNA ... pošiljka, prioritetna vrijednosna pošiljka, paket mase do 10 kg, pošiljka.

Bilten prigodnih poštanskih maraka za 2018. godinu - JP BH Pošta

Empire, but also in Bosnia in the 16th and 17th centuries. His life from the Admiral of the Navy, the military commander of the Turkish army, the conqueror Siget, ...

Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do ...

Usporedba učinkovitosti rada HP – Hrvatske pošte d.d. s davateljima univerzalne ... Omogućuje korisnicima elektronsko praćenje i traženje poštanske pošiljke.

Hrvatska pošta doo Mostar - Program izdavanja poštanskih maraka ...

Ćupter i smokvenjak. 14. 1. 11. 2020. Flora 2020. 2. Vriskova čestoslavica (Veronica saturejoides) i modro lasinje (Moltkia petraea). 15. 1. 11. 2020. Fauna 2020 ...

Popis poštanskih ureda.XLSX - Hrvatski zavod za mirovinsko

ŽUPANIJA. BROJ PU NAZIV PU ... POŠTANSKI UREDI ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ... Zagreb BRANIMIROVA 4. 632. 40323 PRELOG. GLAVNA 43. PRELOG.

Popis poštanskih brojeva u Bosni i Hercegovini - Hrvatska pošta ...

poštanskih brojeva u Bosni i Hercegovini. LEGENDA. HRVATSKA. POŠTA D.O.O.. MOSTAR. JP BH POŠTA. SARAJEVO. PREDuzEćE zA. POŠTANSKi ...

praćenje i analiza kvalitete prijenosa poštanskih pošiljaka davatelja ...

13 ruj 2016 ... Predmet ovoga rada je praćenje i analiza kvalitete prijenosa poštanskih pošiljaka na primjeru Hrvatske pošte kao davatelja univerzalne usluge.

cjenik poštanskih usluga u unutarnjem prometu - Hrvatska pošta

8 srp 2019 ... ne utječe na cijenu i za izračun cijene zbraja se masa svih paketa u skupini. ... TISAK (novine i časopisi) koje na otpremu šalju isključivo nakladnici ili izdavači u ... naplaćuje poštarina za slanje i za vraćanje pošiljke. 34236.

Popis poštanskih ureda u kojima je dostupna usluga isporuke ...

25 stu 2016 ... Popis isporučnih poštanskih ureda. U poštanskim uredima ... KUPINEČKI KRALJEVEC 69 skraćeno. 36. ... ULICA 1 BROJ 17 jednokratno. 130.

Opći uslovi za obavljanje poštanskih usluga - Agencija za poštanski ...

Preporučena pošiljka je poštanska pošiljka za koju se pošiljatelju daje potvrda o ... praćenje prenosa, te uručenje u dogovorenоm roku i na dogovorenoj adresi.

opći uvjeti za obavljanje poštanskih usluga - Agencija za poštanski ...

Preporučena pošiljka je poštanska pošiljka za koju se pošiljatelju daje ... prijenosa, elektroničko praćenje prijenosa, te uručenje u dogovorenom roku i na.

analiza tržišta poštanskih i kurirskih usluga u republici ... - Hakom

pristupaÀne cijene, dostupne svim korisnicima usluga na podruÀju na kojem je izdana dozvola. ... INTEREUROPA SAJAM me unarodno otpremništvo d.o.o..

opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga “intereuropa ...

9 tra 2018 ... “INTEREUROPA EXPRESS“. Naziv i sjedište davatelja usluge i područje obavljanja usluge. Članak 1. Ovim Općim uvjetima uređuju se uvjeti, ...

Ugovor o uručenju poštanskih pošiljaka putem ... - Hrvatska pošta

Najviše deset korisnika mogu zajedno koristiti jedan pretinac. ... pretinac Korisnika pretinca. Pošiljke za koje je ... V. TRAJANJE I OTKAZ UGOVORA. Članak 5.

Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga FBiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ... koji obvezno unosi početnu ponuđenu cijena i najbolju ponudu. 12. Rokovi za ...

okvirni program - ZDK

zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim ... Kriteriji na osnovu kojih se iskazuje prestanak potrebe za radom zaposlenika, kao i ... potrebe za daljnjim angažovanjem zaposlenika u školi iz razloga naznačenih u ... bazu podataka o svim zaposlenicima koji su utvrđeni kao tehnološki višak u.

Kauflandova smjernica za nabavu ribe

4 tra 2017 ... riblji recepti u prospektima za kupce i na internetu samo s ribljim proizvodima iz održivog ribarstva. − informiranje potrošača putem interneta, ...

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU ... - KPZ Mostar

*stubišni automat TERALUX kom. 1. *sklopnik R 20-11-230 kom. 1 ... Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke dokumentacije za svaki ...

SMJERNICE ZA NABAVU U KNJIŽNICI FILOZOFSKOGA ...

Referentna zbirka prvenstveno pokriva znanstvena i stručna područja u okviru nastavnih planova i programa gore navedenih studija Filozofskog fakulteta u ...

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA NABAVU I UGRADNJU VHF i UHF ...

14 srp 2017 ... Sljeme VHF/UHF lokacija se mora sastojati od 12 VHF i 3 UHF frekvencije projektiranih u Main/Stand-by modu. Detaljna RF shema lokacije ...

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. SLUŽBA ZA NABAVU

25 sij 2016 ... Okvirni sporazum. POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MAZDA ... AUTO ARBANAS D.O.O., SISAĈKA 45, 10410 VELIKA GORICA u izvršenju. 32 ... RABLJENA INFORMATIĈKA OPREMA ZA KONTROLU.

Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga - Hrvatska pošta

1 sij 2018 ... prijenos, praćenje pošiljke tijekom prijenosa, mogućnost izravne komunikacije s radnikom HP-a d.d. radi davanja dodatnih uputa u.

Nacionalni okvirni kurikulum

razlikovati kalavost i kovnost. ▫ povezati ionsku strukturu i vodljivost. ▫ povezati topljivost i polarnost otapala. ▫ razlikovati čiste tvari i smjese. ▫ razlikovati ...

OKVIRNI VREMENIK NATJECANJA - SŠ

OKVIRNI VREMENIK NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. Datum. Dan. Atletika. Badminton. Futsal. Hrvanje. Judo. Košarka.

Okvirni vremenik 5.a 2polugodiste.pdf

23 sij 2019 ... Pravopisna provjera - pisanje ije/je/i/e. Povijest. 13.05.2019. PPZ (Stari Rim). Priroda. 16.05.2019. Građa i uloga biljke cvjetnjače. Hrvatski jezik.

Okvirni sporazumi - CARNet

KERSCHOFFSET ZAGREB d.d.,. Zagreb, Ježdovečka 112,. OIB:95125392657. Ugovori sklopljeni temeljem. OS-a. Pregovarački postupka bez prethodne objave.

nacionalni okvirni kurikulum - mzo

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje ... Zagreb, 20. srpnja 2011. ... Nacionalni okvirni kurikulum služit će i za izradbu udžbenika i.