Popis poštanskih ureda u kojima je dostupna usluga isporuke ...

25 stu 2016 ... Popis isporučnih poštanskih ureda. U poštanskim uredima ... KUPINEČKI KRALJEVEC 69 skraćeno. 36. ... ULICA 1 BROJ 17 jednokratno. 130.

Popis poštanskih ureda u kojima je dostupna usluga isporuke ... - Srodni dokumenti

Popis poštanskih ureda u kojima je dostupna usluga isporuke ...

25 stu 2016 ... Popis isporučnih poštanskih ureda. U poštanskim uredima ... KUPINEČKI KRALJEVEC 69 skraćeno. 36. ... ULICA 1 BROJ 17 jednokratno. 130.

Popis poštanskih ureda.XLSX - Hrvatski zavod za mirovinsko

ŽUPANIJA. BROJ PU NAZIV PU ... POŠTANSKI UREDI ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ... Zagreb BRANIMIROVA 4. 632. 40323 PRELOG. GLAVNA 43. PRELOG.

O P Ć E U V J E T E ZA VRŠENJE POŠTANSKIH USLUGA

14 svi 2004 ... Punomoć se može izdati za uručenje svih poštanskih pošiljaka, za pojedine vrste ... punomoć koja je ovjerena od pošte važi najduže do isteka kalendarske godine u kojoj je ... uručuje se ovlaštenom licu za preuzimanje.

ostalih poštanskih usluga - Tisak paket

1 tra 2019 ... evidencijskim brojem je praćenje pošiljaka omogućeno i za Korisnika i za ... zastarijevaju istekom roka od tri mjeseca u unutarnjem prometu.

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga - DHL in

DHL obavlja sve poštanske usluge u skladu sa Zakonom o poštanskim ... Subotom i nedeljom se ne vrši preuzimanje i dostava pošiljaka na teritoriji Srbije van ...

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Subotom i nedeljom se ne vrši preuzimanje i dostava pošiljaka na teritoriji Srbije van Beograda. ... koja prima), ali to ne mora nužno da bude primalac lično.

Pravilnik o uvjetima za pružanje poštanskih usluga u BiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ...

Opći uvjeti za vršenje poštanskih usluga RS

14 svi 2004 ... obuhvaćaju prijenos: običnih pismonosnih pošiljaka do 1 kg, paketskih pošiljaka do 15 kg, poštanskih i telegrafskih uputnica, pismonosnih ...

IZVOZ ROBA I USLUGA: OD ODLUKE DO ISPORUKE

Količinu, težinu i vrstu pakovanja za robu;. ▫ Trgovački naziv robe na domaćem i stranom jeziku;. ▫ Vrijednost robe;. ▫ Uvjete isporuke – paritet;. ▫ Uvjete plaćanja;.

Izvadak iz cjenika poštanskih usluga u međunarodnom prometu (PDF)

2 sij 2020 ... PRIORITETNA. PREPORUČENA. POŠILJKA*. PRIORITETNA ... pošiljka, prioritetna vrijednosna pošiljka, paket mase do 10 kg, pošiljka.

PDF Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu poštanskih usluga

POŠTANSKI URED KOJI. OBAVLJA PREUZIMANJE I. DOSTAVLJANJE ... Između 14:00 – 14:30 sati 10200 Zagreb. Nova ulica 10, Zaprešić. Između 7:30 – 8:00 ...

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

7 јул 2006 ... Član 29. Za adresiranje ekspres pošiljke koristi se poseban obrazac ... Pošiljalac je dužan da se stara za pravilno pakovanje sadržaja pošiljke.

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga - DExpress

15 авг 2019 ... praćenje pošiljaka obezbeđeno i za sve pošiljke koje spadaju u kategoriju međunarodnih. Međunarodna dostava se obavlja i u saradnji sa ...

pravilnik o obavljanju poštanskih usluga - Ministarstvo ekonomije

12 јул 2017 ... 1) prioritetna pošiljka;. 2) pošiljka sa povratnicom;. 3) pošiljka sa otkupninom;. 4) pošiljka koja se uručuju lično primaocu;. 5) izdvojeni paket;.

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE ZAMJENSKIH POŠTANSKIH USLUGA

poštanske usluge ovisno o njihovoj naravi: povratnica, otkupnina, uručenje osobno primatelju, prioritetno. 12. povratnica: označava uslugu da se pošiljatelju ...

OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVU POŠTANSKIH USLUGA Grupa ...

HP - Hrvatska pošta d.d., 10000 Zagreb, Jurišićeva 13, OIB: 87311810356, koju ... pošiljaka putem interneta, odnosno aplikacije Track & Trace, kojom će ...

Ispitivanja stavova i zadovoljstva korisnika poštanskih usluga.

DHL-a (30,54%, odnosno 33,16%). Pored navedenog, za slanje paketa do 10kg u unutrašnjem saobraćaju 21,67% ispitanika će za tu svrhu koristiti usluge ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA - Vio

evidencija i koncesija izdana od nadležnoga tijela. 21. Prijava potrošnje tehnološke vode je obveza koju obavlja pravna ili fizička osoba koja je ishodila dozvolu ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

18 ruj 2012 ... Vinkovaĉki vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, donosi ... da omogućava nesmetan protok otpadne vode u javnom cjevovode, te pravilan ...

Popis mjesta i poštanskih brojeva u RH

Stari Grad. 1341 Selca kod Starog Grada ... Šibenik. 1384 Dubrava kod Šibenika ... Prelog. 2927 Prelog. MEĐIMURSKA. 40323. Prelog. 2928 Sveti Juraj u Trnju.

opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga “intereuropa ...

9 tra 2018 ... “INTEREUROPA EXPRESS“. Naziv i sjedište davatelja usluge i područje obavljanja usluge. Članak 1. Ovim Općim uvjetima uređuju se uvjeti, ...

analiza tržišta poštanskih i kurirskih usluga u republici ... - Hakom

pristupaÀne cijene, dostupne svim korisnicima usluga na podruÀju na kojem je izdana dozvola. ... INTEREUROPA SAJAM me unarodno otpremništvo d.o.o..

Opći uslovi za obavljanje poštanskih usluga - Agencija za poštanski ...

Preporučena pošiljka je poštanska pošiljka za koju se pošiljatelju daje potvrda o ... praćenje prenosa, te uručenje u dogovorenоm roku i na dogovorenoj adresi.

cjenik poštanskih usluga u unutarnjem prometu - Hrvatska pošta

8 srp 2019 ... ne utječe na cijenu i za izračun cijene zbraja se masa svih paketa u skupini. ... TISAK (novine i časopisi) koje na otpremu šalju isključivo nakladnici ili izdavači u ... naplaćuje poštarina za slanje i za vraćanje pošiljke. 34236.

Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga FBiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ... koji obvezno unosi početnu ponuđenu cijena i najbolju ponudu. 12. Rokovi za ...

Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do ...

Usporedba učinkovitosti rada HP – Hrvatske pošte d.d. s davateljima univerzalne ... Omogućuje korisnicima elektronsko praćenje i traženje poštanske pošiljke.

opći uvjeti za obavljanje poštanskih usluga - Agencija za poštanski ...

Preporučena pošiljka je poštanska pošiljka za koju se pošiljatelju daje ... prijenosa, elektroničko praćenje prijenosa, te uručenje u dogovorenom roku i na.

Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga

predstavnik suvlasnika. Obveznik očitanja na glavnom vodomjeru je isporučitelj usluge. Članak 7. Kada se iz bilo kojih razloga ne može utvrditi utrošak vode po ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA (pročišćeni ...

Javni isporučitelj vodne usluge je trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., ... (1) Ovi Uvjeti objavit će se na internet stranici Isporučitelja (www.vio.hr), ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI isporuke vodnih usluga - Komunalno ...

(16) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene pitke vode, te je ujedno mjesto izvršenja komunalne usluge, odnosno isporuke pitke vode. III.

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Humvio

Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene vodne usluge, te je ujedno mjesto izvršenja vodne usluge, odnosno isporuke. Nekretnina je ...

Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga - Hrvatska pošta

1 sij 2018 ... prijenos, praćenje pošiljke tijekom prijenosa, mogućnost izravne komunikacije s radnikom HP-a d.d. radi davanja dodatnih uputa u.

Popis ureda-poste restante

ALBAHARIJEVA 7. 27. 10126 ZAGREB *. ULICA GRADA VUKOVARA 35. 28. 10128 ZAGREB *. TRGOVAČKI CENTAR GARDEN MALL, RUDOLFA KOLAKA 14.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Vodovod Dubrovnik

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo VODOVOD DUBROVNIK. d.o.o. Dubrovnik, Vladimira Nazora 19 (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

Opći-i-tehnički-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga ... - Sisački vodovod

unutarnja instalacija vodovoda i kanalizacije. Izrada projekta ... Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo SISAČKI VODOVOD d.o.o.. Sisak, Obala ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Istarski Vodovod

Buzet, 02. prosinca 2013. OPĆI I ... vodovod" d.o.. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan. 8. ... hrvatskih poljoprivrednika (za OPG-e), odnosno drugi.

popis ureda državne uprave - uhbddr

Područni ured Trnje. Ulica Grada Vukovara 56a. 01 6101 736. Područni ured Peščenica. Zapoljska 1. 01 6101 782. Područni ured Medveščak. Draškovićeva 15.

Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga Datum - Grad Novi Marof

1 velj 2019 ... Naknada za čišćenje dimovodnih objekata, centralnih peći, običnih peći i cijevi ... Pod obavezno čišćenje ne potpadaju glinene (kaljeve) peći.

Popis poštanskih brojeva u Bosni i Hercegovini - Hrvatska pošta ...

poštanskih brojeva u Bosni i Hercegovini. LEGENDA. HRVATSKA. POŠTA D.O.O.. MOSTAR. JP BH POŠTA. SARAJEVO. PREDuzEćE zA. POŠTANSKi ...

Popis Javnopravnih tijela nadležna za područje djelovanja ureda

Đurđevac. A.Radida bb. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije. Varaždin. Gajeva 4. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Podružnica Koprivnica. Koprivnica.

Popis Erasmus koordinatora ustanova kojima je dodijeljena ...

Martina Herceg Rendeli. 01/ 469 97 42 [email protected]. 14. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU. Martina Šuto. 031/ 224 125.

Popis odabranih kreditnih institucija s kojima je sklopljen ... - APN

9 kol 2019 ... EKS*- efektivna kamatna stopa na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina njegove ...

Popis ustanova s kojima je sklopljen dogovor o obavljanju ...

Dom zdravlja MUP-a RH. 10000 Zagreb. Šarengradska 3 tel: 48 01 444 (centrala). 48 01 432 (Bušurelo Erak, Krizmanić). 48 01 407 (Bušurelo Erak, Krizmanić).

Popis rodilišta u kojima se može darovati krv iz ... - KBC Zagreb

Rodilište & Poliklinika Podobnik/Sveti Duh 112, ZAGREB. □ Opća bolnica Varaždin/Ivana Meštrovića bb, VARAŽDIN. □ Opća bolnica “dr Tomislav Bardek”/Ul.

POPIS STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED na kojima je moguće ...

POPIS STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED na kojima je moguće koristiti IZJAVU O ... EURO DAUS I,. Hercegovačka 59, Split,. 14. EURO DAUS II,. Put Mostina 1 ...

Popis prodavaonica u kojima vrijedi letak - Lonia

1. P-37 ROBNA KUĆA POPOVAČA. Trg grofova Erdodyja bb. 44 317. POPOVAČA. 2. P-101 ROBNA KUĆA KUTINA. Kolodvorska 21. 44 320. KUTINA. 3.

Popis eksploatacijskih polja mineralnih sirovina na kojima je ...

31 svi 2019 ... INTER-PROMET d.o.o.. Tehničko-građevni kamen. Bjelovarsko-bilogorska ... PRODORINA 2. 08.06.2018. 31.12.2036. ROMIĆ-PROMET d.o.o..

Popis tvrki i institucija s kojima je agronomski fakultet potpisao ...

TRGOCENTAR d.o.o. ; 103. brigade 8, Zabok. TRGOSTIL d.d.; Toplička cesta 16, Donja Stubica. VINARIJA ROSO, VL. NIKOLA ROSO; Pelješka 19, Kuna.

Popis autora i naziv digitalnih obrazovnih sadržaja kojima su ...

Vukovar očima osmaša (E-kolegij u sustavu. Loomen). OŠ. OŠ Fran Franković, Rijeka. 5.000,00 kn. 15. Danijela Klajn. Duh u močvari (lektira). OŠ. OŠ Rugvica.

Zagreb, 24. svibnja 2017. POPIS TVRKI I INSTITUCIJA S KOJIMA JE ...

24 svi 2017 ... KONJIČKI KLUB TRAJBAR TEAM, Bana Josipa Jelačića 199, Zaprešić. 23. LOKVINA d.o.o., Kastavska 51, Pazin. 24. LUMA PROM d.o.o. ...

Popis rješenja kojima je odobreno provođenje humanitarnih akcija ...

5 pro 2019 ... Humanitarne akcije čije je trajanje počelo od 01. kolovoza 2019. godine -. Redni broj ... Naziv humanitarne akcije ... Lampioni nad Porečom -.

Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje ...

ARTING d.o.o., Bjelovar, Strossmayerova 4. 31.08.2007. 40. ARX d.o.o., Šibenik, Stara cesta 4. 14.04.2009. 41. ASK ATELIER d.o.o., Zagreb, Trg Nikole Šubića ...

Popis Magic Well klubova u kojima je moguće realizirati ponudu ...

MAGIC WELL ČAKOVEC. Katarine Zrinski 2, 42000 Čakovec tel: 385 (0)40 633 026 mob: 385 (0)91 4102 007 e-mail: [email protected].

Popis pravnih osoba kojima je odobreno stalno prikupljanje i ...

11 lis 2019 ... Grad Zagreb,. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. 16. HRVATSKI CRVENI. KRIŽ, GRADSKO. DRUŠTVO CRVENOG.

Popis udruga kojima je odobrena financijska podrška za provedbu ...

paralizom "Srce" Split. Mosećka 62, Split. Osobni asistenti u srcu. 29. Udruga osoba s invaliditetom. "PRIJATELJ" Metkoivć. Sportska 3, Metković Osobni asistent.

Popis rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija ...

4 ruj 2019 ... ORGANIZATORIMA HUMANITARNIH AKCIJA U REPUBLICI ... Humanitarne akcije čije je trajanje počelo od 01. svibnja 2019. godine -. Redni.

Tablica 1. Popis srednjih škola kojima se odobravaju sredstva za ...

EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA. 3.000,00 ... SREDNJA ŠKOLA DR. ... DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI. 10.000,00. 16-088-508. ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA.

POPIS OPTIKA U KOJIMA JE MOGUĆE KUPITI VISMED PROIZVODE

Zagreb, Maksimirska 115. Zagreb, Ilica 248. Zagreb, Barčev trg 15. Zagreb, Ljudevita Posavskog 25h. Optika optotim. Zagreb, Bogovideva 1. Zagreb, Ilica 28.

Popis područnih škola u kojima je u školskoj godini 2017 ... - Preporod

Osnovna škola Matija Gubec Cernik - Područna škola Banidevac. 2. 3. 1. 8. Brodsko-posavska. 12-342-001. 2-3. Osnovna škola Matija Gubec Cernik - Područna.

Popis trgovina u kojima možete pronaći Čarli s mirisom ... - Labud

10 stu 2012 ... GAVRANOVIĆ. GOLUBIČEK TRGOVINA. GRABIĆ-PROMET ... RADOŠ TRGOVINA, Sesvete. RAFAEL. REPA TRADE, Karlovac. RIGOVIĆ.