OSNOVNI ELEMENTI STRUJNIH MREŢA

induktiviteta i kondenzatora u mrežama istosmjerne odnosno izmjenične struje. Na primjeru strujne mreže sastavljene od ... Serijski i paralelni spoj otpornika .

OSNOVNI ELEMENTI STRUJNIH MREŢA - Srodni dokumenti

OSNOVNI ELEMENTI STRUJNIH MREŢA

induktiviteta i kondenzatora u mrežama istosmjerne odnosno izmjenične struje. Na primjeru strujne mreže sastavljene od ... Serijski i paralelni spoj otpornika .

Osnovni elementi filma

s obzirom na pronicanje dubine: a) dubinski, ili b) plošni (kad se u punoj oštrini ... c) kratki kadar - omogućuje percepciju svojih sadržaja, ali ne omogućuje ...

OSNOVNI ELEMENTI PONUDE I POTRAŽNJE

PONUDA. • Veza izmeñu ponuñene količine robe na tržištu i njezine cijene naziva se raspored ponude ili krivulja ponude. • Ponuda odražava volju i ...

Osnovni elementi cestovnih prometnica

Cestovni prostor je područje cestovnoga tijela i ... utvrĎen normalni profil: uz uzdignuti rubnjak, na objektima, tunelima i uz betonsku zaštitnu ogradu. Poprečni ...

Zadatak 1: OSNOVNI ELEMENTI GEOLOŠKIH KARATA - PMF

7. Autori i institucija koji su izradili list. Ime karte i lista, mjerilo. Izdavač i godina publiciranja. Šifra lista. Topografska osnova. Grafičko mjerilo ...

Osnovni zakoni, elementi i parametri elektricˇnih krugova

smjerovima, dogovoreno je da se za smjer struje uzme smjer gibanja pozitivnih naboja. To je tzv. pozitivni smjer struje. Elektricna je struja skalarna velicina i u.

Osnovni elementi realizacije zaključenih ... - Vijeće ministara BiH

„JYSK" d.o.o. Sarajevo. ID broj: 4201488880004. 28.03.2018. godine. 28.03.2018. godine. Nabavka kancelarijskih stolica. JRJN 39112000-0. Vrijednost: 2.976, ...

osnovni elementi tehnike škole hokeja na travi - Repozitorij ...

Odnosno, opis osnovnih elementa tehnike, izbor metodskih postupaka, vježbi ... “Učiteljska škola“ Osijek, ŠHK “Pedagoška škola“ Osijek, ŠHK “Metalni centar“.

zaštita od strujnih udara - IP WAY

Prenapon je prolazni pik u napajanju na naponsim ili računarskim mrežnim linijama. Najpoznatiji uzrok je udar munje, no to je samo jedan od nekoliko.

1 2. METODE RJEŁAVANJA STRUJNIH KRUGOVA ISTOSMJERNE ...

Theveninov teorem. Električna mreša se u odnosu na otpor R jedne grane ponała kao nezavisni izvor napona ET i unutarnjeg otpora RT, gdje će struja I kroz ...

VELEUĈILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU Martina Vincek Mreţa ...

Varaždinska županija obuhvaća 28 teritorijalnih jedinica: 6 gradova i 22 općine. Gradovi u sastavu Varaždinske županije su: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi ...

Uporedna analiza strujnih pretvarača - infoteh-jahorina 2020

Prvi uređaj za merenje struje (galvanometar), razvio je. Johan Schveigger 1820.g. Schweigger je pronašao način da pojača efekat koji je opisao Ørsted [4].

mreţa domova zdravlja u republici hrvatskoj po ţupanijama/gradu ...

Ţupanija/Grad Zagreb Naziv doma zdravlja. I. Bjelovarsko-bilogorska Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske ţupanije. II. Brodsko- ... Dom zdravlja Duga Resa.

analiza društvenih mreţa - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

25 srp 2016 ... Diplomski rad. Pula, 2016. ... Pula, rujan 2016. ... Slika 22 prikazuje naručivanje pizze iz pizzerie Barkun na njihovoj sluţbenoj Facebook.

i.bunke kovane i.barve patina i.c-elementi gladki i.c-elementi kovani

17 okt 2007 ... i.elementi kovani art. 64/G/6 ... i.ograjni elementi pocinkani z špicami in petimi vzorci art.909/1 ... katalog vrtnih in balkonskih ograj katalog ...

StoDeco fasadni elementi i elementi za unutarnje ... - Sto Ges.mbH

Prekrivanje prozorskih klupica. 19. Elementi prozorske klupice. 21. Limeni pokrov. 23. StoDeco elementi za unutarnje prostore. StoDeco elementi za unutarnje ...

3. OSNOVNI POKAZATELJI TLA

3.1 Specifična težina (Gs) ... Definicija: odnos između težine čvrstih čestica tla i zapremine čvrstih čestica tla. ... 3.4 Zapreminska težina tla u suvom stanju (γd).

OSNOVNI SIMBOLI

... ispod naslova. Vrijeme početka i završetka vođenja radnog zemljovida ispisuje se u sredini ispod oznake pripadnosti. ... Postrojba vojne policije. Postrojba ...

osnovni sud u ulcinju osnovni sud u ulcinju

31 дец 2018 ... 01.01.2018.g. Primljeno do. 31.12.2018g. Ukupno u radu do. 31.12.2018.g. Rješeno do. 31.12.2018.g. Nerješeno na dan. 31.12.2018g. %. Iv.

Osnovni Period Funkcije

OSNOVNI PERIOD FUNKCIJE. Са појмом основног периода функције ученици се први пут сусрепу у сре- дној школи при изучавану тригонометријских ...

Osnovni pojmovi u harmoniji I - IV

Sekvenca predstavlja ponavljanje jednog motiva (model sekvence), obično za sekundu ili tercu više ili niže od originala. Sekvenca se, dakle, sastoji od modela i ...

Softver za osnovni računar

Sistemski i aplikativni softver. Sistemski softver sastoji se od niza izvršnih programa koji treba da učine da korišćenje računara bude lako i efikasno.

STATISTIKA 1. OSNOVNI POJMI

Indeks s stalno osnovo torej izračunamo po formuli: Ik/0 = Xk. X0. · 100. Verižni indeks Ik je v odstotkih izraženo razmerje med podatkom Xk v trenutku ali ...

Page 1 of 8 OSNOVNI SUD PODGORICA

1 сеп 2019 ... Samostalni referent - računovođa (po sistematizaciji 2 izvršioca). 1. Maja Plamenac računovođa neodređeno. 2. Ljiljana Ceković računovođa.

Osnovni korisnički - Brother

Google Cloud Print) 2. Ovaj priručnik pruža pojedinosti o tome kako se koristiti uslugom Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta. Mobile Print/Scan ...

OSNOVNI GLASBENI SLOVARČEK

Izrazi za tempo: Adagio…………..počasi. Moderato………..zmerno. Andante………...lahno. Allegro………….hitro. Vivace………….živo. Presto…………..zelo hitro.

OSNOVNI GEODETSKI RADOVI

3) visinski referentni sistem;. 4) gravimetrijski referentni sistem;. 5) astronomsko-geodetski referentni sistem i. 5) magnetometrijski referentni sistem. 4 ...

Geometrija v osnovni šoli

Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18. Page 19. Page 20. Page 21 ...

OSNOVNI HTML TAGOVI

OSNOVNI HTML TAGOVI. BODY TAG. <body>. </body>. ATRIBUTI. <body bgcolor = red> ili bgcolor =“#FF00FF“ definiše boju pozadine. <body link = yellow> ili.

Osnovni koncepti VPN tehnologije - CIS.hr

VPN (engl. Virtual Private Network) je tehnologija koja omogućava sigurno povezivanje računala u virtualne privatne mreže preko dijeljene ili javne mrežne ...

Osnovni sud u Podgorici - Ombudsman

27 јун 2017 ... Centra za socijalni rad Podgorica; da je 03.05.2017. godine, održana i ... Podorici, predlog za sporazumni razvod braka podnio otac djeteta, 26.11.2015. ... da je 05.09.2016. godine, tim vještaka na zahtjev Suda dostavio svoj ...

OSNOVNI PROBLEMI FILOZOFIJE

jednom riječi od sebe samog. Ali vidim što je posrijedi: mojemu razumu godi lutati, još se nije naviknuo drţati unutar granica istine. Nego mu još jednom [VII 30] ...

osnovni podaci - Apeiron

5 srp 2009 ... Sudska psihologija i psihopatologija. VRSTA PREDMETA: ... Psihološko-forenzička vještačenja u sudskom postupku. METRIKA PREDMETA:.

Osnovni pojmovi - VSSP

... u sebi sadrži i tehnički aspekt koji se odnosi na performanse proizvoda/usluga,. • • poslovni aspekt, koji obuhvata ekonomski i organizacioni aspekt kvaliteta i.

Osnovni geomorfoloski simboli - PMF

Isto tako pojedini reljefni oblici prikazuju se bojom odgovarajućeg genetskog tipa. 1. Endogeni reljef. 1.1. Morfotektogeni reljef. 1.1.1. Oblici vezani za boranje.

OSNOVNI TRIGONOMETRIJSKI IDENTITETI

OSNOVNI TRIGONOMETRIJSKI IDENTITETI. Da probamo da dokažemo neke od indetiteta: Iz osnovnih indetiteta se mogu izvesti razne druge jednakosti: 1).

ArchiCAD 19 osnovni kurs.cdr

struktura radnog okruženja. - glavni meni, navigator, palete, alatke, info box. - podešavanje radne pozadine, jedinica za rad. Alatke za 2d crtanje. - alatka Line- ...

Osnovni pojmovi iz teorije proizvodnje

zakon padajućih prinosa, za kojega se često koristi i termin zakon padajućeg graničnog proizvoda. Njegov karakter vrlo je sličan karakteru zakona padajuće ...

OSNOVNI PRINCIPI ZDRAVE ISHRANE

vitamin C Agrumi, jagodasto voće, zeleno i lisnato povrće, paradajz, karfiol, krompir, med (termički nestabilan i reaguje na svetlost). Stvara kolagen koji obnavlja ...

i. osnovni pojmovi. projektiviteti - Element

Kazemo da tocka A ne lezi na pravcu p ili da pravac p ne prolazi tockom. A (sl. 1.1a) ili ... pravca. Tu tocku zovemo sjecište S pravaca a i b, dok za ta dva pravca.

Prenos podataka – osnovni pojmovi

Dobro projektovan softver može ubrzati ceo proces i učiniti da prenos bude efikasniji. ... Internet povezuje milione uređaja (računara, opreme za nadzor, telefona ...

1. Nizovi - definicija i osnovni pojmovi

Svaki konvergentan niz je ogranicen. Dokaz. Neka je niz (xn) konvergentan, tj. neka je lim xn = a ∈ R. Neka je ε > 0 proizvoljno, na primjer neka je ε = 1.

Osnovni pojmovi o elektricitetu - Element

razloga za elementarni naboj elektrona i protona izabrana je tako mala jedinica. ... Elektricni naboj: a) tockasti; b) volumni u tijelu volumena V ; c) površinski po ...

konkursna dokumentacija - Osnovni sud Pirot

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača i lice za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ...

OSNOVNI GENETSKI POJMI IN DEDOVANJE

kromosomi, geni/aleli, DNA in razumejo odnose med njimi. ○ je bistveno poznavanje/razumevanje potovanja kromosomov med mejozo in oploditvijo.

OSNOVNI ZAKONI GEOMETRIJSKE OPTIKE

ZAKON O NEZAVISNOSTI SNOPOVA ZRAKA SVJETLOSTI. 3. ... ZAKON LOMA ILI REFRAKCIJE SVJETLOSTI ... Potpuno odbijanje ili totalna refleksija svjetlosti.

format a4 - osnovni - Općina Viškovo

Hrvatske. Kretanje broja stanovnika u općini Viškovo temeljem popisa 1991 i 2001 ... Štefani, Trampov breg, Marinići, Mučići, Draga, Petrci, Bezjaki, Straža, Blažići, Biškupi, ... Glavni poštanski centar za Primorsko goransku županije je u Rijeci.

1 OSNOVNI SUD U CETINJU Su. V br. 4/20 Cetinje 14.01.2020 ...

14 јан 2020 ... SUDIJA MARIJA ĆUPIĆ postupaće: - u krivičnim predmetima – K. - kao sudija za istragu – KRI. - u krivičnim predmetima prema maloljetnicima ...

Osnovni-tipovi-neorganskih-jedinjenja

Hidridi su sva binarna jedinjenja vodonika sa drugim elementima. • U zavisnosti od elektronegativnosti elemenata mogu nastati tri različita tipa hidrida: Jonski ili ...

5.1. OSNOVNI POJMOVI U MS ACCESSu - EFOS

Microsoft Access je manji sustav za upravljanje bazom podataka (Database. Management System – DBMS), a namijenjen je za: • unos i ažuriranje podataka ...

Osnovni pojmovi kvaliteta - VSSP

Obezbeđenje kvaliteta proizvoda je zadatak svakog zaposlenog radnika, što čini osnovu poslovnog uspeha i daljeg razvoja svake kompanije. • Kvalitet ...

Osnovni koncepti operacijskih sustava

PRIMJENSKI PROGRAMI. RAZINA. KORISNIKA. RAZINA. PRIMJENSKIH. PROGRAMA. RAZINA. Korisničko sučelje operacijskog sustava. Sučelje programa i.

OSNOVNI PAKET - Museum of Senses

Party program: čaše, tanjuri, pribor, salveta, rođendanska svjećica. • Prigodno dekorirani ... Poklon baloni za sve sudionike. • Pozivnice za rođendan.

Osnovni postupci zavarivanja - RAM Rijeka

za sve vrste metala. • u svim položajima zavarivanja. • postupak se može automatizirati i robotizirati. Nedostaci MIG/MAG postupka. • skupa oprema.

Osnovni koncepti operacijskih sustava - Fer

aktivna dretva – trenutno se izvodi. ▫ pripravne dretve. ▫ blokirane dretve – odgođene, blokirane na semaforu, UI,. ▫ pasivne dretve – dretve koje su završile s ...

1. OSNOVNI PODATKI LEASINGOJEMALEC ... - NLB Leasing

VLOGA ZA FINANCIRANJE □ finančni leasing □ operativni leasing ... Opredelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-1 – definicija in obrazložitev ...

Otpornost materijala Osnovni pojmovi

24 окт 2009 ... Momenti inercije poprečnog preseka. Otpornost ... Momenti inercije za paralelno pomeren ... Podaci iz tablica za polovinu kruga. R e. 1 e. 2.

Osnovni grafički standardi - Propisi.hr

Upotrebljava se kada tehnika reprodukcije ne dopušta korištenje 'akvarel znak- logotip horizontalni'. (npr. sitotisak, oslikavanje, tampon tisak, katiranje, štik itd.).

Osnovni korisnički priručnik - Brother

NEMOJTE upotrebljavati sljedeće vrste kuverti jer se ... Na kvalitetu ispisa može utjecati vrsta papira ... 6 Prema potrebi odaberite postavke za Vrsta skenera.

Stohastička hidrologija Osnovni pojmovi

postoji eksperimentalni skup podataka izmerenih vrednosti parova X i Y. • grafički prikaz zavisnosti i međuzavisnosti između X i Y je dijagram rasipanja ...