LDAP i ISVU - [email protected]

19 ruj 2013 ... Tablice smo povezali preko zajedničkog ključa JMBAG ... valjanosti e-identiteta. ože se koristiti provjera na http://www.carnet.hr/mobile-vipme ...

LDAP i ISVU - [email protected] - Srodni dokumenti

LDAP i ISVU - [email protected]

19 ruj 2013 ... Tablice smo povezali preko zajedničkog ključa JMBAG ... valjanosti e-identiteta. ože se koristiti provjera na http://www.carnet.hr/mobile-vipme ...

AAI ISVU Merlin - [email protected]

Centar za e-učenje, Srce. Page 2. Zašto povezivanje sustava Merlin sa sustavom. ISVU. • Sustav Merlin je Sveučilišni sustav za e-učenje i na njemu se izvode.

Napadi na LDAP umetanjem znakova - CIS.hr

... na korisničkim objektima, a još važnije ukoliko se imenički servisi koriste kao ... uidNumber atribut može dovesti do toga da korisnik promijeni vlastitu razinu ...

Spring Security LDAP Plugin - Reference ... - GitHub Pages

Please refer to the Spring Security LDAP documentation for details of the ... Often all role information will be stored in LDAP, but if you want to also assign ...

405 ISVU

Protumačiti teološko značenje Isusovih čudesa. 6. Analizirati ... Protumačiti značenje spasenja. Sadržaj predmeta ... Hereza arijanizma i Nicejski sabor (2).

[email protected] - PMF

Kasnije su u sustav priključene i škole, a danas CARNet vlasnicima elektroničkog ... škole (HUSO) i u njemu administratori mogu otvarati elektroničke identitete ...

[email protected]

službeni e-mail korisnički pretinac za vrijeme njihovog studiranja (trajanja statusa ... https://webmail.carnet.hr/login.php (pristup preko AAI korisničkog imena i ...

Priručnik - ISVU

Do sada se JMBAG dodjeljivao studentima pri uključivanju u Informacijski sustav ... upis matičnih podataka i generiranje JMBAG-a obavlja se u modulu. Studiji i ...

[email protected] danas

listopad 2005. Rijeka, Osijek, Zagreb, Split ... aplikacija za održavanje sadržaja imenika (AOSI). • poslužiteljska komponenta ... broj mobilnog telefona mobile x n ... Popis korisnika. ◇ Pretraživanje po oznaci, imenu, prezimenu, AAA, BBB uz.

CRO-NGI - Obrazac CRO NGI 003 - [email protected]

Ime i prezime, e-mail adresa i telefon osobe: ... http://www.aaiedu.hr/, u cijelosti ga prihvaća te se obvezuje provoditi njegove odredbe. Titula, ime i prezime,.

Projekt e-Građani - [email protected]

26 stu 2014 ... HZMO. 6. Obavijest o prijavi sa Zavoda. 7. Obavijest o odjavi sa Zavoda. 8. Obavijest o brisanju sa ... ePass – 102.000. • mToken – 24.000.

Demistificirani [email protected] za developere

Povezana s globalnim i nacionalnim autentikacijsko-autorizacijskim sustavima: eduroam, eduGAIN i NIAS. (e-Građani). • Web: http://www.aaiedu.hr. • E-mail: ...

Priručnik za ISVU modul Studomat

Student se na Studomat prijavljuje pomoću korisničkog imena (JMBAG) i lozinke. Za ... je u prozoru Kontinuirano praćenje za predmet definirana provjera na.

ISVU odgođen (Jira Srce)

20 pro 2017 ... Kod dodavanja novog ISVU korisnika povezati ... 2017/18 iako je dohvacen 2016/17 akademska ... usmjerenja kada se upisuje smjer (FSB).

hrEdu imenička shema - [email protected]

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis. Primjer vrijednosti: JMBG: 3110900330134. JMBAG: 1234567. LOCAL_NO: E-1234 str. 9. od 25 ...

Pravilnik [email protected] i EduRoam - VsiTe

tamo gdje znanje živi mail: [email protected] ... Pristup pretincu elektroničke pošte djelatnici i studenti mogu ostvariti putem WEBMAIL sučelja ili IMAP protokola.

[email protected] elektronički identitet - MEFST

VIP, MetroCARNet, Iskon DuoCARNet, OptiCARNet, B-net 3DCARNet,… • pristup online ... Korisnička oznaka jedinstvena je za svakoga korisnika. ... Elektronički identitet na Medicinskom fakultetu u Splitu dodjeljuje Informatička služba.

Odluka o imenovanju članova Savjeta ISVU

Davor Jurić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, predstavnik Agencije za ... Davor Cafuta, Tehničko veleučilište u Zagrebu, predstavnik veleučilišta i ...

ISVU REST API na FOI, stanje i planovi - Srce

22 sij 2014 ... Podrška poslovanju FOI-a (razvoj i održavanje potrebnih aplikacija ... Trenutno stanje – FOI je RESTful. Web ... Najčešće korišteni servisi:.

Kako je implementiran ISVU REST API? - Srce

22 sij 2014 ... je na FSB-u 12. srpnja 2001. prvi upisni list. (2001.) ... ukupni broj studenata koji su aktivno koristili Studomat je 239.502. – ISVU središnja baza ...

Stanje [email protected] i planovi za 2016. godinu

25 stu 2015 ... (http://www.aaiedu.hr/docs/[email protected]) ... Da bi se korisnicima olakšala promjena zaporke uvodimo središnje sučelja.

Uvod Čemu služi [email protected] identitet - CIP - FOI

dostupan javno a za ažurnost LDAP imenika cijele @foi.hr domene brinu djelatnici CIPa. Općenit pojavni oblik je [email protected] , dakle [email protected] ...

Uvod Čemu služi [email protected] identitet - [email protected]

Fakultet a novu lozinku podignuti u prostorijama CIP službe. Promjena lozinke korisničkog računa. Lozinku za svoj LDAP korisnički račun/[email protected] identitet ...

ISVU REST API implementacija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Vlastita rješenja (na primjeru Tehničkog veleučilišta u Zagrebu) ... elektrotehnike i računarstva (2008/09), dio sastavnica Sveučilišta u Rijeci (2010/11), Tehničko.

ISVU - Upute za ispunjavanje tablice ispitnih rokova

28 sij 2019 ... Opis roka na Studomatu. Slika 1. Struktura tablice ispitnih rokova. Datum roka mora biti u formatu dan mjesec godina (dd.MM.yyyy.) te može biti ...

ISVU REST API implementacija na Tehničkom veleučilištu u ... - Srce

Upis godine. TVZ ima 8 studija – pet stručnih i tri specijalističa – jedna šifra 246. Za sada su upisi stručnih u svoje vrijeme, a specijstičkih u svoje vrijeme.

Student se može prijaviti na Studomat s [email protected] ... - UniZd

odabrati UPIS GODINE → Upis godine na visokom učilištu. Slika 1. Početna stranica Studomata. Nakon što se odabere opcija Upis godine, otvara se prozor s ...

CarNet – Srce ([email protected] sutav) upute - unizg

pošaljite na e-mail ili osobno dostavite u sobu 142b (na kraju dekanata). ... omogućena je autentikacija i autorizacija za: • CarNet elektronički identitet. • webmail.

Promjena zaporke u AAI EduHr sustavu - Policijska akademija

Promjena zaporke za AAI elektronički identitet. Zaporka se može ... Modul Studomat dostupan je putem Interneta, na adresi www.isvu.hr/studomat . Dostupna je i.

Osnove rada sa modulom ISVU Studiji i studenti - Srce

tipku na tipkovnici (tipka je označena podcrtanim slovom u nazivu opcije izbornika). • pritiskanjem ... Posebni znakovi za postavljanje uvjeta na znakovna polja ...

Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Graditeljstvo ISVU ...

Božo Soldo. Damir Štuhec viši predavač. Suradnik. Cilj predmeta. Cilj kolegija je upoznati studente sa trofaznom strukturom tla, najvažnijim osobinama i ...

Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika ISVU ...

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika. ISVU šifra. Naziv predmeta ... H. Babić: Signali i sustavi, skripta FER, 1996. 2. M. Vrankić: Signali i sustavi, zbirka ...

Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo ISVU šifra ...

Semestar. 164381. Uloga neuroznanosti i viših moždanih funkcija u sestrinskoj skrbi ... Dopunska literatura. 1. Judaš M, Kostović I. Temelji neuroznanosti, 1997 ...

Naziv predmeta LATINSKI JEZIK Kratica RPK09/2 ISVU šifra 95563 ...

Obvezna literatura. V. GORTAN, O. GORSKI, P. PAUŠ, Elementa Latina, Zagreb, 1991., str. 162. Preporučena literatura. P. KOBAŠ, Fontes Latini I, Orašje, 2003., ...

[email protected] elektronički identitet Što je elektronički identitet? - UMAS

CARNet Webmail namijenjen je svim korisnicima CARNeta koji posjeduju [email protected] elektronički identitet. Dodatne informacije dostupne su u uputama za ...