Evidencija prisutnosti - Fer - unizg

JMBAG studenta – ako ne sadrži 00 na početku one će biti automatski dodane tako da ... provjera određivanja studenta kao i je li student upisan na predmet.

Evidencija prisutnosti - Fer - unizg - Srodni dokumenti

Evidencija prisutnosti - FER-a - unizg

JMBAG studenta – ako ne sadrži 00 na početku one će biti automatski dodane tako da ... provjera određivanja studenta kao i je li student upisan na predmet.

Evidencija prisutnosti - Fer - unizg

JMBAG studenta – ako ne sadrži 00 na početku one će biti automatski dodane tako da ... provjera određivanja studenta kao i je li student upisan na predmet.

Evidencija prisutnosti na nastavi Evidencija prisutnosti na ... - EFOS

kodom za prijavu prisutnosti na nastavi u terminu na koji se kod s bona odnosi. Adresa Web aplikacije: http://tena.efos.hr/~nastava. Evidencija prisutnosti na ...

osvješćivanje prisutnosti rodnih stereotipa u ... - darhiv - unizg

lutkama, šminkanje, lakiranje noktiju, nošenje nakita i sl., kako bi ih se ... aktivnosti i igre, na primjer, natjecateljski duh kod dječaka ili tjelesnu bliskost kod.

osvješćivanje prisutnosti rodnih stereotipa u ustanovama ... - unizg

lutkama, šminkanje, lakiranje noktiju, nošenje nakita i sl., kako bi ih se ... aktivnosti i igre, na primjer, natjecateljski duh kod dječaka ili tjelesnu bliskost kod.

Evidencija bodova - izračunski - Fer - unizg

Fakultet elektrotehnike i računarstva. Unska 3, HR-10000 ... formuli ili programskom kodu izračunati bodove na jednoj ili više aktivnosti. Jedna aktivnost može za ...

EVIDENCIJA NABAVE ROBE, USLUGE I RADOVA EVIDENCIJA ...

8 svi 2014 ... Usluge organiziranja božićnog domjenka. FAVORY CATERING ... Cijena bez. PDV-a. PDV. Cijena s PDV. 1. 32/2014. 4.2.2014. Sanacija dijela ...

BIZNISOFT v9.0 EVIDENCIJA SITNOG INVENTARA Evidencija ...

Evidencija sitnog inventara se nalazi u modulu Stalna sredstva. Svrha ove ... 5150- TROSKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA SITNOG INVENTARA duguje, 10329- ...

FENOMENOLOGIJA PRISUTNOSTI

3 lip 2015 ... pak strane, kabala je ezoterija, odnosno tajni nauk, u prvome redu po tome što se prenosi samo nekolicini posvećenih ali isto tako po tome što ...

proces prisutnosti - Delfi

sjedinio sa svojim izvornim bićem i doživeo apsolutno isijavanje takvog zajedništva. U ovom tekstu, izvorno biće nazivam prisutnošću, a blistavo iskustvo koje ...

određivanje prisutnosti policikličkih aromatskih ugljikovodika u ...

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) su organski spojevi koji se u okolišu zadržavaju zbog svoje inertnosti i kemijske stabilnosti. Sastoje se od dvaju ili više ...

Pravilnik o mjerama za povećanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta ...

садржај своје веб презентације, али је при томе дужна да на својој презентацији ... веб презентације и анализе препоручује се употреба Google.

Analiza kose radi utvrđivanja prisutnosti droge

E [email protected] A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb. PO Box 291, Croatia. W www.imi.hr prisutnosti droga i njihovih metabolita. Koristi se plinska.

utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne ...

smjesu na proizvodne pokazatelje kokoši nesilica i fizikalne pokazatelje kakvoće jaja. U ... najotporniji pilići (osim pasmine New Hampshire) (Rupić 2009.).

Ispitivanje prisutnosti gljiva u dagnji Mytilus galloprovincialis ...

U ovom radu ispitivana je prisutnost i identifikacija gljiva u mediteranskoj dagnji. Uzorci probavne ... Brzo zamrzavanje reducira stvaranje kristala leda i smanjuje ...

Arhitektura Prisutnosti - Hrvatski institut za liturgijski pastoral

7 pro 2018 ... Oltar, ambon, svetohranište, raspelo, krstionica, te svećenik i oku- ... crkvama svetohranište će biti smješteno na mjesto koje se doima važnim i.

Znanstveno mišljenje o prisutnosti žive, olova, kadmija i arsena u ...

2 pro 2014 ... žive utvrđen je u skupini morskih riba (0,095 mg/kg), a najniži u ... je iz skupine plave ribe uzorkovana tuna, srdela, skuša, palamida, papalina i lokarda. U ... mikrovalne pećnice uključuje korištenje 10 ml 10%-tne dušične ...

imunohistokemijska analiza prisutnosti tff3 peptida u zdravoj koži

Rad je ostvaren u: Medicinski fakultet Osijek, Katedra za histologiju i embriologiju. Mentor rada: prof. dr. sc. Tatjana Belovari. Rad ima: 22 stranice, 1 tablicu i 10 ...

Pravilnik o evidenciji prisutnosti na radu zaposlenika i o ... - Grad Knin

Pravilnika o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina („Službeno ... tijekom radnog vremena i evidentiranja stranaka. U smislu ovog Pravilnika ...

Istraživanje prisutnosti crnke (Umbra krameri) na ... - Lonjsko polje

češnjača. Cobitis elongatoides veliki vijun. Pelophylax esculentus jestiva žaba. Cyprinus carpio šaran. Pelophylax lessonae mala zelena žaba. Esox lucius.

Aspekti i modaliteti Božje prisutnosti u Starom zavjetu - Srce

pekta Božje djelatne prisutnosti koji ukazuje na Božju trajnu prisutnost. (prebivalište ... ra - “u tvojoj sredini” (%w<T”к B;) (Iz 66,17) ili (Hk”_ AtB.) (Br 35,34).

analiza prisutnosti tff3 proteina u tumorima kože - Repozitorij MEFOS

Razvoj i građa kože . ... Epidermis je površinski sloj kože, a čini ga oroženi mnogoslojni pločasti epitel. Najbrojnije stanice ovog sloja su keratinociti koji ...

EVIDENCIJA O RADNICIMA

EVIDENCIJA O RADNICIMA prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017). Ime i prezime. Osobni identifikacijski broj (OIB).

Nova PDV-evidencija

šablon za knjiženje koji je ustvari bio model Vašeg naloga za knjiženje, sada je svaki ... imate i trošak reprezentacije, kancelarijski materijal, sitan inventar itd.

evidencija certifikata - Vik.hr

9 lip 2017 ... HR-35000 SLAVONSKI. BROD. BETON. HRN EN 206-1:2006, HRN 1128:2007. TPBK (NN 139/09 i ... METALPROIZVOD d.o.o. za proizvodnju ...

EVIDENCIJA NAGRAĐIVANIH

TD "FERDO LIVADIĆ" Samobor, u 1995. god. – Službene vijesti br. 6/95. 2. Joža Prudeus, u 1995. god. – Službene vijesti br. 6/95. 3. Fra Vatroslav Frkin, u 1995.

Obrazac 1 i 2 evidencija zaposlenih - TMF-a

zaposlenog. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NAPOMENA O IZVRŠENJU OBAVEZA PO MESEČNOM NASTAVNOM PLANU RADA ZA NASTAVNO OSOBLJE.

evidencija o prometu - Otok Vir

knjizi prometa iznajmljivača – knjiga prometa i osnovica je za godišnji obračun. Članarine TZ koji su obrazac iznajmljivači dužni podnijeti do kraja mjeseca ...

Evidencija radnog vremena

EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU. (Tvrtka-naziv) ... Završetak rada. (5)* od. Sati zastoja bez krivnje radnika do. SIJEČANJ. 2018. (1).

Evidencija rada - Raverus

dodajte radnike. • popunite šihtericu, tj. evidenciju radnog vremena. • uz dodatan modul Planiranje unaprijed odredite plan radnog vremena. • Izvezite ...

EVIDENCIJA UGOVORA – 2016. GOD.

Ugovor o zakupu javne površine – Pivnica Jelen Štitar. 21. Ugovor o zakupu javne površine – Ugost. obrt „Stella Artois“ Štitar. 22. Ugovor o javnim radovima ...

Evidencija radnog vremena - Centar MCS

Kako napraviti evidenciju radnog vremena? ... Potrebno je odabrati period i opcionalno ispis po danu u Excel, ako na tu opciju odgovorite s „Odustani“ dobivate ...

evidencija priznanja - Grad Vodice

Klubu dragovoljnih davatelja krvi Vodice – darivanje krvi. 3. ... Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vodice - vatrogastvo. 7. «Angie» d.o.o. Vodice - gospodarstvo.

Evidencija ugovora - Grad Labin

15 srp 2018 ... nacionalne manjine Grada Labina, Katuri 17, Labin. VIJEĆE ... VILE ALVONA D.O.O.-RESTORAN. FERALI. 16.04.2018. 31.12.2018. 20.000,00.

evidencija radnika i sati - Leprinka

Ovaj je program sukladan pravilniku o evidenciji radnog vremena (NN 144/11). ... Pritiskom na "evidencija radnika" otvara Vam se prozor u kojem možete ... Nakon pritiska na gumb "staž", otvara Vam se tablica u kojoj se računa staž radnika.

evidencija radnog vremena - EFZG

UKUPNO DNEVNO R.V.. (sati). Sati u dane blagdana ili neradne dane u kojima radnik ne radi a po redovitom rasporedu bi trebao raditi. Rad nedjeljom ...

Evidencija volontiranja - Ministarstvo za demografiju

EVIDENCIJA VOLONTIRANJA. 2. 1. Početni ekran ... politike i mladih, na e-mail adresu [email protected], poslati osnovne podatke o organizatoru volontiranja ...

GIS-om PODRŽANA EVIDENCIJA PROSTORNIH JEDINICA

jedinicama lokalne samouprave te kod pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti sukladno ... pripadajuće kat. općine da. Dostavno područje poštanskog ureda poštanski broj (5) države poštanski ... 325139 Rakitje. 904 Samobor. 90.

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA - 2016.god

CIS3000 Express. 08.02.2016. 5.000,00. 6.250,00. Fokus infoprojekt d.o.o.. 37439642333. 30 dana. DA. 5. Ugovor o prijenosu ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

EVIDENCIJA AKTIVNIH OVLAŠĆENIH MENjAČA

27 нов. 2018 ... 61570756. 2MB. Стапарски Пут 34. Сомбор. 10. 3119. 51716752. 3 M. Кеј бб ... AGENS-PROMET OD SOMBOR ... ENMON DOO BEOGRAD.

Nacionalna evidencija nestalih osoba

NESTALIH OSOBA. POSTOJEĆI SUSTAVI POSTUPANJA I EVIDENTIRANJA U. REPUBLICI HRVATSKOJ. Sustav evidentiranja nestanaka djece i javna objava ...

Evidencija zgrada na dan 05.03.2020 - Propisi KS

5 ožu 2020 ... Emina (Džemal) Bevanda. 2 12. mart 16. Ilidža. 2. 8 ... Emina Orahovac. 713 Branilaca Sarajeva ... Jasminka Bajtarević. 3966 Višnjik 45. Centar.

evidencija radnog vremena - ID Tech

Na temelju upisanih podataka o radnom vremenu automatski se računaju sati dnevnog i tjednog ... Tablice za vođenje evidencije o radu tijekom mjeseca podijeljene ... Upute za korištenje xls obrasca za vođenje evidencije radnog vremena s ...

evidencija vrijednosnih papira - EFZG

komercijalni zapisi naplaćeni. 2. ... Komercijalni zapisi su prodani u cijelosti putem banke BZ po cijeni od 95% nominalne vrijednosti. Po dospijeću zapisi su.

UPUTE ZA KORISNIKE 1. EVIDENCIJA UGOVORA i ...

26 srp 2019 ... EVIDENCIJA UGOVORA i NARUDŽBENICA. 2. ... U slučaju da mate više narudžbenica za istu grupu nabavne kategorije iste možete unijeti ...

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2018.pdf

31 pro 2018 ... Plodine dioničko društvo za trgovinu i usluge, ... PLODINE dioničko društvo. Rijeka, Ružićeva 29 ... Lanište 12 c,. Zagreb. 6.250,00. 375,00 na.

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA - 2017.god

FOKUS INFOPROJEKT. D.O.O. DA. 2. UGOVOR O DJELU. 02.01.2017. 1260,00. 01.01.-. 31.01.2017. ĐURĐICA CRNADAK. SAVSKA ULICA. 15,JASENOVAC.

POPIS OBAVEZNIH OBrAZAcA I EVIdENcIjA - Klimatizacija.hr

Provjerili smo što se događa u HURKT-u te vam donosi- mo popis tema za program usavršavanja koji su obvezni pohoditi svi instalateri i serviseri klima uređaja ...

e-Matica upute – evidencija učenika s teškoćama

e-Matica upute tel: 385 1 6661 500 fax: 385 1 6661 630 e-mail: [email protected] url: skole.hr/eMatica stranica 1 od 10 e-Matica upute – evidencija učenika ...

Jedinstvena evidencija o nekretninama – objedinjavanje podataka ...

16 lip 2017 ... Ključne riječi: katastar zemljišta, zemljišne knjige, gruntovnica, nesklad ... Delnice, zidni i priručni plan grada i karta općine u mjerilima. 1:5000 ...

Evidencija zgrada na dan 15.08.2018 - Ministarstvo prostornog ...

15 kol 2018 ... Dalid Klemenčić. 1007 Himze Polovine 27,29, ... Željka (Strahimir) Miheljić. 1552 Porodice Ribar 75, ... Vildana (Kemal) Zečić. 2564 Muhameda ...

evidencija ugovora o korištenju prostora 2017.

Procella d.o.o., Kučićki put bb, 51000 Rijeka, OIB: 46627429210. Velika dvorana održavanje prezentacije proizvoda. 1.750,00 kn jednokratno. 14-UK-2017.

DETALJNA I EFIKASNA EVIDENCIJA RADNOG VREMENA ...

TimeTrackautomatizuje evidenciju radnog vremena zaposlenih i smanjuje ... Podaci za evidenciju ... generisani izveštaju se mogu čuvati MS Excel formatu.

OPĆINA BISTRA EVIDENCIJA SVIH UGOVORA

30 lip 2015 ... Ugovor o održavanju informatičkog sustava i opreme. 02.07.2015. 24.000,00 kn. 30.000,00 kn 1 godina. KROBEL PROMET d.o.o.. 02.07.2016.

Evidencija o održanoj nastavi studij MEDICINA

1 srp 2019 ... (1 sat V). NZJZ. 4. vježbovna skupina: Primarna i sekundarna prevencija kroničnih nezaraznih bolesti. I. Tripković. 13.00-13.45. (1 sat V). NZJZ.

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ... - Grad Čakovec

229/1/258/1,. 229/1/258/2. Čakovec. GRAD ČAKOVEC, ČAKOVEC, KRALJA TOMISLAVA 15,. OIB: 44427688822. GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska.

Evidencija sponzorstva i donacija 2018. - Jadrolinija

Klub umirovljenika Jadrolinije ... Korčulanski plivački klub. 75.000,00. Headline product - emisija Coolturist. 125.000,00. Jedrličarski klub Maxi - regata Fiumanka.

POPIS EVIDENCIJA I OBRAZACA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

25 velj 2009 ... Evidencija temperature u rashladnim uređajima. 2 ... Evidencija temperature hladnog stola. 2. X. X. 8. ... dezinfekcije uređaja, pribora, opreme ...

Evidencija pokroviteljstava i donacija za 2017. godinu

112 Pčelarska udruga "Petrinja" Petrinja. Obilježavanje 65. obljetnice organiz.pčelar.Petrinje. 3.000,00. 113 Katolička udruga Marijina legija. Scenski prikaz ...

EVIDENCIJA O RADNICIMA Što se tiče evidencije bitno je još ...

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima donesen je ... Zakona o radu, a novi je objavljen u NN 73/17 i stupio je na snagu 01. rujna 2017. ... Pravilnikom su propisani minimalni podatci koje evidencija o radnicima mora ...