MJERE ZA SMANJENJE GUBITAKA U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI

35/10 kV (Nova Gradiška I i II, Okučani i Batrina). Od ostale dvije, konzum TS 35/10 kV. Stara Gradiška čini 5 % ukupnog i raspodjela izlaznih snaga se određuje ...

MJERE ZA SMANJENJE GUBITAKA U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI - Srodni dokumenti

MJERE ZA SMANJENJE GUBITAKA U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI

35/10 kV (Nova Gradiška I i II, Okučani i Batrina). Od ostale dvije, konzum TS 35/10 kV. Stara Gradiška čini 5 % ukupnog i raspodjela izlaznih snaga se određuje ...

Uputstva za smanjenje gubitaka vode - Smanjenje neprihodovane ...

Međutim, iako su se projekti upravljanja pritiskom pokazali isplativim u kratkom ... eksperti Međunarodne asocijacije voda (International Water Association-IWA), ...

PRORAČUN PODEŠENJA ZAŠTITE U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI

proračun struja KS-a, ... 5.2.2 Podešavanje brze nadstrujne zaštite kod transformatora:. ... tokova snaga i napona, te za proračun struja kratkih spojeva u mreži.

Regionalne preporuke za Uputstva za smanjenje gubitaka vode

Prilikom izrade vodnog bilansa koristiti se IWA metodologijom, te u početku ... projekti o neprihodovanoj vodi počevši od podjele sistema na DMA zone. 6.4.

ANALIZA GUBITAKA U VISOKONAPONSKOJ PRIJENOSNOJ MREŽI

metodom je navedena i formula za izračunavanje faktora gubitaka prividne snage. U Cweink ... Uslijed protjecanja tih struja u izolaciji nastaju gubici snage i gubici energije. ... povećava djelatnu snagu te gubitke električne energije. Rezultati ...

Preventivne mjere za smanjenje rizika od legionarske ... - Amazon S3

Ljudi obole od legionarske bolesti kada udahnu male kapljice vode koje se nalaze u vazduhu, a koje su zagađene sa bakterijom legionele. Bilo koji izvor vode ...

Deskriptivne mjere Mjere centralne tendencije Mjere centralne ...

Aritmetička sredina. Medijana. Modus. Numeričko opisivanje podataka. Varijansa. Standardna devijacija. Koeficijent varijacije. Raspon. Geometrijska sredina.

odjeće mjere ženske odjeće mjere muške odjeće mjere dječje odjeće

Tablice u nastavku trebale bi vam pomoći u odabiru ispravne veličine odjeće. Sve su mjere tzv. tjelesne mjere i zato je potrebno tijelo, odnosno mjeren- je se ne ...

IZ-Proracun gubitaka topline-v02.pdf - Fsb

3 PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE − ZIMA ... Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831 ... Rekuperator s posrednim medijem.

Tabela prosečnog otpada i gubitaka namirnica

Paprika zelena i crvena slatka. 25. Paradajz. 5 ... Špargla. 27. Zelje. 20. Vrganj - sveži. 10. Vrganj - sušeni. 24. Lisičarka-sveža. 30 ... Jagnjeće meso - dinstano.

6_Nadoknada tekucina, elektrolita i gubitaka krvi-1 - UniZD

Izotonična otopina je ona u kojoj stanice ne mijenjaju volumen ... Terapija Izotonična i hipotonična otopina. Hipotonična otopina. Hipotonična otopina. Diuretik.

metode mjerenja kapaciteta i faktora gubitaka kondenzatora

VRSTE KONDENZATORA. Ugrubo se kondenzatori mogu podjeliti na stalne i promjenjive kondenzatore. Kod stalnih kondenzatora se vrijednost kapaciteta ne ...

vodič za prevenciju gubitaka svijesti zbog ... - KBC Zagreb

slabosti, mučnima, mraćenje pred očima, zujanje u ušima, pojačano znojenje, pritisak u prsima, ubrzan rad srca, omaglica. Intenzitet upozoravajućih simptoma ...

prijedlog unapređenja metodologije određivanja gubitaka ... - ho cired

16 svi 2018 ... Ključne riječi: godišnji i mjesečni gubitci energije, tehnički i netehnički gubitci, unapređenje metodologije. RECOMMENDATIONS FOR ...

usporedna analiza gubitaka električne energije u hrvatskoj sa ...

Ključne riječi: gubici električne energije, elektroenergetski sustav ... Sve navedene značajke u većoj ili manjoj mjeri uzrokuju povećanje gubitaka u distribucijskoj.

izračun prijenosnih gubitaka na obračunskim mjernim mjestima ...

G0 – strujno vođenje izolacije,. 2. Gd – gubici u izolaciji zbog izmjenične polarizacije ... Otporno i RC dijelilo. Karakteristike naponskih mjernih transformatora [27]:.

Porezno priznavanje gubitaka i manjkova ... - Carinska uprava

VISINA DO KOJE SE POREZNO PRIZNAJU GUBITCI I MANJKOVI. Gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda nastali uslijed nepredviđenog slučaja ili više sile,.

Kvantifikacija evaporativnih gubitaka nafte i naftnih derivata tokom ...

22 мај 2012 ... Izvod. Skladištenje nafte i naftnih derivata neizbežno dovodi do pojave evaporativnih gubitaka, koji su važni sa stanovišta odgovarajućeg ...

Uzroci gubitaka zajednica pčela (Apis mellifera) - Repozitorij ...

Uzročnik: Kornjaš Aethina tumida (slika 16.) Mali kornjaš košnice uzrokuje ozbiljne probleme i gubitke u pčelarstvu. Širi se velikom brzinom zbog nedovoljnog ...

Obavijest Komisije o smjernicama za smanjenje ... - EUR-Lex

23 svi 2017 ... iii. skupljanje divljih gljiva, morske trave i bobičastog voća i njihov prijevoz ... rezanje, zamrzavanje, blanširanje ili kombinacija tih postupaka,.

Stilistika na mreži

16 lis 2019 ... Stilistika na mreži ... https://stilistika.org/janko-tomic-hrvatska-stilistika. ... Hrvatske stilistike i Kratke stilistike te o njihovu utjecaju na suvremena ...

Smanjenje kardiovaskularne smrtnosti i pobola – što još učiniti ...

5 kol 2015 ... ... Sonja Frančula-Zaninović, Dom zdravlja Zagreb-Centar, Laginjina 16, ... bolnica, 900 kardiologa i 10 000 obiteljskih liječnika. Zdrav-.

ANTENSKI PRIJAMNI SUSTAVI ZA SMANJENJE SMETNJI ... - HRT

posljedica utjecaja signala talijanskih TV postaja koje rade na istim kanalima kao i odašiljači tvrtke Odašiljači i veze čije usluge emitiranja koriste svi televizijski.

smanjenje kardiometaboličkog rizika Beyond weight loss

10 lis 2016 ... ORCID: Martina Lovrić Benčić, http://orcid.org/0000-0001-8446-6120 • Jozo Jelčić, http://orcid.org/0000-0002-3474-6631. Lada Bradić ...

smanjenje y kromosoma u evoluciji kariotipa ... - Repozitorij PMF-a

Monotremata, jednootvori i Pan troglodytes, čimpanze s ljudskim Y kromosomom, znanstvenici su došli do podataka koji su rasvijetlili mutnu prošlost tog ...

Smanjenje emisije plinova i klimatske promjene

10 sij 2019 ... U izvješću EEA-a “Fluorirani staklenički plinovi 2018.” procjenju- je se napredak postignut u okviru postupnog smanjenja uporabe.

UTJECAJ NANOČESTICA SiO2 NA SMANJENJE FILTRACIJE ...

kationski polimer, lubrikant, biocid, nanokemikalija za inhibiciju šejlova. PPT filtracija ... svojstava isplake. Glavni je razlog još uvijek njihova visoka cijena.

postupanje sa zahtjevnim strankama i smanjenje stresa

DJELOVANJE STRESA NA FIZIČKO ZDRAVLJE . ... Neka se obvežu na obostrane promjene. ... Na koži se mogu uočiti promjene nastale zbog psihičkog.

Utjecaj terapijskoga vježbanja na smanjenje sakroilijakalne ...

zglobova tijekom trudnoće glavni je uzrok boli u donjem djelu leđa (1, 2). Istraživanja ... nastup boli vezan uz trudnoću, negativni test korijena živca, pozitivan. 4P-test. ○ ograničenje ... load correlating with signs of edema and inflammation kindling ... automatic after resolution of acute, first-episode low back pain. Spine.

SMANJENJE ILI POVEĆANJE STANOVNIŠTVA? PRVI ... - doiSerbia

negativan prirodni priraštaj (oko -90 hiljada u Centralnoj Srbiji, odnosno -85 hiljada u ... hiljade, od toga u zemlji za 91,6 hiljada), a Vojvodine smanjen (-20,9.

Utjecaj prijeoperacijske pripreme na smanjenje poslijeoperacijskih ...

FC – frakcionirana kiretaža (curettage). GUK – glukoza u krvi. HNL – hormonsko nadomjesno liječenje. HSC - histeroskopija. HSG – histerosalpingografija.

Pisci na mreži - Azoo

10 lis 2018 ... Gost 78. programa Pisci na mreži Boris Domagoj Biletić, pjesnik i esejist ... Želimo saznati kako čitati hrvatske pisce i njihove tekstove, želimo ih ...

U Neptunovoj mreži fobija

mo da su fobije vezane za seriju 12 (Neptun, 12 kuća, znak Riba), a kako se njihov ... od straha, što se vidi iz inkonjunkcije njegovog vladara Asc. Merkura u ...

Smanjenje emisije plinova i klimatske promjene - FKIT

10 sij 2019 ... U izvješću EEA-a “Fluorirani staklenički plinovi 2018.” procjenju- je se napredak postignut u okviru postupnog smanjenja uporabe.

utjecaj serijskog induktiviteta na smanjenje ... - Semantic Scholar

19 svi 2005 ... Ključne riječi: serijski induktivitet, harmonici, pretvarač frekvencije, električna propulzija. 1. UVOD. Nove generacije pretvarača frekvencije, ...

kodeks za smanjenje ciljanih izostanaka u srednjoj školi „ bol

OPRAVDANJE IZOSTANAKA ZA UČENIKE KOJI ČESTO CILJANO IZOSTAJU. 3.1. ... izostanak osobno, uz obavezno predočenje liječničke ispričnice. Rok za ... Učenika iz točke 3.1. razrednik će uputiti na razgovor kod ravnatelja Škole.

preventivni programi usmjereni na smanjenje vršnjačkog nasilja u ...

Iako različi oblici nasilja među djecom u školi nisu nova pojava, tek se u novije ... Rigby, K. (2006): Zlostavljanje u školi: što možemo učinifi?. Zagreb: Mosta. 18.

IV. Konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

Državni hidrometeorološki zavod . ... Ključne riječi – Potresna opasnost, seizmički hazard, potres, Hrvatska, Eurokod. Croatian seismic hazard map. Abstract ...

EU Direktiva za smanjenje plastičnog morskog otpada - FKIT

koncept.9. Iz slike nedvojbeno proizlazi, što se dovoljno ne shvaća, da se sav plastični otpad ne može uklopiti u trend “sve reciklirati” ili “sve mehanički oporabiti” ...

utjecaj serijskog induktiviteta na smanjenje harmoničke distorzije ...

19 svi 2005 ... elektroničkim ventilima, a time i cijena pretvarača. Ključne riječi: serijski induktivitet, harmonici, pretvarač frekvencije, električna propulzija. 1.

SMANJENJE EMISIJA CO – KYOTO PROTOKOL I ZAHTJEVI KOJI ...

23 ožu 2011 ... Norveška. Grčka. Njemačka. Nizozemska. Belgija. Danska. Island. Estonija. Češka. Rusija. Finska. Irska. Novi Zeland. Kanada. SAD. Australija.

09. Program mjera za smanjenje prometnih nesreća - Dubrovačko ...

19 pro 2014 ... Ukupno su dvije auto-ceste (A1 – Zagreb –Dubrovnik., i A10 Nova Sela ... Kada se u takvoj situaciji dogodi prometna nesreća, u pravilu se uzima u obzir ... kretanja vozila policija koristi prijenosne uređaje za mjerenje brzine, ...

utjecaj toplinske izolacije na smanjenje potrošnje energije u ...

10 ruj 2016 ... raĉunalnom programu „KI Expert Plus“, ĉiji je algoritam izraĉuna izraĊen u skladu s HRN EN ISO 13790 normom za proraĉun potrebne ...

SVIM ZAINTERESOVANIM Predmet: SMANJENJE RAČUNA ... - Enel

Prema važećem Tarifnom pravilniku, potrošač iz kategorije “široka potrošnja” koji meri ... grupe DB2 se proizvode za maksimalne struje od 40A, 60A, 80A i 100A. ENEL d.o.o. ... Porez na promet od 18 % uračunat je u obračun. 3. Prilikom ...

utjecaj antivibracijskih rukavica na smanjenje vibracija koje se ...

Statistics, Publication #236, Industrial Accidents and Hygiene Series, No. ... Husqvarna B Vibration calculator; http://www.husqvarna.co.uk/node2528.aspx, 2008.

Comptonovo raspršenje ili Comptonov efekt, je smanjenje energije ...

Comptonovo raspršenje ili Comptonov efekt, je smanjenje energije. (porast valne duljine) fotona X-zraka ili gama zraka pri interakciji s materijom. Povećanje ...

Upute za smanjenje broja komaraca u našem okruženju

predatora (ribe) u vodena staništa (bare, vrtna jezerca, cisterne). 7. Podrume održavati suhim. 8. Septičke jame trebaju biti zatvorene, a na odušcima trebaju biti.

Smanjenje šteta od nozemoze primjenom higijensko tehnoloških ...

Sažetak. Nozemoza na pčelinjaku nanosi značajne štete. Štete su u smanjenim prinosima i gubitcima zajednica. Najavom prestanka obavezne dijagnostike i ...

Izvješće o mreži 2020 - HŽ Infrastruktura

13 pro 2018 ... Razdoblje važenja Izvješća o mreži je vezano uz godišnji vozni red. Ovo izvješće o mreži se primjenjuje na: • pristup željezničkoj infrastrukturi i ...

CJELOBROJNI KVADRATI U KVADRATNOJ MREŽI

21 velj 2009 ... U osnovnoj školi kvadratna mreža uglavnom se koristi pri rješavanju geometrijskih ... točaka 1, 2, 3, 4… na osi Oy polupravce usporedne s osi Ox. Ti polupravci čine mrežu jediničnih ... učenike III. i IV. razreda osnovne škole.

Elektroničke serijske publikacije na mreži

17 pro 2001 ... koje u poslovanje knjižnica donose “online” serijske publikacije koje mijenjaju tradi- cionalne ... po uzoru na tiskane publikacije kao elektronički časopis ili elektroničke novine, raz- vija se i tzv. ... Serija virtualnih časopisa ...

POVRŚINA LIKOVA U CJELOBROJNOJ MREŻI

Razmatrat ćemo određivanje površina likova upisanih u kvadratnu mrežu. Tu je vezu ... Neka je površina mnogokuta a) jednaka 1 (jedinični kvadrat). Tada je.

Izvjesce-o-mrezi-2018 - SPVH

6.3. Pregled primarnih i sekundarnih uzroka kašnjenja vlakova ... manevrista. Uslugu promjene sastava vlaka u ostalim kolodvorima HŽ Infrastrukture obavlja:.

Komutacija i upravljanje u telekomunikacijskoj mreži

Promet sa komutacijskog čvorišta se distribuira prema odredištu preko ... Telekomunikacijski promet promatranog sustava ili mreže varira ovisno o dobi dana,.

Mapa puta za smanjenje zagađenja iz neefikasnih šporeta i peći

UN I EFIKASNI ŠPORETI I PEĆI. NEEFIKASNI ... i osmisle akcije za sprečavanje zagađenja vazduha. • Nedovoljna ... efikasnosti šporeta i peći na drva.

unaprijed ispunjene prijave poreza na dohodak: smanjenje troškova ...

Rezultati pokazuju kako unaprijed ispunjene prijave po- reza na dohodak smanjuju troškove ispunjavanja porezne obveze za obveznike poreza na dohodak za ...

Rezultati testiranja Play Attentiona i prikaz utjecaja na smanjenje ...

www.budenje.hr. Poremećaj hiperaktivnosti i deficit pažnje (ADHD) je neurorazvojni poremećaj s ključnim simptomima poput hiperaktivnosti, impulzivnosti i/ili ...

Smanjenje upotrebe ambalažnog materijala i održivo ... - Tvrtka - Lidl

Lidl Hrvatska ⋅ rujan 2019. Smanjenje upotrebe ambalažnog materijala i održivo zbrinjavanje namirnica u privatnoj robnoj marki www.lidl.hr/hr/CSR ...

Smanjenje udjela soli u domaćoj slavonskoj kobasici: utjecaj na ...

zvodima. Stoga je cilj ovog istraživa- nja bio istražiti prihvatljivosti domaće slavonske kobasice sa smanjenim udjelom soli, kao i utjecaj smanjenja udjela NaCl-a ...

Smanjenje socijalne isključenosti kroz uzgoj gljiva bukovača

Korisnici pohađali stručnu obuku na temu "Uzgoj gljiva bukovača" i unaprijedili teorijsko znanje iz oblasti uzgoja gljiva bukovača;. • Korisnici dobili po 2.160 ...