dvajset tisoč decimalk števila pi - Presek

DVAJSET TISOC DECIMALK ŠTEVILA π. Kljucne besede: matematika ... Določanja te konstante se je prvi sistematično lotil Arhimed (225 pr.n.št.). Z izračunom.

dvajset tisoč decimalk števila pi - Presek - Srodni dokumenti

dvajset tisoč decimalk števila pi - Presek

DVAJSET TISOC DECIMALK ŠTEVILA π. Kljucne besede: matematika ... Določanja te konstante se je prvi sistematično lotil Arhimed (225 pr.n.št.). Z izračunom.

Dvajset let tisoč in ene noči - Sanjsko branje - Založba Sanje

združena mlada prijatelja poslej vsako noč prebijeta kramljaje. ... Danny neke noči pridruži očetu, se prične najboj razburljiva ... Jeza je v zgodovini pogosto.

števila e - Formularium

konzervans. E201. Sodium sorbate natrijev sorbat konzervans. E202*. Potassium sorbate kalijev sorbat konzervans. E203. Calcium sorbate kalcijev sorbat.

Kompleksna števila

Ravnina je v tem smislu enakovredna množici kompleksnih števil, zato tako ravnino imenujemo tudi kompleksna ravnina (oziroma po odkritelju tudi Gaußova ...

Vsaj šest tisoč let pred svetovnim spletom je cimet (Cinnamomum ...

med njimi pa niso majhne. V kuhinji se od nekdaj uporabljata pravi, tako imenovani cejlonski cimet (Cinnamomum verum) ali kitajski oziroma cimet cassia.

Konstruktibilna števila - MaRS

Mentorica: Klara Drofenik. Povzetek ... cije kota, podvojitve kocke in konstrukcije pravilnega n-kotnika. 1 Uvod ... cija kota in podvojitev kocke. Med drugim je ...

indeksna števila - SURS

5/6. Primer izračuna baznih in verižnih indeksov: Leto. (t). Vrednost investicij v. Sloveniji (v mio. EUR). Bazni indeks. (2010 = 100). Verižni indeks. (prejšnje leto ...

števniki in števila v homerjevi odiseji - Pedagoška fakulteta

O Homerju (῞Ομηρος), ki mu pripisujejo avtorstvo klasičnih epov Iliada (᾿Ιλιάς) in Odiseja (᾿Οδύσσεια), je veliko napisanega v ustrezni literaturi. Homer naj.

kaj je energija? - Presek

gije v prihodnosti. R.L. Lehrman je v čla nku Energija ni zmol-. 51.2 "Energ i j a" v Herderjevem leksi konu Fizika (skoraj dobeseden prevod iz nem š čin e).

O TRENJU, II. del - Presek

ent trenja, koeficient lepenja, adhezija. Elektronska verzija: ... pa kohezija. V elementih imamo ... površine in je zato ne bi mogla povzročati adhezija. Doclalje, da ...

sto let elektrona - Presek

odkritje elektrona nakazalo, da so atomi sestavljeni iz naelektrenih del- cev. To misel ... soli enak naboj izloči kilomol katerega koli enovalentnega elementa. Ob.

Zlatni presek 4

Адреса: Редакција Златни пресек. Крупањска 3, Београд ... писа „Златни пресек“, 2013/2014. ... дворац са огромним вртом и лавиринтом у њему. Иначе ...

Naročilnica za šole PDF - Presek

V šolskem letu 2019/2020 naročamo izvodov revije PRESEK za našo šolo. Račun se bo glasil na šolo in ga bomo poravnali v zakonitem roku. Letna naročnina ...

kochova snežinka - Presek

nanje, DERIVE, Kochova krivulja. Elektronska verzija: http://www.presek.si/26/1381-Lokar.pdf c 1999 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

magični kvadrati - Presek

MAGiČNI. KVADRATI. Uvod. Magični kvadrat sestavljajo v kvadratno matriko urejena naravna števila. V njem so vsote števil v vrsticah, v stolpcih in v obeh ...

MAGIČNI KVADRAT 4n x 4n - Presek

MAGICNI KVADRAT 4n × 4n. Kljucne besede: matematika. Elektronska verzija: http://www.presek.si/14/831-Zalar.pdf c 1986 Društvo matematikov, fizikov in ...

Marijan Prosen: NOS - Presek

pripovedi prvi ukrotil in zajahal veliki grški junak Perzej. Z njim je letal po nebu. S Pegazovo pomočjo je Perzej opravil številna junaštva. Rešil je tudi lepo ...

razvoj mikroprocesorjev - Presek

prvi splošnonamenski mikroprocesor, Intel 4004. Sestavljen je bil iz ... tranzistorji je bil 8- bitni mikroprocesor, ki so ga večinoma uporabljali v različnih avtomatih.

skrivljena zrcala - Presek

SKRIVLJENA ZRCALA. Kljucne besede: fizika, geometrijska optika, zrcala, odboj, zrcaljenje. Elektronska verzija: http://www.presek.si/26/1367-Likar.pdf.

kraljice napadajo - Presek

KRALJICE NAPADAJO. Kljucne besede: matematika, racunalništvo, programiranje, pascal, šah. Elektronska verzija: http://www.presek.si/27/1389-Bresar.pdf.

deklinacija sonca - Presek

DEKLINACIJA SONCA. Kljucne besede: astronomija, Sonce, rektascenzija, deklinacija. Elektronska verzija: http://www.presek.si/27/1389-Prosen.pdf.

Unija i presek skupova

Наставна јединица: Унија и пресек скупова. 7. Васпитно-образовни задаци: Упознавање ученика са појмом скупа, његовим значењем и потре-.

avogadrov zakon - Presek

Letnik 29 (2001/2002). Številka 5. Strani 285–287. Janez Strnad: AVOGADROV ZAKON. Kljucne besede: fizika, kemija, plinska enacba, molekule, Avogadrov.

brownovo gibanje - Presek

BROWNOVO GIBANJE. Kljucne besede: fizika, gibanje, kapljevine. Elektronska verzija: http://www.presek.si/29/1482-Strnad.pdf c 2002 Društvo matematikov, ...

linearno programiranje - Presek

LINEARNO PROGRAMIRANJE, Naloga o najcenej- šem prevozu. Kljucne besede: matematika. Elektronska verzija: http://www.presek.si/4/4-1-Vadnal.pdf.

plavajoče kapljice - Presek

površino. Zanimivo je, da tudi vodne kapljice lahko plavajo na vodni gladini. ... kjer je R polmer kapljice, 17 viskoznost zraka, p gostota vode in 9 težni pospešek ...

100 let peanovih aksiomov - Presek

Leta 1891 je italijanski matematik in logik Guiseppe Peano (1858-1932) objavil aksiome za naravna števila, kijih po njem imenujemo Peanovi aksiomi. V resnici ...

hoja po labirintu - Presek

pripoved o m ogočnem kralju Minosu s Knososa na Kreti, ki je s pomorsko silo vladal v Egeju. Zdi se, da ... Mit iz zgodnjega junaškega obdobja pripoveduje, da te govorice niso prav nič ganile ... Tezeju je dala klobčič preje. Junak je en konec ...

severna krona - Presek

(V enciklopediji ali zgodovinskem učbeniku preberi mit o Tezeju, kajti tu bomo povedali le tisti del zgodbe, kije povezana z zvezdnim nebom.) Ko je Tezej ...

ARHIMED SPIRALA, 1.del - Presek

ARHIMEDOVA SPIRALA, 1. del. Kljucne besede: matematika, Arhimed. Elektronska verzija: http://www.presek.si/17/982-Domajnko-Arhimed.pdf c 1989 Društvo ...

staroegiptovska aritmetika - Presek

STAROEGIPTOVSKA ARITMETIKA. Kljucne besede: matematika, ulomki, naloga, rešitev. Elektronska verzija: http://www.presek.si/21/1169-Cedilnik.pdf.

sedem sester - Presek

Kljucne besede: astronomija, ozvezdja, Plejade, Gostosevci. Elektronska verzija: http://www.presek.si/22/1208-Prosen.pdf c 1994 Društvo matematikov, fizikov in ...

nenavadne krivulje - Presek

NENAVADNE KRIVULJE. Kljucne besede: racunalništvo, matematika, krivulje. Elektronska verzija: http://www.presek.si/18/1023-Pezdir.pdf c 1990 Društvo ...

zvezdni poliedri - Presek

Kljucne besede: matematika, geometrija, pravilni poliedri, mreže, zgo- dovina matematike. Elektronska verzija: http://www.presek.si/28/1432-Domajnko.pdf.

sodobna astronomija - Presek

Hubbleov zakon, odkritje prasevanja in podatek, da sestavlja v vesolju približno 3/4 snovi vodik, 1/4 helij, težjih elementov pa je samo 1%. Kaže, da je vesolje ...

arhimedova spirala, 2.del - Presek

Vilko Domajnko: ARHIMEDOVA SPIRALA, 2. del. Kljucne besede: matematika. Elektronska verzija: http://www.presek.si/17/994-Domajnko-Arhimed.pdf.

dirichletov princip - Presek

DIRICHLETOV PRINCIP. Kljucne besede: matematika, razvedrilo. Elektronska verzija: http://www.presek.si/14/826-Milosevic-Semrl-Dirichlet.pdf c 1986 Društvo ...

sto let katodne cevi - Presek

Slika 4. Lissajousove krivulje, ki jih je Braun opazoval neposredno na zaslonu svoje cevi. Braunova cev, v kateri prepoznamo predhodnico današnjih katodnih.

kotne funkcije - Presek

Pravokotni trikotnik je trikotnik, ki ima en pravi kot (90°). Najdaljšo stranico v pravokotnem trikotniku, ki vselej leži nasproti pravemu kotu, imenujemo hipotenuza.

ali se zemlja giblje? - Presek

Planet enakomerno kroži. 3. Kub radija kroga je sorazmeren skvadratom obhodnega časa planeta. Pri tem merimo razdalje v oddaljenosti Zemlje od Sonca rz ...

tlak pojema z višino - Presek

Letnik 29 (2001/2002). Številka 3. Strani 162–167. Janez Strnad: TLAK POJEMA Z VIŠINO. Kljucne besede: fizika, tlak v mirujoci tekocini, zracni tlak, sedimen-.

narišimo mrežo kocke - Presek

sali natančno, bi nam zelo prav prišel koordina-. Slika l. Skica mreže kocke. tni sistem . Prikazovanje položaja grafične točke. (točke risanja) vključimo tako, da v ...

Marijan Prosen: PARALAKSA - Presek

PARALAKSA. Kljucne besede: astronomija. Elektronska verzija: http://www.presek.si/18/1023-Prosen.pdf c 1990 Društvo matematikov, fizikov in astronomov ...

električni tok po kovini in elektroni - Presek

Strani 98–102. Janez Strnad: ELEKTRICNI TOK PO KOVINI IN ELEKTRONI. Kljucne besede: fizika, elektricni tok, elektricni naboj, elektroni, pre- vodniki, baker.

zmagovalec dobi (skoraj) vse - Presek

enakost, je Lorenzova krivulja premica (pikčasta krivulja na sliki 2), sicer pa se usloči navzdol, saj ima majhen del prebivalstva v lasti velik del bogastva. Bolj ko ...

obrestno obrestni račun - Presek

OBRESTNO OBRESTNI RACUN. Kljucne besede: matematika, gospodarska matematika, obrestni ra- cun, obrestno obrestni racun, posojila. Elektronska verzija: ...

Fibonacijev niz i zlatni presek - Alas

Fibonacijev niz i zlatni presek - svuda oko nas. Olivera Mihic. Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilica 154, Beograd, Srbija e-mail: [email protected] Apstrakt.

o kolinearnosti treh točk - Presek

kako kolinearnost lahko opišemo s pomočjo vektorjev. Najprej bomo poveda li, kdaj so tri točke kolinearne, nato pa bomo trditev uporabili v dveh zanimivih. ~.

narišimo krivuljo z računalnikom - Presek

Bezierova krivulja. Izdelovalci programske opreme ne govorijo radi o tem , kakšne analitične opise krivulj uporabljajo. Ker gre v programu Paintbrush krivulja le ...

prva znana astronomka - Presek

dovina, Hipatija, Aleksandrija. Elektronska verzija: http://www.presek.si/23/1266-Prosen-astronomka.pdf c 1996 Društvo matematikov, fizikov in astronomov ...

domino malo drugače - Presek

Stran VII. Ciril Velkovrh: DOMINO MALO DRUGACE. Kljucne besede: bolj za šalo kot zares, igre. ... Pravilo sem spremenil še toliko, da mora vsak igralec, ko ...

prvi parni stroji - Presek

Janez Strnad: PRVI PARNI STROJI. Kljucne besede: fizika, crpalke, delo, toplota, toplotni stroji, Denis. Papin, Thomas Newcomen, James Watt, Sadi Carnot.

pitagora in njegova šola - Presek

Strani 8–11. Danijel Bezek: PITAGORA IN NJEGOVA ŠOLA. Kljucne besede: matematika, pitagorejci. Elektronska verzija: http://www.presek.si/14/800-Bezek.pdf.

Janko Gravner: STRATEGIJE - Presek

Žal so resnično zanimive igre, kot so šah, go, dama, mlin in podobne, pre- ... nosti, da igra ni zanimiva, za višje n pa je zmagati na manjših mrežah že zelo.

nobelova nagrada za fiziko - Presek

kvantni Hallov efekt. Odkritje predstavlja triumf eksperimentalne fizike. Izkaže se namreč, da je na ta način mogoče meriti razmerje h/e2 z nesluteno na-.

pitagorov izrek iz trapeza - Presek

sledi iz komplementarnosti kotov ain {3. Srednjica trapeza ABCD je ~ (a b), njegova višina pa a b. Ploščina trapeza je enaka produktu srednjice in višine, ...

umor s foucaultovim nihalom - Presek

navede l, a domnevamo, da so ga na to nape ljale te žava . N a ta n č n o opazovanje ... smeri, kot opisuje nihalo elipso (slika 2). To vrtenje nima ni č opraviti z.

kaj je zanimivo vedeti o potresih - Presek

masa nihala regislrirni. Sl . 3. Shema. Osnovni princip zgradbe in delovanja seizmografa je zelo pre- prost. Seizmograf sestoji iz valja ali krogle z maso od nekaj.

pascal, fibonacci in božično drevce - Presek

e~-l) zamenjamo ze:), uporabimo aditivnost binomskih simbolov in dobimo. Za lihe n ni dokaz n i č težji. Vsote S(n) torej res tvorijo Fibonaccijevo zaporedje.

kvadriranje dvomestnih števil, ki se začenjajo s 5 - Presek

KVADRIRANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL, KI SE ZA-. CENJAJO S 5. Kljucne besede: zanimivosti, razvedrilo, razvedrilna matematika, ele- mentarna aritmetika.