ŠTEVILO PI

ŠTEVILo PI π je enak razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom π je matematična konstanta π je ploščina kroga s polmerom 1 π imenujemo jo tudi ...

ŠTEVILO PI - Srodni dokumenti

ŠTEVILO PI

ŠTEVILo PI π je enak razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom π je matematična konstanta π je ploščina kroga s polmerom 1 π imenujemo jo tudi ...

število pi - Wiki FMF

ŠTEVILo PI π je enak razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom π je matematična konstanta π je ploščina kroga s polmerom 1 π imenujemo jo tudi ...

Zap. št. Številka prijave Publikacija Prijavitelj Urednik Število ... - ARRS

točk. Višina letnega sofinanciranja. (v EUR). Višina sofinanciranja za obdobje ... Bačič. 80,00. 1.088,52. 2.177,04. 87. 59. Anthropos: časopis za psihologijo in ... managementu. Društvo. Slovenska akademija za management doc. dr. Lidija.

Regija Program in naziv poklicne izobrazbe Število učnih mest ...

novi PLAMEN, Kropa, Kropa 1A. 4245 Kropa. Gorenjska oblikovalec kovin. 1. OMK d.o.o.. Kidričeva cesta 75. 4220 Škofja Loka. Gorenjska oblikovalec kovin. 1.