Povijesni pregled razvoja rije~ke tvornice papira - CiteSeerX

(www.klub-susacana.hr, 2010). Figure 5 The Rijeka Paper-mill, 1860 (www.klub-susacana.hr, 2010). Slika 6. Natpis i logo tvornice (http://muzej-rijeka.hr, 2010).

Povijesni pregled razvoja rije~ke tvornice papira - CiteSeerX - Srodni dokumenti

Povijesni pregled razvoja rije~ke tvornice papira - CiteSeerX

(www.klub-susacana.hr, 2010). Figure 5 The Rijeka Paper-mill, 1860 (www.klub-susacana.hr, 2010). Slika 6. Natpis i logo tvornice (http://muzej-rijeka.hr, 2010).

Povijesni pregled razvoja rije~ke tvornice papira

Ključne riječi: Riječka tvornica papira, povijesni pregled, industrijska proizvodnja papira, inovacije i kapaciteti, svjetski ugled. ABSTRACT • The history of one of ...

Ana Trajanov Povijesni pregled razvoja knjižnice ... - darhiv

5 kol 2017 ... održavati red i čistoću. Godišnja plaća bila je 400 forinti. Juraj Haulik i sam je posjedovao privatnu knjižnicu, a rukopisni katalog te knjižnice koji ...

Ana Trajanov Povijesni pregled razvoja knjižnice Metropolitane

5 kol 2017 ... održavati red i čistoću. Godišnja plaća bila je 400 forinti. Juraj Haulik i sam je posjedovao privatnu knjižnicu, a rukopisni katalog te knjižnice koji ...

Povijesni pregled razvoja alternativnih škola - FFOS-repozitorij

utemeljitelji te su ukratko iznesene osnovne crte reformne pedagogije i sadržaj pojma alternativne škole. Istražena su i opisana temeljna pedagoška načela, ...

povijesni pregled razvoja vrtlarstva i krajobraznog uređenja šibenika ...

stoljeća (izvor/source: Šibenski list). Slika 2: Gradska poljana u Šibeniku 2015. godine (iz- vor/source: Dorbić, 2015). 2 Daši, Zš, Šumarija Šibenik, 9.6.1954.

Povijesni pregled razvoja računskih strojeva Povijest ... Povijest ...

Povijest ... • Charles Babbage – prvi koncept modernog računala. – 1834 započinje rad na analitičkom računalu, mehaničkom računskom stroju vođenom na ...

POVIJESNI PREGLED

Gospe kraj mora, Gospe od Prizidnice, Sv. Mauro i dr.), živjeli su pobožni pustinjaci koje je pomagala i zaštićivala trogirska kneževina. 1. Statutom grada Trogira ...

Povijesni pregled knjižnica

Povijesni pregled knjižnica. Pretpovijest - XIX.st. ... Antika -Pergamska knjižnica. Page 4. Antika -Aleksandrijska knjižnica ...

JUDEOMALAJALAMSKI. KULTURNO-POVIJESNI PREGLED

pjesme obogatile mnoge pjesmarice, židovski recepti mnoge kuharice, a svojstveni je ... „Ćilappatikāram“ autora Ilaṅga Aḍigala, i postoje kao drevni simboli ...

POVIJESNI PREGLED Od prapovijesti do dolaska Slavena

su naseljavali juåniji prostor. Utjecali su na iãþezavanje Japoda s ovog podruþja. Matrijarhat, mrtvaci u skvrþenom poloåaju i plovila - osnovne su karakteristike.

POTRESI – POVIJESNI PREGLED, OKOLIŠNI I ZDRAVSTVENI ...

Danas se potresi mogu redovito pratiti, a djelomično i predvidjeti (4). Seizmograf ... Tablica 3 Najjači potresi u Hrvatskoj (prema dostupnim podacima s interneta ...

POVIJESNI PREGLED PERMAKULTURE I NJEN ZNAČAJ

Neolitska revolucija - porijeklo poljoprivrede . ... Rad prikazuje kontekst povijesnog razvoja i revolucija u poljoprivrednoj proizvodnji koji je utjecao na razvoj ...

judeomalajalamski. kulturno-povijesni pregled - darhiv

unutarnjih sukoba zajednice o kojima će biti riječi kasnije. U nedostatku čvršće arheološke. 1 Židovski običaji koji se odnose na religijsku praksu i često variraju ...

Dječje igre i pjesmice - Povijesni pregled i značenja

došlo do promjenâ teksta i/ili nečega drugoga, ali se većinom puta mijenjao tekst. O tome ... Mnoge su dječje pjesme brojalice, rugalice (šale, vicevi i štosevi),.

Osobni odbitak – znaìajke, povijesni pregled i izmjene

podnesene godišnje porezne prijave za sve ostale izvore dohotka. ... Povećanjem osnovnoga osobnog odbitka od 1. siječnja 2015, očito će se povećati i.

povijesni pregled uzgoja kamenica u malostonskom zaljevu

da je uvala Bistrina bila poznato uzgajalište kamenica još u doba Rimskog Carstva, ... XVI. i XVII. stoljeća cijena košića kamenica pratila je opći porast cijena i ...

Kratki povijesni pregled • Starokršćanski kultovi Sv. Anastazije i Sv ...

Povlastica Bele IV, Samobor postaje slobodno kraljevsko trgovište. 1260. ... Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju GUP-a Grada Samobora.

Povijesni pregled širenja znanja o geomagnetizmu i njegovim ...

Zemljino magnetsko polje i njegove magnetske silnice te postavljanje magnet- ske igle u magnetskom polju. (PgN – sjeverni geografski pol, PgS – ju ni geograf-.

Povijesni pregled koncepta slobodna škola - FFOS-repozitorij

čiji su pedocentrizam i pedagogija progresivizma nezaobilazni za koncept slobodne škole. Peti predstavnik Alexander Sutherland Neill poznat je po zastupanju ...

Kratki povijesni pregled zla nad Hrvatskom - General Slobodan Praljak

Četnički zločini u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ........................ 34 ... pripadnici tih naroda nad Hrvatima i onih zločina koje su Hrvati počinili nad pripadnicima drugih naroda, pa i ... mora podnositi tamošnji muslimanski živalj.»39. 67. u veljači ...

151 povijesni pregled uzgoja varaždinskog zelja do aktualne zaštite ...

10 lip 2011 ... Pisani povijesni tragovi o uzgoju zelja datiraju od druge polovice 18. stoljeća, te se navode u brojnim ... odvajaju te se na kraju glavice pakiraju u vreće ili boks palete za direktnu prodaju ... kao sorta vrlo pogodna za kiseljenje.

povijesni pregled i ekonomska dimenzija teorije igara - Sveučilište u ...

Neumann TheoryPrize'. Koliko je važan, govori činjenica da je o njemu napisana knjiga, biografija, po kojoj je poslje snimljen film naziva 'Genijalni um'.

povijesni pregled razvitka županijske uprave i samouprave u hrvatskoj

Unutarnji ustroj Hrvatske obilježila je kroz povijest institucija županije. Ona se javlja ... Točan broj županija ustaroj hrvatskoj državi teško je utvrditi. Naime, pored ...

opća slika naselja čakovci s kratkim osvrtom na povijesni pregled ...

Bokšić. Zbog svog položaja cijela današnja općina Tompo- jevci ima izuzetno značajan ... kada je u promet puštena pruga od Vukovara do Ilače.13. Popisom ...

„Povijesni pregled uzgoja duhana u Dalmaciji“ Marin Čagalj1, Josip ...

U Austriji je do 1670 godine bilo dozvoljeno saditi i uvoziti duhan uz neznatnu pristojbu, dok od. 1701 godine je Car Josip II. odredio točna monopolska pravila ...

Povijesni osvrt razvoja urologije na Sušaku - Srce

Klinika za urologiju, KBC Rijeka, Rijeka i. Katedra za urologiju ... Development of urology in Sušak – historical view ... unutar nje i urologije, i na Sušak. U knjizi ...

Tema: Povijesni pregled filozofije odgoja - utjecaj odgoja na ...

Ključne riječi: filozofija odgoja, Sofisti i sofistički pristup odgoju, Sokratov pristup odgoju, Platonova klasna podjela, Platonova Država, Aristotelov pristup odgoju, ...

PREGLED RAZVOJA RIMSKOG KALENDARA

Rimski kalendar jedan je od sastavnih dijelova rimske kulture. Sadržavajući religijska ... ID=29893 (pristupljeno: 2. siječnja 2018.) 4 M. MILIĆEVIĆ 1990: 30.

Kratak pregled razvoja programskih jezika - CET

cija koje treba da izvrši. Programski jezik je sredstvo kojim čovek saopštava računaru program. Čovek i računar komuniciraju pomoću programskog jezika.

Pregled razvoja NOB-a na području Posavine, Turopolja ...

Prilog »Spomenici NOB-a u općini Velika Gorica« izradila Višnja Huzjak ... KPH Velika Gorica po nalogu člana CKH Marka Belinića, koji mi je rekao da na ovom području ima ... zani u bihaćkoj banci, otkrili partizanske su radnike. ... kih nesreća i prekida saobraćaja. Promet dr žavnom cestom Zagreb—Sisak također izvr.

Istorijski pregled razvoja ratne hirurgije - 1. deo

fleksne reakcije na bol, ali radnje su ciljane radi pomoći sebi i, što je ... Ovi postupci su rađe- ... gih kostiju, sondiranje i šivenje rana, ali autor radije koristi.

Istorijski pregled razvoja vojnog saniteta - 1. deo

zaštitinik lekara i bolesnika bio je Asklepije, a njegova kći Higija bila je boginja zdravlja. ‡. Asklepije, trački kralj i lekar, sin je boga Apolona i Korone. (Koronide).

Pregled povijesnog razvoja navigacije - UniZD

Geografska širina i geografska dužina su koordinate primjerene Zemlji kao kugli, tako da postoje razlike izmedu geografskih i geocentricnih koordinata, a razlika ...

pregled razvoja i primjene suvremenih materijala - Fsb

Prof.dr.sc. Tomislav Filetin. Sveu~ili{te u Zagrebu. Fakultet strojarstva i brodogradnje. Zavod za materijale. PREGLED RAZVOJA. I PRIMJENE SUVREMENIH.

pregled razvoja prostornog okruženja predškolskih ustanova na ...

Dječji vrtić je ustanova za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Dječji vrtić, kao ... Ona je radila u zabavištu sve do 1941. godine do 2. svjetskog rata. Ona je ... Takav način tj. struktura dominirala je dugi niz godina, što je kasnije ...

Pregled stanja i perspektiva razvoja ekološke poljoprivrede u ...

visoki troškovi ekološke proizvodnje uz upitnu profitabilnost. - (pre)visoka cijena ekoloških proizvoda na domaćem tržištu. - neodgovarajuća razina tehnoloških i.

pregled i analiza razvoja tržišta vrijednosnica s fiksnim prinosom u ...

5 tra 2016 ... visinu kamatne stope. • pogodnosti, ukoliko se daju imateljima komercijalnih zapisa. Komercijalni zapisi, prema zakonu, sadrže ove osnovne ...

POVIJESNI ROMANI EUGENA KUMICICA I. Povijesni roman ... - Srce

Povijesni roman u hrvatskoj književnosti do pojave dvaju Kumiči- ... romani i nastajali, te u piščevu shvaćanju funkcije povijesnog romana, u odnosu ... istorijski roman (. ... sretu kad bismo trebali očekivati njegovo ljubavno očitovanje posve ne.

Proizvodnja papira na papir-stroju Industrijska proizvodnja papira ...

Industrijska proizvodnja papira provodi se na papir-stroju. Papir-stroj se sastoji od više velikih cjelina, a prvu cjelinu čini grupa sita koja se često naziva i natok.

Opća svojstva papira Površinska svojstva papira (upojnost)

Neke tipične vrijednosti debljine papira. Vrsta papira mm. Novinski papir. 0,06-0,08. Uredski (fotokopirni) papir. 0,105-0,110. Higijenski papir (maramice). 0,063.

napon rije^i - Elektrotehnička škola

Donkihotizam suvremenog doba. Živim u glavnom gradu Hrvatske, gradu Zagrebu. Zagreb je dosta velik grad,moderan i veoma raznolik. No raznoliko i veliko je ...

PRASLAVENSKA RIJE^ *d7 'd'6» KI[A« I » ROSNO NEBO« - Srce

sljeduje starije, obredno i mitsko pjesni{tvo, vezuju}i se s maglom, jo{ jed- ... ne hrvatske katoli~ke molitvene pjesme, kao ovu: Padaj s neba, roso sveta, / Padaj s ...

JOB I VRAPCI − RIJE» I ŠUTNJA U PJESNIŠTVU TON»IJA ... - Srce

Ključne riječi: Tonči Petrasov Marović, religiozno pjesništvo, riječ, šutnja, Job. Uvod. Tonči Petrasov Marović (1934. – 1991.), književnik impresivnoga pje-.

prirodoslovna istra@ivanja rije^kog podru^ja ii natural history ...

Istraživanje u Riječkom zaljevu i u Vinodolskom kanalu kod Crikvenice, je provedeno u okviru nacionalnog ... Riječki zaljev i Tršćanski zaljev su najsjeverniji.

INDUSTRIJALIZACIJA U AUSTRO-UGARSKOJ I TVORNICE ...

Odmah potom Emil Škoda je postupno preorijentirao svoju proizvodnju na oružje, ... Manji poslovi, dakle isporuka materijala za modernija oružja manjim ...

Industrijski kompleks Zagrebačke ledane d.d. – od tvornice za ...

leda, a čime započinje proces odumiranja kompleksa. U kontekstu razvojno-revitalizacijskih procesa kompleks nekadašnje. Zagrebačke ledane predstavlja ...

INDUSTRIJSKA BA©TINA TVORNICE TORPEDA U RIJECI U ...

U povodu 150. obljetnice rijeÀke Tvornice torpeda i procesa muzealizacije ... MILJENKO SMOKVINA Rijeka ... U Muzej grada Rijeke u zadnje vrijeme je.

brodoGrađeVna djeLatnost rIjeČke tVornIce torPeda ... - Pro Torpedo

rIjeČke tVornIce torPeda shipbuilding activity in rijeka's torpedo factory. Miljenko Smokvina, dipl. oec. samostalni istraživač, Pro torPedo rijeka, Hrvatska.

Izgradnja tvornice za izradu tjestenine Ragusa d.o.o, Čakovec ...

Za namjeravani zahvat - izgradnja tvornice za izradu tjestenine Ragusa d.o.o., ... odvija na dvije linije za izradu, pri čemu linija 1 ima kapacitet 300 kg/h i linija 2 ...

26.03.2015. Poskupljuju cigarete Tvornice duhana Rovinj

1 апр 2019 ... Nove cijene duhanskih proizvoda on i. ^ma cigarete TDR-a shupije za 10 i 20 leranga. Zahtjev za povećanje cijena dostavljen 26. februara, ...

motor-generatorski set za opremanje ispitne stanice tvornice ...

KONČAR – Generatori i motori d.d.. KONČAR – Generatori i motori d.d. [email protected] [email protected] ... Hladnjaci zraka smješteni su na.

gradnja nove tvornice sardina u postirama - Građevinar

sadašnji je prostor Sardine bio namije- njen turističkoj djelatnosti, što bi znači- lo da se jednom mora iseliti, a odlazak bi tvornice iz Postira na kopno, što bi im.

štetno djelovanje tvornice salonit u vranjicu - Građevinar

rabljene sve vrste cijevi za vodoops- krbu, što je prestalo ... odakle je u Vranjic i Salonit azbest godinama stizao. ... morale skidati salonitne ploče koje.

modernizacija i upravljanje rasvjetom tvornice rockwool adriatic

Unutarnja rasvjeta zgrade peći za polimerizaciju – ZG 400 ............................ ... niz parametara koji utječu na radnu sposobnost radnika, to su: • Odsjaj ... postrojenjem upravlja iz centralne upravljačke ploče koja se nalazi u zgradi kupolne peći.

uklanjanje bivše tvornice glinice jadral u obrovcu - Građevinar

Tvornica glinice u Obrovcu još je i pokraj jedne od najljepših rijeka u Hrvatskoj – Zrma- nje. U Ministarstvu su raspisani, ili će uskoro biti raspisani, natječaji za.

VELIKO TRGOVIŠĆE Radnice tvornice Estare Culto u očaju:

5 ruj 2015 ... Bivša tvornica tekstila Heruc u. Velikom Trgovišću, danas pod nazivom Estare Culto, već nekoliko godina nalazi se u financijskim prob- lemima ...

Bazeni crvenog mulja i lužine bivše tvornice glinice u Jasenicama

Bazeni crvenog mulja i lužine bivše tvornice glinice u Jasenicama", podnositelja zahtjeva. Fonda za zaštitu ... Franje Tuđmana 1 23450 Obrovac. 5. Pismohrana ...

Križevački obrt, trgovina i tvornice od 1880. godine do kraja Prvog ...

6 strojobara, 5 tkalaca, 1 tesar, 3 tokara, 1 urar, 5 užara, 1 vapnar, 6 zidara, ... va, željezničke pruge Budimpešta-Zagreb-rijeka. 97 isto, str. 3. 98 Križevčanin, i.

Od drveta do papira - od papira do drveta

obluci, obrađeno i neobrađeno drvo, presjeci debla s vidljivim godovima). Djeca su svakodnevno proučavala koru stabala, tvrdoću drveta, boju drveća u jesen ...