USPOREDBA STROJNIH PRIJEVODA SA ... - Filozofski fakultet

Cilj je ovog istraživanja provjeriti je li nedavni prijelaz Google prevoditelja (GP) sa statističkog na neuronski model utjecao na poboljšanje kvalitete strojno ...

USPOREDBA STROJNIH PRIJEVODA SA ... - Filozofski fakultet - Srodni dokumenti

USPOREDBA STROJNIH PRIJEVODA SA ... - Filozofski fakultet

Cilj je ovog istraživanja provjeriti je li nedavni prijelaz Google prevoditelja (GP) sa statističkog na neuronski model utjecao na poboljšanje kvalitete strojno ...

USPOREDBA STROJNIH PRIJEVODA SA ... - FFZG - unizg

Cilj je ovog istraživanja provjeriti je li nedavni prijelaz Google prevoditelja (GP) sa statističkog na neuronski model utjecao na poboljšanje kvalitete strojno ...

Analiza sustava za evaluaciju strojnih prijevoda primjenom ...

18 ruj 2016 ... strojni prijevodi besplatnih online alata poput alata Google Translate često ... 1 Što je to prijevod i prevođenje,a što je strojno prevođenje?.

Evaluacija strojnih prijevoda s njemačkoga na hrvatski jezik

online prevoditelja s njemačkoga na hrvatski jezik, a uspoređivani su s ... Iz rezultata je vidljivo kako je Bing online prevoditelj dao bolji rezultat od Google ... gdje je riječ „Form“ prevedena kao plijesan, iako je njemački termin za plijesan „der.

Analiza sustava za evaluaciju strojnih prijevoda primjenom ... - darhiv

18 ruj 2016 ... strojni prijevodi besplatnih online alata poput alata Google Translate često ... 1 Što je to prijevod i prevođenje,a što je strojno prevođenje?.

Hoće li Filozofski i Učiteljski “zaratiti” - Filozofski fakultet Osijek

se poslužiti latinskom frazom Regnum regno non praescribit leges, odnosno Kraljevstvo kraljevstvu ne može propisivati zakone. Dakle, ne može nama Filozofski ...

sveučilište u splitu medicinski fakultet mia golubić usporedba ...

... terapijom se liječe bolesnici s primarnom metastatskom bolešću i oni koji razviju metastaze u tijeku bolesti. Radi se o kirurškoj (bilateralna orhidektomija) ili ...

sveučilište u splitu medicinski fakultet boris kostovski usporedba ...

Bol počinje epigastrično ili, još češće, periumbilikalno. ... sigme pojača se bol u desnom dijelu trbuha. 4. ... stoji pored operatera, s njegove lijeve strane.

usporedba graf i relacijskih baza podataka - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2018 ... Opisati način rada graf baze podataka i usporediti ga s relacijskim ... U njemu je opisan konceptualni i logički model (relacijska shema), SQL ...

sveučilište u splitu medicinski fakultet marijan batinić usporedba ...

Srednji arterijski tlak je prosjek svih tlakova, mjerenih milisekundu ... Krvni tlak u aorti nazivamo središnji arterijski tlak, dok u ostalim dijelovima arterijskog stabla ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti usporedba načina ...

Autobusni prijevoz, trolejbusni, tramvajski, metro, te prijevoz žičarama ... trolley-bus, tram, metro and cable car. ... Jedni od njih su pneumatske gume, automatski.

usporedba windows i linux operacijskih sustava - Pomorski fakultet

Operativni sustav Linux Ubuntu. 3.1. Instalacija. Prije nego li započnemo s Ubuntu-om trebati ćemo osigurati kopiju Ubuntuove instalacijske. ISO datoteke na ...

sveuĉilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet usporedba metoda ...

FTIR spektar potvrĎuje uobičajeni kemijski sastav ljuskica jaja. Mikroskopske ... iona u vodi. Kruženje teških metala u prirodi veoma ovisi o promjenama kojima ovi ... oksid (CuO), koji služi kao boja za bojanje staklenih površina. Bakrov(II) ...

4. WEB - Filozofski fakultet

11 pro 2019 ... 2019. godine, Odsjek za filozofilu, broj: 02-04/108-1 od 6. 12. 2019. godine ... Mediii i teorija zaviere - Umberto Eco: Nulti broj. 5. Stendhal i ...

Filozofski fakultet

Politika se vrlo često definira kao znanost o vladanju (upravljanju), ali postoje i mnoge druge definicije ove djelatnosti. Tako R. E. Goodin i H. Klingemann u.

kinestezija - Filozofski fakultet

ČULA. PERCEPCIJA. PSIHOLOGIJA OPAŽANJA. KINESTEZIJA. Page 2. KINESTEZIJA. Osetljivost zglobova. Osetljivost mišića. OSETLJIVOST ZGLOBOVA ...

obavijest - Filozofski fakultet

indologija sinologija japanologija. Odsjek za kroatistiku. Odsjek za lingvistiku. Odsjek za romanistiku francuski jezik i knjiZevnost portugalski jezik i knjiZevnost.

Program (pdf) - Filozofski fakultet

2015 – 2030 Stanka s napitcima pred Dvoranom VII. 2030 – 2200 Projekcija filma Il masacro nella foresta nera (Pokolj u Crnoj šumi) – Teutoburška šuma.

Untitled - Filozofski fakultet

privreda), gdje psihologija nije direktno ili indirektno uključena. Odsjek za psihologiju ... Zdravstvena i klinička psihologija. | Uvod u psihopatologiju. 221.

višnjik - Filozofski fakultet

Čehov se oţenio glumicom Olgom Knipper, koja je igrala Mašu u Tri sestre, a evo što je jednom prilikom zapisao o braku: Privlačan je samo brak iz iz ljubavi; ...

Rijeka - Filozofski fakultet

Cilj je ovog udžbenika prije svega pobuditi u studenata Odsjeka politehnike, Filozofskog fakulteta u Rijeci, zanimanje za elemente strojeva i konstruiranje te im ...

Hercegovina - Filozofski fakultet - SUM

Mišić, Humska zemlja u srednjem veku (ćir.), Filozofski ... humska se vlastela po svemu sudeći. "ohladila" u ... nije točno: ona se prenosi u kapljica- ma kašlja koji ...

Magistarski rad - Filozofski fakultet

Magistarski rad. FAKULTETSKA BIBLIOTEKA KAO EDUKACIJSKI. PROSTOR U SAVREMENOJ BIBLIOTEČKOJ. PARADIGMI. Mentorica: Studentica: prof. dr.

i pasiv - Filozofski fakultet

Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik. Tipovi bezličnih (impersonalnih) i pasivnih rečenica u novinarsko-publicističkom stilu. Završni diplomski rad.

Ivo Pranjković - Filozofski fakultet

Ivanković, Željka Brlobaš, Anita Peti-Stantić, Kristika Štrkalj Despot, Ivan Marković, Branko Kuna. (Osijek), Vlasta Rišner (Osijek), Branimir Belaj (Osijek), Iva ...

Šehid - Filozofski fakultet

Grafostilistika. Zadatak grafostilistike jeste da promatra grafostileme. U romanu nemamo nekih posebnih odlika grafostilistike kao što bi to bilo u poeziji.

odluku - Filozofski fakultet

30 lis 2019 ... Svi sveti- rimokatolilki blagdan****. 4. - A. tL. ZOtg. ... koli studiraj u u skladu sa bolonjskim pflnclplma. 15.6. - 26.6.2020. t. i xult. 15.6. - 26.6.

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

Crvendać Jo Nesbųa i problematika podvojene ličnosti ... zvijezda (2004), Spasitelj (2005), Snjegović (2007), Leopard (2009), Fantom ... 1 http://www.imotskenovine.hr/Knjizevne-recenzije/Knjizevna-recenzija-Jo-Nesbo-Crvendac.html/ , piše: ...

Ja-poruke - Filozofski fakultet

Ja-poruke. Prof.dr Danijela S. Petrović. Komunikacijske veštine 2016. Odeljenje za psihologiju. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu ...

Filozofski fakultet - unizg

193 Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Bajkuša Mario ... Doris. 2223076337. 322918 diplomski. 776 Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Brala Ante.

9anqmhj [email protected] - Filozofski fakultet

“Ima u ovim pismima mnogo slučajeva da se muslimanski krajišnici zalažu, mole, daju vjeru i jamče kod suprotne strane za ... Vidi: Adrian Raine: “from genes to brain to antisocial behavior.“ Current ... svi učenici odbijali čitanje lektira. Zapitala ...

hercegovina - Filozofski fakultet

Milenko Krešić, Vjerske prilike u Humskoj zemlji. (Stonu i Râtu) u ... and King of Croatia-Hungary: Il Santo Padre.... concede alla ... Braća Vranjković 10.

pedagoga - Filozofski fakultet

školstvo Republike Hrvatske – Referada Rijeka i Prva hrvatska sušačka ... Učiteljski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, e: [email protected]

HDPL - Filozofski fakultet

15 stu 2019 ... Poslijediplomski doktorski studij. „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”, Sveučilište u. Rijeci, Filozofski fakultet. Postgraduate doctoral ...

Instinkti - Filozofski fakultet

SPECIFIČNOST OKIDAJUĆEG STIMULUSA. MUŽJAK. ŽENKA. Reakcija mužjaka. NAPAD. UDVARANJE. Model. INSTINKTI: uže karakteristike. 3. OKIDAJUĆI ...

informacije - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet u Rijeci: www.ffri.uniri.hr ... Studentska služba: ... osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti šalju poštom),.

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU

u Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke te sa sigurnošću mogu tvrditi da je uloga ... Jako je bitno da se učenicima predstavi knjižnica i što za njih knjižničar radi, ...

e-izdanja - Filozofski fakultet

enorm, etwas, extrem, ganz, höchst, kaum, komplett, recht, sehr, total, überaus ... Dieser Harry Potter ist ein Vollwaise, der bei seinen neureichen Verwandten im.

percepcija - Filozofski fakultet

Izdvajanje konture. REALNA KONTURA. Svetlina, boja. ILUZORNA KONTURA. Tekstura. FORMA. Kontura. KONTRAST SVETLINE. KONTRAST BOJE ...

szatonetiltu - Filozofski fakultet

nezaustavljiva bujica riječi (logoreja) posljedica je anosognozije - neprepoznavanja vlastite bolesti, pa nisu svjesni nerazumljivosti svojega govora. Oni koji ...

program - Filozofski fakultet

PETAK, 6. 10. 2017. Filozofski fakultet u Rijeci,. Sveučilišna avenija 4. 8,30–10,00 – registracija ... pamćenje u romanima „Skrivena kamera“ i „Rezervni.

syllabus - Filozofski fakultet

Vježbe: Analiza romana Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice. 10. Predavanje: Hrvatska ... vidi: http://hr.wikipedia.org/wiki/Citiranje_radova). 3. Zaključak a. sažet ... Literatura. Obavezna. Memija, Emina: Bosanski vjesnici, Sarajevo, 1996.

utvrde - Filozofski fakultet

Rijeka, 2017. ... spomeničkih svojstava povijesne građevine, kulturno povijesne ... U ljeto 2006. godine izrađen je inventar pokretnih ... Kaštelansko polje 56.

BALKAN eXpress - Filozofski fakultet

u kosom pravcu, ukoso; popreko (RMS) ... a onda još uvijek mrzvoljno, iskosa ... Ošišala se, skratila je kosu do ramena i odrezala šiške. Ja sam išao uzbrdo, a ...

LIBROS, br. 7 - Filozofski fakultet Osijek

tima u Slavonskom Brodu, Osijeku i Vinkovcima, dok smo se široj javnosti ... panijskoj ulici kojima nitko od nas ne zna ime, ali njihov nas kebab baš nikad nije ...

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

21 svi 2011 ... (dostupan na internetskoj stranici fakulteta http://upisi.ffzg.hr/). 2. Uplatnicu s uplaćenim troškovima razredbenog postupka na ime pristupnika u ...

ŽIVOTOPIS - Filozofski fakultet - unizg

Srednja škola : Geodetska srednja tehnička škola, Zagreb (maturirao 1974.godine ). Pedagoška akademija : Pedagoška akademija, Zagreb (1976 diplomirao ...

broj 5 / vol 5 - Filozofski fakultet u Rijeci

Arhitekt i predsjednik Društva arhitekata. Rijeka, Gordan Resan, temom „Rad Društva arhitekata Rijeka i provođenje arhitektonskih natječaja“ uveo nas je u ...

završni magistarski rad - Filozofski fakultet

značajke te pokazati zašto je roman Ako jedne zimske noći neki putnik savršen ... metafizički roman, filozofsko-erotski, western i znanstveno-fantastični roman.

Lora Trnka - Filozofski fakultet

i Praistorija jugoslavenskih zemalja V: Željezno doba ... “Željezno doba” obradio istu tematiku narednih perioda, što je predstavljalo značajan materijal za “uvod” ...

srbi u hrvatskoj - Filozofski fakultet

sva pitanja suživota Hrvata i Srba u Hrvatskoj otvorena, kao što su otvorena i u ... O uniji episkopa Epifanija Stefanovića 1. studenoga 1648., u Viru (Ponta- dura) ... stasa Popovića u stvaranju Prve hrvatske štedionice, kao i u mnoštvu drugih.

TRIPLEX CONFINIUM - Filozofski fakultet

krajišnici jeli kvalitetan kruh od pšeničnog brašna s kvascem, oni siromašniji od brašna ostalih žitarica (raži, ječma, prosa, zobi i pira) obično beskvasni.

ovdje - Filozofski fakultet Osijek

Modna revija: Građanska ženska nošnja druge polovice 19. stoljeća, šokačka narodna nošnja, majice s motivima gla- goljskih slova powered by Glagoljica ...

informacije - Filozofski fakultet - UNIRI

Državna matura … ... Izborni dio državne mature: za upis na pojedine studijske programe definirani su izborni ... psihologija ili sociologija ili drugi strani jezik. NE.

Vladimir-P.-Goss-Spa.. - Filozofski fakultet

Tuga, Buga, et al., kept arriving in waves into Southeastern Europe between the be- ginning of the 7th and the end of the 8th century. Dates, directions and ...

psihologija umetnosti - Filozofski fakultet

STIMULUSNA OGRANIČENJA. Strukturna svojstva. Regularnost. Simetrija. Perspektiva. Harmonija itd. Page 6. OBJEKTIVNI FAKTORI. STIMULUSNA ...

античка грчка - Filozofski fakultet

Циљ предмета: Излагање историје aнтичке Грчке и упознавање са закономерностима ... Успон средњовековне српске државе од времена Стефана Уроша II ... рад на ослобођењу Старе Србије и ослободилачки ратови 1912-1918, су ... Услов: Положен испит из предмета А1.1. или тест одговарајућег нивоа.

PP 23 final - Filozofski fakultet u Splitu

bili osnivaÀi tih ustanova: pojedini crkveni redovi, bratovπtine ili komune. Budu i da se u izvorima i literaturi nailazi na termine hospital, hospicij i ksenodokij, ...

Komunikacija u timu - Filozofski fakultet

Komunikacija u timu. Prof. dr Danijela S. Petrović. Komunikacijske veštine 2016. Odeljenje za psihologiju. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu ...

SroranrNa: - Filozofski fakultet Split

za polaznike programa Fakulteta koji se temelje na nadelima cjeloZivotnog udenja (PPDMO,. PPDMO-strukovni, Razlikovniprogram, HJS i HKS) iznosi 200,00 ...