PRAVILNIK O KUĆNOM REDU - Srednja škola Valpovo

KUĆNI RED I PEDAGOŠKE MJERE. Članak 31. Ukoliko učenik iskaže neprihvatljivo ponašanje sukladno Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ...

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU - Srednja škola Valpovo - Srodni dokumenti

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU - Srednja škola Valpovo

KUĆNI RED I PEDAGOŠKE MJERE. Članak 31. Ukoliko učenik iskaže neprihvatljivo ponašanje sukladno Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ...

pravilnik o kućnom redu - Srednja škola Ludbreg

27 velj 2017 ... članka 36. Statuta Srednje škole Ludbreg, Školski odbor nakon provedene rasprave na. Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, ...

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU - Elektrostrojarska škola Varaždin

Ovaj Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Školi. ... Tijekom posjeta kazalištu, kinu, na izloţbama, izletima, ekskurzijama učenici su se ...

pravilnik o kućnom redu - Osnovna škola Malinska-Dubašnica

imovine Škole te mjere zaštite prava učenika sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno - obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera ...

Pravilnik ŠŠD “Srednjoškolac” - Srednja škola Valpovo

(1) Učenicima članovima ŠSD „ Srednjoškolac“ izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza ( u daljnjem tekstu HŠSS), kojom se potvrđuje članstvo ...

pravilnik o kućnom redu - Osnovna škola "Plokite"

Statuta Osnovne škole "Plokite" u Splitu, Školski odbor je na sjednici od 26. svibnja 2010. godine donio. PRAVILNIK. O KUĆNOM REDU. Članak 1. Pravilnikom ...

pravilnik o kućnom redu - Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

prvog zvona i dopuštenja dežurnog učitelja. U slučaju lošeg vremena ... predlagati osnivanje učeničkih udruga i ustrojavanje raznih oblika kulturno- umjetničkih ...

Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom - Osnovna škola "Hadžići"

O otvaranju i zatvaranju ulaza u školu stara se domar škole i radnice na održavanju čistoće. Član 8. Na glavni ulaz u školi ulaze učenici, nastavnici, stručni ...

Pravilnik o izdacima za službena putovanja - Srednja škola Valpovo

u visini 1,30 kn po prijeđenom kilometru, ukoliko se mjesto odredišta od ... popunjeni obračun putnih troškova i izvješće o rezultatima službenog putovanja.

pravilnik o kućnom redu - Dom Nuštar

Po dolasku u Dom, korisnika prima socijalni radnik i glavna medicinska sestra. ... Iz sanitarno-higijenskih razloga po potrebi se pregledavaju noćni ormarići i ...

Pravilnik o kućnom redu KBC Osijek

Pacijent je obavezan prilikom dolaska u Klinički bolnički centar Osijek ... zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata i time nanesena šteta, istu će moći ... Pri svakom pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne ...

Pravilnik o kućnom redu - OŠ Petra Preradovića

16 pro 2019 ... na sjednici održanoj 12.12.2019. godine donio je. PRAVILNIK O KUĆNOM ... odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Pravilnik o kućnom redu DZ PGŽ - Dom zdravlja Primorsko ...

Crikvenica, Čabar,Delnice,Krk, MaliLošinj, Opatija, Rab,Rijeka i Vrbovskou daljnjem ... dijagnostičkih i terapijskih postupaka izvan HZZO Doma zdravlja.

pravilnik o kućnom redu - Imunološki zavod

29 tra 2016 ... proces rada Zavoda tijekom svakog dana od ponedjeljka do petka. Članak 3. ... evidencije o radnom vremenu i za pridržavanje radnog vremena te organiziranje vođenja ... Ravnatelj Zavoda Upravnom vijeću podnosi izvješća, svaka tri mjeseca za prethodno ... OBRAZAC EVIDENCIJE O PRIPRAVNOSTI.

Pravilnik o kućnom redu - Opća bolnica Dubrovnik

Dubrovnik, Upravno vijeće Opće bolnice Dubrovnik na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. listopada 2012. godine donosi. P R A V I L N I K. O KUĆNOM REDU.

Pravilnik o kućnom redu - Dom za starije osobe Oklaj

Pušenje je dozvoljeno samo izvan prostorija (na balkonu ili izvan zgrade). ... stolicama. Na balkonu nije dozvoljeno sušenje rublja kao ni držanje osobnih stvari.

Pravilnik o kućnom redu - franjevačka klasična gimnazija u sinju s ...

zrednik ukoliko ocijeni da je to pedagoški opravdano. ... Gimnazije. Ako trebaju profesora, s njim mogu razgovarati za vrijeme odmora, na hodniku ili u kabinetu.

Pravilnik o kućnom redu - Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu ...

icinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Cop", Zagreb, Mihanovićeva 3,. (u daljnjem tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 16. redovnoj sjednici ...

pravilnik o kućnom redu učeničkog doma maksimir - Učenički dom ...

29 ruj 2015 ... 2015. i Vijeća roditelja održanog dana 23. 9. 2015. godine) ... Članak 1. Ovim se Pravilnikom o kućnom redu (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju prava, odgovornosti, ... davati mišljenje o pedagoškim mjerama poticanja učenika.

pravilnik o kućnom redu doma za starije osobe bjelovar

5 tra 2016 ... Ovim Pravilnikom o kućnom redu Doma za starije osobe Bjelovar ( u daljnjem ... Kod prijema korisnika u Dom socijalni radnici upoznaju svakog ...

pravilnik o kućnom redu - Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek ...

30 ruj 2010 ... Koprivnica, Upravno vijeće Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica ... iako je njihovo radno vrijeme proteklo, ako bi time bila dovedena u ...

Pravilnik o kućnom redu Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

OSIJEK. I OPĆE ODREDBE. Članak 1. Kućni red Doma za starije i nemoćne ... Glavna ulazna vrata zaključavaju se u 21,00 sat u ljetom periodu i 20,00 sati u.

pravilnik o kućnom redu škole primijenjene umjetnosti i dizajna osijek

10 stu 2014 ... članaka 47. i 58. Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Školski odbor u ... radniku odgovornom za zatvaranje ulaznih vrata. VII.

Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša ...

Članak 1. Pravilnikom o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje se kućni red u Osnovnoj školi Antuna Gustava. Matoša u Zagrebu (u daljnjem tekstu: ...

Pravilnik o kućnom redu - Caritasov dom "Sv. Ivan Krstitelj" - Ivanec

Na pranje se ne prima rublje i odjeća koja se kemijski čisti. Članak 20. ... Dnevni boravci i čajne kuhinje su zajedničke prostorije i korisnici su ih dužni koristiti.

Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića DIDI - Vrtić Didi

Odgajatelji pružaju primjer djeci vlastitim radom, radnom disciplinom te urednošću ... Polaznici dječjeg vrtića su djeca od 1 godine starosti do polaska u školu. ... Nakon preboljene bolesti dijete se može primiti jedino uz lječničku ispričnicu.

ovdje. - Srednja škola Valpovo

28 svi 2019 ... 1. 20. 2. 040104. Elektrotehničar ... sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (NISpuSŠ). Pravo upisa u prvi ... odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste ...

2018. / 2019. - Srednja škola Valpovo

2018. u školskoj knjižnici održana Mala škola glagoljice, ... Najvišu je ocjenu dobila knjiga Johna Greena Greška u našim zvijezdama. Cilj je ovom akcijom ...

2014. / 2015. - Srednja škola Valpovo

21 sij 2019 ... POSJETE I DOGAĐANJA U. SREDNJOJ ŠKOLI. VALPOVO U ŠKOLSKOJ. GODINI 2014./2015. ... Advent u Beču 2014. Odredište je ... 2015. 40 kustosice muzeja ipak uspjeli shvatiti njihovo značenje. U. Tvrđi smo posjetili ...

2016. / 2017. - Srednja škola Valpovo

kalkulatora s liste dozvoljenih za upotrebu na maturi i Matija je upravo na zadacima iz ... Hrvatski Crveni križ u rujnu obilježava Svjetski dan prve pomoći.

2015. / 2016. - Srednja škola Valpovo

Od dana utemeljenja Srednjoškolskog centra Valpovo (Srednje ... Zahvaljujemo djelatnicima supermarketa Spar Valpovo što su nam omogućili ovaj posjet.

SUGLASNOST RODITELJA - Srednja škola Valpovo

SUGLASNOST RODITELJA (staratelja / skrbnika) za sudjelovanje u projektu. „EUROPSKA STRUČNOST ZA EUROPSKU IZVRSNOST“ za šk.god. 2019./20.

2017. / 2018. - Srednja škola Valpovo

Naime, Izolirka ima bogatu ponudu ... stekla radno i životno iskustvo putujući svijetom ... skupini „Sovice“ s kojom smo proveli neko vrijeme u igri i druženju.

AKTUALNOSTI 2017./2018. - Srednja škola Valpovo

STRUČNA POSJETA - GT IZOLIRKA D.O.O. Dana 26. rujna 2017. godine, moj razred 4. komercijalne je zajedno sa prof. Kovač Evicom posjetio GT Izolirku d.o.o ...

osnovni podaci o školi - Srednja škola Valpovo

16 lis 2015 ... Školska godina 2015./2016. Valpovo, 30. rujna 2015. godine ... 21.06.2016. Državna matura - Engleski jezik A i B - u 9,00 sati. 22.06.2016.

sportske aktivnosti i natjecanja - Srednja škola Valpovo

komercijalna škola Osijek, Ekonomska škola. Đakovo, Gimnazija B.Manastir, SŠ Našice i. SŠ Valpovo. U izuzetno jakoj konkurenciji naša ekipa je zasluženo.

godišnji plan i program rada - Srednja škola Valpovo

31 lis 2018 ... Popis nastavnika po nastavnim predmetima i aktivima ... Plan rada Srednje škole Valpovo za šk. god. 2018. / 2019. proizlazi iz planiranog i ... Gabrijella Stella 31 knjigu (osim lektire). ... vezanim za državnu maturu definiranim.

protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi - Srednja škola Valpovo

Protokola o postupanju u slučaju nasilja medu djecom i mladima, Protokola o postupanju u slučaju ... 4. postupanje Škole u slučaju nasilja među učenicima,.

aktualnosti iz školske godine 2012. / 2013. - Srednja škola Valpovo

U ĉetvrtak, 18. listopada, kao maturanti opće gimnazije u Valpovu, u Zagrebu smo proveli struĉnu ekskurziju koja je objedinila edukativne sadrţaje iz podruĉja ...

Pravilnika o kućnom redu - KBC Osijek

primanje hrane izvana, osim u slučaju dozvole nadležnog liječnika dovođenje većeg ... unositi i vršiti prodaju stvari, osim dostava novina,. - ulaziti i zadržavati se ...

Odluka o kucnom redu Podgorica

II KUĆNI RED U POSEBNIM DJELOVIMA. STAMBENE ZGRADE. Član 3. Stanar je dužan da na ulaznim vratima svog stana postavi pločicu sa brojem stana.

ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA ...

(1) Ovom odlukom reguliše se kućni red u stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda. (2) Pod kućnim redom u smislu stava 1. ovog člana ...

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

текст, 14/96, 6/99 и 11/2005. I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овом одлуком регулише се кућни ред у стамбеним зградама на територији града Београда.

Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno poslovnim ...

Овом Одлуком регулише се кућни ред у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Смедерева. Под кућним редом у смислу става ...

odluka o opštem kućnom redu u stambenim i ... - Paragraf Lex

Poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da ... O kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama dužni su da se ... da je u obavezi da poštuje kućni red, o datoj pouci sačiniti belešku, a nakon toga,.

NACRT ODLUKE o kućnom redu u stambenim zgradama

3 дец 2014 ... Ovom Odlukom se propisuje kućni red u stambenim zgradama na području opštine Budva. Pod kućnim redom iz stava 1 ovog člana ...

pravila o kućnom redu kantonalne javne ustanove „gerontološki ...

centra, kao i osiguranje uslova za očuvanje imovine Gerontološkog centra. ... medicinska sestra-tehničar, upoznaju lice koje se prima na privremeni boravak, sa odredbama ovih Pravila i ... plastični stalak/komoda za odlaganje obuće. ... (2) Prostorije za dnevni boravak, sa čajnom kuhinjom, nalaze se na svakom spratu u ...

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama - Herceg Novi

Овом одлуком се прописује кућни ред у стамбеним зградама на подручју Општине Херцег Нови у циљу омогућавања несметаног становања и ...

Izvod iz Pravilnika o kućnom redu - Klinički bolnički centar Sestre ...

Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 111 ... medicinske radne prostorije (operaciona dvorana, laboratorij, ambulanta, čajna kuhinja i dr.). - Pacijenti mogu sami ili ...

pravilnik - Srednja tehnička prometna škola Split

(1) Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama su sredstva i ureaji koji sudionike u prometu upozoravaju na opasnost, definiraju zabrane, ograničenja i ...

PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU.pdf - Srednja strukovna škola ...

12 ožu 2015 ... Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, ... koji nije položio stručni ispit stručnjaka zaštite na radu ako je na ...

Pregledaj pravilnik o radu - Srednja strukovna škola Vinkovci

može predmnijevati da će uspješno obavljati poslove za koje je raspisan natječaj. Ako ne postoji niti jedan kandidat s kojim bi se mogao zasnovati radni odnos ...

pravilnik zaštite od požara - Srednja tehnička prometna škola Split

10 svi 2017 ... sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 6/11), Školski odbor Srednje tehničke prometne škole Split (u daljnjem tekstu: Škola), ...

Srednja škola – 2017. 1. Lana Sučec, 4. razred, Srednja škola ...

Lana Sučec, 4. razred, Srednja škola Petrinja, Petrinja, mentorica: Kata ... Josipa Lesinger, 3. razred, Srednja škola Otočac, Otočac, mentorica: Nikolina ...

PRAVILNIK o polaganju ispita i popravnih ispita.pdf - Srednja škola ...

PREDMETNI ILI RAZREDNI ISPIT. Članak 14. Učenik koji iz opravdanih razloga nije realizirao 25% od ukupnog godišnjeg fonda nastavnih sati jednog ili više ...

Pravilnik o redu u luci - Brodosplit

kančanica, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančanici;. - povlačni povraz ili panula, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) ...

Pravilnik o redu u lukama lučkog područja ŽLU Rab

2. luke lokalnog značaja: luka ,Pudarica,,Goli otok Melna,Goli otok Tetina ,Sv.Grgur, ... Zapovjednici brodova, jahti ili brodica, prilikom uplovljenja ili isplovljenja ...

Pravilnik o redu u luci - Marina Punat

19 stu 1999 ... U recepciji marine postavljen je ekran za praćenje vremenskih uvjeta u marini Punat, te se nautičarima distribuira važeća vremenska prognoza ...

Pravilnik o unutarnjem redu Općinskog suda u Koprivnici

zemljišnoknjižnom odjelu, voditelj zemljišnoknjižnog odjela i zemljišnoknjižni ... Radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, a dnevni odmor od ...

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u ...

Studenti koji su vei bili smjeiteni u Studentskom domu Cakovec, a nisu podmirili svoje ... te prilikom izvodenja servisa opreme i uretfaja u studentskom domu.