Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara ... - Cammeo blog

20 sij 2020 ... agencije Galaxy travel iz Splita, jedinične cijene 4.000,00 kn. 2.nagrada: 1 x Cammeo poklon paket s raspoloživim iznosom potrošnje 1.500,00 ...

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara ... - Cammeo blog - Srodni dokumenti

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara ... - Cammeo blog

20 sij 2020 ... agencije Galaxy travel iz Splita, jedinične cijene 4.000,00 kn. 2.nagrada: 1 x Cammeo poklon paket s raspoloživim iznosom potrošnje 1.500,00 ...

Temeljem Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara ...

3 svi 2019 ... na sve prodajne centre trgovačkog lanca Bauhaus. U Zagrebu su to Velimira Škorpika 27 (Jankomir),. Gordana Lederera 1 (Žitnjak) i Ulica ...

Temeljem Zakona o priređivanju igara na sreću i ... - Bauhaus

3 svi 2019 ... U Zagrebu su to Velimira Škorpika 27 (Jankomir),. Gordana Lederera 1 (Žitnjak) i Ulica Buzinski Krči 2 (Buzin), u Rijeci - Industrijska Zona ...

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Na temelju članka 30. i članka 133. stavak 3. Zakona o ... - Krakom

29 sij 2019 ... Gradsko groblje u Krapini komunalni je objekt u vlasništvu Grada Krapine. Grobljem u Krapini upravlja trgovačko društvo KRAKOM d.o.o..

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke ...

drugim lokacijama utvrđena je „Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave“ (Narodne novine 145/2004). Članak 2.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i ...

kandidatima za zapošljavanje u Školi kao javnoj službi. Članak 3. ... Ako posebni propis obvezuje da se u natječaju treba navesti prednost pri zapošljavanju, to će se navesti u natječaju, a također ako posebni propis to obvezuje stavit će se ...

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu te članka 31. stavka 1 ...

22 tra 2015 ... ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ... U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac ne ...

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 17/19), članka 2 ...

Općinske knjižnice Bistra raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za diplomiranog knjižničara/ku na neodređeno vrijeme. Općinska knjižnica Bistra. -. Diplomirani ...

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i ...

dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati). Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i ...

te Pravilnika o priređivanju nagradnih igara - A1

14 velj 2020 ... Dobitnik drugog kruga nagradne igre dobiti će jednu Cinestar Cinemas kartica u vrijednosti 100,00 kn te CineStar TV Channels majicu u ...

Na temelju članka 24. i 30. Zakona o komunalnom ... - Zaprešić doo

15 velj 2019 ... trgovačko društvo ZAPREŠIĆ, d.o.o., isporučitelj komunalne usluge ukopa ... Gradsko groblje Zaprešić otvoreno je građanima za posjet: -od.

Na temelju članka 549. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111 ...

Statuta Grada Pula – Pola (Službene novine Grada Pule br. 07/09, 16/09, ... d.o.o. trgovačkom društvu KONZUM d.d. od dana 30. rujna 2015. godine i Odluke.

Na temelju članka 49. i 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

Statuta OŠ Fažana, Školski odbor OŠ Fažana donosi. Pravilnik o provođenju Programa produženog boravka u OŠ Fažana. Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje ...

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN Br ... - HPD Sniježnica

Hrvatsko planinarsko društvo «Sniježnica» (u daljnjem tekstu HPD «Sniježnica») je dobrovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga (društvo) ...

80 Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o dimnjačarskoj službi ...

27 stu 2012 ... vlastite ureñaje za čišćenje dimnjaka. Članak 2. Dimnjačarskim poslovima u smislu ove Odluke smatraju se: - provjera ispravnosti i ...

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 26 ...

kuhanje kestena, kokica i sl.), štandovi, transparenti, nadstrešnice, metalni nosači za konzolne reklame i tende, plastične reklame, oglasne ploče i stupovi, ...

Na temelju članka 33. i 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ...

1 sij 2019 ... županije, na sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, d o n o s i. P R A V I L N I K o ortopedskim i drugim pomagalima koja se odobravaju ...

Na temelju članka 227. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i ... - ZSE

Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i povećanje temeljnog kapitala. PRIJEDLOZI ODLUKA. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna ...

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i ...

1 srp 2018 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I. KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih ...

Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda,.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom ... - Grad Novalja

13 pro 2018 ... vrijeme ne koriste u svrhu obavljanja djelatnosti ... 3. domaćinstva koja vode brigu o radno ... blizini trgovačkog centra Plodine, (k.č. br. 1666/6 ...

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ...

13 pro 2019 ... a koja kršenja i nesavjesnosti predstavljaju ugrožavanje (prijetnju ili ... Poslodavac imenuje povjerljivu osobu uz njezin prethodni pisani pristanak. 3. ... može redovito sudjelovati u radu povjerljive osobe, kao njen pomoćnik. 5.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ...

16 ruj 2019 ... Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i ... u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir predviđeno za ...

- Prijedlog Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ...

rok u kojemu će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja i ... da za malodobne učenike istu treba supotpisati i roditelj / zakonski skrbnik, ... obavijest o ostvarivanju prava na stipendiju šalje se prvom slijedećem studentu na rang-listi.

Na temelju članka 77. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i ...

Oblik voĎenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici unosa nastalih financijskih promjena, odnosno transakcija u proračunu. Tehnika unosa i obrade podataka nastalih ...

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i ... - Grad Koprivnica

11 lis 2019 ... Koprivnice obavlja Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., M. P. Miškine 66, Koprivnica, a životinje koje su uhvaćene smještavaju se u Sklonište ...

Na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o autorskom ... - HDS ZAMP

priredbe-koncerta. ... koncerta. U zahtjevu je obvezno navesti način, prostor i vrijeme korištenja te ostale podatke ... d) od 1.001 do 10.000 osoba - 2.000 bodova.

Na temelju članka 13. stavak 4. i 5. Zakona o zaštiti od požara ...

20 pro 2017 ... potrebno je postavljati hidrante sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Izvršitelj: Gradovi i općine; kontinuirano.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93 ... - Vrtić Didi

upise djece u dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. - izdavanje ... Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Karmen Pavlic iz Dugog Sela, Graberska 58. ( u daljnjem tekstu ... “Suncokret” B. Huzanića 67, Dugo Selo,. “Maslačak” ...

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

9 velj 2019 ... prijavljenih na natječaj odnosno kandidata koje je Školi uputio Ured državne uprave u Osječko- ... opće i posebne uvjete za radno mjesto za koje se raspisuje natječaj; ... Javni natječaj će se poništiti i u sljedećim slučajevima:.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ RH br. 81/15. – pročišćeni tekst), članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ RH br.71/06, 150/08,. 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 69. Zakona o sportu ...

Na temelju članka 34. Zakona o poštanskom prometu Federacije ...

poruke tiskane u više istovjetnih primjeraka, koje se šalju na najmanje 30 različitih adresa. Pošiljke izravne pošte mogu biti mase do 2 kg i dimenzija propisanih ...

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne ...

Pod neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnika ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i ...

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... Dubrovačka privatna gimnazija 12.000,00 kuna i Obrtnička i tehnička škola 2.000,00 kuna). Krajem 2017.godine donesen je novi Pravilnik o ...

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

24 tra 2018 ... dječji vrtić utvrđuje sukladno odredbama zakona. ... iz sredstava sudjelovanja roditelja djece korisnika programa vrtića ... DUGI RAT, DV.

Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u ...

3 kol 2019 ... Pravo prijave na Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020. (u daljnjem tekstu: Poziv) imaju ustanove u ...

Na temelju članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

Osnovna plaća je umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je ... Osnovica i koeficijent za izračun plaće ne može biti niža od osnovice i ... dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25.studenog 2006. godine, ...

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ...

16 tra 2018 ... Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj: 67/08 ... od 29. oţujka 2018. godine, Gradsko Vijeće Grada Zlatara na 9 ... Zagrebaĉka ulica (drţavna cesta D29:Novi Golubovec (D35) – Zlatar Bistrica – Marija.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim ...

4 pro 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, ... 81/15), članka 20. Odluke o ... vlasništvu Grada Senja. Javnom ...

Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne ...

osoba koja je u svojstvu odgovorne osobe obavljala poslove voditelja projekta. Članak 3. (1) Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati i svi sudionici u gradnji, ...

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

23 tra 2019 ... Mali Budikovac. k.o. Vis, predio O. Veli Budikovac i O. Mali Budikovac. Splitsko- dalmatinska županija. Koncesija na pomorskom dobru u svrhu.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi ...

144/12 i 105/15) i Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz ... zbirkama podataka u postupku azila (Narodne novine, br. 36/08 ... 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17); Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (Narodne novine, broj.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3 Zakona o odgoju i ...

podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja ... skrbi o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada u razrednom odjelu,.

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj odnosno skrbnik. ... U članku 147. stavku 2. riječi u zagradi: „ispričnicom roditelja ili skrbnika odnosno.

Na temelju članka 104. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Ovom Odlukom uređuju se odnosi u uređenju naselja, način uređenja i korištenja ... Uređenje naselja obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u ...

Nacrt Na temelju članka 26., 34. 44 i 48. Zakona o ... - Grad Varaždin

10. čišćenje i održavanje gradskih fontana,. 11. čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama/zimska služba,. 12. održavanje horizontalne i vertikalne prometne ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i ...

Školski odbor Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, uz prethodnu suglasnost osnivača ... utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave,. - surađuje s ...

1 Na temelju članka 38. Zakona o liječništvu (Narodne novine 121 ...

Zakona o liječništvu (Narodne novine 121/03) te članka 14. Statuta Hrvatske liječničke komore, Skupština Hrvatske liječničke komore na 5. sjednici održanoj ...

Na temelju članka 95. Zakona o proračunu ... - Grad Makarska

29 ožu 2017 ... Prije izrade ovrhe Viši stručni suradnik/ca za naplatu zatražit će od Odjela za ... ovršnom postupku (slanje opomena) provodi Upravni odjel za ...

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.-3.

Na temelju članka 120. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ...

19 velj 2009 ... Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07),. Popisa akademskih naziva i akademskih ...

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju ...

posjednika otpada, uvjeti i način vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada (uključuje i način vođenja i dostave podataka u taj očevidnik, rokove za dostavu ...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Koprivnica

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst) ... izdano Rješenje o izvedenom stanju KLAS:UP/I 361-03/13-01/6092 od 28. 04.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o ... - Grad Križevci

13. ostavljati vozila bez registarskih tablica, lake prikolice, kamp – prikolice i druga ... odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanu rent-a-car usluge.

1 Na temelju članka 22. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

24 lip 2016 ... za upis učenika u I. razred za 2016/17. školsku godinu ... Idemo u srednju!«. ... se upisuju u Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice provodi ...

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

nazivom: Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera. Sjedište Škole je u Đurđenovcu . Adresa Škole je Kardinala Alojzija Stepinca bb, 31511 Đurđenovac. Škola ...

Na temelju članka 25.a stavka 2. Zakona o poslovima i djelatnostima ...

(3) Za voditelja manje složenih radova iz stavka 1. ovoga članka mogu se u okviru ... 2. ovoga članka, za vođenje tih radova mora se imenovati voditelj radova.