Evaluacija tvari prema Uredbi REACH - ECHA - Europa EU

Tvari uvrštene u popis CoRAP-a bit će podvrgnute evaluaciji tvari koju će provesti država članica zadužena za evaluaciju. Evaluacija tvari prema Uredbi REACH.

Evaluacija tvari prema Uredbi REACH - ECHA - Europa EU - Srodni dokumenti

Evaluacija tvari prema Uredbi REACH - ECHA - Europa

Tvari uvrštene u popis CoRAP-a bit će podvrgnute evaluaciji tvari koju će provesti država članica zadužena za evaluaciju. Evaluacija tvari prema Uredbi REACH.

Evaluacija tvari prema Uredbi REACH - ECHA - Europa EU

Tvari uvrštene u popis CoRAP-a bit će podvrgnute evaluaciji tvari koju će provesti država članica zadužena za evaluaciju. Evaluacija tvari prema Uredbi REACH.

Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema ... - ECHA - Europa EU

Ulje krizanteme i iz njega izolirani izomeri . ... 268-897-3), ni ista kao ricinusovo ulje, epoksidirano (nije na ... (dm), pomnoženo s koncentracijom uzorka (g/ml).

Uvodne smjernice o Uredbi CLP - ECHA - Europa EU

naziva „Sličnosti i razlike između Uredbe CLP i Direktive DSD/DPD” u „Sažeti pregled ... Za slanje dosjea za prijavu tvari u formatu IUCLID, možete se poslužiti ... Uredba CLP donesena je kao dio zakonodavnog paketa koji također obuhvaća:.

Uvodne smjernice o Uredbi CLP - ECHA - Europa

naziva „Sličnosti i razlike između Uredbe CLP i Direktive DSD/DPD” u „Sažeti pregled ... Za slanje dosjea za prijavu tvari u formatu IUCLID, možete se poslužiti ... Uredba CLP donesena je kao dio zakonodavnog paketa koji također obuhvaća:.

How to transfer your UK REACH registrations prior ... - ECHA - Europa

Any reference to 29 March 2019 in this guide means the end of the transitional period of the UK withdrawal from the EU. ECHA will adapt this document to take into ...

Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema Uredbama ... - ECHA

Ulje krizanteme i iz njega izolirani izomeri . ... 268-897-3), ni ista kao ricinusovo ulje, epoksidirano (nije na ... (dm), pomnoženo s koncentracijom uzorka (g/ml).

Smjernice o zahtjevima za tvari u proizvodima - ECHA - Europa

ukupna količina tvari prisutne u svim proizvedenim ili uvezenim proizvodima koji sadržavaju više od 0,1 % masenog udjela te tvari premašuje jednu tonu po.

Uvodne smjernice o Uredbi CLP - ECHA

naziva „Sličnosti i razlike između Uredbe CLP i Direktive DSD/DPD” u „Sažeti pregled ... Za slanje dosjea za prijavu tvari u formatu IUCLID, možete se poslužiti ... Uredba CLP donesena je kao dio zakonodavnog paketa koji također obuhvaća:.

How to transfer your UK REACH registrations prior to the UK ... - ECHA

Any reference to 29 March 2019 in this guide means the end of the transitional period of the UK withdrawal from the EU. ECHA will adapt this document to take into ...

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a ... - Kemoplastika

13 lis 2017 ... Kemoplastika d.o.o.. Adresa: Zagrebačka 90, 10 000 Zagreb. Telefon: 00-385-1-38 67 300. Faks: 00-385-1-38 67 306 e-mail odgovorne osobe:.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br ... - SPAR

25 velj 2020 ... Spar Hrvatska d.o.o.. Adresa: Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, Hrvatska. Telefon: 385 1 2796 ... iz Kataloga otpada. 13.1.2. Ključni broj ...

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi - Mineral Promet doo ...

12 ruj 2015 ... Zeolit klinoptilolit koristi se kao apsorber, emulgator, tvar za ... Pri rukovanju s većim količinama koristiti zaštitnu odjeću i ne udisati prah. 6.2.

prijava tražbina stranih vjerovnika prema europskoj uredbi o ...

Ključne riječi: prijava tražbina vjerovnika u stečajnom odnosno ... svoje tražbine, sudjelovati u diobi u drugom insolvencijskom postupku tek kada su vjerovnici ...

ekološki dizajn distributivnih transformatora prema uredbi ... - ho cired

16 svi 2018 ... Josip Kralj, Krunoslav Pongrašić, Dominik Trstoglavec, Martina Mikulić. Tehnički zahtjevi za transformatore. • Definirani maksimalni gubici za ...

Sigurnosno-tehnički list prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 - Ceresit

10 lis 2017 ... Opći kemijski opis: Smola. Baza tvari za pripravak: Epoksidna smola. Mineralna punila. Informacije o sastojcima prema CLP (EC) br.1272/2008.

(Q)SAR-ove - ECHA - Europa EU

Vodenbuha EC50. Komercijalno. Dugoročna toksičnost za vodene beskralježnjake. ECOSAR (US EPA) Vodenbuha, ChV11. Besplatno. Toksičnost za vodene.

ECHA/PR/12/xx - Europa EU

Kalijev dikromat (rakotvoren, mutagen, strupen za razmnoževanje). Snov se uporablja predvsem za obdelavo kovinskih površin in kot procesni pripomoček.

Benzyl salicylate - ECHA - Europa EU

Benzyl salicylate is mentioned in the EU Cosmetic Regulation EC No. 1223/2009, Annex III: 'This chemical may be used in cosmetics and personal care products, ...

download PDF document - ECHA - Europa

(Tvari u sredstvima za zaštitu bilja i biocidnim pripravcima). UTVRDITE ... će u svoju registraciju uključiti informacije o vlastitoj/-im uporabi/-ama i svim identificiranim ... Ta se evidencija mora predočiti izvršnim tijelima na zahtjev. ... Aktivna tvar11 u kontekstu sredstava za zaštitu bilja je tvar, uključujući mikroorganizme12,.

(EZ) br. 1272/2008 - ECHA - Europa

Poštanska adresa: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland. Adresa ureda: ... Čitljivost se određuje kombinacijom veličine slova, razmaka među slovima, razmaka među redovima ... Čuvati podalje od odjeće i drugih zapaljivih materijala.

Manual Template - ECHA - Europa

Verzija 3.0, srpanj 2017. Annankatu ... Datum objave: srpanj 2017. ... Odricanje: Ovo je radni prijevod dokumenta koji je izvorno objavljen na engleskom jeziku.

AP 07.1-b Dose-response_Carc_technical MDA - ECHA - Europa EU

consequence focus on the risks that are related to the intrinsic properties specified in Annex. XIV. The SEA ... workplace time schedule) = 12 mg/m3 dermal: modified ... specific dose. T25: the dose corresponding to a 25% tumour incidence.

Draft SDS Guidance V3 - ECHA - Europa

1 stu 2015 ... DPD-om/CLP-om) te format i sadržaj STL-a koji se na njih odnosi mogu podlijegati ... Dakle, ako se zadovolje prethodno navedeni uvjeti, nije obvezna dostava ... iz bilo kojeg razloga, kao što je radno vrijeme, ili ako postoje ...

Staff directory - ECHA - Europa

paula.susi (at) echa.europa.eu. Minna. STRÖMBERG. Internal Audit Capability. -. -. 358 9 6861 8595 minna.stromberg (at) echa.europa.eu. Frank. BÜCHLER.

Staff directory - ECHA - Europa EU

paula.susi (at) echa.europa.eu. Minna. STRÖMBERG. Internal Audit Capability. -. -. 358 9 6861 8595 minna.stromberg (at) echa.europa.eu. Frank. BÜCHLER.

Manual Template - ECHA - Europa EU

Datum objave: srpanj 2017. ... „Podrška” na ECHA-inoj internetskoj stranici na ... Ovo je radni prijevod dokumenta koji je izvorno objavljen na engleskom jeziku.

Razvrstavanje opasnih tvari i opasnog otpada prema odredbama ADR

opasne tvari. Konkretno, radi se o preko 1200 stranica dokumenta koji je premrežen odredbama, tablicama, dijagramima i napomenama. Organiziran je tako da ...

Pakiranje i prijevoz opasnih tvari prema odredbama ADR-a (II ... - FKIT

Oznaka ambalaže Ujedinjenih naroda kojom se potvrđuje da ambalaža udovoljava ADR-u. 31HA1 složeni IBC za tekućine s unutarnjom posudom od krute ...

Final Practical Guide - ECHA - Europa EU

Poštanska adresa: poštanski pretinac 400, FI-00121 Helsinki, Finska ... v. Sakupljanje informacija o upotrebi i izloženosti proizvodâ. vi. Provođenje procjene ...

Global document template - ECHA - Europa EU

ukupna količina tvari prisutne u svim proizvedenim i/ili uvezenim proizvodima koji sadržavaju više od 0,1 % masenog udjela te tvari premašuje jednu tonu ...

socio-economic analysis - ECHA - Europa EU

products into the EU under the “Non-use” Scenario. •. Grupa LOTOS: the Gdańsk refinery, and more specifically the Lube Oil Complex, will enjoy several benefits ...

EU risk assessment report - ECHA - Europa

3 velj 2014 ... anion. b. Ako pri otapanju u vodi, disocijacijom kiseline nastane anion naziva „x“-at, kiselina prima naziv „x“-na kiselina: klorna kiselina disocira ...

Ali poznate pomen teh piktogramov? - ECHA - Europa

Piktogrami v obliki romba označujejo vrste nevarnosti, ki so povezane z uporabo določene nevarne snovi ali zmesi. Na etiketah se poleg piktogramov nahajajo ...

European risk assessment report - ECHA - Europa EU

This report is an addendum to the European Risk Assessment Report (RAR) on ... of processes mentioned above are also used in the recycling of polymers (BG ...

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni ... - ECHA - Europa

kontroliran? Dokument ... odreći od veće razine krajnjih točaka za zdravlje ljudi na osnovi strogo kontroliranih uvjeta ... podzemni vlakovi, zrakoplovi. AC2.

European risk assessment report - ECHA - Europa

This report is an addendum to the European Risk Assessment Report (RAR) on ... of processes mentioned above are also used in the recycling of polymers (BG ...

European Union Risk Assessment Report - ECHA - Europa EU

Internet. It can be accessed through the Europa server http://europa.eu/. JRC 59980 ... the paper, the KD value at 1 mg/l would be 257 l/kg, a similar value to that used in the published assessment (265 ... 10 rivers (from Ponte Nova Barcelos to.

Kako pripremiti registracijske dosjee koji ... - ECHA - Europa

Tvari se mogu proizvoditi kao nanomaterijali i nenanomaterijali6. ... Tvar proizvedena kao nanomaterijal, okruglog oblika i površine obrađene kemikalijom Y.

Guida pratica relativa al regolamento sui biocidi - ECHA - Europa EU

Guida pratica sul regolamento sui biocidi (BPR) Serie speciale sulla condivisione dei dati. Introduzione al BPR e considerazioni inerenti alle PMI. Annankatu 18 ...

Tutto ciò che bisogna sapere sugli articoli trattati - ECHA - Europa EU

I biocidi proteggono gli articoli da organismi nocivi quali parassiti, muffe e batteri. Questa sintesi fornisce una breve introduzione alle norme e agli obblighi cui è ...

Tutto ciò che bisogna sapere sugli articoli trattati - ECHA - Europa

I biocidi proteggono gli articoli da organismi nocivi quali parassiti, muffe e batteri. Questa sintesi fornisce una breve introduzione alle norme e agli obblighi cui è ...

Dopuštena odstupanja za vrijednosti hranjivih tvari - Europa

Dopuštena odstupanja u svrhe označivanja hranjivih vrijednosti važna su zbog ... dobroj vjeri kako bi osigurali visok stupanj točnosti tih nutritivnih deklaracija. ... Tablica 1.: dopuštena odstupanja za hranu koja nije dodatak hrani uključujući ...

Objašnjenja o promjenama PDV-a u EU-u prema ... - Europa EU

o PDV-u u vezi s mjestom isporuke telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i ... predviđeno je da se isporuka tih usluga u treće zemlje i iz trećih zemalja ...

Trgovina za sve - Prema odgovornijoj trgovinskoj i ... - Europa EU

Europe Direct je usluga koja vam omogućuje pronaći odgovore ... pitanja koja utječu na današnje gospodarstvo utemeljeno na vrijednosnom lancu, kao što su ... Trećim se stupom strategije osigurava da trgovinska politika EU-a ne odražava ...

Objašnjenja o promjenama PDV-a u EU-u prema mjestu ... - Europa

o PDV-u u vezi s mjestom isporuke telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i ... predviđeno je da se isporuka tih usluga u treće zemlje i iz trećih zemalja ...

Seminar “Prema uslugama podrške usmjerenim na ... - Europa EU

14 ožu 2019 ... Obuhvat i glavni ciljevi projekta Centra za rehabilitaciju Zagreb 2013. ... navedeno podružnica Sloboština 1 pružala je i uslugu pomoći pri ...

Seminar “Prema uslugama podrške usmjerenim na ... - Europa

14 ožu 2019 ... društvo, CR Zagreb, Udruga za promicanje inkluzije, Centar za obrazovanje odraslih. Validus, Udruga za samozastupanje, Konzorcij.

Smjernice o postupanju prema povezanim ... - Eiopa - europa.eu

Za potrebe ovih Smjernica sudjelujuće društvo jest društvo koje izračunava ... Sudjelujuća društva trebala bi utvrditi svoja povezana društva i sudjelujuće.

Sedam životnih priča – Na putu prema uspjehu pomoću ... - Europa

Kuham jednostavna jela, ali su moji standardi visoki po pitanju pripreme ili ... uglavnom muškarci. Svi se slažu koliko je dobra moja čokoladna torta. Ali recept je ...

Brošura o Uredbi 1400/2002 - AZTN

Distribucija i popravak motornih vozila područja su od izuzetno važnog ... Ugovora o EZ-u primjenjuje se na ugovore koji bi mogli utjecati na trgovinu ... Na primjer, vertikalni sporazum između proizvođača vijaka i prodavaonice alata za.

7151 final ANNEX PRILOGA k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE

6 nov 2018 ... 204-875-1. 128-03-0 x x x. 188. Natrijev metilditiokarbamat. UK. 204-876-7. 128-04-1 x x x. 195. Natrijev 2-bifenilat. ES. 205-055-6. 132-27-4.

DOBRI PREMA VAMA. BRUTALNI PREMA PRAŠINI.

Proizvodi tvrtke Gorenje ukazuju na razumijevanje i potrebu ... Sav zrak koji usisavač usiše prisilno prolazi kroz HEPA filter gdje ... Veliki spremnik za vodu.

DOBRI PREMA VAMA, BRUTALNI PREMA PRAŠINI

Gumirani kotači • Nastavak za odlaganje cijevi • Šifra: 678489. G FORCE ... rubom koji štiti i namještaj i usisavač, što vama ostavlja jednu brigu manje. G FORCE ...

Alergeni v živilih in njihovo označevanje po novi Uredbi 1169/2011/EU

Uredba EU glede označevanja alergenov v živilih. S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij ...

How to reach MedILS

promet- split.hr). These buses will take you to the bus terminal on the east end of Riva (see map 2). You can then walk ...

How to reach us - Villa Olka

1. Head southwest on Rotor toward Jadranski most. 43 m. 2. Exit the roundabout onto Jadranska avenija. 5.5 km. 3. Continue onto A1/E71 - Toll road. 153 km. 4.

How to reach The Pucic Palace.

Dubrovnik and our porter will meet you on PLOCE gate and help you with your luggage and accompany you to the hotel. Driving Directions. Driving to the airport ...

Useful information about Osijek and how to reach us - COST Action ...

5 Mar 2017 ... http://omnia-osijek.hr/pansion-kod-ruze/ http://www.maksimilian.hr/?lang=en http://hostel-street-osijek.com/index.en.html. Also, if somebody ...

Tenth Circuit Affirms SEC's Extraterritorial Reach

29 Jan 2019 ... internet traffic exchange business, defendant Traffic Monsoon, LLC. The company purportedly sold bundles of internet ads (“AdPacks”) to ...