zgradba atoma - ZAG

Masno število (A) je vsota protonov in nevtronov v jedru atoma. ➢ Relativna atomska masa (A r. )je število, ki pove kolikokrat je masa atoma določenega.

zgradba atoma - ZAG - Srodni dokumenti

1.)Zgradba atoma

Hundovo pravilo: pravi, da elektroni zasedejo maksimalno število praznih orbital. To pomeni, da bodo elektroni, če se le da najraje eden v enem kvadratku. 10.

zgradba atoma - ZAG

Masno število (A) je vsota protonov in nevtronov v jedru atoma. ➢ Relativna atomska masa (A r. )je število, ki pove kolikokrat je masa atoma določenega.

ZGRADBA ATOMA IN PERIODNI SISTEM

26 okt 2009 ... Elektronska konfiguracija je zgradba elektronske ovojnice atoma. Princip izgradnje ali zgradbo atomov z več elektroni uravnavajo tri pravila:.

Bohrov model atoma N. Bohr je leta 1913 postavil nov model atoma ...

Bohrov model atoma. N. Bohr je leta 1913 postavil nov model atoma. Rekel je, da je atom sestavljen iz točkastega pozitivno nabitega jedra, okoli katerega ...

1 Zgradba jedra

15 maj 2014 ... Do odkritja nevtrona leta 1932 ni bilo jasno, ce so gradniki jedra poleg protona res tudi ... nevtronska zvezda ali crna luknja. V procesu nastaja ...

ZGRADBA ATOMOV

'DRUGO PRAVILO ' elektron zasede vedno tisto orbitalo, ki ima najnižjo energijo. 3.HUNDOVO PRAVILO. Stanje samskih elektronov Število elektronov v orbitali ...

1. NAHAJALIŠČE: 2. ZGRADBA: 3. DIHANJE:

Ne potopi se s pljuči, polnimi zraka. ZAKAJ LAHKO DOLGO OSTANEJO POD VODO? Tjulnji se potopijo za mnogo dlje časa, kot se lahko človek. Morski slon za.

zgradba trdnih snovi - ZAG

določenih mestih v kristalni mreži. ➢ Kristalna mreža je urejena, ponavljajoča se razporeditev gradnikov snovi v prostoru. Vzorec razporeditve gradnikov v ...

5. ZGRADBA IN DELOVANJE RASTLIN

Steljka največjih alg je lahko nekaj deset metrov dolga in tehta nekaj ton. • N ekatere alge imajo tkiva, v katerih je plin. Ker nimajo opornih tkiv, jim takšna tkiva ...

Nukleotidi in zgradba nukleinskih kislin

N-baza pentoza. *. *. Gradniki. DNA so nukleotidi. Page 4. purinski bazi adenin gvanin citozin timin (v DNA) uracil (v RNA) pirimidinske baze. Page 5. riboza.

Pomen in hranilna vrednost Zgradba mesa

Trajne klobase in salame so: zimska, milanska salama, kulen, slavonska ali sremska klobasa, salamini, čajna klobasa in itd. Proizvajalci pa lahko izdelujejo.

KONDENZIRANO STANJE SNOVI. ZGRADBA KRISTALOV.

10 dec 2008 ... gradniki oznaka primeri molekule molekulske vezi molekulski kristali jod, kafra, saharoza kationi in anioni ionske vezi ionski kristali. NaCl, MgO,.

ZGRADBA IN DELOVANJE SPOLOVIL (spolovila – organa genitalia)

MOŠKI SPOLNI ORGANI – gentitalia masculina. Proizvjajo spermije in jih vnašajo v žensko telo. Zunanje spolovilo sestavljata mošnja – scrotum in spolni ...

Slovenska skladnja: Zgradba glagolske zveze (37-42) - Glagolsko ...

o fazni/modalni ... glagol in nedoločnik – ni vezano na en sam čas (fazni/modalni glagol sama ... Modalni, fazni in glagoli premikanja se zdijo (precej) enostavčni.

atoma

filozofi 5 stoljeća p.n.e. Leukip i njegov učenik Demokrit. • Prvi model atoma pripisuje se Demokritu. Pošto u to doba nije bilo nikakvih saznanja o strukturi atoma ...

S T R U K T U RA Atoma.pdf Preuzmi

ATOMSKI SPEKTAR – linijski spektar od atoma u ekscitovanom stanju. Spektar atoma vodonika je najjednostavniji. • Balmer (1885) otkrio linije u vidljivom dijelu ...

4. Jezgro atoma - pmf kg

Prolazak alfa čestica kroz materiju (Raderfordovo rasejanje). Neka radioaktivna jezgra emituju alfa čestice. To je dvostruko jonizovan atom helijuma, tj, jezgro ...

V Rac Struktura atoma.pdf

Lewis-ovi simboli elemenata. Lewis je predstavio valentne elektrone tačkama. Broj valentnih elektrona se poklapa sa grupom u periodnom sistemu i isti je za ...

STRUKTURA ATOMA

jezgra, na velikom rastojanju kreću elektroni. ▻ Nils Bor - model atoma vodonika - ... Valentni elektroni su s- i p-elektroni. Elementi od 13. do 18. grupe (IUPAC) ...

5_Bohrov model atoma

Grčki filozofi Leukip i Demokrit (5 stoljeće prije Krista) zastupaju ideju da se tvar sastoji od atoma – nedjeljivih čestica, koji se nalaze u neprekidnom gibanju u ...

Rani modeli atoma

dijelove čiji naboj neutrališe negativno naelektrisanje elektrona. . Kako su uz to elektroni bili hiljadama puta lakši od cijelih atoma, to je značilo da najveći dio ...

Bohrov model atoma

Bohrov model atoma. Rutherfordov ... Bohrov postulat: Elektron ne može kružiti po bilo kojim već ... uočio utjecaj električnog polja na spektar (Starkov efekt), a.

model atoma vodonika

Atomski broj je broj protona u jezgru. • Kod lakših atoma je ... MASENI BROJ – A, zbir protona i neutrona u ... Izobari - atomi elemenata koji imaju isti maseni broj,.

Bohrov model atoma - PMF

Linijski spektri. • Daćemo malo detaljniji opis linijskih spektara jer ih je Borov model atoma uspio objasniti (za atom hidrogena). • Užarena čvrsta tijela, tekućine i ...

Rani modeli atoma - PMF

Thomsonov model atoma. • Prvi pokušaj da se ... Thompsonov statički model atoma. Thomson-ov plumb-pudding model atoma. (1911. G.) Iako Thompson nije ...

Modeli atoma u 20. i 21. stoljeću

Ključne riječi. Model atoma, Bohrov model atoma, kvantnoteorijski model atoma, ... Bohr je prihvatio Thomson-Rutherfordov planetarni model i Boškovićeve ...

Modeli atoma u 20. i 21. stoljeću - FKIT

Ključne riječi. Model atoma, Bohrov model atoma, kvantnoteorijski model atoma, ... Bohr je prihvatio Thomson-Rutherfordov planetarni model i Boškovićeve ...

Modeli atoma – zgodovinski pregled

Thomsonov model atoma. J.J. Thomson je leta 1897 odkril elektron. Kasnejše raziskave so pokazale, da je elektron sestavni del atoma, ter so ovrgle teorijo, ...

8. Bohrov model vodonikovog atoma - pmf kg

Bohrov model vodonikovog atoma. 8.1. Osnovni principi ... Emisioni spektar atoma vodonika pokazuje tri karakteristične linije u vidljivoj oblasti na 6563, 4861 i ...

Projekt: Bohrov model atoma - PMF

Projekt: Bohrov model atoma. Martina Obradović ... Ovaj projekt omogućuje učenicima da grade atom stavljajući elektrone na određene pozicije u energijskim ...

BOHROV MODEL ATOMA 1. Ako sa n =1 označimo energiju ...

BOHROV MODEL ATOMA. 1. Ako sa n =1 označimo energiju osnovnog stanja vodikova atoma, kod kojeg od navedenih prijelaza elektrona vodikova atoma, s ...

1. Struktura atoma i periodni sustav elemenata - Element

Navedeni su podaci o atomskom i masenom broju nekih elemenata. Zaokružite slova ispred podataka koji se odnose na izotope. O izotopima kojeg je elementa ...

Struktura atoma i periodni sustav elemenata - Element

relativna atomska masa relativna molekulska masa ... Napomena: relativna masa je određena u odnosu na masu elektrona ... Pitanja i zadaci za ponavljanje. 1.

Elektronska struktura atoma Raderfordov atomski model – jezgro u ...

Elektroni kruže oko jezgra – elektrostatičke interakcije ih drže da ne napuste jegro ... elementi kojima su 3d elektroni valentni elektroni se zovu preazni metali.

Prvi modeli atoma, otkriće atomske jezgre, Ernst Rutherford

Raspršenje alfa i beta čestica i građa atoma. • Došao je do zaključka da je jezgra stalni dio atoma koji nosi gotovo svu masu atoma i ima pozitivni naboj ...

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz ...

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz atomov, molekul in ionov. Glede na to kako so ti gradniki povezani med seboj se snov pojavlja ...

oblika in velikost zemlje ter zgradba zemlje - Munus 2

celinami. Površina oceana na njegovem osrednjem območju je tako zaradi večje sile teže bližje središču Zemlje kot površina ob obalah. To kaže na neskladje ...

1. Građa atoma. Otkriće jezgra. Otkriće elektrona. 2. Radioaktivnost ...

Građa atoma. Otkriće jezgra ... Linijski spektri, Borov model atoma vodonika. 8. Kvantno mehanički model atoma, kvantni brojevi, atomske orbitale, popunjavanje.

Elektronska Elektronska struktura atoma - Tekstilno-tehnološki fakultet

15 lis 2013 ... bi zadovoljavale. Schrödingerovu jednadžbu - kvantni brojevi. Kvantni brojevi definiraju ponašanje elektrona u elektronskom omotaču atoma.

Elektronska Elektronska struktura atoma - TTF

15 lis 2013 ... dva elektrona suprotnih spinova. ▫. Maksimalni broj elektrona u određenoj elektronskoj ljusci. = 2n2. Građa atoma i periodni sustav elemenata.