UPUT'E AUTORIMA

elektricki kapacitet farad. F ... specifieni toplinski kapacitet (ne preporucuje se naziv: specifiena toplina) ... Cp, 111 za molarni toplinski kapacitet pri stalnom tlaku.

UPUT'E AUTORIMA - Srodni dokumenti

UPUT'E AUTORIMA

elektricki kapacitet farad. F ... specifieni toplinski kapacitet (ne preporucuje se naziv: specifiena toplina) ... Cp, 111 za molarni toplinski kapacitet pri stalnom tlaku.

Obrazac 1. - Uput za pregled vida - Stetoskop.info

УПУТ ЗА ПРЕГЛЕД ВИДА. Упућује се на преглед вида. ,. (име, очево име и презиме). , рођен(а) године у. (ЈМБГ). (место рођења и општина) по занимању.

operating instructions steam iron dbl-5026 uput toa upotr up gla na ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PEGLA NA PARU DBL-5026. УПАTСТВА ЗА ... Dok traje peglanje, lampica – indikator temperature na pegli će nastaviti da se.

operating instructions steam iron dbl-5010 uput toa upotr up gla na ...

... NA PARU DBL-5010. UPUTSTVO ZA UPOTREBU PEGLA NA PARU DBL-5010 ... uputstvu za upotrebu. • Neophodan je blizak nadzor kad se bilo koji uređaj koristi u blizini dece. ... GLAČANJE PARNIM MLAZOM ILI OKOMITO. GLAČANJE ...

operating instructions steam iron dbl-7003 uput toa upotr ... - VOX Club

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PEGLA NA PARU DBL-7003. УПАTСТВА ЗА ... Poseban filter unutar rezervoara omekšava vodu i sprečava gomilanje kamenca na prohromskoj ... Kada se grejna ploča ohladi, možete je očistiti vlažnom krpom.

UPUTSTVO AUTORIMA

novih podataka, naučnih informacija, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućile čitaocu proveru iznete informacije na opisan način. Pregledni rad (Review) ...

Upute autorima

izvorni znanstveni rad (orginal scientific paper). - pregledni znanstveni rad (scientific review). - izlaganje na znanstvenom skupu ( conference paper). B) Stručni ...

UPUTSTVO AUTORIMA REFERATA

utjecaja. U radu se opisuju nastanak i stanje hidrotehničkog sustava nizine u kojoj je okosnica rijeka Bosut. Navode se klimatološke i hidrološke mjerne stanice i ...

Upute autorima - UMSTHN

Režić S. Metode mentoriranja prvostupnica sestrinstva. Sestrinski glasnik. 2016; 21.2: 140-143. Pri pisanju literature potrebno je pridržavati se uputa za pisanje ...

Naputak autorima - Srce

nije odvojena zarezom), zatim slijedi dvotočje i broj stranice: Tekst ... (Vukušić 1984: 59). Citirana bilješka (fusnota) navodi se nakon navoda stranice na kojoj se ...

UPUTE AUTORIMA ZA PISANJE RADA

EU tržište farmaceutskih proizvoda prakticira pakovanje lijeka u blister koji se ... uvijete zahtjeva znače da se pakiranje farmaceutskih proizvoda uvelike razlikuje ...

UPUTE AUTORIMA / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Liječnički vjesnik (LV), službeni recenzirani časopis Hrvatskoga liječničkog zbora objavljuje uvodnike, stručne i znanstvene rado ve, preglede, prikaze bolesnika ...

upute autorima - Hrčak - Srce

Filozofska istraživanja znanstveni je časopis Hrvatskog filozofskog društva sa sjedištem u. Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Pokrenut 1980. godine, s vremenom ...

Upute autorima - Medicinska naklada

MEDICINSKA NAKLADA d.o.o.. HR – 10000 Zagreb, Cankarova ulica 13, tel/fax: 01/3779-444, 3779-450; 3707-866 žiro račun: 2360000 –1101226715; matični ...

Upute autorima Guidelines for authors - Srce

Pregledni članak (Review) originalan je, sažet i cjelovit prikaz područ- ja istraživanja ... Poželjno je članak podijeliti. Guidelines ... Novinski članak (na internetu).

o autorima - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

... „Vojna povijest” u izdanju „Večernje- ga lista”. Pripravnički staž pedagoga odradila je od 2012. do 2013. godine u osnovnoj školi Dobriša Cesarić u Osijeku.

Upute autorima - Institut za povijest umjetnosti

Trotočka kao oznaka za izostavljeni tekst dodaje se: …ispred, iza… i između (…) pojedinih dijelova rečenice. Kratka crtica (-), spojnica, upotrebljava se prema ...

IZAZOVI TRGOVINE U RECESIJI - UPUTE AUTORIMA

Njemački se hard diskonteri, Aldi i Lidl, u komunikaciji trgovačkih ... subota, s posebnim ponudama, a u prodavaonicama s manjim prometom je pod ... Provedeno je nekoliko izuzetno dobrih marketinških akcija koje su zamijećene u medijima ...

bilješke O AUTORIMA - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Esterajher, Milan Jajčinović, Mladen klemenčić, Anđelko. Milardović, Gorazd Nikić, Fran ... Željko Heimer rođen je 1971. u Zagrebu. Di- plomirani je inženjer ...

O AUTORIMA GORAN ŠAFAREK roĎen je 1977. u ... - WFD-in-Croatia

O AUTORIMA. GORAN ŠAFAREK roĎen je 1977. u Koprivnici gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirao je na Biološkom odsjeku ...

UPUTE AUTORIMA/AUTORICAMA: Časopis Prilozi Instituta za ...

Časopis Prilozi Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu objavljuje: ... Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, L, 1, (2018), 35-67.

Susreti s autorima u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“ Bjelovar ...

Ljubavologija / Bruno Šimleša. – Zagreb : Nar, 2011. – 301 str. ; 21 cm. Na preliminarnoj str. potpis i posveta autora: „Za sreću u ljubavi! Bjelovar, 7.3.2012.“.

upute autorima radova i prikaza u časopisu - Orijentalni institut

E. Građa i prilozi (jezik, književnost, historija, kulturna historija). F. Kritički, stručni i informativni prikazi i ocjene (djela i zbornika iz svih re- levantnih oblasti).

UPUTE AUTORIMA Časopis ACTA MEDICA CROATICA ... - dnoom

Časopis ACTA MEDICA CROATICA objavljuje uvodnike, izvorne radove, preglede ... prezime autora te naziv ustanova na engleskom jeziku. Ispod sažetka (i ...

Instrukcije autorima Vrste radova koje se objavljuju u časopisu: 1 ...

Pregledni rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog ... Krakto ili prethodno saopštenje što podrazumeva originalni naučni rad punog fomata ...

Upute autorima i recenzentima glede razvrstavanja ... - pravri.uniri.hr

Izvorni znanstveni rad sadrži, u pravilu u svom uvodu izrijekom slijedeće: ... Pregledni rad je rad koji znanstvenom metodom rješava teorijski meta-problem, tj.