Poslijediplomski doktorski studij - UniZd

Akademski kalendar aktivnosti. Akademskim kalendarom Sveuĉilišta u Zadru ... tia; Promet, FPZ, Vol. 6, Zagreb. Uputnica na cijelu bibliografiju. Hrvatska ...

Poslijediplomski doktorski studij - UniZd - Srodni dokumenti

Poslijediplomski doktorski studij - UniZd

Akademski kalendar aktivnosti. Akademskim kalendarom Sveuĉilišta u Zadru ... tia; Promet, FPZ, Vol. 6, Zagreb. Uputnica na cijelu bibliografiju. Hrvatska ...

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE - UniZd

poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Rani odgoj i obvezno obrazovanje (www.ufzg.hr);. - poslijediplomski ...

poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike - FFZG

glotodidaktika kao interdisciplina zasniva, i to uz izrazito znanstvenoistraživački pristup tim disciplinama. Realizacija programa podrazumijeva unutarsveučilišnu ...

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poljoprivredne znanosti

digestiju Büchi digestion system K-437, uređaj za destilaciju Büchi Distilation unit ... 600 Ruby, vertikalna elektroforeza Owl T-Rex Aluminum Backed-Sequencer S3S ... trošak može obračunati u ukupnom iznosu cijene studija kalkulacijom dopunskog troška. ... Groves, C. P., P. Grubb (1987): Relationships of living Cervidae.

Poslijediplomski doktorski studij Dentalna medicina - Stomatološki ...

Nives Pećina-Šlaus izv. prof. dr. sc. ... Nives Pećina-. Šlaus ... PROTRKA N, KATUNARIĆ M, DUKIĆ W: Erosive lesions in patients with drug depence. Caries.

Poslijediplomski doktorski studij SMJER: PRAVO ... - Pravni fakultet

Petar. Miladin. Trgovačko pravo- opći dio. Predmet smjera 5,5. I. Akademik. Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać ;. Prof.dr. sc. Siniša Petrović ;. Doc. dr. sc.

pravni fakultet sveuĉilišta u mostaru poslijediplomski doktorski studij ...

pravo. 15. 5. Prof. dr.sc. Damir Primorac. P3COPKP16. Kriminologija s ... kaznenog prava u Europi, u: Rodin, S. et al. ... osnovama kaznenog pravosuĊa,.

Poslijediplomski znanstveni studij “Arheologija istočnog ... - UniZd

limitacija agera municipija, centurijacija kolonija. Razgraničenja, postavljanje terminacijskih natpisa, izrada formae. Municipalizacija provincije i promjene u ...

ZDRUŽENI DOKTORSKI STUDIJ SOCIOLOGIJE ... - UniZd

Pred Vama se nalazi vodič kroz doktorski studij sociologije regionalnog i lokalnog ra- zvoja koji sadržava ključne informacije o našem studiju. One uključuju ...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Poslijediplomski doktorski ...

Miličić, V., Opća teorija prava i države, Zagreb 2003. ... Miličić, V., Opća pravna načela (pravo i moral) – Prijepori ... Pavčnik, M. Teorija prava, Ljubljana, 2007.

specijalistički poslijediplomski studij - EFZG

www.efzg.unizg.hr/mm. SPECIJALISTIČKI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ ... Makroekonomija prof. dr. sc. Zoran Kovačević. 25. 0. 2. Mikroekonomija prof. dr. sc.

Vodic za poslijediplomski studij u inozemstvu

(recimo, Stanford je takav primjer). M.Sc., pa Ph.D.: Ovo je ... krenimo redom. . . Kao prvo i osnovno, počnite s pisanjem motivacijskog eseja što je prije moguće.

doktorski studiJ - MEF

16 srp 2019 ... 41 Lucija Bagarić Krakan, dr.med. 106 izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki ... doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić. 50 Lucija Kovačević, dr.med. 89.

poslijediplomski specijalistički studij ... - Veterinarski fakultet

KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU ... 4 hrvatski veterinarski kongres s meunarodnim sudjelovanjem Šibenik (2008.). 14. ... reproduction techniques in goats // Proceeding of the 2nd General Meeting of GEMINI Maternal.

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija

Davor Bobić redoviti profesor. Akademija za umjetnost i kulturu. 13. Red. prof. art. Darko Lukić redoviti profesor. Akademija dramskih umjetnosti u. Zagrebu. 14.

SVEUČILIŠTE U RIJECI Poslijediplomski specijalistički studij ...

U Australiji je sekta kupila farmu na kojoj su se bavili proizvodnjom otrovnih ... Management in the 1995 Sarin Attacks on the Japanese Subway System, BCSIA ... uzorka u vremenu od 15 minuta do jednog sata nakon čega se pločica sprema ...

Poslijediplomski specijalistički studij Promocija ... - MedRi - UNIRI

Posljediplomski specijalistički studij „Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti“ ... javno zdravo, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. ... studijskog programa (navesti postoji li mogućnost pohađanja nastave u dijelu radnog vremena – izvanredni.

poslijediplomski stručni studij za poslovno upravljanje ... - Građevinar

MBA (Master of Business Admini- stration) jedan je od najcjenjenijih programa poslovnog obrazovanja, a razvijen u okviru zapadnjačkoga tržišnog modela.

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij MEDICINA RADA I ...

Žuškin, Eugenija; Mustajbegović, Jadranka; Schachter, E.Neil; Kern, Josipa; ... Rimac, Davor; Macan, Jelena; Varnai, Veda Marija; Vučemilo, Marija;. Matković ...

Doktorski studij Kineziologija - KIF - unizg

U posljednjih tridesetak godina kineziologija bilježi značajan razvoj, dolazi se do ... (2011). Osijek. 3. Andrijašević, M. (2012). Sport i rekreacija kroz povijest. U.

Doktorski studij sociologije. - ffzg

Na razini Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djelatna je Referada za poslijediplomski studij u čijoj su ... Zaprešić: VŠPU „Baltazar Adam Krčelić“. 4. Cifrić ...

Poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i ... - Pravni fakultet

Koprić, Ivan (prir.) (2003) Modernizacija hrvatske uprave. Zagreb: Društveno veleučilište u. Zagrebu. Hayward, Jack, Anand Menon (2003) Governing Europe.

Obrazac za upis na doktorski studij - APTF

Završio sam prethodni studij: a) VII/1; b) magistar znanosti; c) bolonjski sustav 3 2 ili 4 1. Upisujem se: a) na I godinu studija; b) uz evaluaciju, na više godine ...

(DOKTORSKI) STUDIJ POVIJEST OPĆENITO O PROGRAMU ...

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Povijest. Znanstveno područje: Humanističke znanosti. Znanstveno polje: Povijest. Trajanje: 3 godine. Broj ECTS-a ...

Doktorski studij WEB- plan i program1 - EFST

Ekonomski fakultet Split. Trajanje. 3 godine. ECTS. 180. Uvjeti za upis. Uvjeti za upis doktorskog studija Ekonomija i Poslovna ekonomija utvrđeni su čl. 89.

doktorski studij - Prirodno-matematički fakultet

obrazovanju, Master geografije u oblasti turizma i zaštite životne sredine i Master geografije u oblasti regionalnog ... Oženjen je i otac dvoje djece. Obrazovanje:.

Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu Doktorski studij ...

39 Miletić. Marija Miletić, dr.med. 20.06.2015, subota - 10:00. 40 Miletić. Matija Miletić, dr.med. 19.06.2015, petak - 16:00. 41 Misir. Zvonimir Misir, dr.med.

Univerzitet u Sarajevu DOKTORSKI STUDIJ NA ... - Pravni fakultet

Roderick A. Macdonald (2009), Transnational Secured ... često mijenjanje cijene studija koje bi bilo rezultat usklađivanja vrijednosti domaće valute sa ...

Fakultet političkih znanosti Doktorski studij Politologija

Zdravko Petak. Doc. dr. sc. Kristijan Kotarski. Politička ekonomija razvoja. 13 17. 7. Javne politike i razvoj. Prof. dr. sc. Luka Brkić. Globalna politička ekonomija i.

iii ciklus -doktorski studij prirodno-matematičkog fakulteta

Na temelju Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (u daljem ... Izborni moduli proširuju znanja studenata u izabranom naučnom polju/grani. ... funkcionisanja živih bića na molekularnom nivou želeći dospjeti do bitka.

iii ciklus -doktorski studij prirodno-matematičkog fakulteta - PMF

Na temelju Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (u daljem ... Izborni moduli proširuju znanja studenata u izabranom naučnom polju/grani. ... funkcionisanja živih bića na molekularnom nivou želeći dospjeti do bitka.

Doktorski studij - Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek

Primjena membranskih procesa za bistrenje i koncentriranje tekućih namirnica. ... Proizvodnja jabučnog octa na obiteljskim gospodarstvima prof.dr.sc. Mate Bilić.

Kiparstvo - doktorski studij - Akademija likovnih umjetnosti

Polje: Likovna umjetnost. Grana: Kiparstvo. NOSITELJ STUDIJA: Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti. INSTITUCIJSKA STRATEGIJA RAZVOJA ...

Studij Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij ... - UniZd

primjerima iz fizičko-geografske osnove Hrvatske. - Osposobljavanje za ... Prirodno-geografska osnova hrvatskih regija: obilježja panonskog, gorskog i ...

poslijediplomski specijalistički studijski program „vođenje i ... - UniZd

4 srp 2016 ... MOTIVACIJA, RADNO PONAŠANJE I. DOBROBIT izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić doc. dr. sc. Ana Slišković. 30. 15. 5. Izborni. RAVNATELJ U ...

sveučilište u splitu kineziološki fakultet doktorski studij kineziologije ...

Stručni doprinos ..................................................................................................... 217. 8.3. Budući pravci istraživanja .....................................................................................

doktorski studij iz veterinarskih znanosti - Veterinarski fakultet - unizg

G4. Damir Mihelić: ANATOMSKI, HISTOLOŠKI I GENETSKI PRISTUP ... Collins L. G., D. E. Tyler (1985): Experimentally induced phenylbutazone toxicosis in ...

sveučilište u splitu kineziološki fakultet doktorski studij ognjen uljević ...

Dana 23. prosinca 2013. godine, Ognjen Uljević, prof., obranio je doktorsku disertaciju ... Studija 2: Sport specifični motorički testovi u vaterpolu: pouzdanost, valjanost i ... ligaško natjecanje na svijetu, te se rezultati mogu koristiti kao referentne ... koji su preneseni iz medicinskih testiranja aerobnog kapaciteta, u stvari ne ...

Doktorski studij iz socijalnog rada i socijalne politike - Pravni fakultet

ZAJEDNIČKI KOLEGIJI ZA SMJEROVE SOCIJALNI RAD I SOCIJALNA POLITIKA ... Studijski centar socijalnog rada od 1994. godine izdaje dva časopisa: Reviju ...

matematički fakultet studij zajedničkog trećeg ciklusa - doktorski studi

Dr. Emir Temimović, vanredni profesor. Ciljevi nastavno- ... Emir turkušić, Uvod u hemijske senzore i ... Redžić, S., Bašić, H., Barudanović, S. (2009): Ekološki sistemi i modeli. ... loci plus SE33 locus in a Population from the Republic of Macedonia. ... A TOOL FOR ALL ASTRO SENSOR RECORDINGS FUSION INTO COLOR.

Revidirani program doktorskog studija 2018 - doktorski studij - unizg

28 lip 2018 ... Goran Hutinec, docent dr. sc. Hrvoje Klasić, docent dr. sc. Ida Ograjšek-Gorenjak, docent dr. sc. Martin Previšić, docent dr. sc. Zvjezdana Sikirić ...

Diplomski studij Psihologije - UniZd

djelatnosti i institucija, kao što su zdravstvo (klinička psihologija), obrazovanje (školska psihologija), dok se dio psihologa zapošljava u proizvodnim radnim ...

Uvod u studij književnosti - UniZD

2 lis 2019 ... Metodologiija proučavanja književnosti III. Povijest književnosti kao povijest čitanja; književnoteorijske refleksije fokusirane na dimenziju.

preddiplomski sveučilišni studij menadžmenta - UniZd

MP2208 Financijski menadžment. 6. MP2408 Nacionalna ekonomija Hrvatske. 6. MP2908 Kontroling. 6. MP2508 Poslovna organizacija. 6. MP3008 Izb. pr.

Sveuĉilišni diplomski studij sestrinstva - UniZD

Naziv studijskoga programa. Sveučilišni diplomski studij sestrinstva. Nositelj/i studijskoga programa. Sveučilište u Zadru. Vrsta studijskoga programa*.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA I ... - UniZD

27 velj 2020 ... PREDDIPLOMSKI STUDIJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI. RASPORED ... Španjolski jezik I (LV) pon ... Osnove latinskog jezika I i II.

Studij informacijskih znanosti osigurat će vam dinamičan i ... - UniZd

http://iz.unizd.hr. E-pošta: [email protected] Izjave studenata i fotografije preuzete su s mrežne stranice Odjela. Studij informacijskih znanosti osigurat će vam ...

Preddiplomski studij Kulture i turizma - novi - UniZd

... i turizam. O. 15 15 0 0.0. IKP101 Osnove informatike. O. 15 15 0 0.0. IKP104 Socijalna psihologija. O. 15 15 0 3.0. IKP110 Akademsko pisanje i jezična kultura.

Predstavljen diplomski studij lingvistike - 057info - UniZd

1 lip 2012 ... Oglasnik. Djevojka Trazi ... Fiat bravo HGT. Prodaja nekretnine. SVJEŽE DAGNJE ... HITNO TRAŽIM ... Traži se ozbiljna ... Tečajna lista HNB-a.

i sveučilište u zadru prediplomski studij primijenjene ... - UniZd

Predavanja se izvode uz pomoć PowerPoint i video prezentacija, uz korištenje ploče ... Gucci, R., Cantini C: Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina.

Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij ... - UniZd

19. Maja Gluščević, Bijeg u košari. 20. Nada Iveljić, Božićna bajka/ Marijina tajna/ Šestinski kišobran/. Čuvarice novih krovova. 21. Zvonimir Balog, Ja magarac.

integrirani preddiplomski i diplomski ili dodiplomski studij - UniZD

28 velj 2017 ... Broj mjesta: 45. 1 Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski.

Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij Hrvatski ... - UniZD

Hrvatski jezik I. Status kolegija ... Stručna periodika Jezik (pet stručnih članaka po izboru), Zagreb: Hrvatsko ... Šarić, Lj.-Wittschen, W. (2003), Rječnik sinonima,.

Hrvatski jezik i književnost (diplomski studij) Suvremena ... - UniZd

Ranko Marinković; Matko Peić, Joža Horvat; Antun Šoljan, Ivan Slamnig, ... Ranko Marinković, „Kiklop“. 7. tjedan. 2. Ranko Marinković, zbirka novela „Ruke“.

Diplomski sveučilišni studij Poduzetništva u kulturi i turizmu - UniZd

Diplomski sveučilišni studij Poduzetništva u kulturi i turizmu. (jednopredmetni, redovni i izvanredni). Trajanje studija: 4 semestra. Uvjeti upisa na studij: završen ...

Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija ... - UniZd

1 ožu 2019 ... Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo (odabrana poglavlja). Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, ...

2018 NOVI izvedbeni plan za diplomski studij - Studij dizajna

Dizajn vizualnih komunikacija 1 / 2. Kreativna komunikacija i društvo 1 / 2. Interaktivni mediji 1 / 2. Izborni predmeti / vizualne komunikacije *. Projektiranje pisma ...

Stella Mešić Studij: Preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjet

10 lip 2017 ... Autoportret s majmunom, 1943. i Ranjena košuta, 1946.).3 ... može se pronaći u njihovom psihološkom stavu kako to ističe Marino Tartaglia u.

2018 NOVI izvedbeni plan za preddiplomski studij - Studij dizajna

Zajednički predmeti. Projektiranje / Industrijski dizajn 1 / 2. Projektiranje / Vizualne komunikacije 1 / 2. Crtanje 1 / 2. Vizualna kultura 1 / 2. Uvod u dizajn 1 / 2.

Upute za prijemni ispit za preddiplomski studij - Studij dizajna

... Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna. Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb oib: 42061107444, www.studijdizajna.com. Razredbeni postupak za upis ...