Preddiplomski studijski program: agronomija smjer: opći - APTF

Akademski stupanj. Nakon stjecanja 180 ECTS bodova, izrade i obrane završnog rada studenti stječu naziv prvostupnika agronomije općeg smjera. 2.7.

Preddiplomski studijski program: agronomija smjer: opći - APTF - Srodni dokumenti

Preddiplomski studijski program: agronomija smjer: opći - APTF

Akademski stupanj. Nakon stjecanja 180 ECTS bodova, izrade i obrane završnog rada studenti stječu naziv prvostupnika agronomije općeg smjera. 2.7.

Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija Studijski smjer ...

Poslovna ekonomija. Studijski smjer Turizam www.unidu.hr. O STUDIJU. Studijski smjer Turizam oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji,.

l Diplomski studijski program: prehrambena tehnologija Smjer ...

Diplomski studij Prehrambena tehnologija, smjer Prehrambeno inženjerstvo ukupno traje 2 godine, odnosno 4 semestra i nosi ukupno 120 ECTS bodova.

studijski program odsjek: poljoprivredni smjer ... - Biotehnički fakultet

i anatomska građa, razmnožavanje gljiva, način prehrane i značenje gljiva. Sistematska podjela pravih gljiva. ... reznicama. Načini vegetativnog ... tajberi, loganberi, lingonberi, bilberi, kamčatka, goji, asimina, sibirski kivi, saskaton u ekološkoj ...

studijski program odsjek: poljoprivredni smjer: agoekologija i ruralni ...

i anatomska građa, razmnožavanje gljiva, način prehrane i značenje gljiva. Sistematska podjela pravih gljiva. ... reznicama. Načini vegetativnog ... tajberi, loganberi, lingonberi, bilberi, kamčatka, goji, asimina, sibirski kivi, saskaton u ekološkoj ...

studijski program poljoprivredni odsjek opšti smjer - Biotehnički ...

Gljive - opšte karakteristike, morfološka i anatomska građa, razmnožavanje gljiva, način prehrane i značenje gljiva. ... Načini vegetativnog razmnožavanja: reznicama. ... lingonberi, bilberi, kamčatka, goji, asimina, sibirski kivi, saskaton.

preddiplomski studijski program biologija - PMF

Kolegiji za sve tri godine studija složeni su po abecedi, najprije obavezni, a nakon ... rasprostranjivanje životinja; Promjene faune tijekom geološke prošlosti, ...

preddiplomski studijski program molekularna biologija - PMF

Skripta, PMF, Zagreb. 40886 EVOLUCIJSKA BIOLOGIJA. 0 0 0 2 2 1. NASTAVNI SADRŽAJI: Evolucija kao znanstvena disciplina i njen povijesni razvoj.

preddiplomski sveučilišni studijski program ranoga i predškolskoga ...

Popis obveznih i izbornih predmeta i / ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za ... organizaciji studija predškolskoga odgoja, a Učiteljski fakultet u Osijeku prepoznatljiv je. Hrvatskoj po ... Učiteljski fakultet Zagreb. Kineziologija.

preddiplomski studijski program geodezije i ... - Geodetski fakultet

Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu priznati su stručnjaci u zemlji i ... Cigrovski-Detelić,. B. Četverodimenzionalna geodezija. 0 4 1. 6. 7. Džapo, M.

Preddiplomski i diplomski studijski program pedagogije - Odsjek za ...

Nositelj studija: Filozofski fakultet Zagreb – Odsjek za pedagogiju. 2.3. Trajanje ... Klapan, A. (1996), Učenje u učeničkom domu, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci. 3. Rosić, V. (2001) ... A. Peko i V. Mužić). Osijek: Pedagoški fakultet, str. 1-27.

Naziv kolegija Tehnička fizika Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Primorac Z, Batista J: Mehanika, zbirka zadataka. Tomislav Petković: Zadaci iz fizike, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu,. Element, Zagreb, 2011. Dopunska ...

Preddiplomski studijski program grčkog jezika i ... - Filozofski fakultet

povijest grčkog jezika, grčka književnost i povijest klasične filologije. Nastavna je jedinica jednosemestralni kolegij. Zbog prirode procesa učenja jezika nužno je ...

Naziv kolegija Kemija II Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Rotacija oko dvostruke veze, cis-trans izomerija. Elektrofilna adicija na alkene. Markovnikovljevo pravilo. Konjugirani nezasićeni sustavi. Radikalske adicije.

UPIS na preddiplomski sveučilišni studij Geografija; smjer ...

Matematika i fizika; sm jer: nastavnički. G eografija i povijest; sm jer: nastavnički. Fizika i informatika; sm jer: nastavnički. PMF. Gimnazija. Strukovni Ostali.

Naziv kolegija Kemija 1 Kod kolegija FT111 Studijski ... - APTF

Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb. 1988 (i sva kasnija izdanja) – odabrana poglavlja. D. A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, ...

RASPORED ČASOVA ZA 1.GODINU 1. CIKLUSA Smjer: Opći ...

7 lis 2019 ... RASPORED ČASOVA ZA 1.GODINU 1. CIKLUSA. Smjer: Opći, Primijenjena matematika, Nastavnički (matematika, ... Linearna algebra I. (P).

Odjel za psihologiju Preddiplomski sveučilišni studij Studijski ...

Sati. Evolucijska psihologija. 3. 2. Psihologija religioznosti. 3. 2. Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji. 3. 2. Neurokemija ponašanja s osnovama ...

Programme Program - APTF

16 velj 2020 ... ... mreže na kakvoću jabuke 'Granny Smith' nakon čuvanja u hladnjači i ... 14:30 Željko Andabaka, Domagoj Stupić, Zvjezdana Marković, Darko ...

Nastavni plan i program II ciklusa studija – smjer Turizam - EFSA

Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilište Rijeka ... dijela predmeta koji za njih predstavlja poteškoću kroz konsultacije sa ...

studijski program - KIF

Naziv studijskoga programa. Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera ... Igre uz glazbu, šaljive igre, diplome i dr. (1P 2V). 13. Modeliranje ... Živčić Marković K. (ur.) Zagreb: LIP PRINT, Međimursko veleučilište u Čakovcu. 10.

Študijski program - FF UM

Študijski program sociologija in ... je dvopredmetni pedagoški program za ... 4 zahtevani izpiti (Sociologija kulture, Socialna psihologija, Sociologija mladine,.

Studijski program

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Šifra predmeta. Semestar ... Upoznavanje studenata sa nomenklaturom organskih spojeva. Trivijalni nazivi i ...

Studijski program - PMF

BAZE PODATAKA U HEMIJI ... Pretraživanje litearture, baza podataka, koristenje ... Bibliografske i citatne baze podataka (ISI Web of Science, Science. Direct ...

Dodiplomski studijski program - PMF

Koordinacijski princip veza, koordinacijski broj i koordinacijski poliedri. Fizičke osobine kristala, metode istraživanja kristaliziranih supstanci. Optička svojstva ...

Studijski program - UFRI

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci. 5. ... samostalno izvođenje nastave iz svih predmeta i područja zastupljenih u ... Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Novi studijski program FER-a

tetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Za- grebu potkraj 2012. su počeli ... file (matrica granula - profil) te određuju preduvjeti znanja. Novi studijski ...

studijski program teorijska fizika - PMF

I. Supek, Teorijska fizika i struktura materije, II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1977. - L. D. Landau, E. M. Lifšic, Teoretičeskaja fizika. Tom III: Kvantovaja mehanika.

Studijski program - Stomatološki fakultet

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je samostalna ... Vođenje medicinskih zapisa pacijenata; Stomatološki kartoni; Naručivanje pacijenata;.

(ciklus) Dodiplomski studijski program - PMF

10 stu 2012 ... Oksidativna fosforilacija. Razgradnja polisaharida. Razgradnja lipida i masnih kiselina. Razgradnja aminokiselina i ciklus uree. 2. 2. 2. 1. 1. 3. 3.

INTEGRISANI PETOGODIŠNJI STUDIJSKI PROGRAM ...

Arhitektonske konstrukcije 2. II. 2. 1. 1. 5. 9. Mehanika i otpornost materijala. II. 2. 1. 1. 4. 10. Istorija arhitekture 2 (srednji vijek). II. 2. 0. 0. 2. 11. Digitalne metode ...

studijski program turizam i hotelijerstvo

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО. НАСТАВНИ ПЛАН (туризам и хотелијерство). Заједничке основе (I и II година). ПРВА ГОДИНА.

STUDIJSKI PROGRAM sveučilišnog - KBF Đakovo

bogoslovna škola mijenja naziv u Teologija u Đakovu, usklađujući nazivlje sa Zakonom o visokim učilištima Republike Hrvatske iz 1993. U sastavu Teologije u ...

magistrski študijski program arhivistika in dokumentologija

študijskim programom tretje stopnje Arhivistika in dokumentologija v obsegu 180 ECTS kreditnih točk. Podiplomski študijski program vsebuje predmetnik, ...

studijski program sestrinstvo - Univerzitet Bijeljina

Anatomija,histologija i embrilogija. 7. Biohemija. 8. ... Anatomija, histologija i embriologija, Biohemija, Fiziologija. Matičnost predmeta ... http://www.mefst.unist.hr/.

DNA TECHNOLOGY Študijski program in stopn - FKKT

16. Rekombinantna DNA v medicini. Gensko zdravljenje. Vaje – laboratorijski del: 1. Mutageneza. 2. PCR na osnovi kolonije. 3. Hitra izolacija genomske DNA,.

Studijski program - Stomatološki fakultet - unizg

Niederkorn K, Sinanović O, Rundek T; Ad hoc Committee of the Croatian ... Mechanism of hormones activity; Pituitary gland: growth regulation and the growth.

Studijski program - Sveučilište Jurja Dobrile

Tablica R. Nastavni plan integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija (p o s t o j e ć ... knjižice, izvedbeni nastavni planovi i programi, dokumentacija o slobodnim aktivnostima, izvananastavnim ... http://ahyco.ffri.hr ...

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. stopnje STROJNIŠTVO ...

industrijska praksa (nekatere smeri). Predavanja, vaje, seminarji, ... Industrijska praksa v nekaterih ... Država: Hrvaška. Spletni naslov: http://www.fsb.hr/.

STUDIJSKI PROGRAM sveučilišnog (do)diplomskog ... - KBF Đakovo

KBF u Đakovu nastavlja tradiciju studija filozofije i teologije u biskupskom gradu ... Pomoćna literatura: Wilhelm Windelband, Povijest filozofije, Zagreb 1990., ...

studijski program psihologija - Univerzitet Bijeljina

Razvoj psihologije kao nauke i struke Istrijski uvod u psihologiju. Uvod u psihologiju. Psihologija kao znanost i struka. 2. Metodologija psiholoških istraživanja.

Kao studijski program s karakterom“, SPDS OiM se zasniva na ...

Ivan Bartulović, MBA, Vipnet. (Glavni direktor za ljudske resurse i korporativne ... Institute. Ivan Krajina, MBA, Podravka. (Direktor globalnog razvoja poslovanja)

EKONOMSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA ...

STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA, studijska godina 2015/2016. Avgust 2017. EKONOMETRIJA. Uvid u radove u ponedjeljak, 11.09.2017. u kabinetu 312, ...

Studijski program i ishodi učenja - RiTeh

4. 5. Osnove elektrotehnike I. 3. 2. 1. 6. 7. Programska podrška u inženjerstvu. 2. 2 ... Calder, N. Boatowner's Mechanical and Electrical Manual, International Marine, Camden, ... B. Kuzmanović: Osnove elektrotehnike 1, Element, Zagreb, 2000.

poslijediplomski specijalistički studijski program „vođenje i ... - UniZd

4 srp 2016 ... MOTIVACIJA, RADNO PONAŠANJE I. DOBROBIT izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić doc. dr. sc. Ana Slišković. 30. 15. 5. Izborni. RAVNATELJ U ...

informator – akreditovani studijski program osnovih akademskih ...

СЈЕНИЦИ. Акредитовани студијски програми основних академских студија. АГРОНОМИЈА и. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА. СЈЕНИЦА. 2017 ...

5.10. jednogodišnji master studijski program razredna nastava

JEDNOGODIŠNJI MASTER STUDIJSKI PROGRAM RAZREDNA NASTAVA (60 ECTS). I SEMESTAR. A. OBAVEZNI KOLEGIJI (2 od 5). R/br. Nastavni predmet.

Četverogodišnji studijski program Razredna nastava (240 ECTS)

Ratredna nastava. 64. 5.5. Četverogodišnji studijski program razredna nastava (240 ECTS). I SEMESTAR. R/br. Nastavni predmet. Broj sati po semestru (P V S).

Studijski program Preddiplomskog studija računarstva - FERIT-a

kao što je preddiplomski studij računarstva, vrlo brzo nalaze zaposlenje, kako zbog ... Perić, N., Automatsko upravljanje - predavanja, Zavodska skripta, FER, ...

medicinski fakultet studijski program - Univerzitet u Tuzli

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli · Ul. Univerzitetska br.1· 75000 Tuzla · Bosna i ... Na Medicinskom fakultetu u Tuzli studij je ustrojen prema studijskom ...

STUDIJSKI PROGRAM DRUGOG CIKLUSA ... - Univerzitet u Tuzli

Razumjevanje procesa građenja, metoda za projektovanje i ... Razumjevanje pravne i profesionalne prakse vezane za industriju građevinarstva,.

studijski program nastavničkog modula na ... - Filozofski fakultet

Opća pedagogija dr. sc. ... forme (molba, žalba, poslovno pismo, izvještaj itd.). ... o odgoju i obrazovanju u kontekstu odgoja za demokratsko građanstvo. (Opća.

Magistrski študijski program 2. stopnje Geografija Master of ...

migracije in litoralizacija obalnih območij, turistični in prometni tokovi v Sredozemlju, varovanje ekosistemov in zavarovana območja narave, ukrepi za ...

studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija ... - RiTeh

ECTS. P aV lV kV P V. Matematika I. 3. 3. 6. 7. Uvod u modernu fiziku. 2. 1. 3. 4 ... Slapničar I.: Matematika 2, Sveučilište u Splitu FESB, Split 2002., online ...

STUDIJSKI PROGRAM: SOCIJALNI RAD PRVA GODINA I semestar ...

STUDIJSKI PROGRAM: SOCIJALNI RAD. PRVA GODINA. I semestar. Rb. Predmet. P. V. (E)CTS. 1. Osnove socijalne politike. 3. 0. 6. 2. Psihologija socijalnog ...

Studijski program specijalne pedagogije - Filozofski fakultet

Specijalna pedagogija 4. Povijest pedagogije i skolstva BiH. Pedagoska psihologija 2. Pedagoska stittistika 2. Metodologija istrazivanja odgoja i obrazovanja.

studijski program stručnog studija fizioterapije - Zdravstveno ...

Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena Državna matura. (osnovna razina) iz hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika, dokaz o ... Vrcić-Kiseljak, Lj.: Fizioterapija u liječenju oboljelih od tumora-skripta, Zagreb 2007. ZVU ... Sadržaji vježbi u praktikumu: Rad s operativnim sustavom Windows XP/Vista.

Studijski program u ak. 2005. - Građevinski fakultet Osijek

Odjel Više tehničke škole aktivan je u regiji do 1976. godine kada se, kao dio Građevinskog školskog centra, otvara. Viša tehnička građevinska škola Osijek.

Višješolski študijski program Velnes - Višja strokovna šola za ...

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Velnes. 2 predmetNo-speCIFIčNe kompeteNCe. 28. 3 operatIvNI CIljI. 28. 4 obvezNostI študeNtov IN ...

Studijski program Arhitektura i urbanizam - Građevinski fakultet Osijek

Visokoškolsko obrazovanje graĊevinara u podruĉju istoĉne Hrvatske zapoĉinje 1967. godine u Osijeku osnivanjem odjela Više tehniĉke škole iz Zagreba.