iPhone Uputstvo za upotrebu - Apple Servis

Pozivnice. 85. Koristite više kalendara. 87. Deljenje iCloud kalendara. 86. Calendar podešav ... Dva puta kliknite Home taster, zatim dodirnite Print Center. Ikona ... Sa Siri Eyes Free, možete koristiti iPhone opcije u Vašem autu bez gledanja ili dodira iPhone-a — možete ... rođendane iz Vaših Contacts Vašim događajima.

iPhone Uputstvo za upotrebu - Apple Servis - Srodni dokumenti

iPhone Uputstvo za upotrebu - Apple Servis

Pozivnice. 85. Koristite više kalendara. 87. Deljenje iCloud kalendara. 86. Calendar podešav ... Dva puta kliknite Home taster, zatim dodirnite Print Center. Ikona ... Sa Siri Eyes Free, možete koristiti iPhone opcije u Vašem autu bez gledanja ili dodira iPhone-a — možete ... rođendane iz Vaših Contacts Vašim događajima.

Upute za uporabu iPhone uređaja - Apple Servis

iTunes sinhornizuje muziku, videozapise, fotografije i ostale sadržaje između vašeg računara i ... Brzi hotspot koristi vaš lični hotspot iPhonea, bez potrebe da.

Uputstvo za upotrebu - Videofon Servis

Telefonski imenik........................ 14 ... ht tp://w ww. videofon.co.yu. Vas telefon ... Povezivanje. Povezite strujni adapter i telefonski kabl kao na slici, redom 1, 2, 3.

Get one year free Apple TV when you buy a new iPhone, iPad ...

Redeem your 1 year free in the Apple TV app starting November 1, 2019. Make sure your eligible device is running the latest iOS, iPadOS, tvOS, or macOS.

iPhone 11 Pro Environmental Report September 2019 - Apple

10 Sep 2019 ... We're transitioning to renewable and recycled alternatives from fossil fuel–based plastics. For iPhone 11 Pro, we use 35 percent or more recycled ...

Obtén un año de Apple TV gratis al comprar un iPhone, iPad, iPod ...

Inicia tu año gratis de Apple TV en la app Apple TV a partir del 1 de noviembre de 2019. Asegúrate de que tu dispositivo elegible tenga la última versión de ...

PROTHERM LYNX - uputstvo za instaliranje i servis SRB - 19.05

UPOZORENJE: Iako ne postoje materije opasne po zdravlje, pojedini delovi unutar kotla (izolacija, dihtunzi ili zaptivke u vidu kanapa) su napravljeni od vlakana ...

uputstvo za podešavanje mobilnih uređaja za servis prenos ... - mts

Ukoliko želite da koristite servis prenosa podataka preko vašeg mobilnog uređaja neophodno je da podesite određene parametre. Ukoliko ne dobijete ...

Uputstvo za upotrebu EON

Električni kotao. EON-B060. EON-B090. EON-B120. EON-B160. EON-B180. EON-B240. EON-B270. Uputstvo za upotrebu zidni sa integrisanom pumpom i ...

uputstvo za upotrebu - TRC PRO

www.trcpro.rs. • Postupite po primeru datom dalje, tako što ćete podesiti uređaj prema tipu davača. Dipovi davača: Davači sile sa mernim trakama: Podešavanje:.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ovaj priručnik će Vas upoznati sa radom i održavanjem Vašeg novog vozila. Takođe će ... udesa pričvršćeni za sedište i njihova tela se usporavaju dok se ... Održavanje i evidentiranje podataka su odgovornost vlasnika vozila. Morate čuvati ...

Uputstvo za upotrebu - Liupka

Ova mašina nije namenjena upotrebi od strane dece i osoba sa smanjenim telesnim, fizičkim ili ... [4] Savijte svaku stranu krpice u obliku slova S kako biste ...

Uputstvo za upotrebu - Mobile

zaključavanja SIM kartice ili promenu PIN koda pogledajte. Zaključavanje SIM kartice na strani 35. Možete da sačuvate kontakte na SIM kartici pre nego što je izvučete iz ... „zamrzavanja“ ili pomeranja slike, trebalo bi da ponovo pokrenete ...

Uputstvo za upotrebu - Audio BM

37.5°C, čuće se četiri bipa i treperiće ekran da upozori korisnika na ... očitavanja temperature mogu varirati u zavisnosti od lokacije. 4. Preporučuje se uzimanje ...

Uputstvo za upotrebu - Vaillant

Izdavač/proizvođač. Vaillant GmbH. Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid. Telefon 021 91 18‑0 Telefax 021 91 18‑28 10 [email protected] www.vaillant.de ...

Uputstvo za upotrebu - Brother

Uputstvo za upotrebu softvera. Pratite ova uputstva za štampanje, skeniranje, daljinsko podešavanje (samo. MFC-1810 i MFC-1815), PC-Fax (samo. MFC-1810 ...

uputstvo za upotrebu - econ.tv

PVR: Koristi se za pristup snimljenom materijalu na USB disku. GOTO: Za prelazak ... Za snimanje podešavanja i izlaz iz menija, pritisnite EXIT taster. Ukidanje ...

Uputstvo za upotrebu - Elementa

Kalibracija termostata služi za povećavanje ili smanjivanje trenutno merene ... Postavite dve alkalne baterije (AAA 1.5V) u ležište baterija i postavite nazad ...

uputstvo za upotrebu - TehnoPlus

PERILICA ZA SUĐE. MODEL : LTB 6B019 ... Stavljanje suđa i pribora za jelo u perilicu, ... Punjenje -standarni set posuđa za standardni ciklus pranja (1). 13.

Uputstvo za upotrebu - Condio

Ako želite koristiti električni roštilj, izvadite donju ... Slika 15. 13.) Električni roštilj možete koristiti i na vrhu pušnice (slike 13/14). ... Za dimljenje se koristi uglavnom drvo ili stru- gotine drva ... Ugljen bilo koje vrste se ne koristi, zbog neugodne.

Uputstvo za upotrebu - Kanmed

Jedan ventilator ne radi. Akcija sistema: Na displeju se prikazuje SAFE (bezbedno). Kada se alarm utiša ureñaj će nastaviti da radi samo sa jednim ventilatorom.

Mašina za veš Uputstvo za upotrebu

14 tra 2014 ... Perilica rublja / Korisnički priručnik. 1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša. Ovaj dio sadrži sigurnosne informacije koje će vam pomoći da ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - Alles.hr

Niveliranje. 1. Instalirajte perilicu rublja na čvrstu i ravnu površinu, tako da se ne naslanja na zid, namještaj ili bilo što drugo. 2. Ukoliko pod nije savršeno ravan, ...

Uputstvo za upotrebu - Telenor

je registrovani žig kompanije Bluetooth. SIG, Inc. u celom svetu— ... morati da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“. Koristite taster za ...

Uputstvo za upotrebu - Prizma

Uređaj uvek koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu. Poštovani korisniče, ... Kabl za napajanje. Produžna cev Deflektor. Ventilator. Mlin. Osigurač mlina. Ekran osetljiv na dodir. Priključak ... Alkohol može oštetiti plastiku. Ne perite kućište ...

BTE uputstvo za upotrebu - Topling

Centrifugalni ventilator za povišene temperature, izrađen od čeličnog lima i ... Prije montaže dimnjaka potrebno je uraditi temelj za dimnjak sa anker vijcima M36 ...

uputstvo za upotrebu - Toshiba Tv

Snimanje sa vremenskim pomeranjem ................. 13 ... plejeri, PVR, uređaji za video igre, itd.). ... onemogućava kada je u toku snimanje ili reprodukcija.

Uputstvo za upotrebu - Fox Electronics

... ili emajliranog bakra, plastične ili staklene posude, posude sa neravnim dnom kao i sve posude prečnika manjeg od 12cm ili veće od 26cm. 2.Kontrolna ploča.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU www.philips.com/welcome HD8821 ...

za instaliranje, korišćenje, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca sa vašeg ... sirće kao sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca. ... Ako je bojler hladan, aparat.

Telefon Cat® B100 Uputstvo za upotrebu

prethodni ekran. Korisnički profili / Izaberi. Pritiskom otvorite podešavanja jačine zvuka korisničkog profila ili odaberite aplikacije i opcije. Taster bočne lampe.

www.philips.com/welcome UPUTSTVO ZA UPOTREBU HD8847 ...

U ovom priručniku ćete naći sve informacije neophodne za instaliranje, korišćenje, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca sa vašeg aparata. KRATKI SADRŽAJ.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I SERVISIRANJE TIP OLEOPATOR - K

3.5 Funkcija automatskog zatvarača (plovka). Plovak je uravnotežen tako da pluta na površini vode i ispod sloja izdvojenih mineralnih ulja. Dok se za vreme ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU OPIS PROIZVODA

Molimo pritisnuti poklopac do se začuje klik. ... poklopac tako da se začuje klik. 3. ... Program se preporučuje za jako prljave sudove, pogodan pre svega za.

STV Orfej - uputstvo za upotrebu - Elementa

Za otključavanje ponovite postupak. Univerzalni daljinski upravljač sa funkcijom učenja. Uputstvo za upotrebu. Pre upotrebe Vaš daljinski upravljač STV Orfej je ...

uputstvo za upotrebu - Skoda Auto

Potvrđujem da mi je vozilo predato u ispravnom stanju i da sam upoz- ... Vodite računa da prilikom zatvaranja vrata ne priklještite sigurnosni pojas. PAŽNJA ... Ako to nije moguće, onda okrećite upravljač levo i desno i time otključaj- te bravu ...

Istraživačko novinarstvo UPUTSTVO ZA UPOTREBU - CIN

Istraživačko novinarstvo otkriva činjenice koje su namjerno skrivene od javnosti. Da bi ih otkrili, istraživački novinari moraju vladati znanjem i vještinama koje ...

uputstvo za upotrebu - Roland Planet

Lokacije mo`ete i sami odrediti za pesme koje ih nota pesme na ekranu. Ove se informacije iz MIDI fajla ... u tom polju mo`e biti slika elektri~ne ili akusti~ne gitare, u zavisnosti od vrste ... lagane prelaze, kra}im -br`e. • Pomo}u BENDER ose ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU www.saeco.com/welcome Type ...

Aparat je namenjen za pripremu espreso kafe sa celim zrnima i ima posudu za mleko za jednostavno i brzo ... Prste ili druge predmete nemojte stavljati u mlin za kafu. Upozorenja. • Aparat je ... Crvena led lampica treperi. Pritisnite bilo koji ...

Uputstvo za upotrebu - Brass Komerc

Tehniĉke karakteristike rashladne vitrine sa jednim vratima. Dio 5 . ... gdje temperatura je bila ispod 0°C za duži period, dozvolite da kompresor dostigne ...

Uputstvo za upotrebu Cat® S50 smart telefona

Google Music Player – Kada je uređaj otključan, dvaput kratko ... polje za odabir muzičke kategorije na gornjem levom uglu ekrana > Moja biblioteka. Ono.

Osnovno uputstvo za upotrebu - Telenor

Za više informacija o upotrebi mobilnog telefona, poseti našu Internet stranicu ... Pomeraj prst gore/dole za listanje aplikacija, Internet stranica po svojoj potrebi. Lagano dodirni ... 1 3 4 Zaključavanje/Otključavanje ekrana. Za zaštitu telefona ...

FOX WVC3000 – Uputstvo za upotrebu - Fox Electronics

Snaga: MAX 2200W*. Usisna snaga 260W ? Više o proizvodima FOX Electronics možete saznati na internet stranici www.fox-electronics.co.rs. Dodatak.

rakijski kotlovi 10 l – 150 l uputstvo za upotrebu (hr) - Strojarstvo ...

2.2 KOTAO. Dijelovi kotla (poz 2, sl. 3) su izrađeni iz bakrenog lima certificiranog za ovu namjenu. Kotlovi spadaju u grupu s jednostrukim dnom što znači da se ...

Uputstvo za upotrebu nevidljivog aparata u uvu - Audio BM

informacije o upotrebi i rukovanju Vašim aparatima i baterijama. ... Vaš slušni aparat se može konfigurisati sa 4 programa slušanja ... Tražite sto udaljen od kuhinje i drugih bučnih oblasti. ... Ako nijedna od akcija nabrojanih na prethodnim.

Uputstvo za upotrebu e-pretraživača klasifikacije djelatnosti

djelatnosti radi pronalaženja odgovarajuće šifre djelatnosti, a u cilju pravilnog ... Korištenjem e-pretraživača klasifikacije djelatnosti šifra djelatnosti može se ...

ŠkodaFabia UPUTSTVO ZA UPOTREBU - Skoda Auto

Ako simbol na instrument tabli trepće temeratura tečnosti za hlađenje je prilično visoka, ili je nivo nizak ... Značenje crvenih simbola: Ako se pojavi crveni ... ozbiljne povrede! • Ako na zadnjem sedištu vozite decu, preporučujemo, radi njihove.

Uputstvo za upotrebu Mobilni telefon BS 02 - Blaupunkt

Tijekom poziva glasnoću zvuka možete pojačati ili smanjiti s gumbom na bočnoj strani ... ako ste nedostupni, ako nema odgovora, ako Vam je broj zauzet).

Uputstvo za ugradnju, upotrebu i održavanje - PVF Traders

KAMIN NA PELET TERMAL 15 ZA CENTRALNO GRIJANJE ... Osnovno programiranje koje je urađeno fabrički garantuje odgovarajući rad i sprečavanje ...

MAŠINA ZA PRANJE VEŠA WMF 601 UPUTSTVO ZA UPOTREBU ...

kako bi se novi vlasnici informisali o tome kako rukovati njome. !Pažljivo pročitajte uputstva: ovde su važne informacije o instalaciji, korišćenju i bezbednosti.

ŠkodaSuperb UPUTSTVO ZA UPOTREBU - Skoda Auto

U slučaju kvara prekontrolišite sistem airbag što pre u servisu Škoda. U ... Senzor za kišu funkcioniše samo kao asistent. ... Opisani simptomi mogu biti prouzro-.

MADSEN Itera II Uputstvo za upotrebu - Audio BM

3 феб 2015 ... Upozorenje · Ukazuje na to da postoji rizik od opasnosti za lica i podatke. Pažnja · Ukazuje na ... Ako pokušate da koristite tastere koji nisu uključeni, čućete dva kratka bipa. Itera II takoñe ... Crna = binauralno. Možete izabrati ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ŠTEDNJACI na kruta goriva

dimenzioniranje dimnjaka)!. • Dimnjak ima vrlo važnu funkciju izvlačenja dima kod uređaja na kruta goriva i stoga MORA BITI dobro i pravilno dimenzioniran!

Vaš telefon HTC Desire 200 Uputstvo za upotrebu - Telenor

SIM-kartica sadrži Vaš broj telefona, informacije o servisima i memoriju za čuvanje kontakata iz ... Pomičite prstom horizontalno levo ili desno po ekranu i pokazaće Vam ... Osim pretrage adresara prema imenu, možete tražiti i prema drugim.

Uputstvo za upotrebu i podešavanje MojaTV univerzalnog ...

Univerzalni daljinski upravljač tech4home služi kao zamijena za neispravan ... Koristi se za TV uređaj kada se univerzalni daljinski upari sa TV uređajem ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU AVI PRO MD BIVAC Vakcina protiv ...

Vakcina protiv Marekove bolesti. SAMO ZA UPOTREBU U VETERINARSTVU. Sastav:1000 doza ćelijski asocirane žive virusne vakcine sadržava minimalno 10 ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU CITRONIX TIG-AC/DC INVERTER 200A

CITRONIX TIG-AC/DC INVERTER 200A UPUTSTVO ZA UPOTREBU. CITRONIX doo 24000 Subotica Magnetna polja 6 tel:024-544-958 e-mail: [email protected]

uputstvo za upotrebu i održavanje destilator za vodu id 20

OPIS APARATA. Destilator za vodu ID 20 je elektični aparat za destilaciju pijaće vode kapacitete 16 lit/h. Izrađen je od nerđajućeg čelika Č 4580 koji je u ...

Uputstvo za upotrebu i podešavanje MojaTV ... - BH Telecom

Univerzalni daljinski upravljač tech4home služi kao zamijena za neispravan originalni daljinski upravljač Vašeg Set Top Box-a. Sve funkcije (tipke) koje su bile ...

uputstvo za upotrebu huawei e3131 - Telenor

UPOTREBU. HUAWEI E3131. Kontakt centar: 063 9000 www.telenor.rs. USB modem za laptop i desktop računare. TELENOR. INTERNET. POSTPEJD. MODEM ...

Uputstvo za upotrebu SR Transmiter temperature, tip T32.xS - Wika

Pre nego što počnete sa radom, pročitajte uputstvo za upotrebu! Sačuvajte ga za kasniju ... Prilog 1: Šema instalacije FM/CSA. 74. Dodatak 2: EU ... Priključivanje može da se obavi i na strujna kola „Class 2 Circuit“ ili jedinice. „Class 2 Power ... ④ VIATOR® HART® Bluetooth® Ex, kataloški broj: 11364254. Modem HART® ...