Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav ... - IS MU

Na ilirsku tradiciju nastavlja se zagrebačka filološka škola, čiji se jezikoslovci ... poseže i u čakavski i crkvenoslavenski jezik.16 Osim tih filoloških škola, ...

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav ... - IS MU - Srodni dokumenti

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav ... - IS MU

Na ilirsku tradiciju nastavlja se zagrebačka filološka škola, čiji se jezikoslovci ... poseže i u čakavski i crkvenoslavenski jezik.16 Osim tih filoloških škola, ...

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav ... - IS MU

2018. Bc. Žaneta Přivřelová ... s rodičovskou rolí, a to rodič „tichý společník“. ... rodič x mateřská škola a lze říci, že jsou tzv. komunikačním mostem mezi rodiči a.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky ... - IS MU

V Hrvatski za početnike je už těchto obecných geografických informací více, ... voćarstvo, tov pilića, uzgoj goveda, konfekcioniranje riba, mini mljekaru i dr. (…) ...

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických ... - IS MU

10. prosinec 2012 ... Nejdříve vybírám ty fragmenty a tituly, ve kterých se vyskytovala slova ... Hubatý Pseudolus neušetří poznámkám i „krasopis“ Calidorovy milenky (Plaut. Pseud. ... nosí vytetované znamení“ („one who bears tattoo-marks“).

Masarykova univerzita Filozofická fakulta - IS MU

с именами, но и вводятся в текст специальным термином, обычно словом прозвище, были редкими. Позднее, уже в ... Julina (3), Juliška,. Julinečka. 397.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Večerníček na ... - IS MU

k digitální animaci na příkladu sérií Pat a Mat a Bob a Bobek. Magisterská ... 2 Na jednu vteřinu filmu je potřeba dvacet pět sejmutých oken. Tedy dvacet pět listů ...

Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Gustav Klimt a ... - IS MU

přičítá sérii studií pro slavný portrét Adele Bloch-Bauer z roku 1907 a za nezanedbatelné považuje také návrhy pro mozaiku v Palais Stocklet v Bruselu, ...

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav ...

В рамках работы мы приводим точку зрения Й. Бечки, Й. ... компонентов «вода-хлеб», «вода-квас» (raději chléb s vodou, nežli koláč s bídou; i špatný.

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav slavistických a ...

361 „Kdo z vojáků bude nelítostně s panovníkovým nepřítelem hrát hru smrti a bude pevně bránit křesťanskou ... Križanić i Vitezović, Jutarnji list, 22/1933, 7771, ...

Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Ústav ...

Oskoruše na Slovensku dorastajú do veľkých rozmerov. Najväčší strom jarabiny oskorušovej sa nachádza v Modre. V roku 2012 mal obvod kmeňa 5,03 m a ...

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY ÚSTAV ...

38. 2.1.3.1 Stanje pismenosti u Banjoj Luci. 39. 2.1.3.2 Značenje obrazovnih institucija. 40. 2.1.3.3 Mediji i njihova uloga u utjecanju na studentski sleng. 41.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Balkanistika. Vladimir Levčev a Ivo Balenović. Dvě orwellovské vize v jihoslovanské perspektivě. Diplomová práce bakalářská. Autor práce: Kateřina Urbánková.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Řád ctností ve hře ... - IS MU

alegorie, Cestyvěz, ctnosti, drama, Hildegarda z Bingenu, Hildegard von. Bingen ... Sv. Hildegarda z Bingen, s. 31–32. ... Svízelná cesta k lásce : Z myšlenek sv.

reklama 14 - Filozofická fakulta UK - Univerzita Komenského

duchovnom a rodinnom rozmere sa tam vkradol aj konzum, ktorý neustále bujnie a narastá a v ... Nakonec skončil i na motorce Harley-Davidson… Nevíme, zda ...

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pravopis na 1. stupni ... - IS MU

18. duben 2011 ... na výsledky diplomové práce Marie Bartíkové Pravopis na 1. Stupni ZŠ z roku ... [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v. Praze, 2007, s. 9. [cit. 2012-03-29]. ... diktát přečteme; f) samostatná kontrola diktátu 3 minuty.

latinčina - Filozofická fakulta UMB - Univerzita Mateja Bela

Latinská abeceda, výslovnosť – Substantíva prvej deklinácie – Predložky – Slovesá tretej konjugácie: spoluhláskové kmene, i-kmene – Pasívum. 1. In scholā est ...

médiá a text - Filozofická fakulta - Prešovská univerzita

Project : Záhada Blair Witch) a na rozličnej úrovni ekvivalencie (Eyes. Wide Shut : Spaľujúca túžba, American Pie : Pikantné pokušenie;. Ballistic: Ecks vs.

Univerzita Karlova Filozofická fakulta ... - Informační systém

80 STAREK, Siniša Njegovan: Češka beseda Prekopakra 1907. – 2007. – Česká beseda Prekopakra 1907 –. 2007, Prekopakra, Češka beseda Prekopakra ...

vysoké učení technické v brně - IS MU - Masarykova univerzita

Kaufland, Interspaar) a v menších prodejnách, na úřadech a dalších veřejných prostorách, ve zdravotnických zařízeních, ve sportovních zařízeních, ve veřejných ...

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky České ...

Klíčová slova. České národní obrození, národ, Genesis, védismus, bráhmanismus, západní kultura, sanskrt, indoevropská jazyková rodina, mytologie ...

Masarykova univerzita Lékařská fakulta ... - IS MU

Výsledky potvrdily silnou pozitivitu stanovovaných markerů u jednotlivých ... a proteáz štěpících kolagen na povrchu nádorových buněk (Rejthar, a další, 2002). ... Mezi onemocnění endokrinní části pankreatu patří diabetes mellitus a ... prahu renální absorpce také glykosurie, způsobená úplným nebo relativním nedostatkem.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ... - IS MU

It consists of the definition of basic training, historical development and its objectives. Following the delineation of the core area, it describes its activation and ...

Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ ... - IS MU

the theoretical knowledge in rehabilitation of a patient with injury of dorsal aponeurosis. Klíčová slova: poranění, dorzální aponeuróza, šlacha, prst, rehabilitace.

MASARYKOVA UNIVERZITA P ÍRODOV DECKÁ FAKULTA ... - IS MU

n které aktivity v rámci volného času Ělovectví, sb r hub a lesních plodině, vedoucí ke zvýšenému ... increase the roster of reviewers for manuscripts submitted.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií ... - IS MU

3. duben 2016 ... Instagram), umisťují ediční plány na Issuu, Youtube nebo poskytují ke ... Jeffery Deaver, Lisa Jackson, Jonathan Kellerman, Lisa Kleypas, Ro-.

slavofraz - Filozofická fakulta UK

Mira Menac-Mihalić – Marija Malnar Jurišić: Fenomen mraka u hrvatskoj ... Наталья Арефьева: Космогонический код в диалектной картине мира (на ... Željko Predojević: O odabranim frazemima s glagolskom komponentom tipa tući/mlatiti.

A nyelvföldrajztól a névföldrajzig V. - Filozofická fakulta UK

núskodik, hogy a nevek a felbukkanását jelző pontok a Csepel-sziget vonalától ... Civitatibus effugasset, nobilis vir Culinus Banus Bossinus iniquitati eorum non solum tutum ... c) víznevek, vízpart: Forss 'ár', Holm 'sziget', Strand 'part', Ström.

проблематика перевода фразеологизмов - Filozofická fakulta UK

оказался более объемным, чем старочешский текст. 3 Полное собрание ... Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. 483 s.

Marketingová komunikácia a médiá 17 - Filozofická fakulta UK

teleshoppingu napr. na Dormeo, Kurkuma, Delimano Stone Legend, Kosmodisk). ... 11: http://forum.xcitefun.net/brazilian-health-department-scariest-anti-.

Postskriptum k McEwanovej novele Na pláži - Filozofická fakulta

Key words: Ian McEwan, On Chesil Beach, literary critique, semantics , Georges Bataille, frigidity, macabre. Od vydania McEwanovho diela Na pláži uplynulo ...

filozofická fakulta univerzity karlovy v praze - Informační systém

slovenské historiografii. Pro studium vztahu maďarské iredenty ke Slovensku je dodnes nedocenitelnou prací studie Juraje Kramera „Iredenta a separatizmus.

Masarykova univerzita - IS MU

Úvod. 1. 1. Simulakrum. 3. 2. Filozofické koncepcie simulakra. 5. 2.1. Gilles Deleuze - Obraz bez podobnosti. 5. 2.2. Vilém Flusser - Technické obrazy. 7. 2.3.

MatemARTika - IS MU - Masarykova univerzita

19. listopad 2015 ... pyramida Zoserova u Sakkary. Má ještě obdélníkový půdorys, jako mají mastaby. Pyramida u Dašur jeví snahu po čistém jehlanci, její plášť je ...

Legenda o sv - IS MU - Masarykova univerzita

století po Kristu a vypráví o cestách apoštola Petra a o obracení Klementa Římského a znovushledání Klimentovy rodiny. Legenda se téţ jako ţánr se opírá o ...

Sfragistika - Masarykova univerzita

SFRAGISTIKA častějšími, pak přibývá i pečetí ve funkci ověřovací. Jinak bychom nejčastěji našli pečeť ve funkci uzavírací. Jako i v mnohých dalších věcech, ...

1. Bauhaus - IS MU - Masarykova univerzita

Bauhaus byl totiţ školou, zabývající se téměř všemi okruhy umění. Navíc byl institucí ,ve ... Pokud Itten rozdělil výuku na přírodní studie, plastické ... kamen nach Prag zum Beispiel André Breton, Apolinaire, aber auch Lehrer vom Bauhaus.

3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

24. květen 2013 ... Saguaro. PIAQUA s.r.o.. Strojírenská 386, Praha 5 - Zličín. 140 00 Praha 4. Fresh Aqua (balená pitná voda neperlivá). Ing. Pavel Vavruška ...

Booleova algebra - IS MU - Masarykova univerzita

19. duben 2012 ... Bakalářská práce „Booleova algebra“ by měla sloužit především jako studijní materiál vhodný jako rozšiřující učivo pro studenty matematiky.

Bakalářská práce - IS MU - Masarykova univerzita

15. květen 2013 ... Parazitičtí helminti jsou původci často smrtelných onemocnění (tzv. helmintóz) zvířat a lidí. Abychom mohli s helminty účinně bojovat, je nutné ...

Ludvík Hlavačka. - IS MU - Masarykova univerzita

Jako memento jeho činů a komunistické hrůzovlády stále stojí v samotném centru ... Kč).62 Město Uherské Hradiště tedy přestalo usilovat o převod objektu do ... Uherské Hradiště už věznici nechce. [online]. 21. 6. 2011 [cit. 2014-01-23].

3. Kórejská republika - IS MU - Masarykova univerzita

V kaţdom prípade však kórejská menšina zatiaľ medzi nimi nie je evidovaná. ... „Kórejské písmo je abeceda a nie je to preto také trápenie, ako naučiť sa čínske ...

Neklidná Korea - IS MU - Masarykova univerzita

Díky jeho iniciativě byla vytvořena nová korejská abeceda – hangul. Je to asi nejracionálnější abeceda vŧbec a její kouzlo je v její jednoduchosti. Rozvoj.

hebrejská abeceda - IS MU - Masarykova univerzita

Další díky patří pracovníkům Památníku Terezín, kteří mi byli nápomocni při realizaci projektu a poskytli nesčetné mnoţství materiálů a fotokopií, jenţ jsem mohla ...

Obezita s handicapem - IS MU - Masarykova univerzita

na základě BMI určit zdravotní rizika spojená s obezitou (tabulka 1). ... kráva, 2 vícezrnné rohlíky, okurka, paprika, 2 kolečka šunky, kečup, borůvková ... MÜLLEROVÁ, S. Zdravá výživa a prevence civilizačních onemocnění ve schématech.

divadlo fórum - IS MU - Masarykova univerzita

Bakalářská práce „Alternativa prevence sociálně patologických jevů na ... metodu divadla fórum, jejím zakladatelem není nikdo jiný než Augusto Boal. Tato.

bakalářka final - IS MU - Masarykova univerzita

Tlak: 140/80 mmHg. Pulz: 82´. Moč: negat. Otoky: na dolních i horních končetinách. Varixy: neudává. Potíže během těhotenství: • od 35 t.g. gestační hypertenze, ...

Tiskový výstup - IS MU - Masarykova univerzita

srov. v češtině inženýr - inženýrka, profesor - profesorka, ředitel - ředitelka. Další příklady slov, ... опа́сный – опа́сен, опа́сна, опа́сно, опа́сны ва́жный – ва́жен ...

morálka mocných - IS MU - Masarykova univerzita

Machiavelli, Nietzsche, etika, komparace, nadčlověk, vladař, dobro, zlo, moc, svoboda, spravedlnost, vina, trest, Zarathustra, pravda, občanská výchova, ...

Osobní prostor - IS MU - Masarykova univerzita

9. srpen 2007 ... Digitální fotoaparát, film, fotografický portrét, fotografie, osobní prostor, pásmo fotografií, setkání. Mots clés. Page 3. Appareil de photographie ...

una aproximació descriptiva - Masarykova univerzita

referencials (com els relacionals, els agentius, els resultatius, els substantius de representació i els noms semiòtics) que admeten complements assimilables als ...

rostlinná barviva - IS MU - Masarykova univerzita

22. květen 2017 ... 28: A – extrakt ze zelí voda soda; B – voda kyselina citrónová; C – smíchané roztoky. 380. 430. 480. 530. 580. 630. 680. 730. 780. 830.

phonotactics of czech - IS MU - Masarykova univerzita

/TŠb/ OFO. APL DE3m -X LR C P N džbán. /TSp/ OFO AAL DE3m -X LR C (P) – Y cpát se. (/TSb/) OFO AAL DE3m -X LR C P Y Dzbel (Cz. place name).

Fantom Opery - IS MU - Masarykova univerzita

Lloyd Webbera The Phantom of the Opera a v jeho českém uvedení (Fantom Opery). Práce se ... filmu se neodehrává v Paříži, ale v londýnské Opeře. Fantom je ...

6.2. Multimediálna žurnalistika - IS MU - Masarykova univerzita

Osijek, 2015, roč. 11, 189-203 [cit. 2016-04-. 11]. s. ... Osijek, 2015, 189-203 [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: ... Praha: Mobil Media, 2003. NEWTON, Julianne.

MASARYKOVA UNIVERZITA Neplodnost a asistovaná ... - IS MU

18. duben 2008 ... neplodnost, asistovaná reprodukce, IVF, embryo, vajíčko, spermie. Annotation. The scope of this study are methods of assist reproduction and ...

3 epidurální anestézie - IS MU - Masarykova univerzita

25. duben 2013 ... Epidurální (také peridurální nebo extradurální) prostor je oblast, která se nachází mezi tvrdou plenou (dura mater) a páteřním kanálem. 28 „ ...

MASARYKOVA UNIVERZITA Лексико-семантический ... - IS MU

20 мар 2018 ... Z čista jasna na rovině jak stůl uvázli. (Rub.) Truhl. stůl kuchyňský, jídelní, psací a pod. Pošt. třídicí stůl s přihrádkami pro jednotlivá místa, trati ...

Swearwords in translation - IS MU - Masarykova univerzita

What is “expressive” and its relation to swearwords. ... translation from Russian, the basic principles still seem to be valid in 2006 and can be very well applied to ...

Феофан Прокопович - Masarykova univerzita

Но сие за верх твоей славы буди,. Что тебе ... Изряден, хвален твой суд; так бы то быть должно,. Да в наш век злобных слова умными владеют. А к тому ...

Masarykova univerzita, Brno - ResearchGate

June 13-15, 2018. Publisher: Masarykova univerzita, Brno. Edited by: Viktorie KLÍMOVÁ. Vladimír ŽÍTEK. (Masarykova univerzita / Masaryk University, Czech ...