(Leksikografski rad Zagrebačke filološke škole)

Katedra za povijest hrvatskoga jezika i dijalektologiju. Zagreb, 5. ožujka 2013. LEKSIKOGRAFSKI RAD. ZAGREBAČKE FILOLOŠKE ŠKOLE. DIPLOMSKI RAD.

(Leksikografski rad Zagrebačke filološke škole) - Srodni dokumenti

(Leksikografski rad Zagrebačke filološke škole)

Katedra za povijest hrvatskoga jezika i dijalektologiju. Zagreb, 5. ožujka 2013. LEKSIKOGRAFSKI RAD. ZAGREBAČKE FILOLOŠKE ŠKOLE. DIPLOMSKI RAD.

Jezične koncepcije riječke i zagrebačke filološke škole

stoljeće obilježio rad četiriju filoloških škola: zagrebačke, riječke, zadarske te hrvatskih vukovaca. Na čelu prve od njih stajao je Adolfo Veber Tkalčević,.

slavonska osnovica u temeljima zagrebacke filoloske skole

ZAGREBACKE FILOLOSKE SKOLE. U srediStu je pozornosti ovoga rada sklonidheni sustav u hrvatskom knji zevnom jeziku u drugoj polovici 19. st; onaj sustav ...

Zagrebačke škole crtanog filma

Ovim se istraživanjem utvrdilo koliko su nagrađeni animirani filmovi ... animirani film, Zagrebačka škola crtanog filma, YouTube ... U komentaru filma „Vau, vau!

novine učenika Osnovne škole Jože Šurana Višnjan - Portal za škole

Zora je već svanula, a more je blještalo.Svako toliko bi prošla brodica kraj nas.Mreţu smo već bacili i oznaĉili je brojem naše brodice.Nakon toga ja diţem.

1 raspored projekcija škole u kinu za srednje škole –2020. - Art-kino

NE OSTAVI TRAGA (igrani film). 109 min. 12. 3. 2020. u 13,30. 29. 4. 2020. u 14,00. OVO MIJENJA SVE (dokumentarni film). 89 min. 13. 3. 2020. u 14,00. 22. 4.

kurikulum nastavnog predmeta priroda za osnovne škole - Tajnik škole

vještinu opažanja, prepoznavanja istraživačkog pitanja, oblikovanja pretpostavki ... U 6. razredu učenici proširuju koncept organiziranosti prirode uočavajući na ...

Prirucnik za primjenu i izradu e-Skole scenarija poucavanja - e-Škole

Primjena suvremenih nastavnih strategija, metoda i postupaka ... suvremenoga učenja i poučavanja, njihov opći cilj je ohrabrivanje učitelja u namjeri kreiranja i.

PRIVATNE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE NAZIV ŠKOLE GRAD ...

Privatna gimnazija i ekonomska škola "Katarina ... Prva srednja informatička škola, s pravom javnosti ... Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti.

DAN ŠKOLE Proslavljen Dan škole - Osnovna škola Klinča Sela

Zanimljivosti o datumu. Toga datuma dogodila su se još ... SREDOZEMNA MEDVJEDICA. Sredozemna medvjedica zaštićena je životinja, a živi u moru i često ...

DRŽAVNE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE NAZIV ŠKOLE GRAD ...

Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina ... Obrtnička i tehnička škola Ogulin ... Zagreb. Grad Zagreb. 259. Škola za medicinske sestre Mlinarska. Zagreb.

HoMonIMIjA kAo LeksIkogRAfskI PRobLeM

vima i priručnicima homonimi i homonimija različito određuju. Ruski lingvist krongauz homonimiju određuje ovako: „Homonimijom se naziva podudaranje forme ...

HRVATSKI LEKSIKOGRAFSKI VRHOVI

PRIKAZI. FLUMINENSIA, god. 28 (2016), br. 1, str. 229-275. HRVATSKI LEKSIKOGRAFSKI VRHOVI. VELIKI RJEČNIK HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA.

Katančićev leksikografski rad - FFOS-repozitorij

pružaju obilnu građu o etimologiji riječi, narodnim običajima i zakonitostima jezika. Ključne riječi: Matija Petar Katančić, Pravoslovnik, Etymologicon Illyricum, ...

cvrčak? - Leksikografski zavod Miroslav

Što je buča, a što buća; u kojem su odnosu tikva i bundeva? Pravi termini, kao dio ... Uz dodatan podatak о zoološkoj porodici kojoj te dvije vrste. 191 ... Benešić buča C. pepo: (bundeva, misirača, turkinja...) bundeva buča. Jakić-. Hurm.

Kratice - Leksikografski zavod Miroslav

Slobodni Teritorij Trsta subvarijanta (u botanici) svezak, sveti sveučilišni svjetski školski štokavski šumarski talijanski tehnički tehnološki tekstilni temperatura str.

Mocijska tvorba kao leksikografski problem

Pri izradbi abecedarija za opći rječnik hrvatskog jezika postavilo se pitanje ... Hrvatski enciklopedijski rječnik koncepcijski se razlikuje od navedenih rječnika. Za.

Tviti kot leksikografski vir za analizo pomenskih ... - E-knjige FF

Tviti kot leksikografski vir za analizo pomenskih premikov v slovenščini. Darja Fišer, Nikola Ljubešić. Izvleček. V poglavju predstavimo potencial družbenega ...

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb ...

1.1 HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA. Planiraju se kontinuirana ažuriranja i nadopune postojećih članaka (oko 4500 članaka). Planira se pisanje i uređivanje novih ...

enciklopedija i etimologija - Leksikografski zavod Miroslav

ističe da joj je predmet njihovo »značenje, uporaba, podrijetlo«. To je troje ono što о riječi ma valja znati kako bi se moglo smisleno razgovarati i razmišljati о ...

filmski leksikon a ž - Leksikografski zavod Miroslav

... Maja Karšaj, Marija Kovačušić, Anica Skorin,. Dubravka Šalić, Olgica Zidanić. INFORMATIČKA OBRADBA. Zdravko Pondelak. DIZAJN. Goran Petercol.

Mate Ujević - Leksikografski zavod Miroslav

Hugo, Jadnici, sv. V, 63-69. Gogolj, Djela I—VII; 70. Puškin, Izabrana djela III; 71. Racine, Pravdaši; 72. Lermontov, Izabrana djela II; 73. Longfelow, Hyjavati; 74.

razvoj medicinske enciklopedistike u hrvatskoj - Leksikografski ...

Prvi strukovni medicinski leksikon bio je Leksikon zdravlja (Zagreb 1936) a uredio ga je Edo Deutsch. Nova Hrvatska enciklopedija (Zagreb 1941—1945) ...

Leksikografski rad Fausta Vrančića - FFOS-repozitorij

Nakon predgovora dolazi rječnički tekst od 1. do 117.stranice Na kraju rječnika Faust na pet stranica donosi „ popis dalmatinskih riječi koje su Madžari usvojili“: ...

o dvojezičnoj leksikografiji na leksikografski način - CORE

12 ožu 2016 ... Marko Samardžija, Srpsko-hrvatski objasnidbeni rječnik, ... si hrvatskoj dvojezičnoj leksikografiji, Hrvatsko-albanski rječnik (2010.) i Hr-.

demoni vlasti - Leksikografski zavod Miroslav

Roman Psi u trgovištu ima važno mjesto u književnom razvoju Ivana Aralice; objavljen je 1979. u renomiranoj biblioteci HIT zagrebačkog nakladnika »Znanje«, ...

NOVI lEKSIKOGRAFSKI POTHVAT: RJEČNIK BIBINJSKOGA ...

Marijana Tomelić – Ćurlin, Novi leksikografski pothvat: Rječnik bibinjskoga govora (219-221). »Čakavska rič« XlII (2014) • br. 1-2 • Split • siječanj-prosinac. 219.

Rasprave i članci - Leksikografski zavod Miroslav

u našu Enciklopediju, s obzirom na njen relativno skučeni okvir, ali zato nije manje interesantna. ... Nije jasno kako je to »planuo u rukama božice Demetre«.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža - RiTeh

U povodu obilježavanja 70. obljetnice osnutka, Leksikografski zavod Miroslav Krleža organizira međunarodni znanstveni skup Enciklopedika 2020 – dosezi i ...

osnovne škole srednje škole vrtići - Akm.hr

30 ožu 2019 ... Ivan Levačić. 2009 I.G.Kovačić, Sv. Juraj na Bregu. 40. Kevin Hajdari. 2010 I.G.Kovačić, Sv. Juraj na Bregu, PŠ Zasadbreg. 41. Filip Kozjak.

DAN ŠKOLE Proslavljen Dan škole - OŠ Klinča Sela

novnoj školi “Ivan Benković”. Na festivalu je nastupilo 13 bendova iz različitih krajeva. Hrvatske. Naš školski bend imao je vrlo uspješan nastup s pjesmom.

enciklopedija budućnosti - interaktivni izvor znanja - Leksikografski ...

Enciklopedija budućnosti je enciklopedija na novim medijima: Mreži (Internetu), ... Sencovu Grčko-hrvatskom rječniku, riječ enciklopedija sastavljena je od dviju osnovnih ... Encyclopedia Britannica izdana je prvi put u Edinburghu u Škotskoj.

о homonimiji u hrvatskom jeziku - Leksikografski zavod Miroslav

Malo je radova kojima je homonimija glavnom temom. Ovaj će članak pregledom triju radova tematski posvećenih leksičkoj homonimiji u hrvatskom jeziku ...

krležini autorski prilozi u enciklopedijama - Leksikografski zavod ...

enciklopedijskih članaka. U Kapetanićevoj bibliografiji Krležinih djela spominju se samo tekstovi: AUGUST1NČ1Ć, Antun; BROZ, Josip Tito;. ČERINA, Vladimir;.

Poziv na dostavu ponuda - Leksikografski zavod Miroslav

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA. Zagreb, Frankopanska ul. 26. Temeljem članka 33. Statuta Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža i čl.

Dr. sc. Željko Pavić Leksikografski zavod Miroslav Krleža ...

Željko Pavić. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Frankopanska 26. HR-10000 Zagreb. Bibliografija. 1. Simpoziji i znanstveni skupovi (izbor). 1989: Zagreb ...

onomastika u hrvatskoj leksikografiji - Leksikografski zavod Miroslav ...

Dabrović 0prasi *dbbn>, *dbbrb (slov. deber: klanac, bjrus. dobr': provalija). Dàbar m naselje u Lici, 596 stan. // dàbarski prid.; Dàbranin m (Dàbrànka z) {mn.

Predgovor - Nogometni leksikon - Leksikografski zavod Miroslav

trofeje, i strani treneri koji su u svijetu nogometa priznati kao utjecajni učitelji ... Natuknice u Leksikonu imaju najstariji hrvatski klubovi te svi prvoligaši, sudionici.

Za nakladnika • Publisher: Leksikografski zavod Miroslav Krleža ...

ISSN 1846–6745. Za nakladnika • Publisher: Bruno Kragić. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb / The Miroslav Krleža Institute of. Lexicography, Zagreb.

mirko dražen grmek - Leksikografski zavod Miroslav

najveća ostvarenja naše medicinske enciklopedistike kao što su Leksikon zdravlja (1936.),. Popularni medicinski leksikon (1954.), Medicinska enciklopedija ...

standardno navođenje brojčanih podataka - Leksikografski zavod ...

Brojčani podatak koji se nalazi uz taj pojam (datum, brojnost, vrijed ... Za pisanje se brojeva osim brojki rabe i neki drugi, znakovi: prazna mjesta, neki od ... Dopušta se da se u engleskom govornom području, po tradiciji kao decimalni znak.

xi kratice i znakovi - Hrvatski biografski leksikon - Leksikografski ...

carsko-kraljevski cm centimetar. DA. Državni arhiv. d. d. dioničko društvo. DFJ. Demokratska Federativna Jugoslavija. DHK. Društvo hrvatskih književnika engl.

andrija mohorovičić u znanosti i vremenu - Leksikografski zavod ...

SAŽETAK. Andrija Mohorovičić (Volosko, 1857 - Zagreb, 1936) istaknuti je hrvatski znanstveni radnik na području meteorologije i seizmologije s kraja XIX.

Pavić Željko bibliografija.pdf - Leksikografski zavod Miroslav

Željko Pavić. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Frankopanska 26. HR-10000 Zagreb. Bibliografija. 1. Simpoziji i znanstveni skupovi (izbor). 1989: Zagreb ...

mjeriteljski pojmovi u gazofilaciju - Leksikografski zavod Miroslav

Arapske su brojke potpuno jednake današnjima. Rimske brojke, tj. latinična slova kao posebni znakovi brojeva, jednake su današnjemu našemu pisanju od ...

CJENIK Interliber 2018. - Leksikografski zavod Miroslav

ATLASI. 1. HRVATSKI POVIJESNI ATLAS – NOVO. 304,00. -. 2. A CONCISE ATLAS OF THE REPUBLIC OF CROATIA. AND THE REPUBLIC OF BOSNIA AND.

Nulti arak - Nogometni leksikon - Leksikografski zavod Miroslav

Zlatko Čičak. TEHNIČKI UREDNIK. Branka Komadina ... Otto Bobek, Branko Galeković, Zlatko Škorić, Zdeslav Vukas,. Hrvatski športski muzej, Zagrebački ...

Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ - Državni ured za Reviziju

izvještaja i poslovanja Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ (dalje u tekstu ... cijena proizvodnje pojedinih enciklopedija i leksikona, te razlika između cijene ... području Republike Hrvatske proveden je usklađivanjem podataka iz popisnih.

Pavić Željko djelatnost izvan Zavoda.pdf - Leksikografski zavod ...

Željko Pavić, znanstveni savjetnik. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Frankopanska 26. HR-10000 Zagreb. 1. Životopisni podaci. Roen sam 16.7.1962. u ...

život i djelo ivana goluba - Leksikografski zavod Miroslav

О prevođenju Križanićevih djela »Razgowori ob wladatelystwu«, Prevoditelj, 4( 1979.) 11-12, str. 43-44. Pronađen izgubljeni primjerak Križanićevih Asserta ...

sto pedeset godina matice hrvatske - Leksikografski zavod Miroslav

pripovjedača (Pod gorom, Opanci dida Vidurine, Na veliki petak) i romanopisca (Raspeće,. Na ponorima, Direktor Križanić, Ognjište, Rascxjetana trešnja, San о ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža 22. ožujka 2019. raspisao je ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža 22. ožujka 2019. raspisao je javni natječaj za izbor na leksikografsko radno mjesto višeg leksikografa u humanističkom ...

07. Semanticko-leksikografski aspekti pojma bezbednosti, Predrag Ilic

раду је настојано да се утврди порекло и значење израза без- ... напаст, велика бол, подношење (боли/муке), смртна борба, трпња, калварија фиг.,.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža 31. svibnja 2019. raspisao je ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža 31. svibnja 2019. raspisao je javni natječaj za izbor na radno mjesto višeg stručnog savjetnika na pravnim poslovima (m/ž), ...

profesori ivo horvat, stjepan bertović i boris vrta - Leksikografski ...

MLADEN RAC, ANDRIJA ŽELJKO LOVRIĆ. (Institut »Ruđer Bošković«, Zagreb). UDK 5(091): 929 Horvat, Bertović, Vrtar. Pozvano predavanje. Primljeno: 25. VI.

hrvatska početnica s latinsko-hrvatsko - Leksikografski zavod Miroslav

sadrži latinsko-hrvatsko-njemački rječnik, najopširnija je hrvatska početnica iz 18. stoljeća, a pojavljuje se između 1696. i 1771. kao priručna školska knjiga.

Kurikulum škole Ravnatelj škole - "Dr. Franjo Tuđman" Beli Manastir

Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola ... Božićni blagdani (ponavljanje). V. Isus susreće ljude ... njegovanje izražajnog recitiranja, intonacije, izgovora i ljubavi prema hrvatskom jeziku ... CRTAN. JE. KROZ RADIONICU. KURIKULARNI PLAN RADA (ZNAČAJNI DANI).

Pocetno izvjesce Projekt e-Skole pilot projekt (151 skola) - e-Škole

Rijeka, Sveučilišna avenija 4 ([email protected]) ... i softveru, učinkovit raspored prostorija i opreme te pristup interaktivnoj pametnoj ploči. (Scrimshaw, 2004).

Upute_za_pristupanje_Yammer_mrezi_e-Skole - e-Škole

jednu od poveznica: A. Putem poveznice https://www.yammer.com/. B. Putem poveznice https://office365.skole.hr/. C. Putem poveznice https://www.office.com/.

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. - ZSE

30 tra 2019 ... IBAN: HR5525000091101352202, SWIFT: HAABHR22, Addiko Bank ... mlinsko - pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe, Sisak, Kralja.