Jezične koncepcije riječke i zagrebačke filološke škole

stoljeće obilježio rad četiriju filoloških škola: zagrebačke, riječke, zadarske te hrvatskih vukovaca. Na čelu prve od njih stajao je Adolfo Veber Tkalčević,.

Jezične koncepcije riječke i zagrebačke filološke škole - Srodni dokumenti

Jezične koncepcije riječke i zagrebačke filološke škole

stoljeće obilježio rad četiriju filoloških škola: zagrebačke, riječke, zadarske te hrvatskih vukovaca. Na čelu prve od njih stajao je Adolfo Veber Tkalčević,.

(Leksikografski rad Zagrebačke filološke škole)

Katedra za povijest hrvatskoga jezika i dijalektologiju. Zagreb, 5. ožujka 2013. LEKSIKOGRAFSKI RAD. ZAGREBAČKE FILOLOŠKE ŠKOLE. DIPLOMSKI RAD.

slavonska osnovica u temeljima zagrebacke filoloske skole

ZAGREBACKE FILOLOSKE SKOLE. U srediStu je pozornosti ovoga rada sklonidheni sustav u hrvatskom knji zevnom jeziku u drugoj polovici 19. st; onaj sustav ...

Sudionici Treće riječke škole fizike

Filip Koludrović. • Antonela Marić. • Nikola Nikolić. • Aljoša Banduka. • Ljerka Delač. • Tomislav Vojvodić. • Marko Trgovac. • Filip Vidović. • David Trojko.

Zagrebačke škole crtanog filma

Ovim se istraživanjem utvrdilo koliko su nagrađeni animirani filmovi ... animirani film, Zagrebačka škola crtanog filma, YouTube ... U komentaru filma „Vau, vau!

Savremene koncepcije prodaje u poslovanju ... - Singipedia

Ova studija rađena je u vrijeme postojanja Državne zajednice Srbija i ... konkurentnost, istarski su pomogli najveći turoperatori i hoteli u privatnom vlasništvu.

FILOZOFIJA ODGOJA I KONCEPCIJE ZNANOSTI O ODGOJU

obiljeţava ―mnoštvo znanstvenih usmjerenja‖. Doznati da u ―pozadini‖ znanstvenih teorija leţi neka ―dublja‖, općenitija teorija, neka filozofija.

DESET GODINA NOVE KONCEPCIJE NEIMOVINSKE ŠTETE

pravu, u kojem su u tome ključnu ulogu imale sudska praksa i pravna teorija, jer ... 31 ŽS u Koprivnici, Gž, 770/09-2, od 11. veljače 2010., Portal IUS-INFO, ...

inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike ...

kadrovska politika...) i u tome se ... Maistra d. d. (kamp u Funtani). ... vlasništvu tvrtke „Maistra“ d. d., odnosno Adris grupe) te turističke zajednice Bale i Kanfanar.

Razvoj koncepcije shizofrenija i poremećaja iz ... - Naklada Slap

spadaju: shizofrenija, perzistirajući sumanuti poremećaj, shizoafektivni poremećaj shizotipni poremećaj, akutni psihotični poremećaj, shizofreniformni poremećaj ...

Autonomija volje: osnov Kantove moralno-filozofske koncepcije

Usredotočimo se na kategorički imperativ koji je važan za moralno-filozofsku poziciju Kanta, čije će nam razjašnjavanje odgovoriti na pitanje. 2 Pod mogućim ...

sla vonska folklorna glazba kroz koncepcije smotri i istraziv anja - Srce

6 svi 1992 ... 29.1992. sIr. 297·322. N. Ceribasic, Slavonsknfolldorna glazba kroz... ali ponajvi~e becarci, ne sarno pjevanim tckstovima nego i nacinom,.

TRG RIJEČKE REZOLUCIJE: Urbanistička slika

15 ruj 2016 ... Ključne riječi: Trg riječke rezolucije, palača Municipija, zgrada Radio Rijeke, ... Hrvatske čitaonice 1905. godine potpisana i Riječka rezolucija.

NASTANAK RIJEČKE BISKUPIJE 1925. GODINE

Nastanak biskupije i njezinih struktura dat će tome konačan pečat. KLJUČNE RIJEČI: Isidoro Sain, apostolska administratura, Riječka biskupija, fašizam. Uvod.

Marija Turk KNJIŽEVNOJEZIČNA KONCEPCIJA RIJEČKE ...

Djelovanje se Riječke filološke škole tumači djelovanjem njezi na utemeljitelja i najdosljednijega sljedbenika Frana Kurelca. U član ku je raščlanjena cjelovitost ...

DAN ŽIVOTA - Ured za obitelj Riječke nadbiskupije

11 velj 2017 ... E-mail: [email protected] www.ri-nadbiskupija.hr www.mojaobitelj.net. Ured za obitelj Riječke nadbiskupije. ORGANIZATOR.

Brošura Riječke plaže [pdf, 3 MB] - Grad Rijeka

Dvije riječke plaže Ploče i Kostanj ponosne su vlasnice Plave zastave, najboljeg dokaza o čistoći riječkog mora. More je čisto i plavo, sunce mami, a plaže su ...

Razvoj Riječke luke i njezini sadržaji - Građevinar

"trsaćanske biskupije". Međutim ... Rijeka je bila najveće gradilište u ondašnjoj Monarhiji jer je ugarska vlada ... Prva se riječka luka nalazila na utoku. Rječine u ...

Povodom 150. obljetnice gradnje riječke pruge - Hrvatska ...

2 lis 2019 ... d.o.o., Manšped d.o.o. i Hrvatskim društvom željezničkih inženjera te medijskim ... Navedeno ukazuje da posao na nizinskom dijelu tra-.

PRO TORPEDO RIJEKA Udruga za očuvanje i promicanje riječke ...

Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta,. • predavanje RIJEČKA ... kanala”, Tea Mayhew i dr. 2010, Klub. Sušačana, 2011., ŠRD Luben, Rijeka.

urbanistički razvitak rijeke i riječke regije - Uniri

... periferni položaj. Sl.1. Karta lokacija pretpovijesnih gradina u Rijeci i široj okolici (Povijest Rijeke) ... Slika 19: Izgled Ulice Marka Marulića s crkvicom Sv. Sebastijana i plan grada iz 1766. s lokacijama nestalih ... Užarska ul. Br. 26 – najljepši ...

119 Marko Medved ŽUPE RIJEČKE BISKUPIJE TIJEKOM ...

nog začeća BDM, povjerio svjetovnome kleru, dok je potonju dao kapucinima. Najteže je ... skih župa 1923. broji šest župa: Drenova (Gospa Karmelska), Uzne-.

NABOžNI TISAK NA HRVATSKOME JEZIKU RIJEČKE ... - Srce

26 stu 2018 ... Ključne riječi: tiskarstvo, tiskara Karletzky, nabožni tisak, Rijeka, Hrvatska, 19. sto- ljeće. UVOD. Nakon djelatnosti znamenite glagoljske tiskare ...

pravno-povijestni položaj riječke luke - WordPress.com

Rapallski ugovor 1920. predviđa osnivanje Riječke države. Italija. Santamargaretskim konvencijama 1923. priznaje suverenitet Kraljevine SHS nad Sušakom.

brodoGrađeVna djeLatnost rIjeČke tVornIce torPeda ... - Pro Torpedo

rIjeČke tVornIce torPeda shipbuilding activity in rijeka's torpedo factory. Miljenko Smokvina, dipl. oec. samostalni istraživač, Pro torPedo rijeka, Hrvatska.

Prilozi za proucavanje razvitka rijecke luke. II. dio: Analiza ...

Plan grada objavljen je u zborniku »Rijeka« (Zagreb, ... Plan grada Rijeke iz 1914. godine »Položajni nacrt starog i novog pomorskog grada Rijeke s jedinim ...

Meditirati u obitelji s Božjom Riječi - Ured za obitelj Riječke ...

E-mail: [email protected] www.ri-nadbiskupija.hr www.mojaobitelj.net. Ured za obitelj Riječke nadbiskupije. Prijave. Prijave slati na naznačene adrese ...

Prilozi za proucavanje razvitka rijecke luke do 1800. godine. I. dio ...

doblje urbanizma grada Rijeke s osnivanjem velike pomor ske luke pred gradom. ... »Fiume oder Merport«, karta i slika Rijeke iz 1680. godine. Napisi.

Jezične ideologije

na jezične ideologije unutar određene kulturološke skupine. Zašto je to nezadovoljavajuće? S obzirom na to da su društve- ne i jezične varijacije dinamične sile ...

Jezične vježbe I - UniZd

2 lis 2019 ... ... za rad, studentske obveze. Pravopisna (ortografska) norma; pravopis i jezik; pravopisne teme i ... Hrvatski pravopis – IHJJ: http://pravopis.hr/.

JEZIČNE TEHNOLOGIJE - Ispravi.me

Deset godina kasnije, Hašek je osvanuo na webu, na adresi hascheck.tel. fer.hr, a prije pola godine obukao se u novo ruho te je preimenovan u Ispravi.me.

novine učenika Osnovne škole Jože Šurana Višnjan - Portal za škole

Zora je već svanula, a more je blještalo.Svako toliko bi prošla brodica kraj nas.Mreţu smo već bacili i oznaĉili je brojem naše brodice.Nakon toga ja diţem.

kurikulum nastavnog predmeta priroda za osnovne škole - Tajnik škole

vještinu opažanja, prepoznavanja istraživačkog pitanja, oblikovanja pretpostavki ... U 6. razredu učenici proširuju koncept organiziranosti prirode uočavajući na ...

1 raspored projekcija škole u kinu za srednje škole –2020. - Art-kino

NE OSTAVI TRAGA (igrani film). 109 min. 12. 3. 2020. u 13,30. 29. 4. 2020. u 14,00. OVO MIJENJA SVE (dokumentarni film). 89 min. 13. 3. 2020. u 14,00. 22. 4.

iz kajkavske književno-jezične baštine

Ključne riječi: Ezopove basne, Kristijanovićevi prijevodi, kajkavsko narječje, starija kajkavska književnost, europski i hrvatski basnopisci. Izvorni znanstveni rad.

Jezične tehnologije za hrvatski jezik

21 tra 2016 ... „U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje.

PREDČITAČKE VJEŠTINE I JEZIČNE IGRE

28 velj 2016 ... U trećem dijelu „Usporeni razvoj čitanja“ su istaknute poteškoće usporenog i ubrzanog ... govora kroz igru koja prije svega mora biti zanimljiva, motivirajuća, dozirana i ... mozgu koje su presudne za daljnje djetetovo učenje.

HRVATSKO-SLAVENSKE JEZIČNE USPOREDBE

Knjige Slavenski jezici u usporedbi s hr- vatskim I. i II. predstavljaju rezultat dugo- godišnjih kontrastivnih istraživanja uglavnom zapadnoslavenskih i istočno-.

DAN ŠKOLE Proslavljen Dan škole - Osnovna škola Klinča Sela

Zanimljivosti o datumu. Toga datuma dogodila su se još ... SREDOZEMNA MEDVJEDICA. Sredozemna medvjedica zaštićena je životinja, a živi u moru i često ...

DRŽAVNE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE NAZIV ŠKOLE GRAD ...

Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina ... Obrtnička i tehnička škola Ogulin ... Zagreb. Grad Zagreb. 259. Škola za medicinske sestre Mlinarska. Zagreb.

Prirucnik za primjenu i izradu e-Skole scenarija poucavanja - e-Škole

Primjena suvremenih nastavnih strategija, metoda i postupaka ... suvremenoga učenja i poučavanja, njihov opći cilj je ohrabrivanje učitelja u namjeri kreiranja i.

PRIVATNE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE NAZIV ŠKOLE GRAD ...

Privatna gimnazija i ekonomska škola "Katarina ... Prva srednja informatička škola, s pravom javnosti ... Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti.

NEKE JEZIČNE KARAKTERISTIKE U ROMANlj »JA, DANILO ...

šadrvan, poasio, befel, bajbok, deredža, vakat, mešćema, pendžer, bujrum, ćitab, parmak, alalwjući ... glagol izostavlja, ali se njegovo značenje podrazumijeva.

Jezične osobitosti glazbene terminologije hrvatskoga i ...

SOLMIZACIJA I GLAZBENA ABECEDA. U Nizozemskoj se u glazbenim školama i na konzervatorijima pjeva relativnom solmizacijom, dok je u Hrvatskoj ...

POPIS UDŽBENIKA ZA 1. RAZRED JEZIČNE GIMNAZIJE U ŠK ...

Hrvatski jezik, književnost. JG. 6199 4013. Profil Klett d.o.o.. KNJIŽEVNI. VREMEPLOV 1 čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih.

45 UZ MAKEDONSKE JEZIČNE OBLJETNICE Sada, na koncu ...

stručnjaka, da ne nabrajamo sve tamo do daleke Australije, bila je više nego dragocjena. O tome kako je makedonski jezik danas prisutan u svijetu mogli bismo ...

JEZIČNE POSU ENICE LJERKE ANTONI Ć

frajla omama šos. Od ostalih germanizama s liste – 164 (65,6%) – samo pokoji je ... Kad se značenje posuenice razlikuje od značenja izvorne riječi, navedeno.

KAKO VRJEDNOVATI JEZIČNE POGRJEŠKE UČENIKA

izražavanja, ali i u nastavnom području hrvatski jezik, i to posebno u jeziku, rječniku ... zarez pišu ispred sastavnoga veznika i, dakle usuprot pravilu, ali razlog je ...

Jezične pogreške u medijima na primjeru ... - Sveučilište Sjever

koji ponekad obogaćuju (osim pleonazama) jezični izričaj, a ponekad ih možemo smatrati ... http://jezicni-savjetnik.hr/?page=6 30. kolovoza 2018. 12:20).

JEZIČNE IGRE KOD DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

2 ruj 2018 ... jezične igre i igre za razvoj fine motorike koje sam provela s djecom za vrijeme ... Ključne riječi: razvoj govora, poremećaji govora, jezične igre ...

jezične posebnosti jednoga splitskoga romana iz devedesetih ...

2 pro 2015 ... nisan ja špija (17), Fabjan se dā u šušpet (17), zapalije španjulet (26), veliki je šparenjož (83), eto ti vridne i ašperte Ašunte (141), gubi svaki ...

NEKOLIKO AKTUALNIH PROBLEMA HRVATSKE JEZIČNE NORME

i dativni i lokativni prijedlog, koji padež/koje padeže uvode prijedlozi nadohvat i nadomak te kakav je u standardnome jeziku navezak pridjevnih riječi muškoga i.

jezične strategije izražavanja afektivnosti u političko-medijskim ...

Dr. sc. Maja AnĊel doktorirala je 2006. na Sveuĉilištu u Zagrebu. Od 1997. do 1998. lektorica je za njemaĉki jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog ...

ČOVJEK, ALI NAJBOLJI: ROMI U ŽRVNJU RADNE, JEZIČNE I ...

2 srp 2019 ... Kristiana Novaka, Ciganin, ali najljepši (2016). ... Dicționarul Explicativ al Limbii Române – The Explanatory Dictionary of the Romanian ...

jezične strategije izražavanja afektivnosti u političko ... - darhiv

Dr. sc. Maja AnĊel doktorirala je 2006. na Sveuĉilištu u Zagrebu. Od 1997. do 1998. lektorica je za njemaĉki jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog ...

hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze

Školske knjige iz 1991. godine, novije izdanje ne postoji. ... Јанко Полиќ Камов во хрватската и Ацо Караманов во македонската книжев- ност на ... 29 Sorić, Matko (2010), Koncepti postmodernističke filozofije, vlastita naklada, Zadar, 168.

hrvatsko-makedonske književne, jezične i ... - Filozofski fakultet

култура од областа на погребувањето: гробни прилози, храна и садови за раз- ... odnose, trgovinski i turistički aranžmani, kao i ostali čimbenici, neizbježno.

Jezične bakterije – pomagači ili štetočine u jezičnome organizmu ...

vratila u hrvatski. U nastavku ćemo dati kratak pregled jezika davalaca koji su utjecali na inventar posuđenica u hrvatskome jeziku. Neke smo od njih već ...

odstupanja od hrvatske jezične norme u reklamnim letcima

29 lip 2014 ... Marina Miletić: Odstupanja od hrvatske jezične norme u reklamnim letcima. 165 ... (47) Takko fashion; Cool i slatko! (Takko fashion).

Magnituda plejade i kompetencije Pogreške, bile one jezične ili ...

Magnituda plejade i kompetencije. U novinarstvu vrijedi jednostavno pravilo: želite li imati mnogo čitatelja, morate ih privući, a privući ćete ih onime što se ...