Hrvatski roman 1945.-1990 - Zavod za znanost o književnosti ...

Objavljivanje ove knjige omogućili su ... fakulteta, bez kojega tehničke i izdavačke usluge knjiga ne bi bila ... Tajna : roman iz Hrvatskog Zagmja l Janko Matko.

Hrvatski roman 1945.-1990 - Zavod za znanost o književnosti ... - Srodni dokumenti

Hrvatski roman 1945.-1990 - Zavod za znanost o književnosti ...

Objavljivanje ove knjige omogućili su ... fakulteta, bez kojega tehničke i izdavačke usluge knjiga ne bi bila ... Tajna : roman iz Hrvatskog Zagmja l Janko Matko.

Fonetika književnosti - Zavod za znanost o književnosti / Institute of ...

Edgar Allan Poe piše, npr., da je svoju pjesmu Gavran bazirao na, za njega, najsonornijem engleskom vokalu »O«, dok je sve ostalo nastalo tek kasnije.1 ...

Struktura Krležinih »Zastava - Zavod za znanost o književnosti ...

a Krleža se odao novom eksperimentu o kojem najbolje svjedoče »Zastave«. Jugovićeva je satnija sastavljena od mnogobrojnih po- jedinaca, ali ona na ...

Miroslav Krleža - Zavod za znanost o književnosti / Institute of ...

Miroslav Krleža i pitanja periodizacije evropske književnosti. 20. stoljeća, referat na ... nazire čežnja za epskom, sređenom, racionalističkom vizi- jom svijeta u ...

Stilske formacije - Zavod za znanost o književnosti / Institute of ...

lizam i poetski realizam-73 - Dezintegracija realizma, mo- derna, impresionizam ... ske književnosti-327 - Realizam i dijalekti-329 - Pravaška sa- tira-330 ...

ideja i priča. aspekti teorije proze - Zavod za znanost o književnosti ...

Ver a č. š. S e n e č i ć. Recenzent. Miroslav Beker. Likovna oprema. Josip Vaništa. -1; l i ! l . MILIVOJ SOLAR v. IDEJA I PRICA. ASPEKTI TEORIJE PROZE.

hrvatski pravopisi u razdoblju 1945–1990: četiri pravopisna ... - darhiv

19 pro 2013 ... 197), *vjeroispovijed, *vjeroispovijedanje/ispovijest > ispovijed, ... nego se pravilna upotreba može provjeriti tek pretraživanjem rječnika.

HRVATSKA EMIGRANTSKA KNJIŽEVNOST (1945,-1990.)

Nacrtak. U članku se daje pregled hrvatske emigrantske književnosti od 1945. do 1990., njezini glavni predstavnici, djela i žanrovi. Ističu se ne samo ...

CENZURA U POLJSKOJ OD 1945. DO 1990. GODINE

Početak 2. svjetskog rata imao je katastrofalan utjecaj na Poljsku i njezino kulturno ... (Teodor Jeske-Choiński), ona koja opisuju napad Sovjetskog Saveza na.

Varaždinske vijesti od 1945. do 1990. godine

Key words: Varaždinske vijesti, KPH, SKH, Agitprop, history of journalism. Zbivanja iz razdoblja Drugog svjetskog rata na području tadašnje Jugoslavije, koja su ...

CENZURA U JUGOSLAVIJI OD 1945. DO 1990. GODINE

U takozvanoj drugoj Jugoslaviji cenzura nije postojala, a njen je Ustav jamčio ... otpremiti Hrvatskoj državnoj tiskari, nakladnom odjelu u Zagrebu.”9. Iste godine ...

Utjecaji zapadnjačke kulture u Jugoslaviji (1945.-1990.)

... kulture na život u. Jugoslaviji od 1945. pa sve do 1990-ih godina, odnosno do kraja postojanja ... Pronađeno blagostanje, Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih. Niz radova: ... Tek u drugoj polovici 20. stoljeća ...

tiskari kao cenzori u hrvatskoj 1945.-1990. - CORE

tim neprilikama, pripremilo za tisak drugi broj lista koji je trebao iza}i 4. studeno- ... skari, no kada su radnici u tiskari vidjeli da su predani ~lanci pro`eti nacionali-.

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV - ZATVOR U RIJECI ( 1945-1990 ...

135. 16.02.2000. 1988. SASTANCI SAVJETA RADNE ZAJEDNICE. 1 uvez. 136. 16.02.2000. 1988. ODLUKE KPD "RAB - GOLI OTOK". 1 uvez. 137. 16.02.2000.

iva kˆrbler muzejski objekti u hrvatskoj arhitekturi od 1945. do 1990 ...

Gallery in Zagreb by Igor Emili and Raul. Goldoni (1979-1985).5 However, perhaps the best museum building belonging to the. Croatian, or better Zagreb ...

hrvatska katolička književnost 1945.-1990. - Hrčak - Srce

nića Pređa srca, Ive Balentovića Balada o rastanku, Mire Preisler Akordi, ... Karačića Diva Grabovčeva 1979., prozu Vlade Lozića Između riječi i pe- pela 1980. i ...

Trivijalan ljubavni roman u hrvatskoj književnosti:komparativna analiza

objasnit će se (polazeći od teze da su ljubavni romani književna djela niže ... Ona tvrdi da „male reserve and indefference also become issues in the romance.

Tranziciona pravda u Nemačkoj posle 1945. i posle 1990.

posleratnoj budućnosti Nemačke, a samim tim i o načinima procesuiranja zločina nakon rata. Primarni cilj je bilo potpuno odstranjivanje nacizma i militarizma iz ...

Hrvatski film 1990-ih

tve djevojke (2002) i 100 minuta Slave (2004), pa Mondo Bobo. Gorana Rušinovića (1997), možda čak i Što je Iva snimila 21. listopada 2003. (2005) Tomislava ...

Teorija književnosti - Zavod za školstvo

Teorija književnosti je dvogodišnji izborni nastavni predmet u gimnaziji. Učenik/ca se osposobljava da razumije teoriju književnosti kao otvoreni sistem znanja i ...

nacionalno vijeće za znanost - e-doc - Hrvatski sabor

19 srp 2010 ... fax: ( 385-01) 62 74 801; • E-mail: [email protected]/ ... Matični odbori sudjeluju u postupku izbora u znanstvena zvanja i donose konačnu ...

BORBE U SLOVENIJI 1945. GOD. 1. mart 1945. — 15. maj 1945.

Slovenije broj 650 od 27. februara 1945. pod naslovom „Radovi na utvrđivanju ... u pokretu prema Brežicama 300 kamiona nemačke vojske i ... sale (AIZDG. k.

Nastava maternjeg jezika i književnosti - Zavod za školstvo

Nadamo se da će vam tekstovi koji slijede pomoći u realizaciji ove nastave i ... neumjetničkih tekstova na časovima jezika, te da to nikako ne može biti samo ... Tekst koji odaberete treba da ima sve osobine te vrste teksta, da bude ... odustati od želje za učenjem; ako se znanje prilijepi za njega, to je sasvim u redu, ali.

Kraj povijesti i hrvatski novopovijesni roman - CORE

bečka, s početka stoljeća – prva suočila s raspadom velikih priča, te na njega reagirala pesimizmom (Lyotard ... i Balkanu u Hrvatskoj. U: Horror porno ennui.

Danira Nakić ZNANOST I ŠPORT - Hrvatski olimpijski odbor

BIOGRAFIJA. Janica Ko telić ro ena je ije nja. 1982. u Zagrebu. ... Zrinka Grancarić, Hrvatski jedriličarski savez, priznanje za suradnju s medijima (2007.).

HRVATSKI RAT ZA NEZAVISNOST 1941.-1945. MASOVNE ...

26 kol 2019 ... ... Virovitica nakon borbi 4. i 5. listopada pala u partizanske ruke dogodila se velika tragedija. Historia domus conventus viroviticiensis - Povijest ...

(Hrvatski državni arhiv 1941-1945 _3_)

kojima se HDA našao u tom razdoblju. 5.3. Odsjek za Hrvatski Oslobodilački Pokret. U sklopu Zakona o arhivima koji je donesen nedugo po uspostavi NDH, ...

utjecaj popularne kulture na suvremeni hrvatski dječji roman

romana Smogovci (1976) i Smogovci u ratu (1994) te o Kušanovu romanu Ljubav ili smrt ... web.ffos.hr/download/Tatjana%20Iles.pdf (posjećeno: 10.06.2016.).

Ekofeminizam i suvremeni hrvatski roman: o ženi, identitetu i prostoru

njena uloga majke ne samo da oblikuje već i ostavlja vidljive tragove na njezinu identitetu ... njezin prostor bivanja, njen identitet u potpunosti izgubio. Za razliku ...

Hrvatski državni arhiv 1941-1945 _3 - darhiv

kojima se HDA našao u tom razdoblju. 5.3. Odsjek za Hrvatski Oslobodilački Pokret. U sklopu Zakona o arhivima koji je donesen nedugo po uspostavi NDH, ...

kneginja iz petrinjske ulice – prvi hrvatski kriminalistički roman - Srce

priča hrvatska je književnost konačno afirmirala ovaj žanr zahvaljujući Mariji Jurić ... Eugenea Suea i kriminalističke priče sa zagonetkom tipa Conana Doylea”2.

ministarstvo državne riznice ndh 1941-1945 - ARHiNET - Hrvatski ...

je potrajalo do propasti NDH. Sporazumom s Italijom, te jednostranim pripojenjem Međimurja i Baranje. Mađarskoj, određene su granice NDH na jugu i sjeveru.

katolička crkva u komunističkoj hrvatskoj 1945. - Hrvatski institut za ...

KATOLIČKA CRKVA U KOMUNISTIČKOJ HRVATSKOJ. 1945.-1980. ... Uzroci nepovjerenja između Katoličke crkve i komunističkog režima u Jugoslaviji .

Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu 1941.-1945.

Hrvatska ulazi u Drugi svjetski rat s tri različite političke opcije koje su predvodi ... državu, odgovorio kako Hrvati imaju negativno iskustvo u Jugoslaviji i vjeruje.

Vodic kroz hrvatski zdravstveni sustav š - Hrvatski zavod za javno ...

Porin - u Zagrebu; azilanti, tražitelji azila, ilegalni migranti ... informirajte se koja je dežurna ambulanta Doma zdravlja ili ... Gradske ljekarne Zagreb (www.gljz.hr).

hrvatski rimski adresar - Papinski Hrvatski Zavod Svetog Jeronima

13 stu 2016 ... [email protected] IPA – patrologija ... Fra Gabriele M. Allegra; Via Merulana, 124; 00185 Roma tel. 06.703.739 ... ČIBARIĆ, Josip.

Zdenko RADELIĆ, Križari gerila u Hrvatskoj 1945.-1950., Hrvatski ...

Zdenko RADELIĆ, Križari gerila u Hrvatskoj 1945.-1950.,. Hrvatski institut za povijest, Dom i Svijet, Zagreb 2002.,. 557 str. U biblioteci Hrvatska povjesnica ...

Novac u književnosti: Pinocchio - Hife - Hrvatski institut za ...

skitati od jutra do mraka.“ „Samo da znaš – reče Zrikavac svojim uobičajenim smirenim glasom – svi oni koji se bave tim zanatom, gotovo uvijek završe u bolnici ...

osobni arhivski fond budak mile 1920-1945 - ARHiNET - Hrvatski ...

Zbirka pripovjedaka “Pod gorom” izašla je 1930. god., a “Opanci dida. Vidurine” 1933. godine. Napiso je i romane “Raspeće” (1931.), “Na ponorima” (1932.).

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost - Hrvatska zaklada za znanost

njena svrha, tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja. (2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i.

Centri svjetske književnosti i hrvatski književni kanon Lovro ...

tematikom biti uključen u kanon hrvatske književnosti ili kanon svjetske dramske ... pozvao na preuzimanje termina iz ekonomske povijesti kako bi se.

hrvatski, engleski - Hrvatski restauratorski zavod

Ana Deanović pretpostavlja da je prikazan sam Ludovik. I. Anžuvinski, što ... restauracija natpisa na trijumfalnom luku sa strane lađe. Arhiv ... uracija od predmeta ne napravi falsifikat. ... je utjecala na izradu namještaja, ornamenti su se vrlo.

reassessing roman pederasty in relation to roman slavery

Key Words: Roman Pederasty, Roman Slavery, Roman Homoerotic Poetry,. Catullus, Tibullus, Horace, Puer Delicatus (pl. pueri delicati). I. Introduction. The sexual ...

roman economyin dalmatia - Projekt RED - Roman economy in ...

Annunziata, Italy), u: Journal of Archaeological Science: Reports, Vol. 12, 515–521. Rosić, T, 2011, Rogi ribaru. O ribarstvu Crikvenice i okolice, Katalog izložbe, ...

M1-P - Hrvatski zavod za mirovinsko

Tiskanica M-1P. Mikrofilmski broj ... 1 - radnika kod pravne osobe. 1 2 2. Registarski broj obveznika. 2- samostalnog obveznika doprinosa doprinosa i radnika ...

hrvatski restauratorski zavod

Ljetnikovac Petra Sorkočevića – Ljetnikovac Sorkočević - Skala – Ljetnikovac Zamanja ... Palača na Gundulićevoj poljani – Palača Sorkočević – Palača Sponza ...

hrvatski zavod za zapošljavanje - HGK

2. Hrvatski povratnici iz EU zemalja 1. Trajanje. 12 mjeseci. Intenzitet potpore. Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ...

H a G e Z e - Hrvatski glazbeni zavod

7 stu 2019 ... skog, Lisinski u Novom Sadu, zatim Lisinski na glazbenoj sceni Kosova te u albanskoj literaturi. ... BLAGAJNA: 48 30 822, [email protected]

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj te informacije o uvjetima upisa na pojedini program. ... UĈITELJSKI FAKULTET. (Uĉiteljski studij ... studij – Osijek i.

M-11P - Hrvatski zavod za mirovinsko

R.br. NAZIV OBILJEŽJA. MJESTO ZA ODGOVOR. TRGOVINALd1010 IULUI. 6. NAZIV OBVEZNIKA DOPRINOSA. Vrsta obveznika doprinosa. 8. Radno vrijeme ...

HRVATSKI ZAVOD ZA NORME

10 stu 2014 ... ... i obvezu plaćanja naknade ili kupnje norme za određenu svrhu. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail: [email protected]

Hrvatski zavod za zapošljavanje - HZZ

Omiš. Solin. Sinj. Trilj. Umag. Pazin. XVIII. Istarska. Pula. Buzet. Poreč. Labin. Rovinj. XIX. ... Karta područnih službi i ispostava HZZ po županijama. Središnja ...

da Požega. Sv - Hrvatski restauratorski zavod

Romana Jagić, Siniša Cvetković, Želimir Borić Grafička oprema: Roma- na Jagić Želimir Borić Foto: Boris Maringer, Siniša Cvetković, Lana. Lalić Romana Jagić ...

Imotski - Hrvatski zavod za mirovinsko

3 stu 2015 ... 09.-10.12.2015. Mittwoch: 09.30-17.00 Uhr. Donnerstag: 09.30-16.00 Uhr. 09.-10.12.2015. IMOTSKI. E-Mail: [email protected]

Deplijan - Hrvatski restauratorski zavod

godine obvezao da će sagraditi ciborij za 115 du- kata. Taj apuljsko-dalmatinski tip ciborija (potpuno oblikovan od vrničkog kamena) sastoji se od četiri.

e-prijave - Hrvatski zavod za mirovinsko

1 sij 2014 ... USB-token ili dr. prema navodima proizvođača. • Računalo barem ... Potpisivanje prijava u aplikaciji e-prijave obavlja se elektroničkim potpisom. Za elektronički potpis ... Neke poslovne banke (ZABA, RBA, PBZ) na svojim čip ...

Portal 4 - Hrvatski restauratorski zavod

removed from euphoria and triumphalism. According to ... kline, već da su se one produbile (kosa pukotina preko. Kristova ... (iako lakše nego do ultramarina); njegova cijena je bila ... 35 ANNE ROBBINS, KATE STONOR, Past, Present, Ma-.

statut - Hrvatski zavod za norme

resentation of HZN, activity, organizational structure, membership in the Croatian ... Osnivač HZN-a je Vlada Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske.

Untitled - Hrvatski restauratorski zavod

IVAN EVANĐELIST, CRKVA SV. VLAHA. DETALJ GLAVE. ST JOHN THE EVANGELIST, ST BLAISE'S CHURCH, DETAIL OF ST JOHN'S HEAD. Stanje prije ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Informacija o ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE. PODRUČNI URED VIROVITICA. Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske ...