IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA 2019./2020. GODINA ...

Kareli Čapek: Poštarska bajka. Anto Gardaš: ... ispit. Usmeni ispit. 1. Esej. Istraživanje. Projekt. Kontinuirana provjera znanja. Referat ... Priprema za usmeni ispit.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA 2019./2020. GODINA ... - Srodni dokumenti

IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA 2019./2020. GODINA ...

Kareli Čapek: Poštarska bajka. Anto Gardaš: ... ispit. Usmeni ispit. 1. Esej. Istraživanje. Projekt. Kontinuirana provjera znanja. Referat ... Priprema za usmeni ispit.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

5 stu 2019 ... Odluka o donošenju Izvedbenog plana nastave na specijalističkom diplomskom ... Raspored nastave . ... Rijeka: FMTU, Glosa. dostupno na:.

Izvedbeni plan nastave za diplomski studij 2019-2020 - FKIT

IZVEDBENI PLAN NASTAVE DIPLOMSKIH STUDIJA. FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA i TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU za akademsku ...

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2019. – 2020 ... - Odjel za fiziku

Programirajmo micro:bit; https://microbit.org/hr/code/. Dopunska literatura. • CARNet: Referalni centri za e- obrazovanje http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/.

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2019/20 - Sveučilište Sjever

Marin Šubarić izv.prof.dr.sc. Karlo Houra doc.dr.sc. Hrvoje Hećimović doc.dr.sc. Marijana Neuberg doc.dr.sc. Tomislav Meštrović dr.sc. Jurica Veronek, v. pred.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani ... - Foozos

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij. Osijek, rujan 2019. OBRAZUJEMO. BUDU. ĆN.

ODJEL ZA TALIJANISTIKU AKADEMSKA GODINA 2019./2020 ...

osoblje. Loreta Šimunić, mag. philol. ital. ... Uvjeti upisa na studij: Završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura. ... susreću nastavnici i učenici u nastavi stranih jezika te samostalno osmisliti pristup i rješenje određenom ...

izvedbeni plan nastave - VUB

7 sij 2018 ... Preddiplomski stručni studij sestrinstva ... Zadar. 2013. Bumber Ž, Katić V, Nikšić Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N. Otorinolaringologija.

izvedbeni plan nastave - UniZd

17 lis 2018 ... Nakon položenog ispita studenti bi trebali moći: ... Analiza slučaja: cvatnje ... vrste, vrste za rezanje koje uzgajamo na otvorenom, orhideje.

Izvedbeni plan nastave - Veleri

Sve učionice na Veleučilištu imaju na raspolaganju računala i projektore za prezentiranje nastavnog ... Štambuk Lj. : Poslovna matematika 1, Karlovac, 2006. ... Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu Centar za ekonomska istraživanja (CEIB),. Beograd, str. ... Grammatica italiana, Progetto Lingua, Firenze.

medicinska biologija akademska 2019/20 evidencija nastave

Čolak Ana – Marija. 20. Ćorić Matea. 21. Dogan Mateo. 22. ... 35. Kuko Asja. 36. Kuzman Bruno. 37. Laco Ana Marija ... Šutalo Veronika. 69. Tikvić Kristina. 70.

Izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Rijeci

Objekt, Vukovarska 58, Rijeka Praktikum sigurnosti na radu, ... Pratiti proces reprodukcije uz korištenje kontnog plana vrednovanjem financijskog učinka nastalih.

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište u Dubrovniku

Uređaji za pohranu, magnetski, optički i poluvodički mediji. ... P. Kulišić, L. Bistričić, D. Hotvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni ... broda, rashladnih i klima uređaja, sustava upravljanja kursom broda. ... Cijene usluga, ostvareni.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG ...

upravljanja ljudskim potencijalima na praktične primjere kroz studentske radove. Sadržaj kolegija. 1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni nastavni plan i program.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG ...

Profesor može revidirati izvedbeni plan nastave kolegija ovisno o ... program. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije. Vrsta kolegija. Obavezan.

izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Šibeniku

oblicima nastave u obimu utvrđenom izvedbenim planom nastave pojedinog ... Krešić, G. Trendovi u prehrani, FMTU, Opatija, 2012. 5 ... preuzimanje, raspored).

Detaljni izvedbeni plan nastave - FMTU - UNIRI

21 lis 2019 ... Redovita informiranost je osobna odgovornost studenta. RASPORED NASTAVE. REDOVITI STUDIJ. Nastava na predmetu odvijat će se prema ...

Izvedbeni plan nastave - Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i ...

1 lis 2018 ... https://fitiks.unipu.hr/fitiks/za_studente/raspored_nastave Za grupe manje od 5 studenata nastava se održava isključivo u konzultativnom obliku.

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)* - UniZd

7 lis 2019 ... Izvedbeni plan nastave (syllabus). Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)*. Naziv kolegija. BUSINESS INTELLIGENCE akad. god.

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE ...

7. VI. semetar. P S Vj ECTS. Klasiček. GRAĐANSKO PRAVO I. 6. 2. 10. Akšamović. TRGOVAČKO PRAVO. 6. 8. Bakota. UPRAVNA ZNANOST. 6. 8. SEMINAR. 2.

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - UniZD

4 lis 2019 ... Opis kolegija. Kolegij Španjolski jezik IV sastoji se od dva (2) dijela: a) gramatike, b) lektorskih vježbi. Gramatika. Cilj je kolegija svladavanje ...

Izvedbeni plan nastave – Sveučilišni poslijediplomski ... - unios

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

Izvedbeni plan nastave - Odjel za prirodne i zdravstvene studije

STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO. Pula, ožujak, 2019. ... 1. objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije ... Ljubičić M..; Zdravstvena njega osoba s invaliditetom , Zadar. 2014. Izborna:.

Detaljni izvedbeni plan nastave - Fakultet za menadžment u turizmu ...

https://fmtu.lumens5plus.com/courses/2099/1/347/write.html. Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave. ECTS koeficijent opterećenja studenata. 3. Broj sati ...

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - Odjel za talijanistiku

Prikazivanje predstave Šest lica traži autora (2016.) 11. ... Frano Čale, Pirandello kao dramatičar i njegovi odjeci u Hrvata, u: Luigi Pirandello, Šest osoba traži ...

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u ...

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

veleučilište u šibeniku izvedbeni plan nastave opće informacije o ...

Poslovno dopisivanje. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Elektronička komunikacija. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Neverbala komunikacija ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Akademska 2014/2015. godina

2. Grupa autora, Okfordska istorija Grčke i helenističkog sveta, Beograd, 1999. 3. Ranovič A.P., Helenizam i njegova istorijska uloga, Sarajevo 1962.

izvedbeni plan nastave u akademskoj godini 2017 ... - Odjel za kemiju

Tomislav Balić. 2. Praktikum opće kemije 1 ... 2 doc.dr.sc. Tomislav Balić. K1108 / 6. 6. Tjelesna i ... Ivana Balić, v. str. suradnik. 2. Organska kemija 2 /. 4.

Izvedbeni plan nastave 2014 2015 - FERIT-a - Sveučilište u Osijeku

fakulteta: http://www.etfos.hr/?raspored. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE. Nastava se izvodi uglavnom u zgradama Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, i to: 1.

Godišnji plan i program rada školska godina 2019./2020.

18 lis 2019 ... 2. -zamrzivač. 2. -mesoreznica. 1. -hladnjak. 2. -mesoreznica inox ... Sudjelovanje na natjecanju Metro junior chef, Zagreb, Sisak. Sudjelovanje ...

ODJEL ZA TALIJANISTIKU AKADEMSKA GODINA 2019 ... - UniZd

URL: http://www.unizd.hr/talijanski/. AKADEMSKO OSOBLJE: IME I TITULA. ZVANJE. TEL. E-MAIL ADRESA. KONZULTACI. JE dr. sc. Nedjeljka. Balić-Nižić.

PEDAGOGIJA – ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA GODINA 2019 ...

REDOVITI ISPITNI ROKOVI. Redoviti zimski ispitni rok (od 3. veljače do 28. veljače 2020.) ▫ Odrediti dva (2) ispitna termina s razmakom od 14 dana. ▫ Studenti ...

Fakultetsko vijeće akademska godina 2018./2019. Članovi ... - ffzg

Ivan Andrijanić, član (Višnja Grabovac, lektorica, zamjena). 2. izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš, član (doc. dr. sc. Ivana Buljan, zamjena). Odsjek za hungarologiju i ...

Izvedbeni plan - Sociologija zdravlja_2019-2020 - UniZD

16 pro 2019 ... Studenti će moći i primijeniti teorijska znanja stečena kroz kolegij Sociologija zdravlja u vlastitom stručnom socijalnom okruženju. Od studenata ...

Izvedbeni plan - Osnove zdravstvene njege_2019-2020 - UniZd

18 pro 2019 ... ostalo: izvođenje kliničkih vještina. Ishodi učenja kolegija. -objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne.

Izvedbeni plan - Filozofija i etika u sestrinstvu _2019-2020 - UniZd

14 sij 2020 ... Izvedbeni plan nastave (syllabus). Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)*. Naziv kolegija. Filozofija i etika u sestrinstvu akad. god.

Izvedbeni plan- komunikaccijske vještine 2019 - UniZd

osobama; prezentacijske vještine; komunikacija u timu;stilovi vođenja. Obvezna literatura. Lučanin, D., Lučanin, J. (2010). Komunikacijske vještine u zdravstvu, ...

IZVEDBENI PLAN ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

5 stu 2018 ... 2019. SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ... PEVEC d.d., Sesvete (Grad Zagreb), Savska cesta 84,. 53. ... ožujak/lipanj,. 2018.

preddiplomski studij povijesti 2019-20 IZVEDBENI PLAN SA ...

Tijekom VI. semestra student uz pomoć mentora piše završni rad koji donosi 6 bodova. Rad se ... U zadnjem tjednu nastave održavaju se popravni testovi za studente koji ih iz ... Bloch, Marc, Feudalno društvo, Zagreb: Golden marketing, 2001. 6. ... Kos, Milko, „O starejši slovanski kolonizaciji v Istri“, Razprave SAZU, Razred.

EVALUACIJA NASTAVE I ZAVRŠNE IZLOŽBE AKADEMSKA ...

26 lis 2018 ... Ostali veći sponzori: BauWelt, Printera. Nositelji programa ... Katalog djela i biografija / List of works and biography - Aneta Barišić, Morana Matković ... 2017 - “Tijelo na Mreži” exhibition with Vedran Gligo, Striegl gallery, Sisak.

diplomski studij povijesti 2019-20 IZVEDBENI PLAN - Filozofski ...

B (srednji i rani novi vijek) ili C (moderna i suvremena povijest). Predmeti s oznakom D (ostali predmeti) ne ulaze u ovaj zbroj. Preostalih 30 bodova unutarnje ...

Izvedbeni nastavni plan iz Kliničke propedeutike za ak. 2018. /2019 ...

KLINIČKA PROPEDEUTIKA. 6.5.2019. Ponedjeljak. Opća propedeutika. Pristup liječnika bolesniku, Komunikacija bolesnika i medicinskog osoblja.

Izvedbeni-Socijalni rad-2019-2020. - Pravni fakultet Osijek

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNI RAD u ak. 2019. ... UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD*. 3. 5 ... Zagreb: Pravni fakultet, Studijski centar.

Izvedbeni-Pravo-2019-2020 - Pravni fakultet Osijek - Sveučilište ...

Upoznavanje studenata sa povijesnim razvitkom pravnoteorijskog i ... ipromjene u državi. Državni teritorij. Stanovništvo. Građanin. Državljanstvo. ... mogućnost shvaćanja i vladanja, samoskrivljena neubrojivost, bitno smanjena ubrojivost; namjera i ... Raspravljati o sadržaju pravnih tekstova prepričavanjem, prijevodom ili ...

Izvedbeni-Socijalni rad-2019-2020. - Pravni fakultet Osijek - unios

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNI RAD u ak. 2019. ... Izborni predmeti II. semestra ... SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI. 3 2. 5.

KALENDAR NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

8 lis 2019 ... 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53. Velj. 24. 2. 9 16 23 30.

PLAN IZVOĐENJA NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Marija Domijan izv. prof. dr. sc. Ana-. Marija Domijan izv. prof. dr. sc. Ana-. Marija Domijan. Farmaceutska botanika. 2. prof. dr. sc. Željan Maleš prof. dr. sc. Željan.

Kalendar nastave za ak.godinu 2019/2020. - Geodetski fakultet

10 stu 2012 ... I S V U. 28. Blagdan Republike Hrvatske. 28. Dan visokog učilišta. 28. Sjednica vijeća visokog učilišta. 28. Jesenski ispitni rok. 28. Ljetni ispitni ...

Raspored nastave za ljetni semestar u akademskoj 2019/2020 ...

SUBOTA. 815-900. V. AMF 1. EF. SAVREMENI. ENGLESKI JEZIK. II asist. Inga Kotlo. V sala. 4. EF. OSNOVE NJEM. JEZ. II. Prof. Dženita. Drljević, stručnjak iz.

STRUČNI STUDIJ - RASPORED NASTAVE 2019./2020 ... - kifst

STRUČNI STUDIJ - RASPORED NASTAVE 2019./2020. ZIMSKI (I.) SEMESTAR. 9 . T. J. E. DAN NAST. AVE. Petak, 20.12.2019. god. OSNOVE KINEZIOLOGIJE.

Akademska 2013/14. godina

3. Teorija književnosti i komparativna književnost. Teorija kulture i umjetnosti 15. FIL KOB. 132. 2 0 2. 7. DA 6. 4. Uvod u komparativnu književnost 17. FIL KOB.

(100 godina nastave na hrvatskom jeziku i 140 godina od osnutka ...

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Nijedan dio ove knjige ne ... Razvoj IK infrastrukture i nastave informatike do stvaranja Odsjeka u Čakovcu. Uvod.

povijest umjetnosti Akademska godina

Državom je trebao upravljati guverner koji nije državljanin Italije i Jugoslavije, ali dogovor nikada nije postignut pa je STT ostao podijeljen na 2 okupacijske ...

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE EKONOMIJA POSLOVNA ...

Garača, Ž., Informatičke tehnologije, Ekonomski fakultet Split, Split, 2007. 2. Panian, Ž., Poslovna informatika, Informator, Zagreb,1999. POPIS TEMA. Red. br.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE - Sveučilište u Dubrovniku

multiplikatori (Bilanca stanja poslovne i središnje banke, Proces kreacije novca, Izvođenje depozitnog ... Lista. Utopijski socijalisti: Saint-Simon, Owen, Fourier i. Proudhon. 2. 2. 7. Njemačka ... sustav.Devizno tržište, tečaj i tečajna politika. ... Cotton, D., Falvey, D., Kent S., Market Leader, Intermediate 3rd Edition, Pearson.

Akademska 2013/14. godina - Filozofski fakultet

Pjesništvo: kulteranizam (gongorizam) i konceptizam (Francisco de Quevedo) : - Formiranje španskog nacionalnog pozorišta. - Lope de Vega: la comedia de ...

Akademska godina 2018./19. Kalendar Preddiplomski i Diplomski ...

kolovoz 2018. studeni 2018. prosinac 2018. siječanj 2019. ... Državni praznici. Akademska godina 2018./19. Kalendar. Preddiplomski i Diplomski studij p u s č p.

Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma Akademska godina ...

Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma. Akademska godina 2016./2017. R.br. MB. Prezime studenta Ime studenta. Akademska godina. Nastavna godina. 1.

proslavljena 44. akademska godina od osnutka sveučilišta u osijeku

14 lip 2019 ... Darija Faja (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek) te. „Analiza zaostalih ... poznati gurman i zabavljač Da- vor Dretar – Drele.