Žanrovi u dječjoj književnosti - UniZd

18 stu 2013 ... Pismeni ispit obuhvaća provjeru znanja iz područja ... vrste dječje književnosti: slikovnica, dječja priča (bajka, ... Karel Čapek, Poštarska bajka.

Žanrovi u dječjoj književnosti - UniZd - Srodni dokumenti

Žanrovi u dječjoj književnosti - UniZd

18 stu 2013 ... Pismeni ispit obuhvaća provjeru znanja iz područja ... vrste dječje književnosti: slikovnica, dječja priča (bajka, ... Karel Čapek, Poštarska bajka.

ženski žanrovi i proučavanje književnosti - FFOS-repozitorij

27 Prema statistici najtraženiji pojmova na hrvatskim web prostorima, to je najtraženiji pojam u 2013. godini, ... Kultna omladinska serija nosi naziv Tračerica.

BASNA U HRVATSKOJ DJEČJOJ KNJIŽEVNOSTI

Sadržaj. 1. UVOD . ... basni po uzoru na Ezopa i Fedra a to je pjesma u kojoj pripovijeda kako je pastir zimi doveo kući „divjega človjeka“, zatim ... Ti prozni tekstovi su kratki i jedinstveni u nejedinstvenosti (Crnković, Težak,. 2002:230-237).

lik učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti - FOOZOS Repozitorij

Tema diplomskog rada je Lik učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti. Učitelj ima važnu ulogu u ... Nekonvencionalne obiteljske odnose i problematiku obitelji pronalazimo i u romanu Mrvice iz dnevnog boravka (1995.) čime se pokazuje da ...

josip kozarac u hrvatskoj dječjoj književnosti - Srce

pohodu, Slavonska šuma, u crtici Priegor i kao posebna cjelina. Priče djeda Nike. (Hranjec 2009: 353). Dakle, razmatramo obimom neveliko djelo koje ne ...

Simbolika broja tri u dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

značenje broja tri u svim aspektima ţivota i gdje ga i zašto koristimo. ... su odrediti prirodu, ulogu i značenje brojeva i na taj način su utjecali na razvoj simbolike.

basna u hrvatskoj dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

npr. lav je hrabri vladar, zec je plašljiv i naivan, mrav je marljiv, lisica je mudra i ... mačak basna je u kojoj mačak poziva mišića na igru, što miš odbija jer se boji ...

likovi životinja u dječjoj književnosti o ratu - FOOZOS Repozitorij

Analizirani su romani Pirgo Anđelke Martić, Bijeg u košari. Maje Gluščević, Alfi se vraća kući Josipa Laće i Kučak s Prevlake Stijepe Mijovića Kočana.

Teorija književnosti - UniZd

Teorija književnosti. Status kolegija. Obvezni. Godina. 1. Semestar 2. ECTS bodovi. 5. Nastavnik. Izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić e-mail [email protected]

Uvod u studij književnosti - UniZD

2 lis 2019 ... Metodologiija proučavanja književnosti III. Povijest književnosti kao povijest čitanja; književnoteorijske refleksije fokusirane na dimenziju.

Komparativna povijest južnoslavenskih književnosti - UniZd

Naziv kolegija. Komparativna povijest južnoslavenskih književnosti. ECTS bodovi. 5. Akademska godina. 2018./2019. Jezik izvođenja: hrvatski. Status predmeta.

Temeljni pojmovi teorije književnosti - UniZD

24.10. Josip Pupačić: (More, Tri moja brata, Moj križ svejedno gori,. Zaljubljen u ljubav) (interpretacija). Izabrani predlošci;. Naslovi iz obvezne literature. 4. 31.10 ...

Fonetika književnosti - Zavod za znanost o književnosti / Institute of ...

Edgar Allan Poe piše, npr., da je svoju pjesmu Gavran bazirao na, za njega, najsonornijem engleskom vokalu »O«, dok je sve ostalo nastalo tek kasnije.1 ...

2.2. Žanrovi fotografija

izgrađena barokna palača Vojković-Oršić-Rauch, današnji Hrvatski povijesni muzej . ... Palača Babočaj-Gvozdanović. Slika 33- ... Slika 34- Pročelje palače ...

ZANROVI HRV ATSKOGA ROMANTICARSKOG PUTOPISA

knjizevnopovijesne naravi i odnosi se na polozaj sto ga je putopis zauzimao na zanrovskoj ... skupine putopisa, predstavlja pravi primjer putopisne razglednice.

usmenoknjiževni žanrovi u kontekstu tradicijske kulture

Šaljive pjesme obilježava humor i ironija, a neke od tih pjesmama kroz šalu ... priričak, mudroslovice, izreke te gnomi, sentence ili sentencije (Dragić 2008: 528).

Helena Popović POPULARNI TELEVIZIJSKI ŽANROVI KAO ...

28 stu 2012 ... karakteristike, dok se filmski žanrovi u većoj mjeri kreiraju s obzirom na sadržaj. Bitna razlika između književnog teksta i televizije i filma jest u ...

NOVINARSKI ŽANROVI dr Dubravka Valić Nedeljković

Monološki su novinarski autorski tekstovi: vest, izveštaj, beleška i ... dopunjuje navodom Mance Košir koja smatra da treba dodati još 2 vrste po pripremi.

Sekundarni žanrovi u Zagorkinim romanima - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: Marija Jurić Zagorka, „Kći Lotrščaka“, „Vitez slavonske ravni“, nabožni sekundarni žanrovi, nabožni elementi, svjetovni sekundarni žanrovi ...

Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća - FFST

23 ožu 2011 ... jedinice, složivši ga po abecedi. Zatim je u ... početkom 16. stoljeća pošteđeni gradovi na hrvatskoj obali, nazvavši ga prividnim mirom.

Novo doba televizije u Hrvatskoj: žanrovi, publika i javni interes

kanala osigurala je tvrtka AGB Nielsen Hrvatska. Sekundarnom analizom podataka napravljena je žanrovska struktura ukupnog (općeg) televizijskog programa ...

132 EMaTURIJa U DjEČjoj DoBI

... zaštitu djeteta te povećava povjerenje bole snika i njegovih roditelja u zdravstveni sustav. Ključne riječi: Hematurija ▫ Makrohematurija ▫ Mikrohematurija.

TRAUMA OKA U DJEČJOJ DOBI

Dječji očni odjel. Adresa za dopisivanje: ... sljepoću jednog ili oba oka. Na dječjem očnom odjelu Klinike za očne bo- ... i optometrije Osijek 2012; 279-96. 2.

Eutanazija u dječjoj dobi

U tekstu su navedene definicije eutanazije i stavovi prema eutanaziji u različitim sredinama ... slučajevi u kojima liječnik odbija provesti eutanaziju. ... c) Hrvatska.

OTROVANJA U DJEČJOJ DOBI

Skraćenice: AAPCC Annual Report of the American Associa- tion of Poison Control Centers'; NPDS National. Poison Data System; CKO Centar za kontrolu otro-.

Uporaba antiseptika u dječjoj stomatologiji

Ključne riječi: dječja stomatologija; antiseptici. * Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 5,. 10000 Zagreb. Adresa za dopisivanje: Prof. dr. sc.

ASPERGEROV SINDROM U DJEČJOJ DOBI

18 lip 2009 ... Aspergerov sindrom je razvojni poremećaj koji pripada širokoj kategoriji per- ... U svrhu postavljanja dijagnoze potrebno je provesti i test ...

Otvorimo vrata dječjoj kreativnosti

Crtež na podlozi od jajčane tempere. Otvorimo vrata dječjoj kreativnosti ... i koristan i za dijete i za od Kako napraviti jajčanu temperu: Jaje razbijete i odvoji-.

OPTIČKI NEUROMIJELITIS U DJEČJOJ DOBI

G; ON - optički neuritis; TM - transverzalni mijeli- tis; LETM - longitudinalni ekstenzivni transverzal- ni mijelitis; CNS - centralni nervni sustav; AQP4. - akvaporin-4 ...

Najčešći vaskulitisi u dječjoj dobi

1 pro 2005 ... ... Henoch-Schönleinova purpura, Kawasakijeva bolest. Keywords vasculitis, childhood, clasiffication, Henoch-Schönlein purpura, Kawasaki ...

Malapsorpcijski sindrom u dječjoj dobi

neočekivana mršavljenja, afte u ustima, gubitak kose, kožni osip, problemi sa zubnom ... kod djece puno lakše razvija dehidracija nego kod odraslih. ... patološka zbivanja koja su uzrok gubitka vode: proljev, povraćanje, visoka temperatura,.

Anksiozni poremećaji u dječjoj dobi - Dr Med | Repozitorij ...

traumatskog iskustva dolazi do vezivanja straha i anksioznosti na prethodno neutralne stimulanse ... Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11,.

TUMORSKI BILJEZI U DJEČJOJ ONKOLOGIJI - IZ LABORATORIJA ...

ispitivanja su pokazala da je njihova klinička vrijednost jednaka ili manja od već uspostavljenih tumorskih biljega. Naglasak je na laboratorijskim preporukama i ...

primjena antiseptika u dječjoj stomatologiji - Repozitorij ...

7 ruj 2016 ... Udio alkohola u pojedinim Listerine® tekućinama za ispiranje usne šupljine. ... Negativne su strane ovog materijala visoka cijena te moguća ...

LIJEČENJE PRIJELOMA POTKOLJENICE U DJEČJOJ DOBI

kostiju potkoljenice kod djece. Većina prijeloma potkoljenice u dječjoj dobi je stabilna, liječi se neoperativno i bez osobitih poteškoća. Nestabilni prijelomi ...

elementi slavenske mitologije u suvremenoj hrvatskoj dječjoj ...

tekstu. Šestinski kišobran Nade Iveljić obiluje motivima iz usmene predaje, a slavensku ... Tipografija d.d.. • Online list za vanjsku politiku i ekonomiju na adresi.

hematurija i proteinurija u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

može biti vidljivo crven (makrohematurija), iako hematurija može biti i nevidljiva oku, pa se nađe tek prilikom pregleda urina (mikrohematurija). Više tvari mogu ...

Iznenadna srčana smrt u dječjoj dobi - Dr Med | Repozitorij ...

ISZ. - iznenadni srčani zastoj (eng. sudden cardiac arrest, SCA). KB. - Kawasakijeva bolest (eng. Kawasaki disease, KD). KPR. - kardiopulmonalna resuscitacija.

Stome probavnog trakta u dječjoj kirurgiji - Dr Med | Repozitorij ...

kirurgije. Operacije kreiranja gastrointestinalnih stoma izvode se zbog nekoliko ... kod djece je ona obično privremena i koristi se u vremenu od par mjeseci ili.

primjena antiepileptičkih lijekova u dječjoj dobi - generici ili ...

Registrirani lijekovi se svrstavaju u dvije skupine: originalni. (izvorni) lijekovi i generički lijekovi. Originalni (izvorni) lijek je lijek koji je prvi odobren za stavljanje u ...

Glavobolja u dječjoj dobi na bolesničkom materijalu Odjela za ...

Glavobolja u dječoj dobi nije rijedak simptom,bolesno dijete s bolestima koje pripadaju V. i VI. bilo da se ... (28,0%) tako i glavobolja u potiljku (25,6%) i difuz-.

Anomalije i bolesti testisa u dječjoj dobi - Dr Med | Repozitorij ...

Ključne riječi: akutni skrotum, torzija testisa, tumori testisa, dječja kirurgija ... apendiksa, orhitis, hernija ili hidrokela, vaskulitis, piokela, traume, tumori, varikokela ...

Vrijednost ultrazvučne dijagnostike intususcepcije u dječjoj dobi

Ključne riječi: intususcepcija, ultrazvuk, dijete. UVOD. Razvoj ultrazvučnih uređaja visoke rezolucije omogućio je nagli prodor ultrazvučne dijagnostike i u ...

Infekcija mokraćnog sustava u dječjoj dobi: dijagnoza ... - Srce

20 sij 2012 ... pogoduje ascenziji bakterija u pijelon i uslijed sta- ze urina u pijelonu olakšava prodor bakterija u parenhim, što dovodi do nastanka ...

epilepsije i epileptički sindromi u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

mioklonična encefalopatija; Sindrom Ohtahara. 2. Dojenačka dob: Benigni infantilni napadaji; Westov sindrom; Dravetin sindrom;. Mioklonična epilepsija ...

UGRIZI ZMIJA OTROVNICA U DJEČJOJ DOBI - Hrvatska proljetna ...

koristimo za razlikovanje ugriza otrovnih zmija od neotrovnih. Inokulacija otrova izravno u krvotok uobičajeno dovodi do nastanka toksičnog šoka koji može ...

trauma oka u dječjoj dobi - Hrvatska proljetna pedijatrijska škola

Dječji očni odjel. Adresa za dopisivanje: ... sljepoću jednog ili oba oka. Na dječjem očnom odjelu Klinike za očne bo- ... i optometrije Osijek 2012; 279-96. 2.

FILM U DJEČJOJ RADIONICI na primjeru Društva Naša djeca ...

11 lip 2010 ... medija, a djeca će vrlo brzo shvatiti da je film specifičan medij u kojem, ... produbljuje znanje učenika, razvija kultura rada, smisao za usklaivanje osobnih i ... razvijati medijsku kulturu koja je sve prisutnija u životu svakog djeteta. ... mijenjala knjiga snimanja jer se djevojčica u ulozi mame strašno boji psa.

Hitna stanja u dječjoj stomatologiji Medical Emergencies in ... - Core

5 ožu 2016 ... mjenjuje Heimlichov zahvat (slika 9.). Heimlichov zahvat obavlja se tako da terapeut stane iza djeteta i obuhvati ga rukama, jednu šaku stavi na ...

osobitosti bolesti štitnjače u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

Jednostavna koloidna struma. Jednostavna koloidna struma nastaje zbog kompenzatorne stimulacije štitne ţlijezde. TSH-om, a djeca su uglavnom eutiroidna (1) ...

Ivana Viktoria Pehar Poremećaji hranjenja u dječjoj i adolescentnoj ...

Psihoterapija kod oboljelih od poremećaja hranjenja . ... Poremećaji hranjenja i jedenja čest su medicinski problem u adolescentnoj dobi, a mogu se javiti u ...

patološke promjene grkljana u dječjoj dobi - Hrvatska proljetna ...

regija, glasnice, rima glotis) kao i veličini obuhvaćene površine (bilateralno, unilate- ralno itd.). S tim u svezi simptomi mogu biti: dispneja, stridor, cijanoza, kašalj ...

ugrizi zmija otrovnica u dječjoj dobi - Hrvatska proljetna pedijatrijska ...

U južnoj Hrvatskoj zmijski ugrizi najčešće se događaju u vrijeme toplih ... koristimo za razlikovanje ugriza otrovnih zmija od neotrovnih. Inokulacija otrova ...

osobitosti kliničke slike migrene u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

Migrena je ponavljajuća glavobolja koja se očituje pulsirajućom boli. ... CT/MR potrebne su samo ako glavobolja traje više od 12 sati, uz pojavu žarišnih simptoma i ... ženskog spola javljaju se češće u danima neposredno prije ili tijekom ...

rijetke bolesti i genetičke promjene u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

Genopatije su nasljedne bolesti u kojima su broj i morfološka struktura kromosoma normalni, a bolest potječe od promjene, tj. mutacije jednog ili više gena.

POJMOVNIK IZ KNJIZEVNOSTI.pdf

STIH – redak u pjesmi. 1. VEZANI STIH – stih koji je ... OPKORAČENJE – stilski postupak prenošenja riječi iz jednoga stiha u drugi. 7. PONAVLJANJE RIJEČI ...

DIJALEKTALNOJ KNJIŽEVNOSTI

manja); naricanje majke nad grobom nezakonita sinčića (Seh-duš-. -dan); roditelji koji slute da im je jedinac pao u ratu (Starci); po- vratak osakaćeno g u ...

DIOKLECIJAN U KNJIŽEVNOSTI

navodno, prije 1680. godina činio car Dioklecijan. Vratimo se natrag u prošlost, na umjetničko polje, ovaj put u glazbenu umjetnost, naći ćemo 1690. godine kod ...

Kriza komparativne književnosti

književnosti moraju propasti jer povijest književnosti i književna znanost imaju isti predmet — književnost. Želja da se »komparativna književnost« ograniči na ...

Etička kritika u književnosti

9. 2011. Jasna Ćurković Nimac. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19/I, HR–10000 Zagreb [email protected] Etička kritika u književnosti.