GNOJIDBA VOĆNJAKA

Redovita gnojidba mineralnim gnojivima dugogodišnjih nasada obavlja se dva ili tri puta godišnje. Sastoji se od osnovne gnojidbe i prihrane. U osnovnoj ...

GNOJIDBA VOĆNJAKA - Srodni dokumenti

GNOJIDBA VOĆNJAKA REDOVITA GNOJIDBA VOĆNJAKA U ...

sadnica, pa sve dok one ne razviju osnovne skeletne grane, s obilježjem predvienog uzgojnog oblika. Pri intenzivnim nasadima je to razdoblje kraće u odnosu ...

GNOJIDBA VOĆNJAKA

Redovita gnojidba mineralnim gnojivima dugogodišnjih nasada obavlja se dva ili tri puta godišnje. Sastoji se od osnovne gnojidbe i prihrane. U osnovnoj ...

NAVODNJAVANJE VOĆNJAKA

Potrošnja vode na evapotranspiraciju voćnjaka sastavljena je od evaporacije s ... Jedna od najznačajnijih prednosti navodnjavanja kap po kap jest mogućnost ...

PODIZANJE VOĆNJAKA NA NAGNUTIM TERENIMA (TERASIRANJE)

Pomoću daske za planiranje možemo napraviti terase ili poslije izvršenog ri-- golanja do normalne dubine na cijeloj površini, ili da najprije napravimo terasne.

KOROVNA FLORA VOĆNJAKA I MOGUĆNOST NJENA ...

Neki, kao što su rusomača (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) i crvena mrtva kopriva (Lamium ... Slika 7. Prava rusomača. Slika 8. Perzijska čestoslavica.

Nove tehnologije u pripremi tla za sadnju voćnjaka

Obrončani pseudoglej kao tip tla (takva tla po položaju najviše odgovaraju za voćar- sku proizvodnju) ima ... nji jer je vapno bilo u praškastom obliku pa ga je teško bilo primijeniti jer nije bilo ade- ... voćke otpornije na niske temperature.

PODIZANJE ORGANSKOG VOCNJAKA UZICE ORGANSKA_ppt ...

-jabuka,. - ribizla,. -lešnik. Mala potreba za padavinama: -kruška,. -breskva,. - kajsija,. - orah,. - sitno voće ... Ukoliko se vrši jesenja rezidba obavezno je ukloniti ...

KVALITETNOM SADNICOM DO VRHUNSKOG VOĆNJAKA JABUKA

23 lis 2007 ... se u intenzivnom uzgoju jabuke traži što brži ulazak sadnice u rod, što ranije postizanje konačne produktivne površine, odnosno pune rodnosti ...

Cvjetka i okusi bakinog voćnjaka - Udruga Populus

(poput pamuka i lana od kojih se proizvodi odjeća) pa čak i biogorivom te ... potom liker, rakija i slatko, i tako redom dok se ne ... Odmalena obožavam bakin kolač s višnjama. Iako ima prilično ... 1 žlica cimeta oko 500 g trešanja ili višanja.

Elaborat zaštite okoliša: Podizanje voćnjaka kestena i američkih ...

Sadnja voćnjaka kestena. Optimalna sadnja je jesenska, dakle tijekom jeseni. Potrebni materijali i oprema: - 1 kg fungicida Captan ili Dithane ili Bavistin 200 ml.

265 pregled korovne flore voćnjaka jabuke na području brodsko ...

25 lis 2012 ... posavske županije provedeno je na dvije lokacije, tijekom dvije vegetacijske ... Az. (Azija), te kozmo – kozmopoliti)) i o mjestu nalazišta.

GNOJIDBA

Gnojidba organskim gnojivima u kombinaciji s mineralnim gnojivima. 5. Gnojidba ... 100 kg kukuruza (hibridnog) s pratećom količinom kukurozovine iznosi iz tla.

Gnojidba dušikom

Gnojidba dušikom je i najsloženija (prvenstveno zbog posljedica ... Ako je korisni dušični fond 50 kg N/godišnje/ha, a ako za 90 dt kukuruza treba 270 kg N.

gnojidba suncokreta

Specijalist za primjenu gnojiva za ratarske kulture. Višnja Mikoč, dipl.ing. Specijalist za primjenu gnojiva za ratarske kulture. Voditeljica Primjene. Mirela Trdenić ...

GNOJIDBA MASLINA

GNOJIDBA MASLINA. Osnovna gnojidba masline prema starosnoj dobi – gnojidba po stablu. 1. godina uzgoja u jesen 50-100 g NPK 7-20-30 ili NP 20-20 po ...

GNOJIDBA VINOGRADA

gnojidba vinograda u rodu. Prema roku obavljanja gnojidbe razlikuje se osnovna jesenska gnojidba, proljetna gnojidba i prihrana vinove loze u vegetaciji.

Gnojidba soje

Soja je značajna leguminoza u ratarskim kulturama, koja razvojem bakterije Bradyrhizobium japonicum na kori- jenu obogaćuje tlo dušikom fiksirajući ga iz ...

Supstrati i gnojidba

Osim tla, kao supstrati biljne proizvodnje u novije vrijeme koriste se: • vodene kulture. • pješčane ... Cijena NFT hidroponik sustava je 81500 $/ha (bez investicije u staklenik i laboratorij) uz ... u ekološkoj poljoprivredi sideracija i uzgoj pokrovnih usjeva nemaju ... emulzije sa svojstvima jakih kiselina, glina, zeolit). 5. tvari koje ...

gnojidba kukuruza

Kod uzgoja kukuruza postižu se vrlo visoki prinosi zrna, preko 10 t/ha. Kako bi omogućili visoke prinose kukuruza treba voditi računa o pravilnom izboru hibrida, ...

Gnojidba soje - Tlo i biljka

3 svi 2018 ... Gnojidba soje. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Soja, u odnosu na kukuruz, sadrži ~50 % više energije po kilogramu sjemena što s fiziološkog ...

Gnojidba krumpira - Sjemenarna

U proizvodnji su najčešće zastupljene puterice ali u zadnje vrijeme i kristalke sve ... nazivom maslenke ili puterice, a one s ... Danas se mahune vanilije prodaju.

gnojidba duhana - Petrokemija

Svjetliji tipovi duhana ne podnose veće količine dušika, jer se negativno odražavaju na svijetložutu boju lista. Duhan svjetlije boje lista sadi se na plitkim i ...

gnojidba vinograda - Petrokemija

Ako je ukupna potreba za fosforom i kalijem podmirena u jesenskoj gnojidbi, ova rana proljetna gnojidba obavlja se jednim od dušičnih gnojiva (UREA, KAN ili ...

gnojidba suncokreta - Agroklub

Kod primjene NPK 15-15-15 pred sjetvu potrebno je obaviti prihranu dušikom zajedno s međurednom kultivaci- jom. Umjesto Uree može se pred sjetvu unijeti ...

gnojidba povrća - Petrokemija

Grašak, grah mahunar i grah zrnaš su najznačajniji predstavnici mahunastog povrća. U kupusnjače ubrajamo kupus, kineski kupus, kelj, kelj pupčar, raštiku i ...

gnojidba maslina - Petrokemija

GNOJIDBA MASLINA. Osnovna gnojidba masline prema starosnoj dobi – gnojidba po stablu. 1. godina uzgoja u jesen 50-100 g NPK 7-20-30 ili NP 20-20 po ...

Tlo, gnojidba i prinos - Tlo i biljka

24 tra 2016 ... (refleksija Sunčeve radijacije u %) tamnog tla je 5 - 15 %, travnjaka. 10 - 20 %, dok na golom, vlažnom tlu s malo organske tvari albedo može.

GNOJIDBA TRAVNJAKA I LIVADA

Specijalist za primjenu gnojiva za vinograde, voć- njake, maslinike, povrće i cvijeće. Ruža Vukadin, dipl.ing. Specijalist za primjenu gnojiva za ratarske kulture.

Gnojidba soje - Petrokemija

Gnojidba soje kao i ostalih poljoprivrednih kultura obavlja se na temelju analize tla ili biljnog tkiva. Soja nema velikih zahtjeva prema gnojidbi dušikom ukoliko ...

gnojidba duhana - Agroklub

Svjetliji tipovi duhana ne podnose veće količine dušika, jer se negativno odražavaju na svijetložutu boju lista. Duhan svjetlije boje lista sadi se na plitkim i ...

Zelena gnojidba - Tlo i biljka

krmni sirak, sudanska trava, rauola, heljda i dr., koje će pomoći u poboljšanju fizikalno-kemijskih svojstava tla i “gušenju” korova. Tablica 1. Izbor pokrovnog ...

Gnojidba plodovitog povrća

i krastavac. ... koja sadrže nešto više količine glinene frakcije poželjna su za uzgoj rajčica jer je ... Potrebne količine hraniva za jedinicu prinosa - krastavci.

Gnojidba šećerne repe

ŠEĆERNA REPA. Visoki urod šećerne repe postiže se na tlu: velike plodnosti, dubokog oraničnog sloja, bez zbijenih ho- rizonata, dobrih vodozračnih odnosa i ...

Ishrana i gnojidba vinove loze

Neposredno prije cvatnje vinove loze primjenjuje se Fertina B. To je dušično-borna otopina koja uz dušik (3%) sadrži i 4 % bora. Primjena bora prije cvatnje ...

Supstrati i gnojidba - Ishrana bilja

19 tra 2013 ... NPK. ➢ Čimbenici koji mogu negativno utjecati na visinu prinosa i kvalitetu ... hraniva (gnojivo formulacije 15 : 15 : 15 ima 45 % aktivne tvari). • s obzirom ... Upotrebljava se kao umjetno gnojivo i sredstvo protiv biljnih bolesti te ...

GNOJIDBA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA

Temeljni faktori tla, važni za uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja, mogu se podijeliti u dvije ... Oleander. 6,0-7,5. 1. 0,8. 1. Hydrangea. 4,0-6,0. 3. 1. 1. Palm. 6,0-7,0. 1. 1.

Tlo, gnojidba i prinos - Ishrana bilja

24 tra 2016 ... Aluvijalna tla (fluvisol; mlada, rastresita, porozna i pretežno plodna tla nastala na sedimentnim nanosima rijeka) su izložena poplavama uz.

GNOJIDBA VINOGRADA – UREA U VINOGRADARSTVU

1. meliorativna gnojidba ,. 2. gnojidba mladog vinograda i. 3. redovita godišnja gnojidba. Ovim prilogom posvetit ćemo se redovitoj godišnjoj gnojidbi, tj. gnojidbi ...

Humusna gnojidba, stajski gnoj

-eko – poljoprivreda ne koristi gnojiva koja zakiseljuju tlo. -organska gnojiva ... hladna, vlažna tla — "topla" gnojiva (konjski, ovčji), potpuno zreli. - suha, topla tla ...

Proljetna gnojidba maslina - Sjemenarna

organsko gnojivo za povrtne kulture. PIC organsko gnojivo za lisnato povrće. Biolivo namjensko gnojivo za masline. Potražite u: Agrocentar SJEMENARNA ...

gnojidba travnjaka i livada - Petrokemija

GNOJIDBA TRAVNJAKA I LIVADA. Primjer gnojidbe prirodnih travnjaka: NPK 15-15-15 400 kg/ha primijeniti rano u proljeće. Ukoliko se livade zasnivaju na ...

GNOJIDBA TRAVNJAKA NA SPORTSKIM TERENIMA

GNOJIDBA TRAVNJAKA NA SPORTSKIM TERENIMA. Budući da se travnjaci na sportskim terenima intenzivno koriste duže razdoblje potrebno je posebnu ...

Fertirigacija - gnojidba navodnjavanjem - Sjeme

koristiti; to su monokomponente, i to osigurava uštedu u vrlo značajnoj mjeri, ... Istovremena prisutnost soli koje sadrže jedan zajednički ion umanjuje ... Unatoč izuzetnoj skromnosti masline i sposobnosti za preživljavanjem, nesporno je da u.

folijarna gnojidba - Agrosad-Germany

Folijarna gnojidba ne može zamijeniti osnovnu gnojidbu, ali može ... hranjiva, folijarna gnojiva omogućavaju brži nadomjestak pojedinog ... sorata vinove loze.

jesenska gnojidba drvenastih kultura

Osim klasične primjene PK (fosfor-kalij) gnojiva, u jesenskoj se gnojidbi drvenastih kultu- ra primjenjuje i organska gnojidba, kalcifikacija te folijarna gnojidba.

Gnojidba i opskrba tla u ekološkom uzgoju jabuka

strojeva: malčere, strojeve za okopavanje u redovima te strojeve za podrezivanje trave. Malčiranje biljaka. U voćnjacima i vinogradima sa stalnim ozelenjenjem ...

Jesenska gnojidba novih nasada jagode

Stručni rad. Jesenska gnojidba novih nasada jagode ... Maslina (Olea europaea subsp. europaea) jedna je od najzastupljenijih i najstarijih uzgajanih kultura na ...

PRAVILNA GNOJIDBA KUKURUZA - TEMELJ PRINOSA

kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 8-26-26, a na tlima koja su siromašna fosforom s NPK ... Predsjetvena ili startna gnojidba treba biti s 200-250 kg/ha NPK 15-15-15, s ... Može se obaviti jedna ili druga, a gnojivo se unosi u tlo tanjuranjem prije sjetve ...

Gnojidba i gnojidbene preporuke - Ishrana bilja

29 ožu 2018 ... Cijena. Optimizacija gnojidbe obzirom na cijenu gnojiva po ... Konjski. 0.6. 0.3. 0.6. 0.3. 0.1. 0.04. Ovčiji. 0.9. 0.5. 0.8. 0.4. 0.1. 0.06. Svinjski. 0.6.

Mineralna i organska gnojidba na obiteljskim poljoprivrednim ...

Češća organska gnojidba znatno bi smanjila potrebu mineralne gnojidbe. Ključne riječi: organska gnojiva, mineralna gnojiva, analiza tla, preporuka gnojidbe, ...

Optimalna gnojidba tla u ekološkom uzgoju kamilice

Izbalansirana organska gnojidba je ključan faktor za uspješan uzgoj ne samo kamilice nego i ostalog ljekovitog bilja (Fallahi i sur., 2013.). Uzgoj kamilice u ...

GNOJIDBA RATARSKIH KULTURA PŠENICA Od ... - Petrokemija

piva te se navodi kao jedna od najracionalnijih sirovina za dobivanje bioetanola. Potrebna količina gnojiva za gnojidbu tritikala ovisi o plodnosti tla, očekivanom.

Gnojiva na bazi bora i gnojidba borom

gnojdbe vinove loze (Fregoni 2006), masline (Chatzissavvidis i Therios 2010) i ... koji osim na cvatnju i oplodnju značajno utječe na nakupljanje ugljikohidrata ...

OBRADA TLA U VINOGRADU, GNOJIDBA I ZAŠTITA VINOGRADA

Ključne riječi: obrada tla u vinogradu, gnojenje vinograda, organska gnojiva, mineralna gnojiva, berba grožđa, moštna vaga, zaštita vinove loze, štetnici vinove ...

GNOJIDBA POVRĆA PLODOVITO POVRĆE ... - Petrokemija

uzgoj kupusnjača potrebno u jesen na dubinu oranja unijeti 20 - 40 t/ha stajskog gnoja. Gnojidba ... povrće ubrajamo mrkvu, peršin, pastrnjak, celer, rotkvicu, ciklu, crni korijen, repu, crnu repu, ... Gnojidba mrkve, peršina, celera i pastrnjaka:.

GNOJIDBA POVRĆA PLODOVITO POVRĆE Zajednička značajka ...

uzgoj kupusnjača potrebno u jesen na dubinu oranja unijeti 20 - 40 t/ha stajskog gnoja. Gnojidba ... povrće ubrajamo mrkvu, peršin, pastrnjak, celer, rotkvicu, ciklu, crni korijen, repu, crnu repu, ... Gnojidba mrkve, peršina, celera i pastrnjaka:.

Zelena gnojidba (sideracija) i pokrovni usjevi - Tlo i biljka

ozima raž, ozima pšenica, ljulj. Pod pojmom “živi malē” podrazumjeva se pokrovni usjev unutar godišnjeg ili višegodišnjeg usjeva ili trajnog nasada (među ...

GNOJIDBA TLA Osnovna činjenica koju uvažiti jeste, da u slobodnoj ...

Gnojiva ili fertilizatori: sve tvari organskog ili mineralnog porijekla koje obogaćuju tlo aktivnim ... Razlozi: visoka cijena spremanja stelje i krutog stajskog gnoja.

Gnojidba je agrotehnička mjera koja izrazito ... - Ishrana bilja

29 stu 2016 ... Cijena. Optimizacija gnojidbe obzirom na cijenu gnojiva po jedinici aktivne tvari, njegovu efikasnost i učinak na popravku proizvodnih svojstava ...

- Božićna drvca - Nove sorte krumpira - Gnojidba ... - Sjemenarna

e-mail: [email protected] Sretne blagdane ... Agrocentar SJEMENARNA Široki Brijeg 039 700 000 ... Agronomskog fakulteta u Zagrebu.