Iskustva u gnojidbi lijeske - Petrokemija

Meliorativna gnojidba – prije podizanja nasada. • (NPK, organsko gn, vapneni materijal). • Gnojidba mladog nasada. » NPK, KAN, UREA , ASN NS 26-15,.

Iskustva u gnojidbi lijeske - Petrokemija - Srodni dokumenti

Iskustva u gnojidbi lijeske - Petrokemija

Meliorativna gnojidba – prije podizanja nasada. • (NPK, organsko gn, vapneni materijal). • Gnojidba mladog nasada. » NPK, KAN, UREA , ASN NS 26-15,.

godišnje izvješće grupa petrokemija kutina - Petrokemija dd

nazočna neravnoteža izmeñu nabavne cijene prirodnog plina (kao najvažnije sirovine) na hrvatskom tržištu i prodajnih cijena dušičnih gnojiva Urea i KAN na ...

Uzgojni oblici lijeske

jednostavni grm uzgojen od jedne sadnice, zatim sastavljeni ... jedna od druge (tzv. sadnja u buket). Obično ... Lijeske uzgojene u obliku grma bujnijeg su rasta ...

Najznačajniji štetnici lijeske

Plod, lješnjak, sadrži u svom sastavu značajne količine esenci- jalnih masnih ... danje i pojavu praznih plodova bez jezgri koji prijevremeno otpadaju sa stabla.

POZIV na tradicionalnu rezidbu lijeske u Daruvaru, 13. 2. 2019.

P O Z I V na tradicionalnu rezidbu lijeske u Daruvaru, 13. 2. 2019. - četvrtak. 10:00h – Kino dvorana Pučkog otvorenog učilišta u. Daruvaru, Trg kralja Tomislava ...

Tehnološka i ekonomska obilježja uzgoja lijeske - Repozitorij ...

Agrotehničke mjere kod pripreme tla za sadnju i sadnja lijeske: ... S ciljem izračuna ukupnog troška pripreme tla i sadnje 1 ha nasada lijeske načinjena je.

Zablude i mitovi o gnojidbi - Tlo i biljka

gnojivom (npr. prihrana s 15:15:15), kao i njegova startna primjena, vrlo često nema efekta, a ... Sve što usjevu treba sadržava NPK gnojivo. Biljke zahtijevaju 14 ... Upotreba zeolita (ili drugih tvari za povećavanje hidrofilnosti tla) spriječava ...

Važnost kalcija (Ca) u gnojidbi jabuke

Glasnik zaštite bilja 4/2018. Gluhić, D. ... glasnik zaštite bilja62 godine ... Tablica 1. Orijentacijski program primjene kalcijevih gnojiva u gnojidbi putem tla/ili kroz.

Željezo u gnojidbi poljoprivrednih kultura

Fe-sulfat ili zelena galica. Željezov (II) sulfat, FeSO4 x 7H2O, dobiva se u obliku svijetlozelenih monoklinih prizama iz otopine željeza u sumpornoj kiselini; ...

Utjecaj herbicidnih pripravaka na izdanke lijeske (Corylus avellana L.)

Pledge 50 WP, Basta 15 Gramoxone i Reglone Forte Goal). Kod svih 8 tretmana ... Dozacija praškastog herbicid Pledge 50 WP iznosila je 2g/l, a granulata.

Osnovno o gnojivima i gnojidbi - Ishrana bilja

9 svi 2014 ... Sintetska organska gnojiva (urea, kalcij- cijanamid i dr. koja sadrže ugljik) koja mogu biti granulirana. Slika 1. Granulirano složeno gnojivo,.

Upotreba startnih gnojiva u gnojidbi ratarskih kultura

I naposljetku, upotreba posebnih formuliranih gnojiva omogućava širenje uzgoja ... A: NPK 7:20:30 450 kg/ha; NPK 15:15:15 200 kg/ha; UREA 46% 200 kg/ha; ...

Primjena gnojiva na bazi fosfita u gnojidbi salate i ostalog lisnatog ...

u potapanju presadnica salate prije sadnje. Slika 2. Uzgoj salate s dobro izbalansiranim programom gnojidbe i primjenom kalij-fosfita (autor). Folijarna gnojidba.

Moderan pristup gnojidbi maslina - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Fertirigacija – pH vrijednost otopine gnojiva. Parametar se izražava kao pH vrijednost otopine koncentracije 1 %. Komponenta koja najjače utječe na pH ...

NPK 7-20-30 - Petrokemija dd

NPK 7-20-30. Oznaka/Document No.: 69-04-4-1000/0030. Revizija br./Revision No.: 1. Datum/Date: 7/12/2018. Izradio: I. Kufrin. Pregledao: Z. Bakarić. B. Vitas ...

NPK 7-20-30 - Petrokemija

12 srp 2018 ... NPK 7-20-30. Oznaka/Document No.: 69-04-4-1000/0030. Revizija ... NAMJENA I PRIMJENA. For the basic fertilisation of all agricultural crops ...

Petrokemija dd

Petrokemija d. d. – tvornica gnojiva, Kutina. Profitni centar Proizvodnja ... Realizacija ovih projekata planirana je do kraja 2017. godine, a za to se predviđaju ...

NP(SO3) - Petrokemija dd

18 tra 2018 ... water. Water-soluble phosphorus (as. P2O5). Ukupni sumporov trioksid (SO3). Sumporov trioksid (SO3) topljiv u vodi. EZ 2003/2003: 8.1,. 8.9.

PETROKEMIJA, d.d. - ZSE

... cijene prirodnog plina kao glavne sirovine. Unatoč nepovoljnim uvjetima u užem i širem gospodarskom okruženju, Petrokemija d.d. je u 2017. godini povećala.

Petrokemija d.d. - ZSE

Restoran Petrokemija također u okviru usluga nudi i tzv. Catering za vanjske korisnike. Proizvodni program i postrojenja Petrokemije d.d. (nastavak) ...

fertina b - Petrokemija

FERTINA B. Otopina bornog gnojiva. Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH). 01-04-1-5-5-300/01. List: 1/10. Datum: 20.10.2016. Revizija br. 0.

jabuka - Petrokemija

Osnovna gnojidba. NPK 10-30-20 500 kg/ha. Prihrana KAN 250 kg/ha. Prihrana KAN 100 kg/ha. Fertina V,Fertina Ca. 49. Velikanović Stipo. Trnjani. (Pink Lady).

KAN N (MgO) 27 (4,8) Primjena - Petrokemija

KAN N (MgO) 27 (4,8). • srednje koncentrirano dušično, granulirano ili prilirano mineralno gnojivo. • sadrži nitratni oblik dušika koji je odmah dostupan mladim ...

NP 12-52 MAP granulirani - Petrokemija dd

Tip EZ gnojiva: Anorgansko složeno gnojivo s primarnim hranjivim tvarima. ... Petrokemija, d.d. tvornica gnojva. Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, Hrvatska.

krumpir - Petrokemija

Osnovna gnojidba 300 kg/ha NPK 7-20-30. Pred sadnju gnojidba 200 kg/ha NPK 15-. 15-15 i 100 kg/ha KCl (kalijeva sol) 60. Prihrana 250 kg/ha KAN. 43 ...

lucerna - Petrokemija

Demonstracijsko gnojidbeni pokus. LUCERNA. Izvoditelj pokusa i lokacija ... CRVENA DJETELINA. Izvoditelj pokusa i lokacija. Analiza tla. Preporuka gnojidbe.

ječam - Petrokemija

Za jari ječam se koriste manje količine, a za ozimi veće količine hranjiva. Primjer gnojidbe za jari pivarski ječam. NPK 7-20-30 300 kg/ha zaorati u osnovnoj ...

cvijeće - Petrokemija

ukrasno grmlje, lončanice ili sobno i balkonsko cvijeće. Primjer gnojidbe za jednogodišnje cvijeće: u pripremi gredica ili pri sadnji. NPK 7-20-30. 35 - 40 g/m2.

NPK (S) 15-15-15 (3) Primjena: - Petrokemija

NPK (S) 15-15-15 (3). • kompleksno, srednje koncentrirano, granulirano mineralno gnojivo. • s jednakim omjerom osnovnih hranjiva (dušika, fosfora i kalija) i ...

tritikal - Petrokemija

TRITIKAL. Potrebna količina gnojiva za gnojidbu tritikala ovisi o plodnosti tla, očekivanom prinosu i karakteristikama sorte. Na tlima srednje plodnosti tritikalu ...

FLORIN 4 NPK (MgO, SO3) 7-14-21 (2, 18) - Petrokemija

NPK (MgO, SO3) 7-14-21 (2, 18). • kompleksno srednje koncentrirano, granulirano mineralno gnojivo sa visokim udjelom kalija. • oblik dušika je amonijski i ...

Je li Petrokemija dd Kutina - FKIT

... koji je započeo pitanjem je li ispravno “stijenka” ili “stjenka” kako Word ispravlja, potaknu da napišem ovaj komentar. Vjerojatno ni sada ne bih uočio problem.

gnojidba duhana - Petrokemija

Svjetliji tipovi duhana ne podnose veće količine dušika, jer se negativno odražavaju na svijetložutu boju lista. Duhan svjetlije boje lista sadi se na plitkim i ...

Gnojidba soje - Petrokemija

Gnojidba soje kao i ostalih poljoprivrednih kultura obavlja se na temelju analize tla ili biljnog tkiva. Soja nema velikih zahtjeva prema gnojidbi dušikom ukoliko ...

otopina amonijaka 25 - Petrokemija dd

Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju. Identificirane ... Opis smjese: vodena otopina amonijaka, 5-25%.

Dušična kiselina - Petrokemija

Anorganske kemikalije (popis nije isključiv): amonijak, hidrazin, kalij, bor, tetraboran, koncentrirana sumporna kiselina, natrij, natrijev hipoklorit, natrijev hidrid, ...

nefinancijsko izvješće - Petrokemija dd

S ukupnom godišnjom proizvodnjom od 657.850 tona INA – Petrokemija 1972. postaje najveći ... 17025:2017, te VDA Adblue ISO 22241 certifikatu. ... podložni promjenama cijena na svjetskom tržištu, rokovi isporuke imaju značajan utjecaj na ...

Demineralizirana voda - Petrokemija dd

Ledište 0 °C. Vrelište 100 °C. 3. PHYSICAL PROPERTIES. Colourless and transparent, odourless liquid. Freezing point 0 °C. Boiling point 100 °C. Proizvođač:.

nefinancijsko izvješće - Petrokemija

S ukupnom godišnjom proizvodnjom od 657.850 tona INA – Petrokemija 1972. postaje najveći ... 17025:2017, te VDA Adblue ISO 22241 certifikatu. ... podložni promjenama cijena na svjetskom tržištu, rokovi isporuke imaju značajan utjecaj na ...

interni revizor - Petrokemija dd

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu i da se prijavite na oglas: INTERNI REVIZOR (M/Ž). Mjesto rada: KUTINA. Organizacijska jedinica: URED UPRAVE.

godišnje izvješće - Petrokemija dd

RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.. UKUPNI PRIHODI. 2.021. 2.431. 83,1. UKUPNI RASHODI. 2.018. 2.481. 81,3. BRUTO DOBIT /GUBITAK. 3. -50.

šećerna repa - Petrokemija

ŠEĆERNA REPA. Visoki urod šećerne repe postiže se na tlu: velike plodnosti, dubokog oraničnog sloja, bez zbijenih ho- rizonata, dobrih vodozračnih odnosa i ...

Amonijev nitrat 34,8 % N - Petrokemija

19 stu 2019 ... EC broj: 229-347-8 CAS broj: 6484-52-2. REACH ... više masenog udjela dušika u odnosu na amonijev nitrat. ... antimon, bizmut, kadmij, krom, kobalt, bakar, željezo, olovo, magnezij, mangan, kalij, natrij, nikal, kositar, cink,.

otopina amonijaka 25 - Petrokemija

Upiti svu prolivenu tekućinu pomoću apsorbensa (npr. dijatomejska zemlja, vermikulit, pijesak). 6.3.2. Za čišćenje. Baze i alkoholati se razrjeđuju, prema potrebi, ...

uljana repica - Petrokemija

U prihrani uljane repice koriste se uglavnom dušična gnojiva u amonijsko - nitrat- nom obliku, kao što je KAN N (MgO) 27(4,8) ili amonijev sulfonitrat ASN ...

interni revizor - Petrokemija

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu i da se prijavite na oglas: INTERNI REVIZOR (M/Ž). Mjesto rada: KUTINA. Organizacijska jedinica: URED UPRAVE.

Glasnik Petrokemije dd - Petrokemija dd

16 ruj 2016 ... Ovo je i vrijeme sajmovanja, a Jesenski međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu jedan je od najve- ćih u regiji. Naravno da smo bili tamo, ...

gnojidba vinograda - Petrokemija

Ako je ukupna potreba za fosforom i kalijem podmirena u jesenskoj gnojidbi, ova rana proljetna gnojidba obavlja se jednim od dušičnih gnojiva (UREA, KAN ili ...

sumporna kiselina - Petrokemija

28 lis 2019 ... ... (pijesak, dijatomejska zemlja, veziva za kiseline, univerzalna veziva, ... mjere za sprječavanje izloženosti: Koristiti zatvorene sustave gdje je ...

gnojidba povrća - Petrokemija

Grašak, grah mahunar i grah zrnaš su najznačajniji predstavnici mahunastog povrća. U kupusnjače ubrajamo kupus, kineski kupus, kelj, kelj pupčar, raštiku i ...

PowerPointova prezentacija - Petrokemija

NPK 7-20-30). 500. 35 100 150 -. 1. prihrana u tlo UREA. 150. 70. 2. prihrana. KAN. 100. 27. Ukupno. 132 100 150. Prihrana - list. Fertina V (N,P,K,B,Fe, Zn, Mn, ...

Glasnik Petrokemije dd - Petrokemija

Prihrana preko lista Fertinom V za voće te Fertinom G za vinovu lozu u koncentraciji 1 do 2 % s raz ... FOLIJARNA PRIHRANA VINOVE LOZE NAKON CVATNJE ...

gnojidba maslina - Petrokemija

GNOJIDBA MASLINA. Osnovna gnojidba masline prema starosnoj dobi – gnojidba po stablu. 1. godina uzgoja u jesen 50-100 g NPK 7-20-30 ili NP 20-20 po ...

Dušična kiselina - Petrokemija dd

Trgovački naziv proizvoda: Dušična kiselina 58 %. Šifra proizvoda: 2603414. Naziv tvari: Dušična kiselina…%. EC broj: 231-714-2 CAS broj: 7697-37-2. REACH ...

Prospekt uvrštenja dionica - Petrokemija dd

29 ožu 2019 ... Neposredno prije uvrštenja Novih dionica izvršit će se konverzija istih u dionice pod oznakom vrijednosnog papira ... procjenama i predviđanjima koji se odnose na Izdavatelja, dionice i poslovno okruženje. ... Belje d.d.. 0,00 ...

Amonijak bezvodni, ukapljeni - Petrokemija

19 stu 2019 ... pražnjenje, nadopunjavanje i održavanja plinskih boca pod tlakom. ... Komprimirane plinske boce mogu biti vraćene dobavljaču. Limeni ...

Amonijak bezvodni, ukapljeni - Petrokemija dd

19 stu 2019 ... ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću. 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Trgovački naziv proizvoda: Amonijak ...

gnojidba travnjaka i livada - Petrokemija

GNOJIDBA TRAVNJAKA I LIVADA. Primjer gnojidbe prirodnih travnjaka: NPK 15-15-15 400 kg/ha primijeniti rano u proljeće. Ukoliko se livade zasnivaju na ...

Prospekt uvrštenja dionica - Petrokemija

29 ožu 2019 ... zaključila, temeljem provedenog međunarodnog natječaja novi ugovor za ... Mazivima, CROSCO, naftnim servisima d.o.o. i STSI – Integriranim tehničkim ... prava ili obveza Društvu (i u slučaju kad se posao zaključuje s istom.

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE PETROKEMIJA dd KUTINA - ZSE

1 tra 2017 ... ostvareno kod KAN mineralnih gnojiva za 6,3%, ... Ostvarena prosječna cijena prirodnog plina (bez troškova transporta) 4,9% viša u kunama u ...