DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

C. F. Bianchi: Zara cristiana, 1.Zadar 1877., 199-200, 226. 5. G. Sabalic: Guida archeologica de Zara. Zara 1897., 478-481. 6. V. A Duišin: Zbornik plemstvo.

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU - Srodni dokumenti

nacrti građevinskih objekata u zadru - Državni arhiv u Zadru

djelovanjem jednog od odjela Namjesništva kojem su nacrti dolazili na pregled i reviziju. Ova Zbirka za gradivo do 1918. čini jednu cjelinu s DAZD–89.

okružno poglavarstvo u zadru - Državni arhiv u Zadru

upravno-političkih i sudskih kotareva (pretura): Zadar, Obrovac, Šibenik, Knin, Drniš ... Sindikata Biograd, Sali, Silba Novigrad , Serdarije Rab i Pag, Zalagaonica.

Arhiv za print - Državni arhiv u Zadru

Tiskana pozivnica, papir, jezik tali- janski, vel. 29,5 x 22 cm, tiskano u. Zadru, tiskara nepoznata. Vlasnik: MG Trogir. Sig. Fond Garagnin-Fanfogna, πtampe 5/VI.

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

C. F. Bianchi: Zara cristiana, 1.Zadar 1877., 199-200, 226. 5. G. Sabalic: Guida archeologica de Zara. Zara 1897., 478-481. 6. V. A Duišin: Zbornik plemstvo.

općina nin - Državni arhiv u Zadru

HR-AZDN-17: Ninska biskupija. 5.4. Bibliografija. Jelić, Luka. Spomenici grada Nina. Zagreb: Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva IV,V i VI,. 1900.-1902.

veliki rat - Državni arhiv u Zadru

Velikim ratom u potpunosti je izmijenjena politička karta stare Eu- rope. ... S obzirom na hrvatski narod, Prvi svjetski rat ima golem značaj. Prije svega u tragičnoj ...

općina trogir - Državni arhiv u Zadru

Srednjovjekovni Trogir: prostor i društvo, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009. Božić-Bužančić, Danica. Arhivsko spomeničko blago Trogira, Mogućnosti 27.

zbirka fotografija - Državni arhiv u Zadru

Te stare albuminske fotografije pomalo ukočene/zatečene dugim ekspozicijama ... 6. Nada Grčević: Fotografija devetnaestog stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb 1981.

kartografska zbirka - Državni arhiv u Zadru

1 sij 2020 ... Rukopisne katastarske karte… ... Rukopisne topografske karte… ... Zemljovid sjeverne i južne Amerike s naznačeni administrativnim granicama između ... geografske karta služila za učenje, kao npr. neka vrsta slijepe karte.

grafička zbirka - Državni arhiv u Zadru

Po sredini lista prikaz utvrde Capello, unutar zidina utvrde tekst: OPPINIONE DEL. CONTE ... odličje Leopolda s velikim križem, oko vrata na vrpcama odličje Zlatnog runa i ... S desne strane zipke klupica s knjigom, uz nju drveno vreteno.

Dalmacija 1848/49. - Državni arhiv u Zadru

najavio je narodima Carstva slo- bode, koje se oËituju u slobodi tiska, pojavi druπtava i Ëitaoni- ca, narodnih straća, Ustava i izboru zastupnika u zajedniËki.

DAZD-240-Mirovni sud Zadar.pdf - Državni arhiv u Zadru

Od Pokrajine Dalmacije i Pokrajine. Dubrovnik s Bokom Kotorskom ... 1813. godine u zaglavlju je istaknut naziv Ilirske pokrajaine (Provincie. Iliriche), a od 1815.

okružno poglavarstvo u splitu - Državni arhiv u Zadru

Samostan Poljud Split. - Pregled slobodne i opterećene imovine i zakladnih obveza. - Pregled zakladnih obveza , stvarni i očekivani prihodi. 1844. (Pregledi.

benediktinski samostan sv. krševana zadar - Državni arhiv u Zadru

Pašmanu, a 1069. godine darovao mu je otok Maun (naš vlastiti otok u našem dalmatinskom ... Lukoran (otok Ugljan). 2.3.5. ... zaseoku Trečić u blizini posjeda.

DAZD-88-Namj. za Dalm. -Uredske knjige.pdf - Državni arhiv u Zadru

1 sij 2020 ... 2.5.6. Poljoprivreda, šume i šumski prekršaji, veterinarska služba …………….....125 ... pojavljuje talijanski jezik), dok su knjige podfonda Odjelni spisi Vlade/Namjesništva za ... 1.1.90. Urudžbeni zapisnik. (Präsidial Protokoll 1861, von N 1501 bis N 2482 ... povlastice, Statistika, ... Doprinosi i loto, Lažni.

osobni arhivski fond ante marija strgačić - Državni arhiv u Zadru

Ante Marija Strgačić rođen je 1. siječnja 1901. u Velom Ižu. Nakon ... Društvu kojeg je potpisalo prvi put 12 a drugi put 11 svećenika. 21. ... „Život u braku“ – predavanje na tečaju Kršćanski brak u. Splitu. 2. ... Mihić, Šime Paškov – 6.6. Mihov ...

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ARHIV U ... - Arhiv Gospić

Područni ured za katastar Gospić sredinom mjeseca prosinca 2017. godine ... zaštite gradiva, u spremištima će se očitavati vlaga i temperatura, a podatci će se ...

Katalog izdanja HDA - Hrvatski drzavni arhiv - Hrvatski Državni Arhiv

E-mail: [email protected] Tel.: 00385 1 4856 687. KNJIGA TRGOVINA d.o.o.. Donji prečac 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska. E-mail: [email protected]

NAKLADA - Hrvatski drzavni arhiv - Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatski je državni arhiv razvio bogatu i vrijednu nakladnič- ... Suizdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 1998 ... August Cilić, Jurek Cmok v soldačiji.

Državni arhiv u Z

Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva (HDA), naveo je da se arhivska služba u Republici Hrvatskoj sastoji od Hrvatskog državnog arhiva, 17.

ovdje - Hrvatski državni arhiv

Biskupijski, kaptolski i samostanski arhivi -. Arhiv Nadbiskupije Zagrebačke i Metropolitana dr. sc. Stjepan Razum, HDA ime i prezime: ime i prezime: pauza.

ARHiNET - Hrvatski Državni Arhiv

Karlovac, Sisak/Petrinja, Slavonija, Sušak/Rijeka, Varaždin. kut. 8-10 ... PETRINJA I SISAK (kut. 62) ... Trgovačka radnja Kamilo Badovinac, Karlovac. 999.

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV - ARHiNET

1 sij 2019 ... Tvornica strojeva WM Knaust u Beču - promidžbeni materijal za vatrogasni pribor i opremu s cjenikom. 1857-1867., njemački, kut. 4. 1.1.68.

Kategorizacija - Državni arhiv u Virovitici

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, Virovitica. 42. Turistička ... Javni bilježnik Dubravka Filipović, Virovitica. 9. Javni bilježnik ...

cjenik - Državni arhiv u Splitu

Skeniranje i plotanje u boji – format A-0. (1 katastarski plan/140 gr. papir). 280,00 kn. 1.2.11. Skeniranje i plotanje u boji – format A-0. (1 katastarski plan/300 gr.

Kategorizacija - Državni arhiv u Pazinu

24. Javni bilježnik Mirna Pliško, Pula. 25. Javni bilježnik Davor Dušić, Rovinj. 26. Javni bilježnik Rino Zujić, Rovinj. 27. Javni bilježnik Željko Krajina, Umag. 28.

program - Državni arhiv u Splitu

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića Sinj. 19. SSŠ Bana Josipa Jelačića Sinj. 20. SSŠ Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir. 21. Osnovna škola Stjepana ...

Poveznica - Državni arhiv u Zagrebu

VEČERIĆ VINKO, čl. 252. KT-1014/68, okr. SOKOL ALOJZ, čl. 271. KT-1015/68, okr. ... VINKO PINTARIĆ, čl.35/1. KT-290/90, okr. SAJMA EFENDIĆ idr., čl.34/2.

Dekorativno bl - Državni arhiv u Rijeci

Theodor de Canziani Jak{i}. DEKORATIVNO. FASADNO SLIKARSTVO. U RIJECI. Dr`avni arhiv u Rijeci studeni/prosinac 2001.

Klasična gimnazija i Državni arhiv u Splitu

i njenih pravnih sljednika, zaprimljeno u Državni arhiv u Splitu. Najveći dio gradiva zaprimljen je 1954. godine od tadašnje Klasične gimnazije, Teslina ulica br.

arheologija otpora - Hrvatski Državni Arhiv

HR - Petar Bagarić, Lidija Bencetić, Albert Bing, Nenad Bukvić, Franko Dota, Darjan Godić, Stipe Kljaić, Josip. Mihaljević, Teodora Shek Brnardić i Tatjana Šarić.

(Hrvatski državni arhiv 1941-1945 _3_)

kojima se HDA našao u tom razdoblju. 5.3. Odsjek za Hrvatski Oslobodilački Pokret. U sklopu Zakona o arhivima koji je donesen nedugo po uspostavi NDH, ...

ispitni rokovi - Hrvatski Državni Arhiv

2018. u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu, A. Cesarca 1, Slavonski Brod, od 10:00 sati. 2) 10. 4. 2018. u Državnom arhivu u Varaždinu, Trstenjakova 7, ...

Od pera do satelita - Državni arhiv u Bjelovaru

6 sij 2017 ... G.I.h. 20; HR DABJ 1201 Digitalna zbirka ... u sastavu Vojne krajine iz 18. stoljeća do suvreme- ... Katastarske karte i planovi grada Bjelovara od 1800. ... Slika 12. Digitalni ortofoto plan (DOF 2) nastao na temelju aerofotogrametrijskog snimanja 2008. godine u ... nju građevine prije 15. veljače 1968. godine.

Fondovi i zbirke - Državni arhiv u Bjelovaru

[0359] ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA „JAN AMOS KOMENSKY“ DARUVAR – Daruvar (1922- );. 1922-1975: knj. 51, kut. 16; 2,8 d/m. SI. [0684] DJEVOJAČKA ...

Izvješće za 2017. - Državni arhiv u Varaždinu

U VARAŽDINU ZA 2017. GODINU ... IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ARHIVA U VARAŽDINU ... (“Varaždinske vijesti”, “Glas Podravine”, „Regionalni tjednik“) i.

pravilnik o radu - Državni arhiv u Rijeci

25 lis 2016 ... Rad radnika na probnom radu prati, nadzire i ocjenjuje njegov ... ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na.

Knjiga sažetaka - Državni arhiv u Pazinu

podanika prema komunima u kojima su živjeli i umrli. ... The research mainly consisted of an analysis of articles in the paper Glas Istre of the time, of records.

Stjepan Sršan, Državni arhiv Osijek

Trenutno djeluje šesnaest područnih državnih arhiva. (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Međimurje, Osijek, Pazin, Rijeka, Sisak,. Slavonski Brod, Split ...

Arhivska Barbara Celjska - Državni arhiv u Zagrebu

Barbara Celjska, u Hrvatskoj poznata i kao Crna kraljica, bila je ujedno i češka, ugarska i njemačka kraljica, a samim time i vladarica naših krajeva. Bila je ...

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU POPIS MATIČNE KNJIGE U ...

1862.-1867. 13. ŠTIKOVO. 1862.-1877. 14. ŠIBENIK. 1862.-1889. 15. ĐEVRSKE. 1876.-1891. 16. ĐEVRSKE. 1892.-1902. 17. KNIN. 1871.-1902. 18. STRMICA.

srijeda, 6. prosinca 2017. - Hrvatski Državni Arhiv

6 pro 2017 ... 22. J. R. Centar za socijalnu skrb Bjelovar. 23. H. H. Javni bilježnik Ruža Hoblaj, Mursko Središće. 24. V. J. Srednja škola Viktorovac, Sisak.

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE - Državni arhiv u Bjelovaru

Javni bilježnici (1918-1941). [0553] JAVNI BILJEŽNIK BUBIĆ STEVAN – Bjelovar (?-1941); 1924-1938: knj. 3, 0,1 d/m. AP. [0552] JAVNI BILJEŽNIK HRŽIĆ ...

Hrvatski državni arhiv 1941-1945 _3 - darhiv

kojima se HDA našao u tom razdoblju. 5.3. Odsjek za Hrvatski Oslobodilački Pokret. U sklopu Zakona o arhivima koji je donesen nedugo po uspostavi NDH, ...

Program rada za 2019. - Državni arhiv u Rijeci

Osnovni podaci o ustanovi. 1. 2. Ostvarenje strateških ciljeva dari u 2019. 2. 2.1. Poboljšanje uvjeta pohrane arhivskog gradiva i zaštita matične zgrade. 2. 2.2.

Pravilnik o proračunskom računovodstvu - Državni arhiv u Splitu

Proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih ...

Statut grada Bjelovara - Državni arhiv u Bjelovaru

lovara, Ivani tvr e i op ine Sisak i njihovom sjedinjenju s civilnim dijelom Hr- vatske (Zbornik ... gradska blagajna koja je bila sastavni dio poglavarstva. Prihode ...

Kategorizacija stvaratelja pod nadležnosti DABJ - Državni arhiv u ...

48. Narodna knjiţnica »Petar Preradović« Bjelovar ... Turistiĉka zajednica Bjelovarsko-bilogorske ţupanije Bjelovar. 56. ... Veterinarska stanica d.o.o. Bjelovar.

LJETNIKOVCI RIJEKE DUBROVAČKE Državni arhiv u Dubrovniku

Posebnosti četiri ljetnikovca. Ljetnikovac Sorkočević. • Najveći od svih. • Vrt sa šetnicama ... Ljetnikovac Caboga – Bona. • Bio jedan od najraskošnijih. • Kapiteli ...

A Symposium on Photograph Conservation Hrvatski državni arhiv ...

24 svi 2019 ... Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva. 9:30 – 9:50. Monique Fischer (USA). Fifteen years of teamwork – teaching photograph ...

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA (m/ž) - Državni arhiv u Šibeniku

17 svi 2016 ... Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: DAŠI), Velimira Škorpika bb (bivša vojarna Bribirskih knezova), Šibenik (http://www.dasi.hr/kontakt.asp).

Bjelovar na katastarskim kartama - Državni arhiv u Bjelovaru

6 sij 2017 ... Zoran Tokić. TEHNIČKA PRIPREMA IZLOŽAKA. Državni arhiv u Bjelovaru. Gradski muzej Bjelovar. Državna geodetska uprava – Područni ured ...

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU IZVJE Š Ć EORADU ZA 2018 ...

30 sij 2019 ... 1) Javni bilježnici Marina Augustinović i Željka Tranfić ... zavod za zapošljavanje – Područni ured Karlovac, Javni bilježnik Blanka Žaja ...

Izvješće o radu za 2016. - Državni arhiv u Rijeci

31 pro 2016 ... Zajedno sa vanjskom službom Državnog arhiva u Rijeci vršena je obrada i sređivanje ... fotokopirnice Scripta (ulica Dolac) za potrebe raznih ...

rapalski i lateranski ugovor - Državni arhiv u Pazinu

16 stu 2019 ... 15:00 IzLAGANJA prof. dr. sc. Budislav Vukas, ml., Dean Borbelj (Pravni fakultet, Rijeka):. Lateranski ugovori u hrvatskoj udžbeničkoj literaturi ...

Vojskovođa Svetozar Boroević - Hrvatski državni arhiv

Imperijalistički Londonski ugovor, kojim sile Antante kupuju savezništvo Italije na račun ... od prvog u lipnju/srpnju 1915. do jedanaestog u kolovozu/rujnu 1917.

Pavao Pavličić, Bakrene sove - Hrvatski Državni Arhiv

28 stu 2019 ... Recenzija knjige: Pavao Pavličić, Bakrene sove; Mozaik knjiga, 2018. (promocija romana: Hrvatski državni arhiv, Kulturni četvrtak, 28.

Siniša Lajnert Hrvatski državni arhiv Marulićev trg 21 Zagreb ...

Odjel investicija, Sekcije za održavanje pruga: Karlovac, Knin, Koprivnica,. Ogulin, Osijek, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Zagreb 1,. Zagreb 2 ...

Program rada za 2019. godinu - Državni arhiv u Pazinu

31 srp 2018 ... Stranica 4. 21. Istarska županija – Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove – Pula. 22. Javni bilježnik Nansi Kopić, Pula.

Izvješće o radu za 2017. godinu - Državni arhiv u Zagrebu

bilježnik Tomislav Matijević, Javni bilježnik Jozo Rotim, Javni bilježnik Milka Čergar, Javni bilježnik Sanja Ledić, Općinsko državno odvjetništvo u Novom ...