Drvena polikromirana skulptura u kontekstu sakralnog prostora 2

drvene polikromirane skulpture u liturgijskim prostorima. Oltari ... mjestu na kojem se dogodila smrt, bio je raširen običaj, koji se donedavno registrirao u dijelovima Finske (= ... Drvene crkve i kapele, a uz njih drvene kuće i gospodarske zgrade ...

Drvena polikromirana skulptura u kontekstu sakralnog prostora 2 - Srodni dokumenti

Drvena polikromirana skulptura u kontekstu sakralnog prostora 2

drvene polikromirane skulpture u liturgijskim prostorima. Oltari ... mjestu na kojem se dogodila smrt, bio je raširen običaj, koji se donedavno registrirao u dijelovima Finske (= ... Drvene crkve i kapele, a uz njih drvene kuće i gospodarske zgrade ...

Drvena polikromirana skulptura u kontekstu sakralnog prostora 1

in situ, u liturgijskim prostorima – od katedrala, župnih, redovničkih i drugih crkvi do kapela – ... jer nije postojala mogućnost koncelebracije, tj. slavljenja mise više svećenika za ... Antuna Padovanskog, Odra Sisačka, snimila Z. Jembrih 2017.

Priručnik za uređenje malih javnih gradskih prostora u kontekstu ...

Priručnik za uređenje malih javnih gradskih prostora ... Mladi koriste javni prostor aktivno i često i za njih on je mesto za boravak van direktne ... predviđeni kao povezane raznolike „spoljašnje sobe“ čiji karakter se menja zavisno od toga da li:.

Recentna devastacija baroknog sakralnog inventara na području ...

To je zbog toga jer je taj kraj bogat ... kraj Zajezde.3 Oltari su u Gotalovec dospjeli iz zagreba~ke ... Inventar koji je donedavno bio sastavni dio Kapele sv. Josi- ... Kipovi sv. Ane i sv. Agne- ze, sada smje{teni nad lukovima ophoda, kvalitetna su.

SKULPTURA

3. Svod Sikstinske kapele. Stvaranje Adama sa svoda Sikstinske kapele. Prvi greh i izgon iz raja sa svoda Sikstinske kapele ...

drvena simfonija ljubice matulec - Srce

strelovito dižu u zrak, na najmanji šušanj iz grmlja ili jalšika, gdje crne jalše stoje poput ... kovite kao i visoki "glanc", razvijena mimika i polimorfna kompozicija.

skulptura - Montenegrina

Izložba „Savremena crnogorska skulptura“, koja je dio fonda Centra ... Skulpturu dijelimo po stepenu plastičnosti na punu plastiku (statua, mobil) i reljef.

Drvena vrata – vrste, način ugradnje, materijali

DIJELOVI VRATA. 1. Vratno krilo. 2. Dovratnik. 3. Pokrivne letvice. 4. Okov (brava, kvaka, štit, panti). 5. Prag (ako je potrebno). 6. Staklo (ako je potrebno) ...

Posavska tradicijska drvena kuća - Ministarstvo turizma

na“, zdenac ili krušna peć često se nalazi u prednjem djelu dvorišta, nasuprot kući. ... peći, zatim sa željeznim štednjakom. Iza kuhi- nje je ostava (ižica), a na ...

Drvena nadstrešnica za auto Berlin 510x304x232 cm - Bauhaus

postavljanja za optimalnu zaštitu drvene površine. Obratite pozornost na ... ALU krovni pokrov. Nakon što ste pričvrstili sve krovne grede, postavite krovni pokrov.

Posavska tradicijska drvena kuca.pdf - Ministarstvo kulture

sobe (družinske hiže) može urediti za dnevni boravak, nekadašnju kuhinju zadržati, dok se tradicijski zahod može prilagoditi novim stan- dardima. Pri obnovi ...

Renesansa - urbanizam i skulptura

renesansa - slikarstvo rana renesansa opće karakteristike renesansnog slikarstva: 1. GEOMETRIJSKA PERSPEKTIVA. 2. ČOVJEK – GLAVNA TEMA SLIKE.

drvena jednodjelna, dvokrilna, zaokretna vanjska ... - Grad Klanjec

SVIJETLE MJERE 110 / 235 CM, UGRA ĐEN U OTVOR DIM. 120 /245 CM. UGRADNJA U SLIJEPI OKVIR. DOVRATNICI IZRAĐENI OD DRVA - VRSTA ARIŠ.

137 ALBERTIJEVO DJELO DE PIcTuRA I SKULPTURA NIKOLE ...

Kapela bl. Ivana Trogirskog najskladnija je arhitektonsko-skulpturalna cje- lina hrvatske rane ... s oltara nad grobnicom Petra Cipika u opatijskoj crkvi sv. Ivana ...

GALERIJE ANTUNA AUGUSTIN^I]A SKULPTURA NA OTVORENOM

menski moment, dijeli se na statuu i mobil, a reljef na visoki, niski i ulek- nuti, ostaju}i u prostornom, odnosno u ve}oj ili manjoj mjeri vrednuju}i vizualno na ra~un ...

RIM – SKULPTURA Rimsku skulpturu pratimo kroz tri faze : 1. Do ...

RIM – SKULPTURA. Rimsku skulpturu pratimo kroz tri faze : 1. Do Carstva – do 30g. pr. Kr. 2. Klasični period – 30. g. pr. Kr. – početka 3. st. 3. Kasnoantički ...

arhitektura i skulptura s lokaliteta crkvina u biskupiji kod knina

Lokalitet Crkvina nalazi se u selu Biskupija pored Knina. Biskupija je, uz Nin, Solin i Knin, jedno od najvažnijih ranosrednjovjekovnih naselja u Hrvatskoj ...

Suzana Vuksanovic NOVA SKULPTURA U VOJVODINI ... - MSUV

predmeti imaju oko nas: kolačići, ležaljke, harmonike… Mislim da je u čitavom tom ... Revolution, Bauhaus edicija 6, str. 242–255, 1999;. „1999aA0001“, Die ...

Simpozij SKULPTURA U MUZEJU Muzeji Hrvatskog zagorja ...

24 lis 2018 ... Trijenale hrvatskog kiparstva – 36 godina tradicije. 12.00 Pauza. Domjenak. 13.00 Razgledavanje. Studio Galerije Antuna Augustinčića.

skulptura na otvorenom: slučaj skulpture Objekt II Josipa Diminića

1 Kolonija likovnih umjetnika „Željezara Sisak“ održavala se od 1971. do 1990. godine, ... Mirsadu Doliću iz tvrtke Exco što nam je osigurao radnu odjeću.

arhitektura i skulptura s lokaliteta crkvina u biskupiji kod knina - darhiv

Stjepan) te zabat i tranzena s prikazom Bogorodice. Po broju i kvaliteti nalaza ovaj lokalitet spada u red najznačajnijh srednjovjekovnih nalazišta u Republici ...

TITAN-DOM Brave za drvena vrata - TITAN Hrvatska

Page 1. 421/65-92 (421 PZ-65W*). 280. 185. 92. 20/22. 65. 10.

Živa slika, skulptura: ležanje kao živa mrtvost ili mrtva živost ...

10 Vlasta Delimar modificira na 2. Danu hrvatskog performansa (Varaždin, 2002.): naga, prekrive- na cvijećem i ribama, ispružena je na posmrtnom odru.

više prostora za treninge više prostora za treninge - Portal grada ...

tretiranje maslina, pa se mogu pohvaliti pravom ekološkom pro- izvodnjom. Za lakši i uspješniji posao nabavili su i berač maslina, stroj koji tek na ovoj berbi ...

1. Trening u kontekstu

Ne postoji jedna opšte-prihvaćena definicija treninga u omladinskom radu. Reč “trening” pre može da označi veoma različite procese i aktivnosti, koje zavise od ...

Čitanje u „kontekstu konvergencije“

29 lis 2012 ... ČITATELJSKI SUBJEKTIVIZAM. “(…) tekst postoji jer postoji i čitatelj koji mu daje smisao.” (Roger. Chartier, The Order of Books, 1994.) “(…) ...

VJEŠTINE INTERPERSONALNE KOMUNIKACIJE U KONTEKSTU ...

Osnove poslovne komunikacije kreću se od postavke da nijedna druga vještina ne pomaže u karijeri tako kao komunikacijska vještina. Postavlja se pitanje što ...

indoeuropeizacija u arheološkom i lingvističkom kontekstu

Svi indoeuropski jezici tradicionalno se dijele na kentumsku (prema lat. centum, ''sto'') i satemsku (prema avestičkom satəm, ''sto'') skupinu prema načinu na koji ...

GRAMATIKA U KONTEKSTU: O PRIMJERIMA U HRVATSKIM ...

te Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika Eugenije Barić isura,. (1979). 3. Adolfo Veber Tkalčević, Skladnja ilirskoga jezika. U prvoj hrvatskoj sintaksi ...

Knjižnični katalozi u digitalnom kontekstu

7 Hrvatska enciklopedija : katalog. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30822. (10.06.2015.) 8 Verona, E. Abecedni katalog u teoriji i ...

hrvatska mladež u europskom kontekstu

U europskim zemljama, kao i u Hrvatskoj, najveći problemi mladih jesu zapošlja ... Kieman, K.: Leaving Home: Living Arrangements of Young People in Six ...

OBITELJ U POVIJESNOM I SUVREMENOM KONTEKSTU

PLAN SATA: a) Uvodni dio: (frontalno). • Uključivanje (pozdrav, komunikacija student- profesor u cilju građenja odnosa). • Najava teme b) Glavni dio: • Obitelj u ...

Definiranje obitelji u suvremenom kontekstu

Obitelj je jedna od najdugovječnijih institucija. Tradicionalno shvaćanje pojma obitelji odnosi se na heteroseksualne roditelje i djecu, a u daljoj prošlosti odnosi ...

Globalni gradovi u lokalnom kontekstu

postindustrijska, reurbanizacija ili gentrifikacija. Istraživanje je pokazalo da je prostorno-vremensko sažimanje ključni trenutak transformacije industrijskog ...

Interpersonalna komunikacija u profesionalnom kontekstu ...

Knjiga Interpersonalna komunikacija u profesio nalnom kontekstu ima opseg od 305 stranica i tiska na je kao sveučilištni udžbenik temeljem odobrenja.

Slovenske pravljice v evropskem kontekstu - CORE

Amor in Psiha v 17. stol. variira ta v pravljicah Lepotica in zver oz. Zala in zver, pravljicah bratov Grimm Žabji kralj in Železni Henrik ter v slovenskih pravljicah ...

ekonomska diplomacija švicarske konfederacije u kontekstu ...

Model ekonomske diplomacije Švicarske Konfederacije. ... Zastava je često slijedila trgovinu (Rana i Chatterjee, 2011). Klasični ekonomisti Adam Smith i David ...

hrvatsko pravo društava u kontekstu - EFZG

Gorenc, V. : Komentar ZTD, RRIF, Zagreb, 2008., str. ... 12 Gorenc, V.: Komentar Zakona o trgovačkim društvima, RRIF, Zagreb, 2008., str.545. ... kao savjetnici.

KULTURNA POLITIKA RIJEKE U KONTEKSTU ... - Drugo More

KULTURNA POLITIKA RIJEKE U KONTEKSTU KULTURNIH POLITIKA ... stolove, radionice i posebne rasprave po sektorima kulture (npr. u Barceloni, Bernu,.

KSENOFILIJA U KONTEKSTU PONAŠANJA POTROŠAČA: UZROCI ...

11 Matić, M., Utjecaj sociodemografskih obilježja na potrošački animozitet u Republici ... također simbolično i emocionalno značenje za potrošače.24 Ona može ...

Prava djece u kontekstu dječjeg vrtića

Dječja prava temelje se na osnovnim ljudskim potrebama. U procesu skrbi za dijete predškolske dobi koje je po prirodi svoga razvoja i zbog svojih razvojnih ...

Poglavlje 6. GOVERNANCE I JAVNA UPRAVA U KONTEKSTU ...

governance, javna uprava, institucije, država, ekonomski razvoj, Hrvat- ... Najuža definicija glasi: governance je znanost o ponašanju vla- de/države i ...

Građanski odgoj i obrazovanje u kontekstu visokoškolskog ... - CMS

1 lis 2015 ... Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) - razina EU politika i poticaja . ... načelu neprepoznatljivi akteri, postoje primjeri dobre prakse koji ...

POVRATNI PRENOS U KONTEKSTU PRAVA GRAĐENJA

Ostvarenjem povratnog prenosa pravo građenja i dalje opstoji u pravnom životu, a na mjesto ranijeg imaoca prava građenja staje sopstvenik zemljišta.

Primaljstvo u Hrvatskoj u kontekstu usklađivanja s pravnom ...

Primaljstvo u Hrvatskoj u kontekstu usklañivanja s pravnom stečevinom. Europske unije. 1. Uvod. U samim počecima europskih integracija, u okviru prvih ...

hrvatska usmenoknjiževna baština u etnološkom kontekstu u ...

Raslo drvo rahovo, iz rahova bahovo, iz bahova nevjesta, iz nevjeste dite, iz diteta ... Ko svoje makaze nikad ne oštri? (rak). Ko suze ... Bolje mu je umrijeti, nego zauvijek patiti. ... svojoj svadbi išla s djeverušama, pjevala sam iza svega glasa.

SVETO I PROFANO U KONTEKSTU BIOETIČKE PROBLEMATIKE ...

27 sij 2012 ... Marina Katinić: Sveto i profano u kontekstu bioetičke problematike... 47 ... i znanja često imaju terapijsko značenje te, u konačnici, imaju voditi k.

FUNKCIONALNI STILOVI U PRAVOPISNOME KONTEKSTU ... - Hrčak

Tomislav Ćužić: Funkcionalni stilovi u pravopisnome kontekstu (tekstu). Rasprave 42/2 (2016.), str. 353–378. 354. U jezikoslovnoj se kroatistici o jezičnoj ...

sociološko istraživanje u postmodernom kontekstu - FFST

Studentica: Ivana Brstilo. «SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE U POSTMODERNOM KONTEKSTU«. (metodološki esej) recenzentice: prof.dr. Anči Leburić (Filozofski ...

strategija prometnog razvitka rh u kontekstu autoceste a1

Jadova odmorište. Zir odmorište. Dionica Gornja Ploča - Sveti Rok L=5.651 m ... Skradin - Šibenik L=8.982 m. Krka most. 391. Krka odmorište. Draga vijadukt.

Psihofarmaci u kontekstu zakonskih i etiÀkih normi ...

SaÊetak Psihofarmaci su lijekovi koji, uz svoje speci-. fiÀnosti, trebaju biti posebno „tretirani“ zbog Àinjenice da su namijenjeni duπevnim bolesnicima koji mogu ...

usmenoknjiževni žanrovi u kontekstu tradicijske kulture

Šaljive pjesme obilježava humor i ironija, a neke od tih pjesmama kroz šalu ... priričak, mudroslovice, izreke te gnomi, sentence ili sentencije (Dragić 2008: 528).

indoeuropeizacija u arheološkom i lingvističkom kontekstu - darhiv

Vrijeme je ovo kada u upotrebu ulazi i sam termin indoeuropski, a skovao ga je erudit ... Europski narodi imaju i zajedničke izraze za neke poljoprivredne.

KONSTRUKCIJA IDENTITETA U MIKRO-MAKRO KONTEKSTU

University of Zadar. Primljeno. : 2005-01-22. Received. Tekst kontekstualizira različite diskurse o identitetu i društvu u mikro- makro raspravu koja se od sredine ...

DOMOBRANSTVO V KONTEKSTU VOJNIH DOGAJANJ - svobodna ...

DOMOBRANSTVO V. KONTEKSTU VOJNIH DOGAJANJ darovali so fi tudi življenje. Sprejmi duše, katere se danes spominjamo. Odpri jim vrata zveličanja.

Mamutica – jedna zagrebačka megastruktura u kontekstu ...

Udruženje hrvatskih arhitekata, Slavko Jelinek- momografija, Zagreb, 2009. 81., 95. 20 GULIN ZRNIĆ, VALENTINA, (bilj.8), 49. 21 GULIN ZRNIĆ, VALENTINA, ...

Pravo samoodređenja u kontekstu pacijentova raspolaganja

Austriji autor opisuje emancipatorsku borbu oko prava na samoodređenje bolesnika kao i pitanje naravnog trenutka smrti te etičke i pravne prosudbe popratnih ...

kaštelanska usmenoknjiževna baština u etnološkom kontekstu

Kaštela predstavljaju grad od sedam mjesta koji se nalazi između Trogira i Solina. Svojom bogatom ... sačuvanost Djevice Marije od istočnog grijeha. Marijino ukazanje ... medenjaka, te božićne torte od oraha i čokolade. Na Božić su se ...

Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje u kontekstu cjeloživotnog ...

Forum za CPU i razvoj karijere ... Anketa poslodavaca (HZZ). • Anketa ... Za cjelovito praćenje aktivnosti AP-a zadužen je Forum za cjeloživotno profesionalno.

SVEUČILIŠTE SJEVER ZDRAVSTVENI TURIZAM U KONTEKSTU ...

22 velj 2019 ... Krapinske Toplice više nisu prepoznatljive kao vodeće kupalište ljeti i zimi ... Sutinske toplice, Tuheljske toplice i Šemničke toplice te Terme.