bilten - SAK Sisak

11 lis 2018 ... OŠ Galdovo. 4. OŠ Ivana Kukuljevića. 5. OŠ Viktorovac. 6. OŠ Sela. 7. OŠ Komarevo. 8. OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće. 9. OŠ Braća Bobetko.

bilten - SAK Sisak - Srodni dokumenti

bilten - SAK Sisak

11 lis 2018 ... OŠ Galdovo. 4. OŠ Ivana Kukuljevića. 5. OŠ Viktorovac. 6. OŠ Sela. 7. OŠ Komarevo. 8. OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće. 9. OŠ Braća Bobetko.

bilten Projekta građanskih prava Sisak - Projekt Građanskih Prava ...

Grafička priprema: Maximativa, Sisak ... bavi zaštitom i promocijom ljudskih prava u Sisku od 1999. godine. Ljudska prava je ... javni bilježnik čije sjedište je u.

Dječji vrtić Sisak Stari Lonjska 19, 44000 Sisak e- mail : dvsisakstari ...

e- mail : [email protected] www.dvss.hr tel: 044/400-315; fax: 400-311. Sisak, 12.06.2019. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i ...

gradsko društvo crvenog križa sisak program ... - Crveni križ Sisak

Sisku, Gradska groblja Sisak i ostale institucije i službe čiji podaci su nam od važnosti u traženju. Svaki naš kontakt s tražiteljima je uvijek povjerljiv i prema ...

Poziv na uvid u spis - Izgradnja kupovnog centra Sisak III - Grad Sisak

14 sij 2019 ... SUPERNOVE SISAK EAST d.o.o. Zagreb, Av.V. Holjevca 62, zastupane po opunomoćeniku. COMPETENT d.o.o. Varaždin, u postupku ...

Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu Sisak ... - Grad Sisak

31 lis 2019 ... Rok za dostavu prijava na natječaj ističe s danom 07. studenoga ... sudjeluje pri planiranju nabave i prati njezino izvršenje; evidentira kroz zakonski ... Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu u Grad Sisak Sisak ...

31 lis 2019 ... Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska raspisao je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto ...

Plan posf ova nia za 2O2O. godin u Sisak ... - Komunalac Sisak

komunalne infrastrukture u gradu Sisku u 2020. godini je na 14. sjednici ... (kto.404), rezervnih dijelova za sva vozila (kto.405) te goriva ielektritne energije ... nabava malog komunalnog traktora, elektriinog vozila, specualnog vozila unimog te.

044/400-315 Sisak, 03.04.2019. Na temel - Dječji vrtić Sisak Stari

3 tra 2019 ... VŠS, upravni pravnik ili stručni prvostupnik upravne struke ili VSS, dipl.pravnik ili magistar prava ili stručni specijalist pravne struke. POSEBNI ...

Bilten SASAP, mart 2015. Bilten Udruženja Veterinara Male Prakse ...

13 феб 2015 ... Pas je pokunjen, usporeno i otežano se kreće, oteža no mokri. Izmokrava manje ... Poslednja dva dana, odbija hranu i povraća. Do tada je uzimao ... na ne jede, ne pije vodu, povraća i samo leži, nezain teresovana za okolinu ...

GUP Sisak

Odredbe za provodenje GUP-a grada Siska koncipirane su kao sastavni dio Odluke o ... Arhitektonski, odnosno urbanisticko - arhitektonski natjecaji na podrucju ...

Sisak

S antičkom, rimskom Sisciom gube se i tragovi kršćanstva. Ljudevit Posavski. Tijekom dugih stoljeća srednjeg vijeka, o Sisku ne postoji puno poznatih podataka.

Rezultati 2. dio - PK Sisak

30 stu 2019 ... Juraj Mihaljević. 2010 MLADOST. 14 4. 0. 124. 51.19. 0.00. 50.56. 10. Gabriel Urumović. 2010 MEDVEŠČAK. 14 9. 0. 122. 51.60. 0.00. 50.90.

ENERGANA U RAFINERIJI SISAK

ENERGANA U RAFINERIJI SISAK. Završni rad. Filip Relić. Osijek ... POVIJEST RAFINERIJE NAFTE SISAK . ... 3.1 POVIJESNI RAZVOJ TERMOELEKTRANA .

t__, - Auto promet Sisak

Autobusni kolodvor Sisak donosi. CJENIK kolodvorskih usluga autobusnog kolodvora Sisak ,rC$ kategorije. 1) PRISTAJANJE I OTPREMA AUTOBUSA. 1.1.

grad sisak - Glasila

18 ruj 2019 ... Vodoprivreda Sisak d.d., Obala Ruđera Boško- vića 11, 44000 Sisak;. 14. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb;. 15. Hrvatske ceste ...

Sisak u antičkim izvorima

Sisak se nalazi na samom južnom rubu plodne nizine koju još od antike ... Agrippa) i Taura (T. Statilius Taurus - koji je preuzeo Ilirik nakon Oktavijanova odlaska).

Sisak - Caritas Genova

Sisak. Nel campo profughi di Sisak, “Barake. Tehnika”, vivono serbi e rom; questi, che prima del conflitto abitavano in Croazia, fuggiti poi in Serbia, attendono ...

udruge - Grad Sisak

Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 5. Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za davanje ...

D:URBANIZAMPPUGGUP_sisak_4_donosenjedwg 1 ... - Grad Sisak

DV 2X110 kV TS SISCIA - TE SISAK. PRIKLJUČNI DV 2X110 kV ... TS 110/20 kV "SISAK 3". TS 110/35(20) ... Novi Sisački tjednik, od 7.10.2010. Večernji list, od ...

lista prijava - PK Sisak

0. 42.23. 14. Jakov Mišetić. 2005 OSIJEK ŽITO. 0. 0. 42.55. 15. Filip Vilenica. 2005 NOVI ZAGREB. 0. 0. 42.90. 16. Bruno Ricijaš. 2005 OLIMP-TERME TUHELJ.

sisak, lipanj, 2003 - ZSE

Članovi Nadzornog odbora i Uprave društva “Herbos”d.d. za prozvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda. (u daljnjem tekstu Izdavatelj: ili “Herbos”d.d.) čija su ...

AUTOCESTA ZAGREB - SISAK

završava spojem na postojeću državnu cestu D37 Sisak - Petrinja. ... 3: Bregana – Zagreb – Lipovac, te D 30: Velika Gorica – Petrinja – H. Kostajnica i D 31:.

zapisnik - Grad Sisak

Ivan Mlinarić – zamjenik predsjednika Odbora. - Ivana Krčelić – članica Odbora. - Ivica Grgurić – član Odbora. - Vesna Štengl – članica Odbora. Ostali nazočni:.

UŠP Sisak - Hrvatske šume doo

5 ruj 2019 ... ... d.o.o. Zagreb. UŠP: UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK ... Utolica. 15/2. Isključivo. 315117. Utolica. 167. Isključivo. 315117. Utolica. 304/4.

Untitled - dr. Ivo Pedišić'' - SISAK

26 ruj 2019 ... (ponedjeljak) u 9,00 h u sali za sastanke na Odjelu za ginekologiju i porodništvo i to po sljedećem popisu: TANJA. MARIJA. BADOVINAC.

Riječi - Matica Hrvatska Sisak

kako ju je potom Staljin raspršio, oduzimajući radnicima svaku mogućnost revanša i desetkujući intelektualce terorom. Sada sam, eto, u ... Ti možeš sve što poželiš smotati dvaput desno kako bi ... propitkuje joint neubrane trave zagledan u.

Iri Sisak d.o.o. - Ministarstvo zaštite okoliša

SISAK. ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ocjena o potrebi procjene utjecaja ... Izrađivač: IRI SISAK d.o.o. za istraživanje razvoj i ispitivanje ... 2.11.3. Lov i ribolov .

13. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Prijedlozi odluka o - Grad Sisak

3 lip 2019 ... Grada Siska. KLASA: URBROJ: Sisak,___________2019. GRADSKO VIJEĆE. GRADA SISKA. PREDSJEDNICA. Ivana Krčelić, v.r. ...

dokumentacija o nabavi - Grad Sisak

30 sij 2017 ... EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 1/17-7. Financirano iz Ugovora: Info centar industrijske baštine - Holandska kuća. (KK.06.1.1.01.0003). Sisak ...

financijski plan za 2020. god. - ŠRC Sisak

Sportsko rekreacijski centar Sisak je ustanova u vlasništvu Grada Siska kojoj je od. Grada dano na upravljanje osam objekata: Gradski bazen, Gradski sta.

proračun u malom - Grad Sisak

pod nazivom Proračun Grada Siska - https://sisak.hr/proracun-grada-siska/ ... GRADSKA BLAGAJNA (plaćanje gradskih računa bez naknade). 255.000,00.

Zapisnik s 8. sjednice GV-a 980 KB - Grad Sisak

Gradskog vijeća, Ivica Grgurić, Lucija Hinić, Tonka-Jozić Novinc, Ivan Jurić, Ivana Krčelić- g vijeća, Dragica Krupljanin, Zvonko Marincelj, Marijan Medved-drugi.

MED - Projekt Građanskih Prava Sisak

cvjetova. • Zdrava i jaka pčelinja zajednica tijekom jednog dana može oprašiti do 3 000 ... Med pčele medarice jedna je od najsigurnijih vrsta hrane. • Najmanja ...

Untitled - Matica Hrvatska Sisak

štak, Filinjača, Šarenjak, Padinje, Lešće, Pašak, Kika, Bučić, Lipa, Garište, T∂lva, Klađeš, Jelin, Županj, ... tepihom, iza kutne garniture, i paučinu iza karniše.

PGP - Projekt Građanskih Prava Sisak

Radno vrijeme: pon – pet 08:00 – 16:00 e-mail: [email protected] www.crpsisak.hr – www.romismz.info – www.moja-prava.info. PROJEKT GRAĐANSKIH ...

registar ugovora - Komunalac Sisak

27 pro 2018 ... Makromikro Grupa. d.o.o. 50467974870. 09.10.2018 24 mj. 31.858,00. 7.964,50. 39.822,50. 27.12.2018. 1.1-18. Industrijska sol za posipanje.

sisak, croatia katalog 2015

Turističkoj zajednici grada Siska. International humor magazin Fenamizah (Turska) e-magazine Good Humor Party (Poljska). Restoran “Štuka”,Petrinja ...

S-TEL doo S-TEL doo Press doo za novinsko nakladničku Sisak ...

31 pro 2013 ... Petrinjski radio. d.o.o.. 31. prosinca. 2013. ... u programu radio. Moslavine i u. Moslavačkom ... 60.000,00 75.000,00. Od 20. Radio Sisak d.d..

Zapisnik sa skupštine 2018 - SAK Sisak

10 sij 2018 ... Plan, financijski plan i vremenik HUCIPT-a (Drago Miličić). - Pravila , vremenik i natjecatelji u Ligi pet gradova (Marko Rafaj). - Kalendar ...

KAPTOLSKI SISAK 1215. – 2015.

Kaptolski Sisak 1215. – 2015.: Zbornik radova sa skupa. Kaptolski Sisak 1215. – 2015. održanoga u Sisku 19. rujna 2015. godine. Nakladnik. Sisačka biskupija.

Zapisnik s 4. sjednice GV-a 1 MB - Grad Sisak

Marincelj, Mario Markić, Marijan Medved-drugi potpredsjednik Gradskog ... Majić-direktor trgovačkog društva Auto promet Sisak d.o.o., Danka Koštić-direktorica.

sisaK! - Hrvatski filmski savez

9 Rođendansko iznenađenje / Birthday Surprise; animirani / animated; 1'22'', ... 2 lol / lol; igrani / fiction; 2'41'', Filmska družina OŠTB; Zagreb, Hrvatska /. Croatia.

cjenik - Auto promet Sisak

Autobusni kolodvor Sisak donosi. CJENIK kolodvorskih usluga autobusnog kolodvora Sisak ,rC$ kategorije. 1) PRISTAJANJE I OTPREMA AUTOBUSA. 1.1.

044 543 225 E-adresa: [email protected]

Preuzet je dio pokretnog arheološkog materijala sa lokaliteta Sisak, Željeznički kolodvor, ... Sudjelovanje: Djeca DV Maslačak, Bubamara, Tratinčica i Sunce.

Zagrebaika 19 - Auto promet Sisak

Javni prijevoz putnika u Sisku obavlja trgovadko druitvo ograniienom ... na traktore ukupan broj ... vidimo u daljnjoj cestovnoj povezanosti svih dijelova grads.

ZONA I. CENTAR GRADA I. II. - Komunalac Sisak

Gradska tržnica. 0,400. I. Meštrovića ... Perivoj Viktorovac-groblje. 0,150. T. Ujevića ... A. G. (Sisak) – Vurot – Stara Drenčina – Ul.Staro Pračno. 7,94. NC13.

Cjenik 2018 - Auto promet Sisak

Auto promet Sisak d.o.o.. Zagrebačka 19, 44000 Sisak. 01.01.2018. godina. KM. POJEDINAČNA CIJENA. OPĆA I UČENIČKA MJESEČNA. KARTA. 0-5. 9,00 kn.

SO3 Reduction in the 210 MW Oli-fired Power Plant Sisak

Sisak, which burns heavy oil fuel with 2 3% sulphur and exhibits flue gas ... Sivathanu, Y.R. and Faeth, G.M., Generalised State Relationships for Scalar ...

poslovni plan - Auto promet Sisak

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. osnovano je 14.11.1958. godine i ... PRIHOD - 210.000,00 – odnosi se većinom na prihod od osiguravajućih kuća ...

ROMAN CITY OF SISCIA Sisak CROATIA

10 Nov 2008 ... M. Zaninović, Andautonija i Siscija u svjetlu Flavijevske politike, Zagreb, 1996;. - T. Lolić, Colonia Flavia Siscia, Ljubljana, 2003;. - Z. Wiewegh ...

Strateški plan - Udruga slijepih SMŽ Sisak

Udruga slijepih grada Siska i dijela SMŽ osnovana je 1955 g. te danas u svom članstvu okuplja oko 150 slijepih osoba. Udruga je čvrsto pozicionirana i.

poziv za dostavu ponuda - Grad Sisak

18 tra 2016 ... Unutarnja stolarija se sastoji od ... žaruljama CFL 2x26W/840/3600 lm, E27 s ugrađenom elektronskom predspojnom napravom. Svjetiljke su ...

13. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Prijedlozi odluka o davanju ... - Grad Sisak

13 velj 2019 ... 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst) je na ___sjednici ... i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,.

statut-studentskog-centra-u-sisku - SC Sisak

i člankom 50. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Upravno vijeće Studentskog centra u Sisku donijelo je na sjednici održanoj 26. siječnja 2007. godine. STATUT.

Poziv na uvid u spis - Grad Sisak

Sisačko-moslavačka županija, Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno ... 20/17), u upravnoj stvari investitora: „SISAČKI VODOVOD“ d.o.o. iz Siska, Obala R.

Odluka o komunalnom redu - Grad Sisak

16 pro 2010 ... klupe, posude za cvijeće,. 7. ... drži cvijeće i ukrasno bilje. ... Kod akcija skupljanja glomaznog otpada zabranjuje se iznošenje električnog i.

mreža linija - Auto promet Sisak

OB INFO: 060 330 060, www.auto-promet-sisak.hr. SISAK. 97. POKUPLJANSKA UL. ZELENI BRIJEG. UL. M. CELJAKA ... JODNO LIJEČILIŠTE. KOLODVOR.

Rakija - Projekt Građanskih Prava Sisak

proizvodi rakiju? Maliproizvođačjakog alkoholnog pića ... PLAĆA TROŠARINU ZA KOTAO. Za veću proizvodnju rakije ... Mali proizvođač također mora:.

komunalne zone u sisku - Grad Sisak

5 sij 2018 ... GRAD SISAK | IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA ... Vodoprivreda Sisak d.d. (e-mailom od 30. listopada 2017.) 3.