Sisak – grad umjetnosti - Gradska galerija Striegl

Karla Panižić, 8. razred, OŠ Viktorovac (Irina Đurić). 2. Marko Baždar, 7. razred, OŠ 22. lipanj (Ana Ivanušić). 3. Mia Štimac, 8. razred, OŠ Viktorovac (Irina Đurić).

Sisak – grad umjetnosti - Gradska galerija Striegl - Srodni dokumenti

Sisak – grad umjetnosti - Gradska galerija Striegl

Karla Panižić, 8. razred, OŠ Viktorovac (Irina Đurić). 2. Marko Baždar, 7. razred, OŠ 22. lipanj (Ana Ivanušić). 3. Mia Štimac, 8. razred, OŠ Viktorovac (Irina Đurić).

Tema: Sisak — grad sporta - Gradska galerija Striegl

Teo Pastuhović, 2. razred, OŠ Viktorovac (Bojana Štimac). 2. Katja Medaković, 2. razred, OŠ Braće Ribar (Suzana Jelača). 3. Katja Budimlić, 2. razred, OŠ 22.

katalog natječajnih radova - Gradska galerija Striegl

Tomislav Dumančić, dipl.ing.arh. STRUČNA SAVJETNICA. 1. Ivana Miletić Čakširan, konzervatorica, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku za područje ...

GGS_SISAK NATJECAJ tekst.indd - Gradska galerija Striegl

Likovni problemi/ključne riječi: crta kao dominanta, ritam crta po toku i karakteru, brzi crtež (kroki), kontrast boje prema boji, komplementarni kontrast, pozitivan i ...

Preuzmi katalog - Gradska galerija Bihać

ANIN DUG. A. ” 3. IBRAHIM NOVALIĆ-PEJSAŽ ... 38 X 52 cm. MAJA BEHMEN NOVALIĆ-MORE ... DUNJA JANKOVIĆ-DRHTAVA STRUKTURA. SERIGRAFIJA.

Poziv na uvid u spis - Izgradnja kupovnog centra Sisak III - Grad Sisak

14 sij 2019 ... SUPERNOVE SISAK EAST d.o.o. Zagreb, Av.V. Holjevca 62, zastupane po opunomoćeniku. COMPETENT d.o.o. Varaždin, u postupku ...

Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu u Grad Sisak Sisak ...

31 lis 2019 ... Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska raspisao je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto ...

Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu Sisak ... - Grad Sisak

31 lis 2019 ... Rok za dostavu prijava na natječaj ističe s danom 07. studenoga ... sudjeluje pri planiranju nabave i prati njezino izvršenje; evidentira kroz zakonski ... Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

admir lješčanin duga - Gradska galerija Bihać

ANIN DUG. A. ” 3. IBRAHIM NOVALIĆ-PEJSAŽ ... 38 X 52 cm. MAJA BEHMEN NOVALIĆ-MORE ... DUNJA JANKOVIĆ-DRHTAVA STRUKTURA. SERIGRAFIJA.

PoDsjetNik: Galerija likovNiH umjetNosti u rijeci, oBljetNica osNutka

30 ožu 2012 ... as Vladimir Udatny, Edo Murtić, Jakov Smokvina, Oton Gliha, zbirci dokumentacije ... Postav izložbe Gromače Otona Glihe u novom prostoru ...

Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnosti - Galerija Klovićevi dvori

PLUTEJ OLTARNE OGRADE, 9.st. Majstor koljanskog pluteja odlikuje se klesanjem okrupnjenih detalja geo- metrijskih uzoraka, slobodno kleše prema graf ...

Odluka o grobljima - Gradska groblja Viktorovac Sisak

osobe za koje troškove ukopa snosi Grad Sisak po posebnim propisima ili nadležna ... 2) detaljni plan uređenja groblja i raspored grobova za svako groblje ...

24 - galerija.pdf - Grad Slavonski Brod

14 ruj 2018 ... Ustanove Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda za razdoblje ... umjetnine i Tadijanovićeve arhivalije, a sadrži i osobne pjesnikove predmete i namještaj iz ... Mali likovni salon , Vladimir Becić", trg Ivane Brlić Mažuranić.

GALERIJA UMJETNINA - Grad Slavonski Brod

uporabne predmete kao i namještaj iz njegovog stana a otvoren je za javnost u ... -Galerija umjetnina grada Sl.Broda i njezini izložbeni prostori -Likovni salon " ...

udruge - Grad Sisak

Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 5. Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za davanje ...

grad sisak - Glasila

18 ruj 2019 ... Vodoprivreda Sisak d.d., Obala Ruđera Boško- vića 11, 44000 Sisak;. 14. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb;. 15. Hrvatske ceste ...

zapisnik - Grad Sisak

Ivan Mlinarić – zamjenik predsjednika Odbora. - Ivana Krčelić – članica Odbora. - Ivica Grgurić – član Odbora. - Vesna Štengl – članica Odbora. Ostali nazočni:.

D:URBANIZAMPPUGGUP_sisak_4_donosenjedwg 1 ... - Grad Sisak

DV 2X110 kV TS SISCIA - TE SISAK. PRIKLJUČNI DV 2X110 kV ... TS 110/20 kV "SISAK 3". TS 110/35(20) ... Novi Sisački tjednik, od 7.10.2010. Večernji list, od ...

Zapisnik s 8. sjednice GV-a 980 KB - Grad Sisak

Gradskog vijeća, Ivica Grgurić, Lucija Hinić, Tonka-Jozić Novinc, Ivan Jurić, Ivana Krčelić- g vijeća, Dragica Krupljanin, Zvonko Marincelj, Marijan Medved-drugi.

13. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Prijedlozi odluka o - Grad Sisak

3 lip 2019 ... Grada Siska. KLASA: URBROJ: Sisak,___________2019. GRADSKO VIJEĆE. GRADA SISKA. PREDSJEDNICA. Ivana Krčelić, v.r. ...

Zapisnik s 4. sjednice GV-a 1 MB - Grad Sisak

Marincelj, Mario Markić, Marijan Medved-drugi potpredsjednik Gradskog ... Majić-direktor trgovačkog društva Auto promet Sisak d.o.o., Danka Koštić-direktorica.

dokumentacija o nabavi - Grad Sisak

30 sij 2017 ... EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 1/17-7. Financirano iz Ugovora: Info centar industrijske baštine - Holandska kuća. (KK.06.1.1.01.0003). Sisak ...

proračun u malom - Grad Sisak

pod nazivom Proračun Grada Siska - https://sisak.hr/proracun-grada-siska/ ... GRADSKA BLAGAJNA (plaćanje gradskih računa bez naknade). 255.000,00.

Odluka o komunalnom redu - Grad Sisak

16 pro 2010 ... klupe, posude za cvijeće,. 7. ... drži cvijeće i ukrasno bilje. ... Kod akcija skupljanja glomaznog otpada zabranjuje se iznošenje električnog i.

poziv za dostavu ponuda - Grad Sisak

18 tra 2016 ... Unutarnja stolarija se sastoji od ... žaruljama CFL 2x26W/840/3600 lm, E27 s ugrađenom elektronskom predspojnom napravom. Svjetiljke su ...

komunalne zone u sisku - Grad Sisak

5 sij 2018 ... GRAD SISAK | IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA ... Vodoprivreda Sisak d.d. (e-mailom od 30. listopada 2017.) 3.

13. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Prijedlozi odluka o davanju ... - Grad Sisak

13 velj 2019 ... 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst) je na ___sjednici ... i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta,.

Poziv na uvid u spis - Grad Sisak

Sisačko-moslavačka županija, Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno ... 20/17), u upravnoj stvari investitora: „SISAČKI VODOVOD“ d.o.o. iz Siska, Obala R.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO–MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

29 svi 2019 ... moslavačke županije“. KLASA: URBROJ: Sisak,. GRADSKO VIJEĆE. GRADA ... Bubamara, Pčelica, Potočnica, Različak) i DV Sisak Novi, Hrv.

10. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja ... - Grad Sisak

14 stu 2018 ... moslavačke županije“, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13,. 20/17 ... Odluke o davanju stanova u najam kojom je propisano da se temeljem ... Planirani iznos rashoda za ulaganje u stanove u 2019. godini je 600.000,00 kuna. ... odredbama Odluke o prodaji gradskih stanova.

Automatically generated PDF from existing images. - Grad Sisak

2010. godine - pročišćeni tekst), direktor društva Sisački vodovod d.o.o. donosi dana 08. ožujka 2011. godine, slijedeću. ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA:.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO – MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

11 stu 2019 ... Aktivnost: Gradsko društvo Crvenog križa Sisak; javne ovlasti i redovne ... odobrena za pogreb osobe koja je imala prebivalište na području ...

Izmjena Odluke o komunalnom redu 209 KB - Grad Sisak

17 velj 2016 ... manjina u Gradu Sisku za 2016. godinu ... »Glazbena škola Fran Lhotka Sisak oslobađa se ... nadležnog tijela (javni bilježnik) - ne stariju od.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO - MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

Sisak, 11. lipanj 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA n/r Ivane ... „Lađarice“ nisu pored drugih iznimnih i mega uspješnih vokalnih sastava u Sisku, kojima.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

12 stu 2019 ... Srednja škola Viktorovac, ... Industrijsko-obrtnička škola Sisak, ... Suradnici: Hrvatski zavod za zapošljavanje, fakulteti, srednje škole, ...

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO- MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

6 stu 2019 ... području Grada Siska je Veterinarska stanica Sisak d.o.o.. Smještaj stoke provoditi će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika za civilnu.

R E PUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

8 tra 2019 ... nalne usluge ispraćaja i ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Siska, koje je utvr- dio direktor trgovačkog društva Gradska groblja ...

prijava početka ili nastavka građenja - Grad Sisak

Ime i prezime podnositelja prijave (zastupnika/punomoćnika) ili naziv pravne osobe. Adresa, telefon, e-mail. OIB. Grad Sisak. Upravni odjel za prostorno ...

Pismo namjere Rijekatanka d.o.o. i plaćanje ... - Grad Sisak

11 lip 2019 ... Piše li u pismu namjere koje je Grad Sisak primio od tvrtke Rijekatank d.o.o. da namjeravaju kupiti zemljište u Južnoj industrijskoj zoni za ...

Obrazac-koristenje javne povrsine 112 KB - Grad Sisak

GRAD SISAK. Upravni odjel za upravne, imovinskopravne i opće poslove. ZAHTJEV ZA ZAKUP/KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE. ZA POSTAVLJANJE ...

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

11 stu 2019 ... Grad Sisak kupuje nekretninu u vlasništvu OTP banke d.d. Zadar, ... ratama – 24 rate od kojih prva dospijeva 31. ožujka 2022. godine, a zadnja ...

gradska čistoća - ZELENI GRAD ŠIBENIK doo

Današnje društvo Gradska čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada pravni je slijednik javne ustanove „Put“ osnovane 1955. godine.

gradska slika zdravlja - Grad Zagreb

Nakon II. svjetskog rata područje današnje gradske četvrti Novi Zagreb – istok ... Povišeni krvni tlak, šećernu bolest, poremećaj metabolizma masti, srčana ... objekata: izgradnju i opremanje zdravstvene stanice Sopnica-Jelkovec, izradnju i.

16. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja ... - Grad Sisak

6 stu 2019 ... HGSS – Stanica Novska (Prilog 1.4.) 3. Načela za zaštitu ... području Grada Siska je Veterinarska stanica Sisak d.o.o.. Smještaj stoke provoditi ...

program zaštite okoliša grada siska - Grad Sisak

7 tra 2013 ... STANJE OKOLIŠA: SEKTORSKA OPTEREĆENJA NA OKOLIŠ NA ... očuvanja okoliša i zadržavanju razvoja u održivim okvirima, kako bi se ... AGRO SIMPA d.o.o. ... M18 Provjeriti i uskladiti postojeće i nove prostorne i.

Protokol postupanja u slučaju pojave razine ... - Grad Sisak

5 tra 2018 ... Županijski centar 112 Sisak (u daljnjem tekstu: ŽC 112 Sisak) će nakon ... Sisak, Termoelektrana Sisak i INA d.d. Sektor rafinerije nafte Sisak.

17. Prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika ... - Grad Sisak

30 sij 2019 ... Ime i prezime zamjenika člana: ... Lea Blažević – članica. (Rođena je 20. 7. 1999. godine, a sada je studentica prve godine na Pravnom.

Odluka o raspodjeli sredstava za realizaciju Programa ... - Grad Sisak

SKD PROSVJETA PODODBOR. SISAK. SULIKUM-sisačka udruga likovnih ... OŠ IVANA KUKULJEVICA. 46. SISAK / EKONOMSKA ŠKOLA. SISAK wewe. 47.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih ... - Grad Sisak

Udruga grañana Scena Sisak. Meñunarodni ... KUD Hrvatsko srce Odra-Žabno-Sisak. Meñugeneracijsko ... Hrvatsko planinarsko društvo Sisak. Aktivnosti ...

Popis doznačenih donacija po udrugama sukladno ... - Grad Sisak

Hrvatsko planinarsko društvo Sisak. Aktivnosti planinarskog društva. 3.000,00 kn. 15. Udruga za zaštitu životinja. Patronus Sisak. Humana sterilizacija/kastracija.

Plan gospodarenja otpadom Grada Siska - Grad Sisak

akumulatore, otpadne gume, električni i elektronički otpad) razvijeni su nacionalni sustavi sakupljanja i ... HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice (POVS),. • HR2000420 ... Auto promet Sisak d.o.o.. Zagrebačka 19 ... KONZUM, d.d.. Petrinjska ...

republika hrvatska sisačko – moslavačka županija grad sisak ...

29 svi 2019 ... Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje. 3. ... zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje.

Izvješće o tržištu nekretnina Sisačko-moslavačke ... - Grad Sisak

19 ožu 2018 ... RN – različite nekretnine unosi se prodaja po jedinstvenoj cijeni ... Lekenička, Stari Brod, Stari Farkašić, Šišinec, Vrh Letovanićki, Žažina.

GRAD SISAK raspisuje a STUDIO A d.o.o. provodi i organizira OPĆI ...

Urbanistički plan uređenja centra grada Siska e. Konzervatorske smjernice f. Fotografije. III. ROKOVI NATJEČAJA. III. 1. Natječaj je otvoren s danom objave u ...

gradski program za mlade grada siska - Grad Sisak

ovog grada, ili tek traţe svoj posao i svoju društvenu afirmaciju. ... Suradnici: Grad Sisak, HZZ, Poduzetnički inkubator, PRONI Centar za socijalno podučavanje, ...

Javni natječaj za prodaju gradskih stanova 139 KB - Grad Sisak

4 ožu 2020 ... upisane u z.k. ul. 6146 k.o. Novi Sisak. Stan je prazan. Početna cijena stana iznosi 93.125,00 kn. 4. trosobni stan u Sisku, Kneza Branimira 24.

Info centar industrijske baštine u sisku - Grad Sisak

pješačke i dvije biciklističke staze, kojima će Holandska kuća (kao centralna lokacija) biti povezana sa preostale 34 lokacije industrijske baštine u gradu. Sisku u ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Sisak 2017. – 2022 ...

Polazišta za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Siska ..................................................... 1 ... Kaufland Hrvatska k.d.. Zagrebačka 49a ... kućno kompostiranje – uspostava kućnog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i ... internet stranica), izradom plakata, promidžbenih letaka koji bi se dijelili uz račune korisnicima ...

Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u ... - Grad Sisak

Slika 43: Pregledna karta gospodarskih subjekata na projektnom području . ... Sisak, Općinu Lekenik, Općinu Martinska Ves i Općinu Sunja. Sve četiri jedinica ...

Pravilnik o izvođenju i saniranju prekopa na području ... - Grad Sisak

22 ožu 2011 ... Ukoliko se prekop izvodi uz živicu prilikom kojeg može doći do ... radova na prekopima javnih površina pod nasadima (ukrasni grmovi, živice,.